Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436

Ibrahim (as), Vader der Profeten – Juz’ 7

Dit is deel 7 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een presentje thuisgestuurd.

Profeten: de leiding van Allah

Meer dan twee jaar geleden was ik op reis in Palestina, waar we een korte stop maakten in de stad al-Khalil, beter bekend als Hebron. In Hebron bevindt zich de Masjid-e-Khalil, gebouwd over een eeuwenoude begraafplaats waar zich het graf van vier Herders van de Mensheid en hun vrouwen bevindt: de profeet Ibrahim (as), zijn zoon Ishaaq (as), zijn zoon Yaqoob (as), en zijn zoon Yusuf (as). Een plek die een diepe indruk op mij heeft achtergelaten.

In Juz 7, in Surah al-Anam noemt Allah (swt) als voorbeeld de profeet Ibrahim (as), en meer dan achttien andere profeten, die waren gezonden als de “de leiding van Allah” (Q6:88). Er zijn genoeg inspirerende aspecten aan het verhaal van de profeet Ibrahim (as), en een daarvan is de manier waarop de profeet Ibrahim als enige opstond tegen zijn polytheïstische ‘vader’ (die in wezen zijn oom was, en niet zijn biologische vader) en de rest van het volk. Een verhaal van overtuiging, standvastigheid, en volledige overgave.

Behoren tot de vastgelovenden

Allah (swt) zegt in Surah al-An’aam:

Toen Abraham tot zijn (aangenomen) vader Azar zeide: “Neemt gij afgoden tot Goden? Ik zie u en uw volk in duidelijke dwaling.” Zo toonden Wij Abraham het koninkrijk der hemelen en der aarde, opdat hij tot de vastgelovenden zou behoren. (Q6:74-75)

Het is prachtig om te zien dat Allah (swt) hier noemt dat twee koninkrijken, die der hemelen en der aarde, werden getoond aan de Profeet Ibrahim (as) als tekenen van Allah (swt). Wij mensen, hebben het koninkrijk der hemelen (n0g) niet gezien, maar wij hebben het koninkrijk der aarde om ons heen, voor zover we kunnen zien wat Allah (swt) ons laat zien. (Maar hoe gaan wij hier mee om? Het beantwoorden van deze vraag laat ik aan jullie over.) Verder zegt Allah (swt):

Zij die geloven (Alladheena amanoo) en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen – dezen zijn het, die vrede zullen hebben want zij zijn recht geleid. En dit is onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend. (Q6:82-83)

Allah (swt) vertelt in deze Surah een deel van het verhaal van de Profeet Ibrahim (as) en hoe hij zich distantieerde van polytheïsme. Maar Allah (swt) zegt in deze specifieke ayat die volgt na het verhaal over polytheïsme, dat de mensen die hun geloof niet met “onrechtvaardigheid” vermengen vrede zullen hebben. Ik, als leek, vraag mij dan af: als Allah (swt) het had tegen een polytheïst zou Hij hun zeker niet genoemd hebben als “zij die geloven”. Allah (swt) heeft het hier over/tegen de gelovigen, “Alladheena amanoo”, en zegt tegen deze groep “hun geloof niet met onrechtvaardigheid [te] vermengen”. Wat bedoelt Allah (swt) met “vermengen”? Wat kunnen gelovigen “vermengen” in hun geloof dat als “onrechtvaardigheid” geclassificeerd wordt? Hoe verloopt het verhaal van polytheïsme naar “vermenging” van geloof? Het antwoord hierop is te vinden in de ahadeeth, namelijk: Shirk-al-Asghar, de Kleine Shirk.

Twee soorten Shirk

De Profeet (saw) heeft shirk in twee categorieën opgedeeld: (1) Shirk al-Akbar en (2) Shirk al-Asghar. De eerste soort, Shirk-al-Akbar, is de Shirk waarin overduidelijk sprake is van polytheïsme, door iets of iemand te associëren met Allah (swt) als zijn gelijke en/of door attributen van Allah (swt) toe te kennen aan de schepping. Deze soort shirk classificeert iemand tot niet-moslim.

Shirk-al-Asghar, daarentegen, verwijst naar dingen die een moslim zegt of doet. Daden die niet in dezelfde lijn staan als de intentie. Deze soort shirk classificeert een moslim niet gelijk tot niet-moslim, maar is een “vermenging” in het geloof van een moslim. Een voorbeeld hiervan is het onderschatten van Allah (swt), waaruit intellectuele tekortkomingen van de mens voortvloeien, zoals: trots, arrogantie en zelf-bedrog. Zo heeft de Profeet (saw) gezegd dat diegene die bidt, vast, aalmoes geeft of Hajj verricht om de mensen zijn/haar rechtvaardigheid jegens het geloof te laten zien of om vroom bekend te staan, een polytheïst is. Ook heeft de Profeet ﷺ gezegd dat hij niet Shirk-al-Akbar vreest voor zijn Ummah, maar Shirk-al-Asghar.

Van “vermenging” naar “reiniging”

Nu het Ramadan is, is het voor mij persoonlijk belangrijk om te reflecteren waar ik mijn geloof “vermeng” met onrechtvaardigheid. Ben ik zo oprecht als ik denk dat ik ben? Ben ik goed bezig? Zo niet, waarom niet? Wat kan ik beter doen? Dit zijn de vragen die mij bezig houden tijdens de Ramadan. Shirk-al-Asghar zit in de kleine dingen, in de misschien wel onbewuste dingen, die we doen. Zijn er dingen die ik boven mijn taken en plichten jegens Allah (swt) en de Profeet ﷺ heb gezet? Iets wat ik boven mijn familie, vrienden en medemens heb gezet? Misschien herken je het wel: wanneer we “belangrijke taken” hebben, dat we de nachten doorhalen om ze af te krijgen. Voor bijvoorbeeld een essay, thesis of het studeren voor een tentamen. En dat terwijl de nacht als een gunst is gezonden aan de mens:

Hij doet de dag aanbreken en Hij heeft de nacht voor rust ingesteld en de zon en de maan voor het uitrekenen (der jaargetijden). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende. (Q6:96)

De “ordening” van Allah (swt) wordt veranderd tijdens de Ramadan, waar tijd vrij wordt gemaakt om gedurende de nacht, in plaats van te rusten, te bidden en te reflecteren over deze dingen in het leven. Rechtvaardigheid en oprechtheid is een groot goed, die gewaarborgd moet worden door tijd en energie te steken in zelfreflectie en kritisch te kijken in onze harten. Ramadan voor mij betekent hier bewust van te worden en er hard aan te werken.

Al-Khalil

Mijn Dagelijkse Dosis over Juz’ 7 is het verhaal van de Profeet Ibrahim (as). Allah (swt) vertelt in meerdere Surah’s over hem. De Profeet Ibrahim (as) is zijn hele leven beproefd door Allah (swt) op allerlei manieren, maar zijn onwrikbare overtuiging in Allah (swt) bezorgde hem de belofte van Allah (swt): “Ik zal u tot leider der mensen maken” (Q2:124). Hij is een voorbeeld voor de mensheid, met name omdat hij als een van de eerste zichzelf volledig overgaf aan Allah (swt) nog voordat De Waarheid was neergedaald en Het geloof gefragmenteerd raakte in verschillende religies. Islam is onlosmakelijk verbonden met deze bijzondere profeet. Wij vieren Eid-ul-Adha (het Offerfeest) om de profeet Ibrahim (as) te gedenken, verrichten Hajj rond de Kaaba die hij had gebouwd met zijn eigen handen, en lezen dagelijks Durood-e-Ibrahimi in onze Salaat. Niet voor niets heeft Allah (swt) de profeet Ibrahim “tot vriend” (Q4:125) genomen. Vriend van Allah, Khalilullah. En wie een vriend is van Allah (swt), dienen wij een speciale plek te geven in ons hart en ons leven, opdat het ons dichter bij Allah (swt) mag brengen.

Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436:

avatar

Nazir Bibi bleef niet hier: in 2018 heeft ze haar geboortestad Hilversum omgeruild voor de mooiste stad van Duitsland. Tot grote teleurstelling van haar ouders is ze nog steeds geen dokter, maar heeft ze ondertussen wel een BA Engelse Taal en Cultuur en een MA Amerikanistiek. Gelukkig is schrijven ook een soort medicijn.

Lees andere stukken van Nazir Bibi