Voorpagina Buitenland, Charlie Hebdo, Da3ash, Daesh, Fatwa, Gastarbeiders, Hulp, IS, Islam, Maatschappelijk, Opinie, Politiek, Samenleving, Spiritualiteit

Parijs: tussen antwoord en verantwoordelijkheid

Assalamoe aleikoem (vrede zij met u), Bismillahir Rahmanir Raheem (in de naam van God, meest Barmhartige, de Erbarmer),

In de nawee van de tragische aanslagen in Parijs, waar zovelen op zinloze wijze aan hun einde zijn gekomen, zijn veel moslims danig aangedaan. De gelovige is iemand die de pijn van het verlies van de ander voelt, die zich verdrietig voelt bij het verdriet van anderen, die alles hekelt wat hatelijk is voor Allah. Dus de gelovig zou nu ook de pijn moeten voelen; deze zou boos moeten zijn bij zoveel kwaad en deze zou moeten bidden voor de families van de overledenen en voor veiligheid en al wat goed is.

Voel je niet neerslachtig

Besef je daarbij dat de gelovige zich nooit neerslachtig zou moeten voelen of overweldigd door de grote kracht van deze zaak. De gelovige probeert alles terug te brengen tot diens geloof. We geloven zonder twijfel dat alles gebeurt met de wil van Allah en met Diens wijsheid.  Alles is in Zijn handen en we klagen daar niet over.

Je draagt geen verantwoordelijkheid

Hoewel je verdrietig kunt zijn, moet je niet vergeten dat je geen verantwoordelijkheid draagt voor deze daden. Deed je het zelf? Was je het er mee eens? Als moslim hoef je je niet te pijnigen door jezelf af te vragen: “waarom gebeurde dit?” Niemand van ons is het hier mee eens, niemand van ons ondersteunde dit, niemand van ons ziet hoe dit op wat voor manier dan ook te maken heeft met het voorbeeld van onze geliefde Boodschapper, Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), degene die op het slagveld nog voor zijn tegenstanders bad, degene die, 20 jaar nadat hij was mishandeld en aangevallen door zijn eigen volk, hen direct vergaf toen hij Mekka binnenreed na de overwinning. Hij zei: “Moge Allah ons en jullie vergeven. Op deze dag ligt er geen schuld op jullie. ”

Het is geen infotainment

Onze Boodschapper (s) is een boodschapper van absolute genade, zelfs op het slagveld, met de hoogste standaard van nobel gedrag onder de zwaarste, moeilijkste en meest beproevende omstandigheden. Voel je niet op de een of andere manier opgelaten. [Wat er in Parijs gebeurde] heeft niets met jou als moslim te maken. Het heeft niets te maken met jouw geloof in Allah. Het heeft niets te maken met jouw religie. Het heeft niets te maken met jouw Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), noch met hetgeen hij is gekomen [de Qur’an],  dus dat is niet hetgeen dat ons moet bezighouden. We dienen echter ook niet achterover te leunen  en er een soort van infotainment van te maken. “Hoeveel mensen zijn er inmiddels dood? ” of “Oh, 150 mensen zijn overleden” of “Oh er zijn zus en zoveel aanslagen geweest” of “Oh kijk er ligt een dode vrouw!”

Je hebt een bepaalde mate van verantwoordelijkheid

Dit is een tragisch verlies, maar tegelijk met je gevoelens van verdriet en rouw voor degenen die verloren zijn, hebben we als gelovigen ook nog een verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid als gelovigen zal niet gedragen worden door achterover te leunen, te kijken wat er gebeurt en ons neerslachtig te voelen of zelfs in het defensief te vervallen. Integendeel! Allah de Verhevene heeft ons  de verantwoording geschonken voor de bescherming van het goede en om in verweer te komen tegen het kwade.

Leun niet achterover

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven.” (Qur’an 3:110) dus wanneer er verderf wordt verspreid in de naam van onze religie, wanneer er walgelijkheden en terreur worden verspreid in de naam van onze Profeet (s), dan moeten we beseffen dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben. In plaats van urenlang naar het nieuws te zitten staren, dienen we onszelf af te vragen: “Hoe kan ik onderdeel uitmaken van een verandering naar het goede? Zijn er religieuze opvattingen in onze gemeenschap die lelijk zijn? Die onze jeugd beïnvloeden? Die hen ertoe aanzetten om verkeerde wegen in te slaan?”

Een alternatief

Die zijn er. Die opvattingen hebben niets van doen met de Boodschapper van barmhartigheid, maar we zijn verantwoordelijk voor het positieve alternatief.  Wat is het alternatief? Het is de weg van het licht, de weg van de geliefde Boodschapper, vrede zij met hem, die de belichaming van barmhartigheid is. Het antwoord op hardheid is barmhartigheid. Het antwoord op lelijkheid is schoonheid. Het antwoord op duisternis is licht.

Wijd je leven aan het goede

We moeten onszelf afvragen: wat doe ik om onderdeel uit te maken van de weg van het licht, de weg van barmhartigheid, de weg van schoonheid, in dit leven? We zouden onszelf allemaal moeten afvragen hoeveel uur we besteden van onze dagen en weken, maanden en jaren, in dienst van het religieuze goede, in dienst van het oproepen van mensen naar de schoonheid, de barmhartigheid en de deugdelijkheid van de weg van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).  Hoeveel van onze tijd besteden we eraan om uitvoerders van barmhartigheid te zijn?

Profetische waarde

Onze Boodschapper is degene die tijdens een belangrijke expeditie als Boodschapper van Allah, stopte om zich bezig te houden met de verzorging van een hert. Dat is de kern van Profetische waarde. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hechtte al waarde aan de zorg voor dieren, laat staan aan de zorg voor mensen. Dus aan welk deel van het goede ga jij je wijden? Dat is wat we onszelf dienen af te vragen.

Hoe kun je je tijd wijden aan het goede? Hoe kun je je leven wijden aan het goede? Hoe kun je een deel van je tijd wijden aan de dienstbaarheid aan anderen? In deze tijden, roep jezelf op om Allah te volgen. Maak de belofte om jezelf opnieuw te verbinden met het goede.

Heel en wordt geheeld

Natuurlijk zijn er andere mensen die schade aanrichten over de hele wereld, maar velen van ons richten schade aan in ons eigen huwelijk, in onze eigen familie, aan onze eigen kinderen, aan onze eigen ouders, in onze eigen gemeenschappen, in onze eigen relaties.  We moeten onszelf helen en deel uitgaan maken van het helend proces, want dát is hetgeen waarmee de Boodschapper is gekomen.

Noodzaak

Als we lelijkheid zien, moeten we een hernieuwd gevoel van noodzakelijkheid hebben om het goed in onszelf naar boven te halen, om de belichaming van het goede te worden, om ambassadeurs van het goede te zijn, om op te roepen tot het goede. Vind dus iets van het goede waarmee je verbonden bent op wekelijkse basis in je eigen leven. Vind aansluiting met spiritualiteit, met dienstbaarheid en vind iets dat je wekelijks kunt doen om van dienst te zijn voor anderen, zodat je een uitvoerder van het goede wordt.  Hernieuw die belofte en wanneer je lelijke zaken ziet, voel dan die noodzaak. Als je zelf niet in staat bent om iets goeds te ondernemen, ondersteun dan andere goede doelen. Er zijn vele wegen van het goede – ondersteun deze met je tijd, maar ook met je geld, vaardigheden, kortom: met alles dat je hebt.

Moge Allah de Allerhoogste ons laten behoren tot degenen die het licht verspreiden als we duisternis zien, die het goede verspreiden als we het kwade zien, en ons deel uit doen maken van degenen die helend en barmhartig zijn, want dat is de weg van onze geliefde Boodschapper, vrede zij met hem – twijfel daar geen moment over.

Sheykh Faraz Rabbani
13 November 2015

Sheikh Faraz Rabbani komt uit Toronto. Paris attacks: response and responsibility werd eerder in het Engels gepubliceerd op SeekersHub. Vertaling door Noureddinus.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie