Voorpagina Algemeen

Kamer eist collectieve straf studenten Islamitische Universiteit vanwege controversiële rector

Zoals het er nu naar uitziet, wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) de accreditatie intrekt van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR). De aanleiding hiervoor is de in opspraak geraakte rector Ahmet Akgündüz, die herhaaldelijk ‘maatschappelijk ongewenste’ uitspraken heeft gedaan, de laatste keer op zijn persoonlijke Facebook-pagina tijdens de verkiezingen in Turkije.

Waarom worden Nieuwe Nederlanders altijd collectief gestraft voor de daden van een enkeling?

Het intrekken van de accreditatie van de IUR kan alleen wanneer er sprake is van slecht bestuur, en de kwaliteit van het onderwijs te wensen overlaat, waardoor studenten niet bepaalde einddoelen halen. Dat is ook de reden waarom de minister niks kan doen: de kwaliteit van het onderwijs is hier niet in het geding. Er wordt blijkbaar gewoon goed onderwijs gegeven aan de IUR. En het bestuur heeft ervoor gekozen niet op commando van de minister haar rector te laten vallen.

Dus, als de minister wil voldoen aan de wens van de kamer, dan moet dat wel inderdaad door middel van ‘speciale’ wet- en regelgeving. Die wetgeving zal het daardoor mogelijk moeten maken om op basis van ‘maatschappelijke onrust’ een Universiteit te kunnen sluiten.

Als deze nieuwe wetgeving wordt ingevoerd dan kun je er donder op zeggen dat in de toekomst Universiteiten met een Islamitische signatuur zo goed als onmogelijk zullen worden. Of denken wij dat Universiteiten die maatschappelijk in opspraak raken maar wél van het ‘juiste’ signatuur zijn óók hun accreditatie zal worden ingetrokken?

Het is waar, ook andere (niet-Islamitische) onderwijsinstellingen werden met het intrekken van hun accreditatie bedreigd of werd zelfs daadwerkelijk overgaan hiertoe. Echter, nooit eerder is een Universiteit, die voor de rest goed functioneert, op deze manier aangepakt puur alleen op basis van een controversiële rector en een bestuur die weigert naar de pijpen te dansen van een minister. Een minister opgejut door politieke partijen, die zich niet de kans willen laten ontgaan om Nieuwe Nederlanders streng aan te pakken.

Het is opmerkelijk hoe de gevestigde orde voor -leden- van die gevestigde orde die over de schreef gaan, altijd voldoende ruimte weet te vinden binnen de wet om deze zoveel als mogelijk te kunnen ontzien. Maar voor iedereen die de gevestigde orde ziet als de ‘Ander’ wordt wetgeving altijd zéér strikt geïnterpreteerd en toegepast. En als wet- en regelgeving geen enkele mogelijkheid biedt om die ‘Ander’ een hak te zetten, dan wordt er met veel tamtam nieuwe wetgeving aangekondigd, om dat alsnog mogelijk te maken. Alles om aan die ‘Ander’ duidelijk te maken wat haar of zijn plaats is in deze samenleving.

Overigens, ik voorspel dat de aangekondigde aanpassing van wet- en regelgeving geen enkel effect zal sorteren. De eerste de beste keer dat deze voor de rechter wordt uitgedaagd, zal duidelijk worden hoe hol deze is. Geen rechter zal een besluit op basis van zo’n dubieuze en vage bepaling onderschrijven. Daarmee is het de zoveelste opgeklopte controverse die als aanleiding wordt gebruikt door politici en media om zetels veilig te stellen en kopij te kunnen verkopen.

Begrijp mij niet verkeerd, desbetreffende rector zie ik liever vandaag nog dan morgen vertrekken. Maar waarom worden Nieuwe Nederlanders altijd collectief gestraft voor de daden van een enkeling. Waarom moet een Universiteit en al haar studenten collectief boeten voor een bestuur dat weigert het ‘verzoek’ van een minister op te volgen?

Het is terecht dat mensen de uitspraken als controversieel en maatschappelijk ongewenst achten. Maar het ‘maatschappelijk belang’ van de studenten op zo’n manier met de voeten betreden, zoals de politiek en de minister voornemens zijn te doen, is honderd maal erger dan welke ‘ongepaste woorden’ een rector ook bezigt.

Was getekend,
Khadim Zaman

Khadim Zaman is het alter ego van Tarik Diamane. Khadim heeft een gruwelijke hekel aan sociale onrecht. En zoals het elke goede Social Justice Warrior (SJW) uit de 21ste eeuw betaamt is zijn voornaamste wapen een laptop, een goede Wi‍-Fi-verbinding en een flinke dosis bijtende sarcasme. O ja, en groene thee. Heel veel groene thee!

Lees andere stukken van Khadim