Voorpagina Algemeen, Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437, Ramadan

Alles stroomt, alles klopt – Juz’ 8

Alles stroomt.

Op het moment van schrijven bevind ik mij op een bankje net voor het plein van de moskee. Rechts van mij staat de lokale kerk. Het is zondag. Het is mooi weer. De kerkdienst is net voorbij, de kerkgangers passeren mij en groeten mij vriendelijk. Aan de overkant, bij de moskee, beginnen er ook mensen op te draven. Het is bijna tijd voor het middaggebed. In de opname van het moment lijkt alles zo mooi, bijna volmaakt. Alles stroomt. Alles klopt.

Djuz 8. Enkel glorie, komt dit deel van de Koran toe. Een glorie zoals die eveneens alle andere delen van dit volmaakte boek toekomt.

Van de vele lessen die dit deel van de Koran ons leert, is er één essentieel aspect waar ik bij stil wil staan. Een aspect waarvan ik geloof dat het een medicijn is voor de kwaaltjes van de hedendaagse samenleving. Dit deel van de Koran onderwijst, herinnert en vermaant ons namelijk tot enkele hoogstaande karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen die de basis vormen van een gebalanceerde en harmonische samenleving.

 Het eerste fundament waar we op stuiten is rechtvaardigheid.

‘En wanneer jullie een uitspraak doen, wees dan rechtvaardig. Zelfs als het een bloedverwant betreft.’
-Surah al-An’aam, vers 152

Een zuiverdere vorm van rechtvaardigheid is er niet. De islam leert ons onpartijdig te zijn. De islam leert ons rechtvaardig te zijn. Zelfs wanneer het een bloedverwant betreft, zoals het vers duidt.

In het verlengde van deze prachtige woorden uit de Koran herinneren wij ons Malcolm X. I’m for the truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it is for or against. Zuiver.

Nederigheid is een volgend fundament. Dit fundament wordt ons door de Koran onderwezen door het verwerpen van hoogmoed en arrogantie.

‘En voorzeker, Wij hebben jullie geschapen en vervolgens hebben Wij jullie vorm gegeven. Daarna zeiden wij tegen de Engelen: ‘’Kniel neer voor Adam.’’ En zij knielden neer behalve Iblies, hij behoorde niet tot de neerknielenden.

 Hij (Allah) zei: ‘’Wat hield jou tegen om neer te knielen, toen Ik het jou beval?’’ Hij (Iblies) zei: ‘’Ik ben beter dan hij (d.w.z. Adam), U heeft mij uit het vuur geschapen en u heeft hem uit klei geschapen.

 Hij (Allah) zei: ‘’Daal ervanaf (d.w.z. uit het Paradijs). Het is jou niet gegeven om hier hoogmoedig te zijn, verlaat het daarom. Waarlijk, jij behoort tot degenen die vernederd zijn.’
-Surah al-A’raaf, vers 11-13

In deze passage, waarin de duivel (Iblies) weigert te prosterneren voor Adam uit hoogmoed en arrogantie, schrijft Allah deze karaktereigenschap toe aan zij die de vernedering over zich hebben afgeroepen. Krachtig zijn de woorden waarmee hoogmoed hier wordt verworpen. Een les voor ons allen. Opdat wij hier lering uit mogen trekken en ons nederig opstellen naar eenieder. Ondanks de verschillen die we nou eenmaal delen.

En als ik het over verschillen heb, vallen mijn ogen op vers 164 van surah al-An’aam. Opnieuw raak ik overspoeld door een intens gevoel van liefde en toewijding voor deze hemelse religie.

‘Niemand verwerft iets, behalve voor zichzelf. En geen enkele lastendrager zal de lasten van een ander dragen. Daarna zullen jullie tot jullie Heer terugkeren, waarna Hij jullie zal berichten over datgene waarin jullie verschilden.’
-Surah al-An’aam, vers 164

Kort daarna worden dezen gouden woorden verzegeld. Verzegeld met een verzegeling die de essentie van het leven omvat.

‘En het wegen op die Dag, zal naar waarheid geschieden. Degenen van wie de weegschaal (van goede daden) zwaar is, zij zijn degenen die succesvol zijn.
-Surah al-A’raaf, vers 8

Goede daden, dat is al wat het verschil zal maken op die Dag, te midden van de zee aan verschillen waarin wij verkeren. Laten wij dit daarom doen behoren tot ons streven. Laten wij goede daden doen voortvloeien uit ons denken en handelen. Laten wij goede daden doen voortkomen uit onze karaktereigenschappen. Want degenen van wie de weegschaal van goede daden zwaar is, zij zijn degenen die succesvol zijn.

En daarmee is alles gezegd. 

Foto via Pixabay.com

 

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

Sulayman el Mathari gaat door het leven als eeuwige student. Geboren en getogen in Almere, maar hij is er enkel te vinden om te eten en te slapen. Leven, dat doet hij in Amsterdam. Hij is afgestudeerd in de Biomedische wetenschappen en momenteel student Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, rijp voor de co-schappen. Gefascineerd door woordkunst en poëzie wil hij als gepassioneerde schrijver nog weleens stukken van de hand doen. Verder is hij actief op meerdere maatschappelijk fronten en probeert hij iedere dag weer het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen. Want leven, is inspireren.

Lees andere stukken van Sulayman