Voorpagina Algemeen, Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437, Ramadan, Spiritualiteit

Behoud je geloof en kom tot broederschap – Juz’ 6

Saoed Khadje, docent en oprichter van Dar al Ilm, instituut voor islamstudies, las Juz’ 6 voor Jouw Dagelijkse Dosis en ging er eens goed voor zitten. Het werd een verhaal over soera 4 en 5,  zoals hij wekelijks in zijn colleges over de Qur’an verzorgt: over regelgeving, geloofsleer en de rode lijn van ethiek die overal doorheen loopt. Over geloofsbehoud en broederschap. En over dat prachtige vers dat geopenbaard werd tijdens de afscheidsbedevaart van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem):

“Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie compleet gemaakt en heb Ik Mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik met welgevallen de overgave (Al-Islam) voor jullie als religie gewild.”

(Qur’an Soera al Maa’ida 5:3)

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie