Voorpagina Algemeen, Buitenland, Da3ash, Daesh, Opinie

Pijn en lijden in Madaya (Syrië) gemanipuleerd voor oppositiepropaganda

Syria, Al Tanaya village Adra (rural Damascus), 3 December 2013
Fatema, 24 years old – displaced with her family from Douma in rural Damascus to Adra – feeding her 18 month old daughter Haneen lunch.
Photo: WFP/Abeer Etefa

OPINIE – Donderdag 7 januari 2016 kwam het bericht naar buiten dat burgers in de Syrische stad Madaya, ten westen van hoofdstad Damascus, veroordeeld zijn tot de hongerdood. Al Jazeera+ wijdde er een video aan en beweert dat er reeds bewoners zijn omgekomen door het gebrek aan eten en hulp. Volgens het medium is het gebrek ontstaan door een blokkade van hulpgoederen en is vermoedelijk opgelegd door de Syrische overheid (of de aan hen gelieerde groepen).

De realiteit is echter complexer dan dat. Zoals wel vaker is voorgevallen in de afgelopen vijf jaar, het is juist de oppositie die de condities van een tragedie creëert om vervolgens aan de hand van de reactie van de pro-Assad kamp de schuld op hen af te schuiven. Dat is een beproefde methode, die tevens ondersteuning krijgt van anti-Assad zenders zoals Al Jazeera. De in Doha gevestigd nieuwszender heeft in het verleden laten zien te fungeren als een megafoon voor propaganda van de Assad-oppositie, en doet dat met Madaya weer.

De situatie rondom Madaya
Om de situatie in Madaya te begrijpen is (een korte introductie van) de militaire context noodzakelijk. Grote delen ten westen van hoofdstad Damascus, aan de grens met Libanon, de Qalamoun Bergen, kwamen na het begin van de opstand in controle van allerlei terroristische groeperingen. Denk hierbij aan de aan al-Qaida gelieerde milities Jabhat an-Nusra en Ahrar ash-Sham (AS).

Om dit strategisch gebied te bevrijden startte Hezbollah, in samenwerking met het Syrische leger, midden 2015 een groot offensief tegen alle terroristische groeperingen die actief zijn in die regio. Inmiddels zijn de Qalamoun Bergen grotendeels bevrijd.

Sinds eind september 2015 is een wapenstilstand onderhandeld tussen Hezbollah en het leger en de oppositie. Dit betreft de regio’s van Zabadani (waaronder ook Madaya) en het noordelijk gelegen Foua en Kefraya. In beide regio’s wordt de oppositie gedomineerd door Jabhat an-Nusra en AS – beiden zijn gelieerd aan al-Qaida. Ook facties van het Vrije Syrische Leger collaboreren met de terreurgroepen.

Madaya (alsmede Zabadani) zijn sindsdien omsingeld door de pro-Syrië groepen en in controle van de al-Qaida gelieerde doodseskaders. Deze terroristische groeperingen zijn feitelijk de baas in Madaya en regeren over een populatie van tussen de 20 en 30.000.

Waar zijn de hulpgoederen gebleven?
De berichtgevingen van Al Jazeera insinueren dat de blokkade van voedsel en hulp het werk is van de regering in Damascus. Het argument blijkt bij nadere inspectie niet te overtuigen. Hulporganisaties die actief zijn in Syrië – dat wil zeggen, die daar zijn met toestemming van en in samenwerking met Damascus – hebben namelijk meermaals aangegeven  dat de Syrische overheid humanitaire hulp en medicijnen heeft toegelaten. Zo maakte de VN in een statement gepubliceerd op 18 oktober 2015 bekend dat er humanitaire – en medische hulpgoederen geleverd zijn aan de burgers van Madaya (en Zabadani, Fua en Kefraya). In de statement staat het volgende hierover:

The humanitarian and medical supplies to Zabadani and surrounding towns were delivered from Damascus

Anders gezegd, de hulpgoederen zijn vanaf overheid gecontroleerde gebieden vertrokken én afgeleverd in Madaya (dat nabij Zabadani gelegen is). Oftewel, de Syrische overheid liet toe dat er hulpgoederen werden gedropt en werkte mee aan het humanitair programma.

In reactie op de berichtgevingen van mogelijke hongerdood in Madaya zegt de woordvoerder van de Internationaal Comité van het Rode Kruis, in gesprek met Mayadeen TV, dat de hulporganisatie inderdaad midden oktober 2015 daar voor het laatst goederen hadden afgeleverd. Ook namen ze aan dat het voldoende zou zijn voor twee maanden (dat wil zeggen, tot eind december 2015).

Daarnaast heeft Damascus meermaals geprobeerd om zieken en gewonden te evacueren van Medaya. The Guardian schreef op 29 december 2015:

Under the terms of the deal, (…), 126 people were evacuated from Zabadani and Madaya by land to Lebanon and then taken to Beirut where they were flown to Turkey.

Dat geeft aan dat de Syrische overheid meewerkt met de oppositiegroepen ten behoeve van de hulpvragers. Dit zou niet mogelijk zijn geweest indien Damascus een beleid voerde om de bewoners van Madaya en omstreken te ‘straffen’ en uit te hongeren, zoals beweerd wordt door de oppositie.

De vraag die rest is: wat is er met de hulp gebleven?

Wie blokkeert wat?
Om een antwoord op bovengestelde vraag te geven is het nodig om Madaya vanuit de huidige militair-politieke context te benaderen. Zoals eerder gezegd, Madaya wordt gecontroleerd door Jabhat an-Nusra en Ahrar ash-Sham. Met andere woorden, twee terroristische groeperingen die overal in Syrië chaos en verwoesting met zich hebben meegebracht.

De al-Qaida gelieerde doodseskaders hebben zich o.a. schuldig gemaakt aan: het onthoofden van burgers; minderheden levend verbranden in ovens; vrouwen executeren vanwege beschuldigingen van overspel; burgers als menselijk schild te gebruiken.

Het wijst erop dat ook het onthouden van vitale hulpgoederen ook op de rekening van Jabhat an-Nusra en Ahrar ash-Sham bijgeschreven kan worden. In deze video (geüpload op 6 januari 2016) is te zien hoe burgers zich uitspreken tegen de blokkade van voedsel tegen de aanwezige militanten. ‘Heb jij niet honger? Wij hebben honger!’ is één van de demonstranten horen te zeggen. Dit geeft aan dat de bewoners van Madaya het gevoel hebben dat er voedsel en hulp is en deze aan hen onthouden wordt.

Soortgelijke beschuldigingen tegen de oppositie waren ook te horen bij een demonstratie in Madaya gedateerd 29 november 2015. In deze video is de nationale vlag van Syrië te zien en zijn overduidelijk pro-Assad en leger kreten te horen alsmede hun afkeer van de oppositie naar wie ze als “terroristen” refereren. De burgers van Madaya laten hiermee zien dat ze de oppositie verwerpen en aan kant van Damascus scharen.

Daarnaast is in een andere video (geüpload 30 november 2015), vermoedelijk van dezelfde demonstratie in Madaya, te zien dat de burgers hun steun uiten voor het Syrische leger en Hezbollah. Bekende pro-Damascus leuzen als ‘Allah, Souria, Bashar ou bas’ zijn te horen. Dat wil zeggen, vijf weken voordat het bericht van uithongering in Madaya naar buiten kwam (dwz, 7 januari 2016) waren er nog pro-Assad en Hezbollah demonstraties gehouden in Madaya.

Hieruit valt te concluderen dat er tussen de burgers van Madaya pro-Assad facties bevinden én anti-oppositie zijn. De logische vraag die volgt is waarom het Syrische leger deze burgers, die aan hen zijde staan, zou uithongeren zoals de berichtgevingen van al-Jazeera en co doet suggereren?

Hezbollah, een pro-Syrië beweging actief in die regio, laat indirect weten dat er wel sprake is van een belegering op de stad Madaya. Dat is echter in reactie op de aanvallen op de troepen van Hezbollah en het Syrische leger vanuit Madaya. De stad fungeert dus als een uitvalsbasis en daarmee is de oppositie in overtreding van de in september overeengekomen wapenstilstand. Een andere overtreding van de wapenstilstand is de belegering dóór de oppositie op de noordelijk gelegen (civiele) dorpen van Foua en Kefraya. Oftewel, de oppositiegroepen bestoken burgerdoelwitten en weigeren ze van belangrijke hulpgoederen te voorzien. Hierdoor staat de wapenstilstand op nog lossere schroeven en dat creëert volgens het hoofd van de Syrische Halve Maan, in gesprek met al-Masdar News, een onwerkbare situatie om de toevoer van humanitaire hulp te garanderen. De Libanese verzetsbeweging ontkent echter alle aantijgingen dat het de burgers van Madaya zou uithongeren.

Daarnaast laten bovengenoemde video’s zien dat het de oppositie is die weigert om Madaya te voorzien van voedselpakketten en andere hulp. De hulporganisaties hebben bevestigd dat er in oktober voldoende voedsel- en hulppakketten afgeleverd waren voor twee maanden. Deze zijn echter niet aangekomen bij de lokale burgers. Daarbij laten de video’s zien dat de burgers van Madaya de oppositie smeken om voedsel en hulp. Deze wanhoop wordt genadeloos uitgebuit door de oppositiegroepen daar ze volgens meerdere berichten op sociale media woekerprijzen hanteren voor basis hulpgoederen als rijst, melk en bloem. Dit komt erop neer dat de oppositie enerzijds de burgers van Madaya uithongert en anderzijds ze uitbuit.

Uithongeren in de hoop voor westerse interventie
Wat motiveert de al-Qaida gelieerde doodseskaders om de overdracht van hulpgoederen te weigeren? De terroristische groepen doen dat volgens Hezbollah, omdat ze 1) grof geld willen verdienen aan de in het nauw gedreven burgers van Madaya en 2) dat inzetten als een propaganda campagne tegen Syrië en het verzet. Ook is het een teken van hun dovende macht en dat ze de wanhoop nabij zijn.

Dit is echter niet de eerste keer dat de oppositie haar toevlucht zoekt tot dergelijk brute en wrede tactieken. Het onthouden van voedsel en hulp aan burgers is namelijk eerder toegepast door o.a. de in Douma gevestigde Jaish al-Islam en Nusra Front in Yarmouk.

In het geval van Yarmouk hebben oppositie ‘rebellen’, op meerdere momenten tijdens de bijna vijf jaar durende oorlog, hulpgoederen geweigerd aan de inwoners van de kamp, die voornamelijk bevolkt is (was) door nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen. Dit deden ze telkens als ze in het nauw gedreven waren door de pro-Assad groepen (waaronder de Palestijnse verzetsbeweging PFLP).

Om de opmars van de pro-Assad krachten te stoppen creëerden de terroristische groeperingen in Yarmouk zelf een humanitaire catastrofe door o.a. voedsel- en hulppakketten te weigeren aan de inwoners van de kamp. Op deze wijze vestigt de oppositie de aandacht van de internationale gemeenschap op de inhumane gevolgen van de blokkade. De pro-Assad krachten zijn dan vervolgens genoodzaakt om de bevrijding van Yarmouk tot een halt te brengen.

Een ander samenhangende tactiek van de oppositie is om president Assad verantwoordelijk voor de humanitaire ramp te houden (zoals hier, met betrekking tot Yarmouk).

Deze brute tactiek werd echter gelijk doorzien en verworpen door Palestijnse autoriteiten. Zo zei Anwar Raja, lid van de Palestijnse verzetsbeweging PFLP-GC, tegen RT dat oppositiegroepen als Jabhat an-Nusra handelen over de ruggen (of beter gezegd, magen) van het volk:

 They want to say to the world: ‘See: the people are hungry.’ It’s like the residents are kidnapped inside their own camp, inside their own home, and the militants are negotiating over them, negotiating their souls,”

Raja zegt verder over het (politiek) doel van deze barbaarse praktijken het volgende:

They claim that the Syrian state is besieging Palestinians in the camp. They want to invert the image and the truth, saying that the Syrian government is part of the killing force, as they don’t do anything to protect the people. They want people to hate the regime.”

Kortom, het weigeren van voedselpakketten en hulp is een koelbloedig, gecalculeerde zet van de oppositie om 1) de burgers van Madaya te straffen voor hun loyaliteit aan het leger en Damascus, 2) ze af te persen voor grote sommen geld, 3) de Syrische overheid (en de aan haar gelieerde groepen) te demoniseren in de ogen van de wereld en 4) een poging om de opmars van de pro-Assad krachten tot een halt te brengen.

Megafoon voor oppositiepropaganda
Het is echter niet alleen de oppositie in Syrië die zich schuldig maakt aan deze hevige verdraaiing van feiten. Al-Jazeera, die de video samenstelde en binnen 24 uur meer dan 40 miljoen views genereerde, zit diep embedded met de terroristische groeperingen. Het medium is gevestigd in en wordt gefinancierd door Qatar. Het is een publiek geheim dat de regeerders van de oliestaat, de koninklijke familie al-Thani, de in Syrië gevestigde al-Qaida gelieerde doodseskaders steunen.

Eerder stapten daarom aan het begin van de Arabische Opstand topjournalisten van de zender op. Ze waren het oneens met de partijdigheid van het in Doha gevestigd medium. Recentelijk nog kwam uit een gelekte e-mail naar voren dat Al Jazeera haar redacteuren opdraagt om niet meer naar Jabhat an-Nusra te referen als “al-Qaida”, maar als “rebellen”. Dit zou het conflict onnodig “complex” maken. Of, het zou duidelijk maken dat al-Jazeera en Nusra feitelijk collega’s van elkaar zijn daar ze betaald worden door dezelfde werkgever.

De geniepige rol van Al Jazeera gaat verder dan het promoten van terroristische groeperingen. In het geval van Madaya heeft de Qatarese nieuwszender foto’s verspreid waaruit zou blijken dat de burgers van het belegerd Syrische stad op sterven na dood zijn. Later bleek dat deze foto’s van het internet geplukt waren.  Ook het hoofd van het Internationale Comité van het Rode Kruis bevestigde dat. Het medium laat hiermee zien dat ze inderdaad positie nemen in de oorlog tegen Syrië.

Dat wordt ook duidelijk in de selectie van burgers die Al Jazeera waardig genoeg acht om over te rapporteren. Twee dorpen gelegen in het noordelijke provincie Idlib, Foua en Kefraya, worden namelijk sinds maart 2015 belegerd door Jaish al-Fatah – een takfiri alliantie bestaande uit hoofdzakelijk Ahrar ash-Sham, Jabhat an-Nusra, maar ook het Vrije Syrische Leger. Dit collectief heeft sindsdien duizenden raketten afgevuurd op burgerdoelwitten en tientallen vrouwen en kinderen vermoordt. Tevens weerhoudt het humanitaire hulp en medicijnen aan de burgers van de twee dorpen, net zoals hun takfiri kameraden dat doen in Madaya. In deze video is te zien dat demonstranten die blokkade zat zijn en het Syrische leger eisen om harder in te grijpen tegen deze terroristen. Hierover helaas weinig tot geen berichtgeving, omdat zenders als Al Jazeera hun pijn en lijden niet kunnen ge- of misbruiken voor politieke doeleinden én ze niet deel uitmaken van de dominante religieuze denominatie (ie. het zijn sjiieten).

Wapens als hulp voor de oppositie?
Het positieve aan de aandacht voor de pijn en het lijden van de burgers van Madaya is dat er druk gecreëerd is om hulpgoederen aan niet alleen de belegerde stad te leveren, maar ook Zabadani, Foua en Kefraya. Echter, dit moet ook met argusogen bekeken worden. Zo meldde al-Akhbar in 2013 dat de Qatarese tak van de Rode Halve Maan feitelijk de bewapening van takfiri doodseskaders financierde en de (door mysterieuze omstandigheden omgekomen) PressTV reporter, Serena Shim, documenteerde in 2014 hoe humanitaire hulpkonvooien heimelijk wapens en andere illegale waren vervoerde naar terroristische groeperingen. Humanitaire hulp kan dus gebruikt worden als een vehikel om stiekem wapens en ander militaire hulp door te sluizen naar de oppositie — die compleet gedomineerd wordt door takfiri doodseskaders.

Zolang de levering van hulpgoederen gecoördineerd wordt met de officiële autoriteiten is de kans echter wel groot dat de Syriërs verlicht zullen worden van hun onmenselijk lijden… al is dat waarschijnlijk wel tijdelijk totdat de volgende ‘Madaya’ gecreëerd is.

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

16 Reacties op Pijn en lijden in Madaya (Syrië) gemanipuleerd voor oppositiepropaganda

 1. avatar Ali says:

  Ik vindt het geweldig dat er op wijblijvenhier artikelen worden geplaatst vanuit meerdere stromingen in de islam. Maar dat zulke ‘foute ‘stukken worden gepost vind ik wel heel jammer. De situatie in serie is heel ingewikkeld dat begrijpen we. Maar alle feiten wijzen erop dat de Regime van Assad barbaars is. Een gedeelte van de oppositie is zeker ook verkeerd bezig, dat betwijfel ik niet. Maar een groot deel van de bevolking van syrie word tot de oppositie geteld. Ik ben geen 1 asielzoeker tegengekomen die pro-assas was. Dat iemand voor Assad is vanwege politieke en ideologische redenen vindt ik heel jammer. Uiteindelijk is het tussen die persoon en Allah.

  Steun geen barbaren en lieg niet. Kies islam boven je eigen ideologie!

  Al deze ‘Assad support’ door mensen die dezelfde ideologie als jou volgen creëert alleen nog meer haat tegen jullie. Wil je vrede bereiken, doe iets aan dit gedrag.

 2. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Ali,

  Je kunt het oneens zijn met de positie van de auteur in het conflict maar zijn stuk afserveren onder de noemer: fout is een zwaktebod.

  Het enige dat hier telt is of wat hij schrijft feitelijk klopt of niet. Op die vraag geef je echter geen antwoord. Hoe dat zo?

  Dat het regime in Damascus een smerig regime is dat weten we, geldt overigens voor alle Arabische regimes. Overigens de lui die vechten tegen het regime in Damascus zijn net zulke smerige lui met als enig verschil dat zij minder middelen hebben om dood en verderf te zaaien. Maar met de middelen die ze hebben doen ze niet onder voor het regime in het begaan van misdaden en wreedheden.

  De auteur brengt hier een belangrijk punt naar voren zij het vanuit een pro-regime invalshoek namelijk: manipulatie. Deze hele smerige oorlog – zoals bij alle oorlogen – is vergezeld van een grote mediamanipulatie.

  Mediamanipulatie waar jij gezien je reactie ook het slachtoffer van bent. Sinds deze smerige oorlog is begonnen zijn er een aantal constanten geweest:

  Feit: Overgrote deel van de bevolking heeft een hekel aan beide partijen en wil alleen maar dat deze smerige oorlog ophoudt.

  Feit: Er zijn in Syrië meer pro-regime aanhangers dan anti-regime lui.

  Feit: Zij die tegen het regime strijden doen dat niet voor het Syrische volk maar voor hun eigen belangen.

  Feit: Deze hele smerige oorlog is in wezen een proxy-oorlog en onderdeel van een geostrategische strijd tussen geopolitieke machtsblokken en regionale machtsblokken waarbij de strijdende partijen in Syrië niet meer dan pionnen zijn in een geostrategisch schaakspel. De wil van het Syrische volk speelt hierin geen enkele rol.

  Feit: Wanneer deze smerige oorlog afgelopen is dan zal het regime in Damascus er nog steeds zitten wellicht met wat cosmetische veranderingen misschien zelfs dat Assad opstapt.

  Feit: Deze smerige oorlog heeft het Syrische volk niets dan grote ellende gebracht. Hun land verwoest, honderdduizenden doden en gewonden veroorzaakt, miljoenen mensen op de vlucht doen slaan. Het land is qua ontwikkeling decennia achteruit gezet. Met als enig resultaat dat het regime in Damascus wat cosmetische veranderingen ondergaat!

  Iedereen die gewoon zijn gezond verstand had gebruikt en niet vervuld was van sektarische haat, had bovenstaande kunnen weten en zien aankomen.

  Kennelijk is bij jou het kwartje nog steeds niet gevallen.

  Ik ben een moslim en ik steun het smerige regime in Damascus niet maar ik hoop insha-allah dat het regime zal winnen en snel want het alternatief is: Somalisering van Syrië.

 3. avatar Alfred says:

  @mohammed ik ben het zelden met je eens maar dit keer in zijn geheel. Ik zie ook geen andere mogelijkheid dan met dit regime vooralsnog door. De alternatieven zijn niet beter.

  Wel zou ik een lans willen breken voor de koerden (in alle 4 aangrenzende landen in de regio) en hun eigen gebied. Maar dat zie ik evenmin snel gebeuren.

 4. Revolutionair socialisten kiezen niet voor Bashar Al-Assad of de islamistische oppositie. Wij geven kritische steun aan Rojava en de oprichting van een socialistische Koerdische gemeenschap en een toekomstig Syrië onder controle van de arbeidersklassen, niet de Ba’ath Partij of de radicale islam!

  Zowel het Syrische Ba’ath regime en de islamistische oppositie doen aan enorme media manipulatie en verdraaien feiten en vertellen halve waarheden. Daarom is het naar onze mening het beste om kritische steun te geven aan het enigste deel van Syrië dat niet sektarisch bezig is en juist een alternatief wil opbouwen!

 5. avatar Abdelmajid says:

  @Jorein Versteege

  Net zoals de vele groeperingen worden ook de Koerden gebruikt in dit vieze spelletje. De Koerden kunnen doen wat ze doen omdat het westen hun een handje helpt en dat doen ze niet for free of omdat ze om hun geven. Wie denkt dat men opeens om de Koerden geeft in dit conflict, die ligt nog te slapen. Ik kan mij nog een artikel herinneren waar door nota bene Israël werd geroepen dat er een onafhankelijke Koerdistan moet komen in de regio’s van Turkije, Syrie en Irak. Dit pas exact in het plan die al door velen hier en elders is gepresenteerd. Namelijk het balkaniseren van het midden oosten. Dit gaat alleen zorgen voor meer achterstand en meer onenigheid in het midden oosten. Niemand zou hiervan profiteren en ook niet de Koerden.

  Wat betreft wie wel of niet de lakens moet uitdelen in die gebieden. Dat moet je over laten aan de mensen daar om erover te beslissen. Dat gaat ons geen ene moer aan. Als we dat al jaren geleden deden dan was het niet zo ver gekomen.

  De reden waarom iedereen nu de Koerden hoog in het vaandel heeft staan is omdat ze de dirty klusjes aan het uitvoeren zijn. Je kan niet iedere arabier negeren en de koerden de macht in handen geven dat zou nog voor heen onenigheid zorgen en iets zegt mij dat sommige partijen juist baat daarbij hebben.

 6. avatar Abdelmajid says:

  Mohammed heeft gezegd wat er te zeggen valt over deze situatie. Prachtige opmerking! Engelen zijn daar niet te vinden in het conflict dus is de enige optie om de beste uitweg te zoeken die leidt naar vrede. Wat betreft Assad en zijn daden er is niemand die deze ontkent en ik denk de schrijver ook niet. Hij geeft alleen weer hoe gecompliseerd de situatie wel niet is.

  Sommigen die denken nog steeds dat als Assad weg is dan opeens alle problemen zijn opgelost. Na al die gebeurtenissen moet er nu wel een belletje zijn gaan rinkelen….

