Voorpagina Algemeen, Charlie Hebdo, Ervaringen, Islam, Maatschappelijk, Racisme, Samenleving

Meldpunt Islamofobie publiceert heftig rapport

Moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld gepleegd door blanke mannelijke daders.
Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland, dat blijkt uit het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie.

“Kankerverwekkend wijf dat je bent! Oprotten uit mijn land!”
Op 8 januari 2015, een dag na de aanslag op Charlie Hebdo, werd een 21-jarige Haagse gesluierde moslima op klaarlichte dag in haar gezicht geslagen door een man van middelbare leeftijd. “Kankerverwekkend wijf dat je bent! Oprotten uit mijn land!”, schreeuwde hij.

In de dagen daaropvolgend bleek dat dit niet zomaar een incident was. Over het hele land werden moslims belaagd en mishandeld. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van Meld Islamofobie: een nationaal, onafhankelijk meldpunt dat islamofobische meldingen verifieert, rapporteert en monitort. Onder islamofobisch geweld verstaat de organisatie: fysiek, verbaal of non-verbaal geweld richting mensen, louter om hun islamitische achtergrond.

In de twee weken sinds de nieuwe aanslagen in Parijs op 13 november, ziet Meld Islamofobie opnieuw een piek in islamofoob geweld. De organisatie heeft sinds die datum 22 meldingen binnen gekregen en de meldingen blijven binnenstromen.

Opvallende bevindingen
Uit het onlangs verschenen rapport blijkt dat de meeste islamofobe incidenten (87%) overdag en in de openbare ruimten plaatsvonden, zoals op straat, in supermarkten, bij benzinepompen en in het openbaar vervoer. Hoewel er vaak omstanders waren (in 71% van de gevallen), greep in 80% van de gevallen niemand in. Het slachtoffer was meestal alleen (67%). In 11 gevallen had het slachtoffer minderjarige kinderen bij zich.

Urgent verzoek
Meld Islamofobie urgeert de overheid, de politie en het OM deze ernstige vorm van discriminatie hoog op de agenda te zetten. Erkenning van structureel geweld jegens moslims vereist een politiek betoog waarin inclusiviteit en het gelijkwaardig burgerschap van moslims veel meer benadrukt wordt.

Slachtoffers worden geadviseerd aangifte te doen en geweldplegingen te blijven melden om islamofoob geweld kenbaar te maken. Daarnaast zet de organisatie zich in maatschappelijk bewustzijn te creëren.

Persbericht. Voor meer informatie:
email: info@meldislamofobie.org
website: www.meldislamofobie.org
Facebook pagina: https://www.facebook.com/MeldpuntIslamofobie/

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie