Voorpagina Ingezonden, Politiek

DENK groeit in Den Haag

“Een groei van 900% in een half jaar! Welke politieke partij zegt dat ons na?”
 
De honderden steunbetuigingen die ik bijna een jaar geleden kreeg, gingen gepaard met twijfel. Terecht vroegen veel mensen zich af of wij ons wel staande zouden kunnen houden in de slangenkuil van politiek Den Haag. En ja, het is moeilijk als je door een aantal media bewust wordt neergezet als een mogelijk gevaar, terwijl je niets anders doet dan gebruik maken van je democratisch recht om je stem te laten horen en je plek opeist in Nederland. Ja, het was vervelend als je na de landelijke commotie op straat wordt uitgemaakt voor terrorist, terwijl je niets anders hebt gedaan dan het verafschuwen van alle vormen van terrorisme. Ja, het is moeilijk om met weinig op te boksen tegen die verrechtsing, verharding en verruwing, die al ruim twintig jaar bezig is.
 
Mede dankzij een onwrikbare wil en de steunbetuigingen lieten wij ons niet tegenhouden en hebben wij gewerkt aan de fundamenten van een geluid waar Nederland naar snakt. Nadat wij ons manifest presenteerden in februari van dit jaar wist het land ook waar wij voor staan: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en het bestrijden van de dubbele maat. De reacties waren overweldigend. Uiteraard kreeg ik uit de racistische hoek de welbekende reacties waar we gewend aan lijken te raken. Gecombineerd met de lovende reacties over dat het geluid die wij verkondigen een broodnodig geluid is, is dat een bevestiging van de juistheid van de weg die wij bewandelen.
 
In mei 2015 werd de politieke vereniging DENK officieel opgericht. Vanaf dat moment stroomden de leden binnen. Inmiddels heeft de vereniging 900 leden. Mensen met diverse achtergronden, uit allerlei delen van Nederland en mensen met talrijke expertisegebieden. Economen, juristen, maatschappelijke dienstverleners. Samen met onze leden gaan wij DENK in de laatste twee maanden van dit kalenderjaar en in 2016 verder uitbouwen.
 
Zo start binnenkort DENK-academie. Het opleidingsinstituut waar we onze ambitieuze en talentvolle jongeren gaan trainen en coachen om politiek bewust in de samenleving te staan. Het streven is om begin 2016 een partijkantoor te openen in Rotterdam. Ook is de ambitie om begin 2016 met het wetenschappelijk bureau van DENK aan de slag te gaan met vijf DENKtanks die de speerpunten in het manifest gaan vertalen naar een verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen in 2017 of wellicht eerder. En uiteraard zijn jullie harten, handen en hersenen altijd nodig om de fundamenten van DENK kracht bij te zetten. Meld je daarom aan als vrijwilliger.
 
De grootste uitdaging  waar DENK nu voor staat op de korte termijn is het groeien naar het magische getal van 1000 leden. Nog 100 te gaan dus. De laatste loodjes. Daarom een klemmend beroep op jullie om DENK te helpen aan die laatste 100 leden. Spreek erover met je vrienden, familie en kennissen en help ze lid worden.
 
Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie