Voorpagina Buitenland, Charlie Hebdo, Da3ash, Daesh, Maatschappelijk, Media, Opinie, Persoonlijk, Politiek, Samenleving

Tegen terreur tot het tegendeel bewezen is

In Nederland hebben we de afgelopen twee jaar uitvoerig de discussie gevoerd over of moslims wel of geen afstand moeten nemen van terroristische aanslagen die worden gepleegd in de naam van islam. Veel moslims gaven toen aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor een aanslag waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. Daarbij ergerde men zich vooral aan het gevoel van dwang om je uit te spreken. Immers: als je je niet uitspreekt keurde je het voor sommigen indirect goed.

Diezelfde dwang waar menig persoon zich toen zo druk om maakte, wordt nu door dezelfde groep toegepast op de eigen groep bij aanslagen elders in de wereld, zoals in Turkije, Ivoorkust of Tunesië. Als je je er niet tegen uitspreekt spreekt men je aan op het feit dat je geen medeleven zou hebben. Of het feit dat je je niet uitspreekt zou aangeven dat je het eigenlijk goedkeurt of onvoorwaardelijk staat achter de regering die wellicht beter had moeten optreden.

‘Treurig om te zien dat men zich in dit soort posities wringt om een ander te verplichten een standpunt in te nemen, terwijl dat standpunt vanaf het begin duidelijk zou moeten zijn.’

Tenzij iemand iets anders uitspreekt, zou men er vanuit de basis van uit moeten gaan, dat iedere aanslag wordt veroordeeld door wie dan ook, dat het triest is en dat men meeleeft met de nabestaanden van de slachtoffers. Hiervoor hoeft men zich niet uit te spreken om duidelijk te maken dat dat wel zo is. De persoon die zijn profielfoto verandert, leeft niet meer of minder mee met de slachtoffers dan degene die het niet doet. Van deze veronderstellingen moeten we af.

Terroristen terroriseren al dagelijks de publieke ruimte, maar ik kan het niet aanzien dat wij elkaar ook terroriseren op social media om elkaar bijna te verplichten ergens een mening over te hebben, want anders ben je per definitie ‘de ander’.

Daarbij valt het mij ook nog eens op hoe lelijk sommige berichten zijn. Schelden is toegestaan, foto’s van lijken en dergelijke worden zonder pardon gedeeld. Het lijkt alsof wij als mensen, maar met name ook als moslims onze ethiek zijn kwijtgeraakt. Ik snap dat we emotioneel zijn als aanslagen dichtbij komen. Het is echter onze morele plicht om ook in deze tijden te staan voor onze principes, om een goed voorbeeld te zijn en niet de agenda van terroristen te dienen door mee te helpen aan het verdelen van het volk (welk volk dan ook).

Ik zou het mooi vinden als we in deze tijden meer dan ooit openstaan voor elkaars gedachtegoed, naar elkaar te luisteren, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart en boven alles te beseffen dat meer bombardementen, meer agressie, meer geweld, nooit kan leiden tot meer vrede. Met onethische middelen kunnen we nooit een ethisch resultaat verwachten.

Ik hoop dat we allen deze moeilijke tijden doorkomen, wens alle nabestaanden van terreur veel geduld en sterkte in deze donkere dagen.

afbeelding via Pixabay.com

Halil hoopt door middel van zijn cartoons en andere maatschappelijke activiteiten zijn steentje bij te dragen aan bepaalde vraagstukken die zich afspelen in Nederland. Uiteraard met een tikkeltje humor.

Lees andere stukken van Halil