Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436, Ramadan

Qur’anische smeekbede om vergeving – Juz’ 18

Dit is deel 18 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een presentje thuisgestuurd.

Smeekbeden verrichten is dé manier om je gevoel, zorgen en afhankelijkheid te uiten aan Allah (swt). De mooiste smeekbeden zijn te vinden in de Qur’an zelf, en ik wil dan ook beginnen met een dua van imam Ahmad waarin wij vragen om zegeningen bij het lezen van de Qur’an:

~ Make the Quran the spring of my heart, the light of my breast, the dispeller of my sorrows, the eraser of my anxieties and worries ~

Soera al-Moeminoen (Q23) begint met het goede nieuws dat de oprechte gelovigen slagen en het Paradijs zullen erven. De soera sluit af met het schrikbeeld van de hel – en gelukkig ook een smeekbede om ons daartegen te beschermen.

Volgens een hadith, verteld door ‘Urwah ibn Zubair, zei metgezel Umar ibn al-Khattab (ra) over soera al-Moeminoen: “Deze soera was geopenbaard in mijn bijzijn en ik heb gezien in welke toestand de Profeet ﷺ was tijdens de openbaring. Toen de openbaring eindigde, zei de Profeet ﷺ: ‘Bij dezen zijn er tien verzen aan mij geopenbaard, waarbij degene die eraan voldoet, zeer zeker naar het Paradijs zal gaan.’ Toen reciteerde hij de eerste verzen van de soera.” (Ahmad, Tirmidhi, Nasa’i, Hakim).

Samengevat leert Allah ons in deze verzen: wees nederig in je salaat, vermijd nutteloos gepraat, betaal je zakaat, bewaak je kuisheid, zorg goed voor wat je is toevertrouwd, kom je beloften na en onderhoud je salaat.

Deze verzen schetsen het karakter van een moslim van het hoogste niveau: het niveau van de profeet Muhammad, vrede zij met hem. Aisha (ra), de vrouw van de profeet ﷺ, zei over hem: “Zijn karakter was zoals de Qur’an.” Toen reciteerde ze vers 1 t/m 9 van soera al-Moeminoen, en voegde eraan toe: “Zo was God’s boodschapper.” (Nasa’i)

Alle profeten waren bijzondere, doch ‘gewone’ mensen. Geen enkele profeet van Allah werd gevraagd om zijn menselijkheid op te geven. Hun streven was echter om hun menselijkheid te verheffen tot het hoogste niveau dat Allah (swt) mogelijk heeft gemaakt om te bereiken. De profeten zijn onze rolmodellen waaraan we ons proberen te spiegelen.

Maar het zit helaas ook in de menselijke natuur om fouten te begaan, en het lukt ons niet altijd om aan het ideaal te voldoen. Op zulke verdrietige momenten hebben we Allah nodig om ons te vergeven en met hernieuwde energie weer het onderste uit de kan te halen, want wij weten dat Allah de meest Barmhartige, Genadevolle en Liefdevolle is. De meest Vergevingsgezinde, de Schenker van constante vergiffenis en de Berouwaanvaardende. Ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafur, al-Wadud, al-‘Afuw, at-Tawwab.

We richten ons tot Hem, met de prachtige smeekbede die Hij ons heeft gegeven in vers 109 en vers 118 van soera al-Moeminoen:

“Onze Heer, wij geloven, vergeef ons dus en wees ons genadig, en U bent de Beste der Genadevollen.” En: “O Heer, vergeef en heb genade, en U bent de Beste der Genadevollen.”

Ook in soera Aali Imran (3) geeft Allah ons in vers 16 een mooie du’a voor als wij Zijn vergeving zoeken: “Onze Heer, voorwaar, wij geloven, vergeef ons dus onze zonden en bescherm ons tegen de straf van het hellevuur.”

In een hadith qudsi, geeft Allah (swt) aan hoe liefdevol Hij onze smeekbede ontvangt:

“O zoon van Adam. Zolang jij een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je Mij om vergeving vroeg, zou Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij kwam met zonden die bijna zo groot als de aarde waren, en als je Mij dan onder ogen zou komen zonder Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou ik je vergiffenis schenken bijna zo groot als dat.” (Tirmidhi)

Bron afbeelding: Flickr.

Jouw Dagelijkse Dosis 2015 / 1436:

Dochter van een kunstenaar en een Business Analyst. Bij Indonesiërs luistert ze naar de naam Cinta, Marokkanen zeggen vaak Nora of Laila, Somaliërs noemen haar Rawda en Kuwaiti zeggen Lora. De islamitische naam die ze voor haarzelf vond is Sakina wat innerlijke vrede betekent. Maar zeg maar gewoon Laura. Ze studeerde eerst (Nieuwe) Media en daarna Gender Studies, heeft stagegelopen in de modewereld, ontwikkelingssamenwerking en advieswereld. Omdat deze bezigheden nog niet divers genoeg waren, besloot ze om haar Arabisch een kick-start te geven in Kuwait. Ze heeft de Noordzee dan ook verruild voor de Arabische Golf waar ze genoot van de geur van bukhoor, de smaak van muhallabiya, bakora en taboula, en het zien van witte dishdasha's en de witte Nissan V8 Patrol. Hopelijk zal deze Ramadan een nieuwe dimensie geven aan haar band met de Qur’an, nu ze steeds meer Arabische woorden begrijpt. Ze houdt erg van reciteren en wil dan ook meer proberen te memoriseren deze Ramadan.

Lees andere stukken van Laura