Voorpagina Palestina, Politiek

De Asscher-fraude en hoe hij ermee wegkomt

Met verbazing heb ik de hele Asscher-fraude kwestie gevolgd. Ik ben met name verbaasd over de manier waarop Asscher weg komt met fraude. Des te meer omdat het NRC artikel officiële stukken bevatte die iedereen kon raadplegen en waarvan onomstotelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van fraude. Toch komt Asscher ermee weg. Hoe kan dat nou?

Er is al veel over gezegd en geschreven maar toch wil ik er nog iets over kwijt. Nee, ik ga het niet hebben over de aantallen of over oorlogsslachtoffers die niet worden gekort als ze ervoor kiezen om in bezet gebied te wonen. Weet je waarom niet? Omdat bovenstaande argumenten niet meer zijn dan legitimatie en als smoke screen dienen van waar het werkelijk om draait: fraude en overtreding van internationaal recht.

Fraude
Al meer dan 10 jaar wordt aan de bel getrokken door ambtenaren dat, er iets moet gebeuren om de situatie met de AOW gerechtigden in bezet gebied (Palestina) te corrigeren. Het begint al snel met uitstel voor de kolonisten op de wet BEU (Beperking Export Uitkeringen). Maar dat blijkt onvoldoende, de Israël-lobby is razend en zet de kamer onder druk: alle AOW gerechtigden in bezet gebied wogen niet worden gekort. Hiermee eisen zij dat de kamer internationaal recht moet schenden door een illegale bezetting te erkennen als ‘Israël’. Daarna volgt een clandestiene zoektocht naar gronden en mazen om de Israël-lobby tevreden te stellen. Na de ontmaskering, door NRC journalisten, van langdurige fraude en wetsomzeiling zou je verwachten dat de betrokkenen, en met name de verantwoordelijke minister op z’n minst flink op zijn lazer zou krijgen. Een beetje kamer pikt dit gesjoemel niet en dient een motie van wantrouwen in. Echter niets is minder waar. Behalve DENK heeft de rest hier ‘geen zin in’. Asscher komt ermee weg door te liegen. Door te beweren dat er een fout is gemaakt en dat hij geen weet heeft van ambtenaren die onder druk zouden zijn gezet. Hij houdt een verhaal over gelijke gevallen, gelijke behandeling en dat vanaf 2016 iedereen die in bezet gebied woont wordt gekort. Einde verhaal.

Dat is op z’n minst bizar, en absoluut onrechtvaardig. Het gaat om bewuste fraude en dat moeten we niet uit het oog verliezen. Een ieder van ons zou hierdoor niet alleen een baan verliezen maar ook zijn vrijheid. Wie bewust fraudeert met toeslagen en belastingen kan torenhoge boetes en soms zelfs celstraf krijgen. Notabene Asscher en Rutte zijn verantwoordelijk voor de aanpak fraude: dus zij zorgen ervoor dat mensen die ten onrechte toeslagen krijgen worden beboet of gestraft, maar schromen niet om zichzelf langdurig schuldig te maken aan fraude. Waarbij ze niet alleen het Nederlands recht, omzeilen maar ook het internationaal recht schenden.

Geregisseerd communicatiegebrek
Ik wil nog een keer herhalen dat al meer dan 10 jaar bewust gezocht is naar mazen in de wet. En nu heeft Asscher het lef om dat af te doen als een ‘foutje’, de betrokkenen zouden te laat zijn geïnformeerd en het zou niet bekend zijn waar ze precies wonen. Dit is natuurlijk onzin, de betrokkenen zijn wel degelijk op tijd op de hoogte gebracht. Maar laten we even net doen alsof het echt een foutje was. Een foutje wat dus al ruim 10 jaar is blijven liggen. Een fout in de communicatie. Je zou denken dat 10 jaar tijd genoeg is om een simpele fout als ‘niet gecommuniceerd’ te herstellen. Als er echt zolang nodig is dan kunnen we concluderen dat alle betrokken ministers incompetent waren/zijn. Maar het ging natuurlijk niet om het herstellen van gebrek aan communicatie. In de vele achterliggende stukken wordt duidelijk dat er genoeg is gecommuniceerd, niet over herstellen van een zogenaamd oprecht gemaakte fout, maar om het omzeilen van de wet. Dus om het legaliseren van fraude.

De val
In het debat wat hierop volgt, zowel in de kamer als op sociale media, valt men vooral over de ongelijke behandeling. Met name voor de in Marokko wonende Nederlandse burgers en voormalig Nederlandse inwoners. Asscher gebruikt de verontwaardiging van de (terecht) woedende Marokkaans-Nederlandse burgers heel handig om juist de hele fraude teniet te doen. Wanneer je aanvoert dat Marokkanen worden gekort op uitkeringen (op basis van het woonlandbeginsel) dan heeft Asscher daar juridische grond voor middels het bilaterale verdrag waarmee Marokko akkoord is gegaan. Je speelt dus in op een punt waar hij je mee van tafel kan vegen. Dit is wellicht oneerlijk, maar het is wettelijk gegrond. De AOW pensioenen echter zijn gelijk gebleven. En voor alle oorlogsslachtoffers geldt, dat wanneer zij emigreren naar landen waar Nederland geen handhavingsverdrag mee heeft, dezelfde regel; er wordt niet gekort. Dus nogmaals, deze punten opvoeren als argument om Asscher’s handelen onderuit te halen werkt averechts. Hoe onrechtvaardig ook. Het is een val. Trap er niet in.

Houd het simpel
Asscher heeft, net als zijn voorgangers, gefraudeerd. Hij is herhaaldelijk verzocht en geadviseerd de fraude niet voort te zetten maar terug te draaien. Dit heeft hij niet gedaan. Zijn ministerie heeft ambtenaren onder druk gezet om koste wat kost de Israël lobby tevreden te stellen. Laat Asscher hier niet mee wegkomen. Houd het daarom simpel. Houd het bij fraude. En houd Asscher daarvoor verantwoordelijk.

Tenslotte: de bezetting
Als het op de bezetting van Palestina aankomt dan is Nederland altijd schizofreen. Peter Breedveld zegt hierover in zijn artikel het volgende:

Het lijkt er meer op dat Nederland van twee walletjes wil eten: én vanaf het hoge witte paard van de morele superioriteit de Israëlische nederzettingenpolitiek veroordelen, én Israël te vriend houden. We vallen nu lelijk door de mand: voor de bühne is Nederland tegen de bezettingspolitiek, maar de facto erkent Nederland de bezette gebieden gewoon als legitiem Israëlisch grondgebied. Het heeft immers gewoon die AOW’ers doorbetaald, hoewel de wet duidelijk zegt dat dit niet mag als ze in bezet gebied wonen. Als er dus niet gekort wordt, is er geen sprake van bezet gebied.

Onze regering steunt een gewelddadige bezetting welke al bijna 70 jaar duurt. Zij steunen hen onvoorwaardelijk en dat wordt nog eens pijnlijk duidelijk door de AOW-fraude. Jammer dat de Palestijnen geen sterke lobby hebben in Nederland. De politiek lag op haar knieën en kon gewoon weer opstaan door gebrek aan lef. En dat neem ik alle Palestina supporters kwalijk. Wij hebben de Palestijnen in de steek gelaten.

Ingezonden door: Alia Mousa

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie