Voorpagina Algemeen

Een vergeten Islam?

Wie zegt dat de Islam geen bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap en techniek? Wie zegt dat de Islam zich slechts bezighield met politieke oorlogvoeringen? Wie zegt dat de Islam geen machtsblok is geweest op het gebied van natuurwetenschappen? Degene die claimt dat deze wereldreligie géén oog had voor praktische zaken die de mens zou voorzien van allerlei sociale, maatschappelijke en medische faciliteiten heeft de geschiedenisboeken nooit goed nageslagen!

Ongetwijfeld is er een periode geweest (900-1400 n. Chr.) dat de Islam een enorme hoogtij kende. De islam veroverde het ene gebied op het ander gebied en werd de centrale religie in het Midden Oosten en west Azië. De overwinningen van de kaliefen destijds kenden weinig barbaarse invallen en plunderingen. Ze voerden allen een politieke strategie waarbij de minderheden (dhimmi’s) niet over het hoofd werden gezien. Er was geen gedwongen bekering tot de Islam. De joden en christenen mochten hun geloof belijden en praktiseren.

Mijns inziens werd de eigenlijke hegemonie van de Islam niet bepaald door het voornoemde expansie, maar door de schone kunsten en studies die zorgden voor een enorme culturele bloei. Literaire kritiek, filosofie, poëzie, geneeskunst, wiskunde en astronomie bloeiden niet alléén in Baghdad maar ook in de overige steden van het islamitisch rijk. Door te bouwen op de kennis van het verleden, deden islamitische geleerden gedurende deze periode meer wetenschappelijke ontdekkingen dan ooit in de geschiedenis. Ook de industrie en de handel floreerden, waarbij uiteindelijk een groot gedeelte van de bevolking in verfijning en luxe leefde.

Avicenna (980-1037) de bekendste islamitische filosoof in het westen, was een arts die het boek Kitab al-shifa (het boek van de genezing) en de invloedrijke ‘Canon der Geneeskunst’ schreef. Zijn boeken beslaan een groot aantal terreinen van wetenschap zoals logica, meetkunde, rekenkunde, sterrenkunde, geneeskunde muziek, natuurwetenschap en metafysica. Volgens Encyclopaedia Britannica is zijn geneeskundig boek het grootste werk van deze aard van de hand van één enkel mens.

Dit was maar één voorbeeld, zo zijn er nog tientallen die een enorme bijdrage leverden aan de wetenschappen die wij hedendaags kennen als biologie, natuurkunde, scheikunde etc etc. Het doet mij veel pijn dat het Westen deze collectieve inspanning van het verleden weinig belicht tot nagenoeg geen aandacht schenkt. We kunnen het blijven ontkennen, maar één ding blijft vast; de Islam is géén achterlijk cultuur!