Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437, Ramadan

Wees zoals de staf van Musa (as) – Juz’16

We zijn al over de helft van de Ramadan. Heb je jezelf al kunnen veranderen zoals de staf van Musa(as) dat deed? Toen Allah met seyedna Musa(as) sprak, nadat seyedna Musa(as) zich begaf naar het vuur , vroeg Allah swt hem (as) wat hij in zijn rechterhand had. Hij antwoordde; “Het is mijn staf, waarop ik leun, en waarmede ik bladeren voor mijne kudde afbreek, en welken ik ook voor andere doeleinden bezig.”

Oftewel, niet heel speciaal dus. Een gewone staf waarmee seyedna Musa(as) zijn dagelijkse wereldzaken uitvoerde. Wat zei Allah daarop? “Werp het neer O Musa(as)”. Seyedna Musa(as) gehoorzaamde en wierp zijn staf neer. Het veranderde in een bewegende slang. Waarop Allah zei: “Pak haar op en vrees niet; Wij zullen haar tot haar vorige toestand terugbrengen.”

Laten we even terugspoelen. Zijn staf veranderde van een gewone staf in een bewegende slang. Met Allah’s wil, na Allah’s bevel. Het vertrouwen van seyedna Musa(as) in Allah liet hem zijn staf neerwerpen, én weer oppakken nadat het in een slang veranderd was. Door de taqwa van seyedna Musa(as) veranderde zijn simpele wereldse staf, in één van de grootste wonders sinds het onstaan van de mensheid. De staf waarmee seyedna Musa(as) bladeren afbrak voor zijn kudde werd een staf die de tovenaars liet knielen en geloven in de Eenheid van Allah nadat het in een slang veranderd was en de tovenarij-slangen van de tovenaars opat.

“Werp dus den staf neer, die zich in uwe rechterhand bevindt, en het zal de schijnbare slangen verslinden welke zij gemaakt hebben; want hetgeen zij gemaakt hebben is slechts de kunstgreep van een tovenaar, en een tovenaar zal niet gelukkig zijn van waar hij ook moge komen. En de tovenaars vielen in prostratie toen zij het wonder zagen, dat door Musa was uitgevoerd, zeggende: Wij geloven in den Heer van Aäron en van Musa!”

De staf waarmee Musa(as) op leunde, gezien zijn leeftijd, werd de staf die de zee in tweeën open splitste; aan de rechterkant een berg van een zee, en aan de linkerkant een berg van een zee.

“En wij spraken tot Musa, zeggende: Vertrek met mijne dienaren des nachts uit Egypte en sla de wateren met uwen staf, en maak hun een droog pad door de zee. Vrees niet dat Pharao U zal overvallen, en wees niet bang.”

De essentie van het verhaal is dat de kracht niet in de staf van Musa(as) lag, dat was een doodnormale staf, maar in de kracht van het geloof van Musa(as) in Allah. Door zijn taqwa veranderde de staf in een superstaf. Wij moslims zijn net als de staf van Musa(as). We zijn vaak geneigd om alleen wereldse zaken te dienen. Laat deze Ramadan de kracht in jouw geloven doen versterken. Net zoals Allah’s woorden de kracht van seyedna Musa(as) in zijn geloven versterkte. Opdat wij, net zoals de staf, veranderen in super-mensen.

Met Allah’s wil veranderde de staf, en met Allah’s wil verander jij.

Bron afbeelding: Flickr.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

De ijverige Abdulmohaimen is een krijger. Krijgen doet hij door er keihard voor te werken en er onvoorwaardelijk voor te gaan. Dat is de sleutel tot succes, zo simpel als dat: ergens voor de volle 100% gaan. Zijn brede interesses en ambities leiden hem door verschillende werelden heen. Hij is student Artificial Intelligence aan de Universiteit Utrecht, onderneemt in de software industrie, heeft een eigen kledinglijn genaamd MOYENS en is bovendien freelance docent. Met zijn 21 jarige leeftijd is hij nog lang niet uitgeleefd, noch uitgedacht. Zijn gedachten reiken ver, maar zeker dichtbij de realiteit: aldus zijn drijfkrachten. Hij maakt deel uit van vele verenigingen en neemt ook veel bestuurlijke rollen op zich. De islam is ondanks al zijn interesses zijn bron van inspiratie. Daarbij staat hij altijd open voor sterke discussies waarbij visies en kennis gedeeld worden op zowel maatschappelijk, religieus en wetenschappelijk gebied. Zijn ervaringen met debatteren bij het Lagerhuis hebben hem geïnspireerd om te gaan schrijven. Sterke communicatie is een must. "Wij moeten leren mét elkaar te praten in plaats van tégen elkaar te praten", is dan ook zijn boodschap voor hen die écht streven naar échte communicatie.

Lees andere stukken van Abdulmohaimen