Voorpagina Filosofie, Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437, Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442, Ramadan, Spiritualiteit

De transformerende kracht van de Qur’an – Juz’ 28

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim
Wal salat wassalam ala al nabi al karim
Wa tawakkul 3ala Allah wal hamdulillah ala kulli hal

In de naam van God, de Barmhartige Erbarmer Mogen de vrede en zegeningen zijn met de vrijgevige profeet En vertrouw op God en God zij geprezen onder alle omstandigheden!

Met deze wens, waarvan de tweede regel ontleend is aan het werk van de grote Nana Asma’u, God zegene haar, begin ik mijn reis door het achtentwintigste deel van de Koran.

Het woord “karim” wordt in het Nederlands vaak vertaald als “edel” of “heilig”. Ik heb bewust gekozen voor het woord “vrijgevig,” om redenen die ik aldus uiteen zal zetten. Het woord “edel” is in het Nederlands een woord dat eigenlijk twee betekenissen kent, nl. iemand van adel, of iemand met een uitzonderlijk goed karakter. De adel is een menselijk sociaal instituut waarin rijkdom, status en macht gebaseerd zijn op geboorte, niet op verdienste. Adellijke mensen werden (en worden soms nog steeds) beschouwd als goede mensen met een hoge sociale status omdat ze rijk en machtig zijn. Het woord “heilig” betekent “volmaakt.”

Beide woorden zijn niet van toepassing op de profeet, integendeel. De profeet werd door Allah swt uitgekozen vanwege zijn goede karakter, niet vanwege zijn sociale status. En “heilig” is een epitheton dat ik liever bewaar voor God, aangezien de profeet, vrede zij met hem, hoe bijzonder en spiritueel hij ook was, een mens was met fouten en feilen.  

Daarom noem ik hem liever “vrijgevig,” omdat hij zowel zijn fysieke voedsel als spirituele voedsel deelde met de mens: De koran, een prachtig wonder van schoonheid en spiritualiteit, deelde hij met de mensheid. Ook zijn eten, drinken en alles wat hij had deelde hij met de mensheid. Maar genoeg – laten wij beginnen met onze reis. De koran is geen simpel boek, en juz’ 28 is daarop geen uitzondering. Ook heeft de koran vele verschijningsvormen: De geschreven koran, de gereciteerde koran, de koran als kalligrafie, de koran als sieraad, de koran als medicijn, de vertaalde koran…. We dragen de koran in onze harten en soms letterlijk –in de vorm van sieraden- op ons hart. Juz 28 bevat, net zoals de hele koran, allerlei soorten verzen: spirituele verzen, wetgeving, aansporingen, etc. De verzen die mij echter het meest troffen, waren de volgende, in de prachtige lyrische vertaling van Laleh Bakhtiar.

“If We had sent forth this Quran on a mountain,
you would have seen it as one that is humbled,
One that is split open from the dread of God.
Those parables, We propound them for humanity,
So that perhaps they would reflect.”
(Koran, 59:21)

In dit vers wordt duidelijk hoe groot de kracht van de Koran is. De goddelijke inspiratie die zijn woorden doordringt, is zo groot dat een berg ervan zou barsten, uit puur ontzag voor de macht van God. Dit verhaal is een parabel, een mythe die God aan de mens leert, opdat de mens nadenkt.

De kracht van de Koran kan niet alleen bergen verplaatsen, maar transformeert ook de harten van de mensen, en heeft de wereld veranderd. Telkens stelt God in de koran ons vragen, geeft ons voorbeelden, bemoedigt ons, waarschuwt ons. De koran is als een brief van God aan de mens, een leidraad in het leven. Ook is de koran vol met schoonheid, die vreugde opwekt, en soms lijkt er bijna sprake te zijn van schoonheid omwille van de schoonheid, omdat, zoals de bekende hadith qudsi zegt, ‘God Schoonheid is en houdt van schoonheid’. Het lijkt net of het creëren van zo’n meesterwerk God met vreugde vervulde.

Maar we weten ook dat God al-Haqq, de Waarheid, is, en dat Hij ons in de koran de waarheid leert, en dat Hij ons verboden heeft te liegen. 

Ook verbiedt God in de Koran racisme, seksisme en klassendiscriminatie, en heeft de profeet, vrede zij met hem, zijn hele leven gevochten tegen die drie kwaden. Het is dan ook extra wrang en bitter dat moslimlanden en –gemeenschappen wereldwijd vol zijn van die drie kwaden. Natuurlijk moeten we daar tegen blijven strijden, maar misschien is God de enige instantie die die kwaden uiteindelijk kan vernietigen, in Zijn vorm als al-Qahhar, Hij, Die de nekken van Zijn vijanden breekt, de kwaden straft, angsten en innerlijke en uiterlijke demonen verslaat en opkomt voor het goede.

Misschien is dat ook de grootste boodschap van de Koran, naast het feit dat God Barmhartig is: Dat het Paradijs op aarde niet bestaat, maar dat we er niettemin naar moeten blijven streven.

Dit is deel 28 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. 

Afbeelding Pixabay.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442:

Rosalinda Wijks is geboren en getogen in de Bijlmer, van Afro-Surinaamse komaf en derde generatie Amsterdamse. Op haar zeventiende bekeerde ze zich tot de islam. Ze heeft Arabisch gestudeerd in Amsterdam en Caïro en Rechten in Amsterdam. Momenteel is ze bezig haar bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Haar hobby’s zijn Oriëntaalse dans, lezen, schrijven, koken en (wereld)muziek luisteren. Verder houdt ze zich bezig met islamitisch feminisme, zwarte geschiedenis en is ze geboeid door het soefisme. Inspiratie ontleent ze o.a. aan het leven en werk van Amina Wadud, Rabiah van Basra, Fatima Mernissi, Nana Asma’u, Maryse Condé , bell hooks en Maya Angelou. Ook is ze een fundamentalistische fan van Umm Kulthum en Suhair Zaky. In de zomer is ze te vinden op het Keti Koti-festival, het Kwaku Summer Festival en het Amsterdam Roots-festival. En voor een goede Javaans-Surinaamse maaltijd kun je haar midden in de nacht wakker maken.

Lees andere stukken van Rosalinda