  Wat betreft rechtvaardigheid, er is ook nog een dag des oordeels als moslim moet je dat weten en is ”geduld” en de ”beste mogelike oplossing” kiezen (ook is die ook evil) de enige optie.

 7. avatar Sheher Khan says:

  Extra links:

  Al Manar wist Madaya binnen te dringen en interviewde lokale burgers over de situatie. Hier is een bejaarde man te zien die de oppositie verantwoordelijk houdt voor de erbarmelijke omstandigheden:
  https://www.youtube.com/watch?v=bjSRDKeMdqk&feature=youtu.be

  Reportage van RT:
  https://www.rt.com/news/328503-syria-madaya-fake-photos/

  Voor de duidelijkheid: het gaat me er niet om wie gelijk heeft, wat belangrijk is dat Syrië niet compleet vernietigd wordt. Dit soort humanitaire rampen worden (soms, moedwillig) gecreëerd en afgeschoven op de legitieme regering in Damascus met als doel: het rechtvaardigen van militaire interventie. En deze interventies, geleid door het westen, hebben nooit positieve ontwikkelingen tot als gevolg getuige Libië, Irak, Servië etc. Vanuit dat perspectief bekeken is het noodzakelijk om de angel uit oppositiepropaganda te halen.

  @Jorien: de anarcho/Trotskyist positie inzake Syrië (en eigenlijk de meeste conflicten waar het westen een gevestigd belang in heeft) is een witte benadering voor anti-imperialistische/dekoloniale struggles. In plaats van leiding te nemen aan bestaande struggles tegen imperialisme en kapitalisme bepalen jullie wie het waard is om gesteund te worden, zoals je voorbeeld met de Koerden aantoont. Het gevolg daarvan is onverschilligheid in het gezicht van agressie jegens postkoloniale staten en sterker nog promotie van de vernietiging van Syrië door o.a. achter het FSA te staan. Lijkt me niet echt internationalistisch.

 8. avatar ibo says:

  Geachte heer Khan,
  bedankt voor het schrijven van de waarheid!
  Imperialisten, zionisten en hun puppets, de Suudi clan (wahhabi’s), Erdogan, Isis, al Nusrah, ahraruSham en alle andere takfiri groepen, ook al zaaien jullie nog zo veel dood en verderf, het goede zal overwinnen.

  En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.
  Surah al-Israa 81

 9. avatar Mohammed Boubkari says:

  Goed nieuws vandaag :). Salma is net gevallen was sinds juli 2012 in handen van de JN ( Jabhat a shar) en ander tuig: https://twitter.com/muslmmuohd1

  Insha-allah worden ze allemaal uitgeroeid: JN, Da3ash en alle anderen.

 10. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Jorein Versteege.

  Ik had altijd gedacht dat socialisten opkwamen voor de arbeiders aller landen zonder onderscheid. Kennelijk doen socialisten ook aan selectie op basis van etniciteit.

  De YPG en hun ideologie vormen slechts een minderheid van de koerden. Overgrote meerderheid van de koerden is soennitisch en religieus/cultureel conservatief.

  Verder vertegenwoordigen het regime en het tuig waar het regime tegen vecht beiden niet het Syrische volk.

  Dus een keuze maken voor slechts de YPG en tegen het regime en het tuig zijn is een keuze tegen de overgrote meerderheid van het Syrische volk!

  Overigens komen er steeds meer geruchten naar boven dat YPG aan etnische zuiveringen doet in de gebieden die ze hebben veroverd. Waarbij Arabische dorpen worden ontvolkt. Groot deel van deze geruchten zijn propaganda maar zoals met alle propaganda zit er een kern van waarheid in.

  De YPG heeft een probleem doordat er in Syrië geen gebieden zijn die geheel en alleen bewoond worden door Koerden. Wil men een Koerdische staat in Syrië stichten ( als men dat al voor elkaar krijgt) dan moet men of accepteren dan een substantieel deel geen Koerd is maar Arabier, Turkmeen, Armenier, Assyrier etc.

  Accepteert men dat niet dan moet men overgaan tot etnische zuivering en dan is men geen haar beter dan het tuig dat nu strijd tegen het regime.

  Grootste fout die het tuig – daarvoor is het ook tuig – gemaakt heeft in 2011 is voorbij gaan aan de realiteit van Syrië: Syrië is een multireligieus/multi-etnisch/multilinguïstisch/multicultureel land een éénieder die komt met een ideologie die dat negeert is gedoemd te mislukken.

  Overigens heeft de YPG sinds 2012 een deal met het regime in Damascus. Waarbij het regime zich teruggetrokken heeft uit grote delen van “Koerdisch” gebied en die overgelaten heeft aan de YPG met als voorwaarde dat die zich niet zou aansluiten bij het tuig. Aan die deal hebben beiden partijen zich 4 jaar lang gehouden.

  Wordt interessant hoe die deal zich zal ontwikkelen wanneer het regime sterk genoeg is om zich weer te bekommeren om die “Koerdische gebieden” waar het zich uit teruggetrokken heeft in 2012.

  Het zou mijn niets verbazen als het regime concludeert dat ze de Koerden liever kwijt dan rijk is en hun semi-onafhankelijkheid de facto accepteert zoals in Irak het geval is ook al was het maar om Turkije een hak te zetten.

  Overigens zijn de Koerden van de YPG ook slechts pionnen in het groter geheel. Vandaag bondgenoten van de VS en morgen worden ze als gebruikt goed terzijde geschoven en aan hun lot overgelaten.

 11. avatar Mohammed Boubkari says:

  Over Madaya.

  Men moet zich gewoon de volgende vraag stellen:

  We zien foto’s van uitgehongerde mensen: kinderen, vrouwen, ouden van dagen en mannen.

  Maar waarom zien we geen foto’s van uitgehongerde strijders?

  Waarom zien we niet lui rondlopen met kalasjnikovs en andere wapentuig die er uitgehongerd zien. Die paar strijders die we zien, zien er goed doorvoed uit.

  Hoe komt het dat in een stadje waar de bevolking er uitgemergeld uitziet althans dat moeten we concluderen uit de foto’s de strijders er goed doorvoed uitzien?

  Kennelijk lijdt niet iedereen honger in Madaya!

 12. avatar Munir says:

  @Mohammed

  In de mooie film West Beirut wordt dat goed geillustreerd, vanaf 1:31:25 in volgende link:

 13. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Munir,

  Gewoon afpersing maffiastijl niet meer en niet minder. Hoewel ik denk dat de bakker in Madaya of andere plaatsen die onder controle staan van de rebellen het er niet levend vanaf had gebracht.

  De gewone burger is altijd de pineut in oorlogen/burgeroorlogen.

 14. avatar meliha says:

  Nu nog Turkije kapot maken.. en we hebben een hele nieuwe kaart.

 15. avatar Joop Jansen says:

  Dit bericht ik van Syrische vluchtelingen in Nederland. Met onze familie aldaar minder,maar iedereen nog in leven en een steeds groter deel heeft ook levend europa gehaald. De schrijver van dat artikel vraag jezelf dan af waar hij zijn bronnen vandaan haalt. het hele artikel is een soort copie van de assad propaganda die op proassad en hezbollah pagina’s de ronde doet. Heb weinig vertrouwen inde correctheid van de feiten die er genoemd worden.

  ja Ina dank je wel, wat valt er nog wel te vertrouwen in deze klote wereld,ga gelijk contact opnemen.ze de NS en VK hadden nooit die oorlog met Irak moeten beginnen hadden we nou die ellende niet gehad.fijne dag verder,gr.joop

  Einde chatgesprek

  Typ een bericht…

  ..

  Chat (Uitgeschakeld)

  ..

 16. avatar Yohor says:

  @ Ibo
  Was aan het wachten wanneer iemand de joden erbij zou halen
  Allemaal Hun schuld toch…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.