Voorpagina Ervaringen, Ingezonden, Maatschappelijk

Blijf van mijn niqaab af

Een kreet vanuit het diepste van onze hart: tegen de mode-industrie, de media, onze naasten, de maatschappij, en nu tegen de overheid. Onze persoonlijke strijd om in vrijheid te leven begon op het moment dat we geïnspireerd werden om de niqaab te dragen. Het nam toe met de stappen die we zetten en escaleerde toen de overheid besloot om over onze kledingkeuze te bepalen.

De overheid begon ons te zien als een slachtoffer van het andere geslacht. En wanneer het bleek dat we deze keuze zelf hebben gemaakt begon ze ons te zien als een misdadiger. En de niet-aangerichte schade moest beboet worden, met een boete hoger dan wat iemand krijgt die door rood rijdt of in het openbaar harddrugs gebruikt. Was die schade dan zo groot of zag de regering ons als een middel om politieke doeleinden te bereiken? Want noch als slachtoffer, noch als dader zijn wij een probleem gebleken voor de maatschappij.

Met elk nieuwe wetsvoorstel beseffen we ons meer hoe verregaand de gevolgen van een dergelijk wet zullen zijn op ons, niqaabdraagsters, maar ook voor de rest van de maatschappij. Want zodra we toelaten dat de overheid beslist over een grondrecht dat we vanzelfsprekend vinden kunnen er steeds grotere stappen genomen worden om de vrijheden van minderheden in te perken.

De omvang van deze stap die de overheid wil zetten is voor velen niet te bevatten. Voor ons is het een beperking waar we dagelijks mee te maken zullen hebben. Over een studie volgen kunnen we alleen nog maar over dromen. Maar met het recente wetsvoorstel zullen we ook achter moeten blijven van gezondheidzorg, onszelf makkelijk kunnen voortbewegen met het openbaar vervoer, belangrijke zaken regelen bij overheidsinstellingen en zelfs een tripje naar de bibliotheek om een boek te lenen. Voortaan zijn we afhankelijk van andere mensen die dat voor ons willen doen, alsook onze kinderen van school halen en naar school brengen.

Met dit besef zijn we een campagne begonnen om ons te verzetten tegen het wetsvoorstel en onze stem te laten horen. De werkgroep Blijf van mijn niqaab af roept iedere Nederlandse burger, gelovig of ongelovig, man of vrouw, jong of oud aan om achter ons te staan door de petitie te tekenen en onze boodschap te verspreiden. Wij zijn niet tegen de overheid en de maatschappij, en verzoeken daarom de overheid en de maatschappij om niet tegenover ons, maar achter ons te staan. Want het opgeven van de niqaab staat voor ons gelijk aan het opgeven van onze passie. Teken nu de petitie tegen het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding en laat ook op andere manieren jouw stem horen!

Dit stuk is ingezonden door Blijf van mijn niqaab af

Bron afbeelding: Flickr.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie