Voorpagina Algemeen, Ervaringen, Ingezonden, Islamofobie, Maatschappelijk, Media, Moslimhaat, Opinie, Persoonlijk, Samenleving

Tegen je wil op de voorpagina – ingezonden brief

 

Ter attentie van de Volkskrantredactie.

Geachte heer/mevrouw,

Tot mijn grote schrik werd ik vanochtend gewekt met het bericht dat mijn gezicht op een enorme foto op de voorpagina van de Volkskrant te zien is. Op deze voorpagina, van de krant van 16 augustus 2016, sta ik, als moslim met baard, duidelijk in beeld, met naast mij een zwaar bewapende agent en daarachter een soldaat met een machinegeweer. De bijbehorende titel luidt: Is Schiphol nog wel veilig?

Middels deze woedende brief wil ik mijn beklag doen over de volgende twee zaken.
Ten eerste heb ik vanwege deze foto behoorlijk wat imagoschade geleden. Mijn familieleden waren bezorgd dat ik was aangehouden of misschien op een andere manier in de problemen zat. Mijn ouders, mijn vrouw en mijn kinderen zijn bezorgd dat dit effect zou kunnen hebben op mijn imago binnen onze gemeenschap en in de buurt. Ik heb zelfs telefoontjes gehad van familieleden elders in Europa. Mijn vroegere collega’s en vrienden bellen mij massaal op om verhaal te halen. En dat is niet zo vreemd ook. Hier is namelijk duidelijk sprake van de ó zo bekende ‘framing’ van nieuws over moslims, mijn tweede punt van bezwaar.

De redacteur heeft zo te zien geprobeerd de voorpagina zo spannend mogelijk te maken. En wat is er nou spannender dan in te spelen op de huidige associatie van moslims met geweld? Dit soort foto’s openen de deuren naar angst en naar verdere polarisering binnen de samenleving. Om indruk te krijgen van wat voor effect dit op mensen heeft is een blik op de reacties op sociale media voldoende. En om eerlijk te zijn had ik gehoopt dat een gerespecteerde kwaliteitskrant als de uwe niet op zo’n goedkope manier zou proberen publiciteit te verkrijgen.

Middels deze brief laat ik weten dat ik fotograaf Guus Dubbelman op geen enkele manier toestemming heb gegeven om een foto van mij te nemen, en dat ik de Volkskrant géén toestemming heb gegeven deze foto te publiceren. Middels het publiceren van deze foto is er 1)op een zeer onaangename manier inbreuk gemaakt op mijn privacy, 2)hebben de Volkskrant en de fotograaf het portretrecht geschonden en 3)heeft de Volkskrant zich overduidelijk schuldig gemaakt aan de ‘framing’ van berichtgeving over moslims.

Ook laat ik hierbij weten dat ik overweeg juridische stappen te ondernemen tegen uw krant, dat ik een klacht zal indienen bij de Raad voor Journalistiek, en dat ik openlijke excuses verwacht van de Volkskrant jegens mij en mijn familie.

In afwachting van uw bericht en met vriendelijke groet,

M. Rashid

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie