Voorpagina Ingezonden, Maatschappelijk

Brief aan Aboutaleb: ‘Wij zijn Rotterdammers’

Geachte burgemeester Aboutaleb, 

Mondiaal zijn we getuige van daden van terreur. U oogstte veel waardering toen u uw afschuw uitsprak en nabestaanden een hart onder de riem stak. Zo was iedereen ontroerd toen u zei: ,,Je suis Charlie.” Voor Franse Rotterdammers moet dit als een warme deken hebben gevoeld.

Op 15 juli was de wereld getuige van een bloedige couppoging in Turkije. Op tv zagen we hoe F16-straaljagers het parlement bombardeerden, burgers door scherpschutters werden vermoord of door tanks werden overreden. Ruim 250 mensen hebben hun leven gegeven, duizenden raakten gewond voor het behoud van de justcougars com democratie.

Rotterdam telt 50.000 inwoners die op een of andere wijze verbonden zijn met Turkije. De gewelddadige aanslag op de democratie heeft diepe indruk gemaakt. De periode die volgde was vol emoties, vragen en onzekerheden. Dergelijke traumatische gebeurtenissen vragen om een zorgvuldige en empathische benadering.

Verzoeningsbijeenkomst
Na de mislukte coup organiseerde u op 18 juli een zogenoemde verzoeningsbijeenkomst, terwijl Rotterdammers vooral bezig waren te begrijpen wat er gebeurd was. Derhalve woonden weinigen deze bijeenkomst bij. U verklaarde voor de camera hierover ontstemd te zijn. Er is veel waardering voor u als burgervader, maar tot het organiseren van zo’n bijeenkomst, zonder overleg met uw gesprekspartners, was te snel besloten.

In de nasleep van de mislukte coup ontstonden spanningen die zich helaas in enkele gevallen uitten in bedreigingen of vernielingen over en weer. Wij veroordelen elke vorm van geweld en roepen Rotterdammers wederom op gebruik te maken van democratische middelen om hun stem te laten horen.

Verwijt
In de raadsvergadering van vorige week maakte u Turkse Rotterdammers het verwijt dat het hun schort aan een democratische opvoeding. U zei ook dat u niet van plan bent op te treden als een soort relatietherapeut. Wij herkennen ons noch in deze kwalificatie noch in een behoefte aan relatietherapie. Wij vragen ons af of zo’n generaliserende opmerking over een groep Rotterdammers bijdraagt aan de verbinding.

Een groot deel van de mensen over wie u spreekt is geboren en getogen in onze stad. Daarmee zijn zij mede een product van onze stad en niet enkel van de Turkse gemeenschap. Wij zijn, ondanks verschillende rollen, gelijkwaardige partners binnen de dialoog. We zetten onze inzet voort om in gesprek te treden met diverse partijen in onze stad. Samen, als Rotterdammers met een hart voor de stad.

Hoogachtend,

Anadolu Moskee, Hollanda Balkan Turkleri, Kocatepe Moskee, Mevlana Moskee, Tover, Ayasofya Moskee, Beyazay St., Hollanda Uygur Turkleri, Kunststichting Regenboog, Hotiad, Turks Overlegorg. Rijnmond, Birlik Moskee, Iskender Pasa Moskee, Laleli Moskee, Musiad, Ulu Moskee, Erzurumlular St., Merkez Moskee, Karamanlilar St., Platform overleg Turken in Ned., Nevsehirliler St., Yozgatlilar St., Gultepe Moskee, Kayserililer St., Mescid-i Ravza Moskee, Wefa, UETD, Euba-Tumsiad, Asbir, Sultan Ahmet Moskee, Fatih Moskee.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie