Voorpagina Maatschappelijk, Politiek, Samenleving

Open brief aan Geert Wilders

Geachte heer Wilders,

Hierbij wilde ik u bedanken voor de kritiek die u voortdurend heeft op moslims en/of Marokkanen.

Ik denk dat een gemeenschap alleen maar door blootgesteld te worden aan kritiek ( zeker als het soms ook nog terecht is) kan groeien en alleen maar beter kan worden.

Pim Fortuyn vertelde mij een keer dat ondanks het feit dat de Rotterdamse imam El Moumni hem als homoseksueel lager dan een varken zou vinden, hij toch altijd voor het recht van de vrijheid van meningsuiting van imam El Moumni zou opkomen.

Mede daarom wil ik ook opkomen voor uw recht van vrijheid van meningsuiting, ondanks het feit dat u en uw partij de islam en de moslims volledig verafschuwen.

Er zijn in het verleden (terecht) aangiftes tegen mij gedaan omdat ik mij in een interview had laten verleiden om een absoluut standpunt over homoseksualiteit en de islam in te nemen, waarmee ik heel veel mensen pijn mee heb gedaan.

Het OM heeft toentertijd de aanklachten tegen mij geseponeerd omdat zij van mening was dat mijn uitspraken die als beledigend werden ervaren door homoseksuelen volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2001 niet strafbaar waren omdat zij direct in verband stonden met de uiting van een geloofsopvatting. In dit arrest werd 2e Kamerlid L. van Dijk vrijgesproken omdat hij had gezegd:“Homoseksualiteit wordt gelijk gesteld aan heteroseksualiteit. Dat is zo ongeveer diefstal gelijk stellen met het schenkingsrecht of mishandeling met verpleging”.

Ondanks het feit dat de aanklachten tegen mij werden geseponeerd, vond ik het vreselijk dat ik in een academisch hypothetischeinterview over homoseksualiteit in een islamitische samenleving, mij tot absolute uitspraken heb laten verleiden en op deze wijze mensen tot diep in hun ziel pijn heb gedaan.

Ik voelde mij toen de inofficiële vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap in Nederland en vond dat ik ook de gevoelens of gedachtes moest vertegenwoordigen/verduidelijken over homoseksualiteit, die onder een beperkt deel van de moslims leven.

Ook U als officiële volksvertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om de onvrede van een deel van Nederlanders te uiten, richting te geven en vervolgens om deze onvrede om te zetten naar daden.

Desondanks is het van belang dat volksvertegenwoordigers ervoor waken, dat hun woorden niet misbruikt worden, om gevoelens van haat en afschuw tussen de verschillende groepen Nederlanders aan te wakkeren, of zij nou een migratie achtergrond hebben of een andere geaardheid of geloof hebben.

Als het voorkomen en het oplossen van criminaliteit alleen uw boodschap zou zijn, dan zouden alle moslims en ook alle Marokkanen in Nederland u willen ondersteunen.

Echter, waar u mijn inziens de fout ingaat, is in feite te veronderstellen of te doen voorkomen dat criminaliteit voor een groot deel zou samenhangen met het feit of men Marokkaan is of niet, want door minder Marokkanen zou er ook minder criminaliteit zijn.

Terwijl volgens de toelichting van het CBS over de criminaliteitscijfers, criminaliteit sterk samenhangt met de leeftijdsopbouw van elke bevolkingsgroep. Zo zijn er procentueel gezien meer jongere Marokkaanse, Surinaamse en of Antilliaanse jongeren dan ouderen.

Ook zaken als kans hebben op een baan, onderwijs of kunnen terugvallen op het netwerk van financieel sterke ouders en familieleden zijn factoren die meespelen, waarom er in sommige bevolkingsgroepen procentueel gezien meer criminelen zijn dan in andere bevolkingsgroepen.

Waar volgens u –zwart-wit geredeneerd- de oorzaak van crimineel gedrag ligt in het feit of men Marokkaan is of niet, zie ik juist dat crimineel gedrag niet het gevolg is van nationaliteit, ras of geloof, maar wel van sociaal economische achterstanden, die aangepakt moeten worden.

Daarnaast is ook de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt. U doet zelf immers (terecht) ook aangifte als burgers, rappers of artiesten uw vrijheid van meningsuitingen door directe of indirecte bedreigingen proberen te beïnvloeden.

Maar ook worden burgers terecht veroordeeld tot een celstraf als zij de waardigheid van onze koning Willem-Alexander aantasten door het uiten van beledigingen.

Kortom; de vrijheid van meningsuiting ligt dan volgens mij in het feit dat men vóóraf zonder censuur kan schrijven, zeggen wat men wilt als burger of als volksvertegenwoordiger. Dit betekent echter niet dat er niet áchteraf getoetst mag worden of men met sommige uitspraken over een ethische grens heenstapt.

Ook Adolf Hitler (vergeef mij, het is niet mijn bedoeling om u gelijk te stellen aan Hitler) is in eerste instantie aan de macht gekomen doordat zijn nationaalsocialistische partij via een democratische meerderheid werd gekozen.

Daarom rust op uw schouders een zware verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om te waken dat uw zorgen over criminaliteit niet gekaapt worden door mensen met nationaalsocialistische denkbeelden.

Daarom had ik de behoefte, toen ik constateerde dat mijn uitspraken over homoseksualiteit zoveel commotie teweeg hadden gebracht, om het boetekleed aan te trekken en uitgebreid mijn excuses aan te bieden door een ingezonden excuusbrief  in Trouw en door bijvoorbeeld bij Henk Krol, samen met zijn partner bij hem thuis, samen te gaan eten.

Ik hoop dan ook, wat de uitspraak van de rechtbank ook moge zijn, dat ook u het aandurft om het boetekleed aan te doen en eindelijk (net als Pim Fortuyn dat deed) in gesprek te gaan met officiële en onofficiële vertegenwoordigers van Marokkanen en moslims in Nederland om samen aan oplossingen te werken.

Natuurlijk zijn er genoeg problemen in Nederland, maar er zijn ook oplossingen. De oplossingen zijn echter niet om de verschillende bevolkingsgroepen op basis van hun nationaliteit, geloof, ras of geaardheid tegen elkaar op te zetten als vijanden, maar veeleer te verbinden als warme en gezellige buren. 

Sterkte met alles en mocht u tijd hebben voor een kopje koffie, de deur staat open.

Abdullah Haselhoef

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

31 Reacties op Open brief aan Geert Wilders

 1. avatar Nikos Beenos says:

  “Geachte heer Wilders,

  Hierbij wilde ik u bedanken voor de kritiek die u voortdurend heeft op moslims en/of Marokkanen.

  Ik denk dat een gemeenschap alleen maar door blootgesteld te worden aan kritiek ( zeker als het soms ook nog terecht is) kan groeien en alleen maar beter kan worden.”

  Geweldig! Deze man begrijpt eindelijk hoe een vrije samenleving werkt! Hoe denkt u wat een voornaamste reden is, dat een samenleving (zonder grondstoffen als olie en goud) zoals de Nederlandse tot zulke grote hoogte is gestegen zich heeft ontdaan van de terreur van het katholicisme? Door instituties als de slavernij of racisme? Of door instituties als vrijheid van meningsuiting en dus kritiek? Kritiek op fouten? Kritiek op ineffectiviteit?

  Het de weg naar verbetering is gelegd met stenen van kritiek.

  Ik hoop dat u en uw mede-gelovigen nog vele kritiek op de islam mogen verduren en eindelijk zal hervormen tot een verbeterde, humaner versie, van de islam.

 2. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Hoi Nikos,
  Nederland is mede groot geworden door heel hard te werken en een goede handelsmentaliteit.

  Echter de effecten van de Marshall hulp voor de wederopbouw na de 2e wereldoorlog is ook van doorslaggevende factor geweest voor Nederland.

  Hoewel Nederland geen goud heeft hebben wij wel veel inkomsten uit onze aardgasbel.

  Verder terugkijkend naar het verleden hebben het VOC , de kolonies alsmede de handel in slavernij zeer zeker meegedragen aan de gouden eeuw van Nederland.

  Dus het is een combinatie van factoren wat Nederland als klein land groot gemaakt heeft.

  Het instituut van de Katholieke kerk was niet alleen maar terreur, maar heeft ook bijgedragen aan het geestelijk en lichaamlijk welzijn van heel veel Nederlanders.

  Om een goede maaltijd te kunnen koken, zegt weinig over het kookboek of de keuken apparatuur, maar veelmeer over de wijsheid van de kok.

  Er is geen behoefte aan een andere ‘humanere’ Islam alswel dat moslims hun eigen godsdienst beter gaan begrijpen en naar dit begrip gaan leven.

 3. avatar jhon edward says:

  Haselhoef,

  Veel respect voor dat je in een tijd waarin veelal geleerden angstig in een hoek schuilden toch op tv kwam en enigszins de islam verdedigde. Het was een ontzettend gevoelig moment. Ik was nog een jongeman in de tijd van pim fortuyn.

  Het enige waar je spijt van zou moeten hebben is dat je spijt hebt van het “krenken” van homoseksuelen. Dat is een factor waar je in aansporing absoluut geen rekening mag houden wanneer je het absolute recht verkondigt. Je zei absoluut niets verkeerd toen je de goddelijke wetgeving verkondigde, de offers van Profeten vertegenwoordigde bij het verwerpen van homoseksualiteit, de vier wetscholen omtrent de doodstraf daarop (al imam al Azam opinie middels Ta’zeer al Qatl).

  Geen van onze voorgangers hebben ooit daarmee rekening gehouden bij het verkondigen van het recht en het verwerpen van al datgeen onzedelijk is, en voorzeker onze God verwerpt onzedelijkheid. Zouden we anders ook rekening mee moeten houden wanneer we andersgelovigen melden dat voor hen het eeuwige vuur staat te wachten wanneer zij niet het correcte religie aanvaarden?

  Ja, we worden wel aangespoord om met wijsheid een bericht over te brengen, echter zonder concessies te doen bij het maken van onderscheid tussen recht en onrecht.

  Betreft het stukje waarin je refereert naar andere “Imams”:

  “Ik kreeg niet alleen vanuit de autochtone andersdenkenden een geweldige golf van terechte verontwaardiging over mij heen, maar ook vanuit de volle breedte van de islamitische gemeenschap in Nederland.

  Andere imams wezen mij er naderhand op dat de doodstraf voor praktiserende homoseksuelen in het openbaar slechts een van de meningen is die binnen de islam over dit onderwerp aanwezig zijn.”

  Deze hypocriete subsidie “Imams” of in mijn ogen stelletje judassen zouden zich wat moeten verdiepen in het vak dat Rasmul Iftaa heet, de Malikitische, Hanbalitische alsook de hanafitische standpunt is dat er doodstraf op staat. Imam abu Hanifa hanteert een ander analogie, doch sluit zijn opvattingen niet uit dat er doodstraf op kan komen wat getermd wordt met Tazeer bil Qatl. Een islamitische rechter kan daarvoor pleiten, al dan niet verbranden, van een berg afgooien zoals dat bewezen is van enkelvoudige ketens.
  Sterker nog gezien de huidige situatie waar we ons bevinden en homoseksualiteit genormaliseerd is de enige juiste fatwa volgens de Ahnaaf de doodstraf, de Sahibain pleiten openlijk voor de doodstraf. Vanuit dat aspect is het daarom correct om te stellen dat de islam wel degelijk pleit voor een doodstraf.

  Het wordt tijd dat deze hypocriete Imams ontbloot worden voor hun huichelachtige praktijken, daar waar ze je hadden moeten ondersteunen en geluid mee hadden moeten geven, kozen ze ervoor om de elite ongelovigen tevreden te stellen. Met als gevolg dat er nu idioten zijn die stellen dat de legaliteit op homoseksualiteit een valide opinie is, wat niets anders is dan ongeloof daar het tegen de Idjmaa van de wetscholen ingaat.

  Ik hoop op dat de oude haselhoef terugkeert en weer zal spreken daar waar anderen niet durfden. Maar dan als een orthodoxe vertegenwoordiger van onze originele godsdienst i.p.v. de custom made and served Islam zoals je raadgevende Imams dat doen.

  Het Is nu geen tijd meer om rekening te houden met hoe anderen over ons zullen denken wanneer het de moslims raakt in hun opvattingen en onze kinderen aan hun eigen grondbeginselen beginnen te twijfelen.

  Met Geert wilders spreken in termen van respect heeft geen zin, hij doet dit niet uit misconceptie, maar uit hetzelfde haat zoals abu Jahl dat deed.

  Zijn oplossing is een open debat met een directe harde confrontatie over de islamitische stellingen. Iets dat de oude haselhoef kan, maar niet de mea culpa versie.

  Veel succes toegewenst.

  Ps. Als je onderliggende info nodig hebt wil ik je dat wel sturen vanuit boeken.

 4. avatar z says:

  Ik denk dat een gemeenschap alleen maar door blootgesteld te worden aan kritiek ( zeker als het soms ook nog terecht is) kan groeien en alleen maar beter kan worden.

  Normaliter is dat zo. Helaas hebben veel moslims geen idee van introspectie en te vergelijken met hell’s angels. Niet allemaal, maar ruim voldoende om een duidelijk beeld neer te zetten van islam.

 5. avatar Stijn Venema says:

  Het is toch ook niet heel vreemd dat er nogal wat kritiek op de Islam bestaat. Ik loop zelf ook regelmatig tegen allerlei argumenten voor de Islam aan die ik gewoon niet begrijp en waarop ik ook nooit een afdoende antwoord krijg. Daarom wilde ik mijn vragen graag hier stellen aan mensen die waarschijnlijk veel meer verstand hebben van de Islam dan ik.

  Ten eerste, van de kant van moslims hoor je vaak het verwijt dat de Islam totaal niet meer gewelddadig en agressief is dan andere religies, maar dat extremistische moslims de Islam misbruiken voor hun eigen agressie en haat. Mijn vraag is dan: waarom beroepen vrjwel alle huidige terroristen zich altijd op de Islam en hebben ze ook vrijwel altijd een islamitische achtergrond? Je zou dan toch verwachten dat er net zoveel gestoorde christenen zijn en net zoveel gestoorde joden, katholieken, hindoes, etc., die allerlei terrorisme bedrijven en hoofden afhakken en daarbij een beroep doen op de bijbel. Toch is dat niet wat we zien.

  Mijn tweede vraag is: het is alom bekend dat de Islam op dit moment de snelst groeiende religie ter wereld is. Als we ervan uitgaan dat 0.001 procent van deze moslims er voor zal kiezen om de Koran op een totaal verkeerde manier uit te leggen, is het een mathematische zekerheid dat het aantal terroristen alleen maar zal toenemen en daarme natuurlijk ook het aantal terroristische aanslagen. Wat wil de echte goedbedoelende moslim daar tegen doen? Want ik krijg niet de indruk dat de gemiddelde moslim dat zo belangrijk vindt als je ook hoort dat Abdeslam maanden binnen de islamitische gemeenschap heeft gewoond na de aanslagen en dat hij daar ongetwijfeld veel hulp heeft gekregen van allerlei andere moslims.

 6. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Dank je John Edward voor je uitgebreide reactie.

  Ze zeggen dat wijsheid komt met de jaren, want dat betreft heb ik nog vele jaren te gaan. Dus bedankt voor de adviezen.

  Ik ben het met je eens dat ik vind dat vele imams en overkoepelende moslim organisaties zich toentertijd als een Judas hebben gedragen om de woorden die ik sprak van waarde te ontdoen, door twijfels te zaaien of ik nou imam was of niet.

  In iedere geval met de ervaring en kennis die ik nu heb en een voorbeeld nemend aan de wijze waarop de profeet Moehammed vrede zij met hem, mensen uitgenodigd heeft tot de Islam, heb ik over homoseksualiteit niet met wijsheid gesproken richting anders- of niet gelovigen.

  Voordat de profeet vzmh mensen uitnodigde tot de Islam stond hij al bekend al Ameen (De betrouwbare) en vertrouwden mensen hun goederen aan hem toe of vroegen hem om te bemiddelen in conflicten.

  Met de hoge criminaliteit cijfers van mensen met een migratie achtergrond, die een sociaal economische achterstand hebben en de ook nog een moslim achtergrond hebben, is het begrijpelijk dat niet-gelovigen weinig vertrouwen hebben in deze groep mensen, die praten over Allah en de Rechte Weg.

  Dus voordat de moslim gemeenschap maar ook iets naar anders gelovigen kan zeggen, zullen wij onszelf en onze gemeenschap van moslims, op vele gebieden moeten verbeteren.

  Daarom dat ik in de open brief aan Geert Wilders probeer te benadrukken dat ondanks het feit dat ik de vrijheid had om het standpunt van een deel van de geleerden uit te leggen over homoseksualiteit en dat ik ondanks het feit dat de aanklachten geseponeerd werden, dat ik deze vrijheid niet hoef te gebruiken als dit als resultaat heeft, dat het niets oplost en mensen alleen maar kwetst.

  Zo zou ook Wilders moeten nadenken welke standpunten hij onder de kapstok vrijheid van meningsuiting wilt ventileren en welke standpunten daar niet in thuis horen, ook al zou hij formeel gesproken daar het recht toe hebben om deze te uiten.

  Dus over onderwerpen als vrouwenbesnijdenissen, homoseksualiteit, Sjariah, hoofddoeken, Boerka’s enz. enz. hoef ik niet over te discussiëren met anders gelovigen omdat dan anders de Islam alleen maar in verbinding wordt gebracht met dit soort onderwerpen doordat andere mensen vaak alleen maar uit nieuwssensatie de gespreksonderwerpen over Islam bepalen.

  Islam is veel en veel groter en mooier dan alleen maar deze onderwerpen, die keer op keer worden misbruikt ten nadele van de Islamitische gemeenschap.

  Wat de dialoog met Wilders betreft alleen maar door te blijven praten en Allah te vragen om zijn hart en hart van andere politici te veranderen tot het goede kan de situatie van een volk veranderd worden.

  Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) was een vijand van de moslims en hij was op weg om de profeet te vermoorden totdat zijn hart geraakt werd door een woord van de Qur’aan en hij moslim en één van de beste metgezellen van de profeet (vrede zij met hem) werd.

  Hidayah (leiding van Allah) is bij Allah en Hij geeft aan wie Hij wil leiding, onze taak is op een barmhartige en liefdevolle manier met alle schepselen van Allah om te gaan en de Leiding, beoordeling of veroordeling dan ook aan Hem over te laten.

 7. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Beste Stijn,
  Je hebt gelijk dat er veel aanslagen zijn welke in de media omschreven worden dat dit terroristische aanslagen zijn en dat deze door de Islam geïnspireerd zouden zijn. De vraag of dit inderdaad ook zo is.

  Dit artikel laat door middel van feiten zien dat 98% van de aanslagen in het westen niet door moslims of voor de Islam gepleegd worden. Het artikel is een eye-opener en laat je wellicht dit soort cijfers meer in verhouding zien met de werkelijkheid i.p.v. met de media-‘werkelijkheid’.

  Wat betreft je 2e vraag: Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat de Islam om wat voor redenen dan ook snel groeit. Dit betekent mathematisch gezien dan ook dat het verzet van Moslims in de Islamitische wereld die onder andere Isis of aanverwante groepen bevechten, dan ook alleen maar toeneemt.

  Het verzet tegen Isis en andere terroristische organisaties zou dan ook niet mogelijk zijn als Islamitische landen als Turkije, Irak, Iran, Afghanistan en Saudi-Arabië niet zouden mee werken aan War on Terror. Daarom welke terreur organisatie ook actief is in de naam van de Islam de moslim landen en hun bondgenoten vormen 1 front als het gaat om de bestrijding van terreur.

  Wat echter ook niet vergeten mag worden dat volgens bijna-President Trump de oorzaak van veel terrorisme veroorzaakt is door Amerikaanse politici die door het verwijderen van Saddam Hoessein, Khadaffi en nu Assad ervoor gezorgd hebben dat er een broedplaats van terroristen gekweekt werd.

  De oorzaken en dus ook de oplossingen tegen ‘Islamitische’ Terrorisme ligt dan ook niet alleen in de handen van moslims maar ook in de handen van westerse politici miljarden euro’s aan wapens uitgeven voor onbekende ‘verzetsbewegingen’ die zich dan later weer keren tegen de moslims die daar wonen of tegen het westen.

  http://www.realclearpolitics.com/video/2015/10/25/trump_we_have_not_gained_anything_by_killing_saddam_and_qaddafi.html

 8. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Hoi Z,
  Ik denk dat je gelijk hebt dat er een aantal moslims zijn die weinig tot geen idee van introspectie hebben geleerd. Ik ken geen hell’s Angels om te kunnen beoordelen of zij ook geen introspectie hebben. Maar ik ken genoeg moslims die wel bezig zijn om zichzelf te proberen te veranderen en proberen een beter mens te worden. ‘De’ moslim bestaat niet net zoals ‘De’ Pvv-stemmer niet bestaat. Wij zijn allemaal mensen en het helpt soms voor de discussie om een etiket op elkaar te plakken en de wereld te verdelen in zwart/wit of pvv/moslim of clinton/trump. Gelukkig is de werkelijkheid vol met kleuren en verschillen. Dus laten wij elkaar gewoon als mens tot mens benaderen en de wereld te veranderen door bij ons zelf te beginnen.

  Abdullah Haselhoef

 9. avatar Stijn Venema says:

  Beste Abdullah,

  Bedankt voor je antwoord. Jij draagt inderdaad een aantal zeer goede punten aan, die me zeker hebben aangezet tot een zeer andere kijk op deze vragen.

 10. avatar Anoniem says:

  Abdullah Haselhoef

  Jij schreef:
  Met de hoge criminaliteit cijfers van mensen met een migratie achtergrond, die een sociaal economische achterstand hebben en de ook nog een moslim achtergrond hebben, is het begrijpelijk dat niet-gelovigen weinig vertrouwen hebben in deze groep mensen, die praten over Allah en de Rechte Weg.

  Reactie:
  Als je dit stuk leest dan zou het verhaal niet kloppen dat criminaliteit en ook terrosrisme voortkomt uit sociale achterstand enz.

  https://de.gatestoneinstitute.org/9381/terroristen-armut-verzw

  Het heeft dus blijkbaar meer te maken met de bewustwording van beter opgeleide moslims over wat de Islam werkelijk inhoud.

  Laaggeschoolden houden zich niet of nauwelijks bezig met het onderzoeken van de Koran, Hadith en Sira.
  Ten onrechte beroepen moslims zich steeds op het lage scholing niveau en daaruit voortkomende gebrek aan kansen. Ze hebben meestal de kansen zelf niet gegrepen zoals die voor elke Nederlander aanwezig zijn. En toch maar klagen. En dus de criminaliteit zoeken als bron van inkomsten.

  Je schrijft:
  Dit artikel laat door middel van feiten zien dat 98% van de aanslagen in het westen niet door moslims of voor de Islam gepleegd worden. Het artikel is een eye-opener en laat je wellicht dit soort cijfers meer in verhouding zien met de werkelijkheid i.p.v. met de media-‘werkelijkheid’.

  reactie:
  Hoeveel % van de bevolking in westerse landen is moslim?? Dit artikel slaat dus nergens op.

  Je schrijft:
  Wat echter ook niet vergeten mag worden dat volgens bijna-President Trump de oorzaak van veel terrorisme veroorzaakt is door Amerikaanse politici die door het verwijderen van Saddam Hoessein, Khadaffi en nu Assad ervoor gezorgd hebben dat er een broedplaats van terroristen gekweekt werd.

  reactie:
  Klopt maar ten dele. Veeleer zijn door deze gebeurtenissen de problemen binnen de islam zelf duidelijk geworden, zoals de richtingen strijd. Onder de dictatuur zijn deze tegenstellingen verborgen/onderdrukt geweest. We kunnen dit op dit moment duidelijk terugzien, het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Het terrorisme zelf lijkt eerder terug te voeren tot de uitleg van de Koran etc. Is de islam nu vredelievend of gewelddadig? Zeg het maar.

 11. avatar Abdullah Haselhoef says:

  1. Reactie op Anoniem:
  Als je dit stuk leest dan zou het verhaal niet kloppen dat criminaliteit en ook terrosrisme voortkomt uit sociale achterstand enz.

  https://de.gatestoneinstitute.org/9381/terroristen-armut-verzw

  Het heeft dus blijkbaar meer te maken met de bewustwording van beter opgeleide moslims over wat de Islam werkelijk inhoud.

  Laaggeschoolden houden zich niet of nauwelijks bezig met het onderzoeken van de Koran, Hadith en Sira.
  Ten onrechte beroepen moslims zich steeds op het lage scholing niveau en daaruit voortkomende gebrek aan kansen. Ze hebben meestal de kansen zelf niet gegrepen zoals die voor elke Nederlander aanwezig zijn. En toch maar klagen. En dus de criminaliteit zoeken als bron van inkomsten.

  Meer dan 2/3 van de mensen die zijn afgereisd naar Syrie waren ex-gedetineerden. Daarom ligt er wel degelijk een verband tussen een sociale economische achterstand (Die bijvoorbeeld ook zwarten in de VS na zoveel honderd jaren ‘inburgering’ hebben en dus losstaat van religie of opleiding) en de relatie tussen criminaliteit. Vervolgens is de relatie tussen criminaliteit en overgang naar extremisme wel aangetoond.

  zie artikel: trouw snelkookpan voor terroristen
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3830320/2015/01/15/De-gevangenis-als-snelkookpan-voor-extremisten.dhtml

  Dit artikel laat door middel van feiten zien dat 98% van de aanslagen in het westen niet door moslims of voor de Islam gepleegd worden. Het artikel is een eye-opener en laat je wellicht dit soort cijfers meer in verhouding zien met de werkelijkheid i.p.v. met de media-‘werkelijkheid’.

  reactie:
  Hoeveel % van de bevolking in westerse landen is moslim?? Dit artikel slaat dus nergens op.

  2. Het enige wat het artikel wil aantonen dat niet alle terroristen moslim zijn, maar dat 98% van alle aanslagen in Europa dus niet zijn uitgevoerd door moslims. Terwijl uit de beeldvorming en angst die mensen hebben, je makkelijk zou kunnen denken dat alle terroristen moslim zijn.

  Je schrijft:
  Wat echter ook niet vergeten mag worden dat volgens bijna-President Trump de oorzaak van veel terrorisme veroorzaakt is door Amerikaanse politici die door het verwijderen van Saddam Hoessein, Khadaffi en nu Assad ervoor gezorgd hebben dat er een broedplaats van terroristen gekweekt werd.

  reactie:
  Klopt maar ten dele. Veeleer zijn door deze gebeurtenissen de problemen binnen de islam zelf duidelijk geworden, zoals de richtingen strijd. Onder de dictatuur zijn deze tegenstellingen verborgen/onderdrukt geweest. We kunnen dit op dit moment duidelijk terugzien, het einde daarvan is nog lang niet in zicht. Het terrorisme zelf lijkt eerder terug te voeren tot de uitleg van de Koran etc. Is de islam nu vredelievend of gewelddadig? Zeg het maar.

  Islam is vredelievend is mijn antwoord. Als bewijs hiervoor zou ik zeggen reis naar Jerusalem en in het midden oosten en vraag je af of hoe het kan dat er zoveel synagogen en kerken aanwezig waren t/m het einde van de Ottomaanse Rijk.

  In het Ottomaanse Rijk was er godsdienstvrijheid en welvaart voor vele andersgelovigen. Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk werd het machtsvacuüm overgenomen door tirannen die weer onder bescherming stonden/staan van koloniale belangen.

  Het probleem van de onrust in de wereld is niet een strijd tussen religies (wordt wel vaak zo voorgesteld) maar veeleer tussen internationale economische belangen.

  De richtingenstrijd die nu in de Islam is aangewakkerd zijn niet alleen van binnenuit ontstaan maar wordt soms ook door externe partijen verergerd.

  Moslims zouden zich daarom dan ook meer moeten focussen op de overeenkomsten tussen de verschillende richtingen en het oordeel over de andere aan Allah overlaten.

 12. avatar Anoniem says:

  Mijn reactie zal ik kort houden: Marokkanen hebben de Islam in Nederland alsmede omstreken (Duitsland, Frankrijk, Italië, Beligie) – een naam toegebracht die schandalig is. Hen manier van doen en laten is iets wat de Islam nooit zal condoleren – het terroriseren van buurten, op Eid – ul Fitr bioscopen dusdanig terroriseren dat men nota bené de ME erbij moet brengen omdat die Marokkanen zich niet kunnen gedragen, en continue maar te kennen geven: ik ben Moslim.
  Geen wonder dat menig autochtoon iedere maal een link legt naar het Islam. Want, iedere Marokkaan beroept zich dat ze ‘Moslims zijn! En vroom!
  Ja, echt! Marokkanen hebben het gedaan, jarenlang is er van alles gedaan om hen ‘normaal te laten gedragen – met talloze gemeentelijke projecten – continue gaat het mis. Waarom? Omwille van de meeste Marokkanen dat gewon niet willen, het is hen opvoeding, hen mentaliteit, het Berberopvoeding ‘to speak of itt’.

  Weet men ook waarom er in Nederland geen Syriërs welkom zijn; omwille van de Marokkanen het dusdanig bont hebben gemaakt, dat iedere connotatie met ‘Islam dan wel vluchtelingen uit het Arabische peninsula/ Noord – Afrika slechte associaties met zich meebrengt.

  Vraag jezelf af: heeft men ooit de(Turkse, Surinaamse, Pakistaanse) Islamitische gemeenschap zo zien gedragen als die Marokkanen. Waarom worden de Marokkanen continue in de media als ‘slecht geportretteerd’ en niet de andere bevolkingsgroepen. Dat hebben de Marokkanen toch echt aan hen zelf te danken! Door jullie krijgen wij normale Moslimse een shitstorm van jewelste – door jullie achterlijke berber mentaliteit. Jullie zouden je moeten schamen, maar dat zullen jullie niet te doen want het enige wat jullie doen is onrust stoken en maatschappelijke problemen veroorzaken.

 13. avatar Anoniem says:

  Abdullah Haselhoef

  Je schrijft:
  Meer dan 2/3 van de mensen die zijn afgereisd naar Syrie waren ex-gedetineerden. Daarom ligt er wel degelijk een verband tussen een sociale economische achterstand (Die bijvoorbeeld ook zwarten in de VS na zoveel honderd jaren ‘inburgering’ hebben en dus losstaat van religie of opleiding) en de relatie tussen criminaliteit. Vervolgens is de relatie tussen criminaliteit en overgang naar extremisme wel aangetoond.

  zie artikel: trouw snelkookpan voor terroristen
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3830320/2015/01/15/De-gevangenis-als-snelkookpan-voor-extremisten.dhtml

  Reactie: lees dit ook eens in dit verband.
  http://politiek.tpo.nl/2016/03/22/beter-onderwijs-midden-oosten-geeft-meer-terroristen/

  Er lijkt dus zeker een verband te zijn tussen opleiding niveau en terrorisme binnen de Moslim gemeenschap. Degenen die geen of een verbroken opleiding hebben gehad vervallen nogal eens in de criminaliteit, en belanden vervolgens in de handen van figuren die hun onwetendheid gebruiken/misbruiken.

  je schrijft:
  Moslims zouden zich daarom dan ook meer moeten focussen op de overeenkomsten tussen de verschillende richtingen en het oordeel over de andere aan Allah overlaten.

  reactie:
  Op zich wel raadzaam, maar wellicht is het erg naief om te veronderstellen dat er ooit vrede zal zijn tussen de twee hoofdstromingen binnen de Islam ?, dat is al 1400 jaar niet gelukt, in tegendeel. Let maar op hoe het straks gaat in Irak en Syrie, bijltjesdag.

  je stelt:
  De richtingenstrijd die nu in de Islam is aangewakkerd zijn niet alleen van binnenuit ontstaan maar wordt soms ook door externe partijen verergerd.

  reactie:
  Op welke EXTERNE partijen doel je? Saoedi Arabie en Iran wellicht? Maar die twee zijn dan van binnenuit toch?

  Als je westerse landen op het oog hebt, dan heb je een punt. Die hadden zich nooit met midden oosten moeten bemoeien. En inderdaad geopolitieke gronden lagen daaraan te grondslag. Er was en is ook geen plan voor de positie van deze landen na al de gevoerde oorlogs handelingen. De VS en Europa hebben geen begrip voor de tradities, cultuur en religie in het MO. Wegblijven dus.

  Tot zover mijn eerste reacties.

 14. avatar Anoniem says:

  Abdullah Haselhoef

  Gemakshalve dit overzicht van de positie van minderheden, zoals de Joden en de christenen in het Ottomaanse rijk.

  Bevolking en positie van minderheden;
  Er bestaan geen echt nauwkeurige ramingen over de omvang van de bevolking in deze periode. De meeste historici gaan echter uit van een aanname van rond 27 miljoen mensen aan het eind van de zeventiende eeuw. Dat was -ook voor toenmalige maatstaven- een laag aantal voor een rijk met die omvang. Ongeveer 85% van de bevolking woonde op het platteland; ongeveer 15 % woonde in steden met meer dan 10.000 inwoners.

  Er waren grote regionale verschillen in bevolkingsdichtheid en verstedelijking. De grootste steden lagen alle in het niet-Europese deel van het rijk. Het gaat dan om steden als bijvoorbeeld Istanboel en Caïro die honderdduizenden inwoners hadden. Toch was de feitelijke verstedelijking in het Europese deel van het rijk groter. De bevolkingsdichtheid in dit deel van het rijk was het dubbele van het Aziatische deel.

  In het Aziatische deel van het rijk was de overgrote meerderheid van de bevolking moslim met aanzienlijke christelijke minderheden en Joden. In het Europese deel waren orthodox christenen ver in de meerderheid. Hier waren enkele groepen katholieken en verder belangrijke minderheden van moslims in vooral gebieden als het hedendaagse Albanië, Bosnië en Bulgarije. De islamitische meerderheid van het rijk vormde ook geen uniform geheel. De grote meerderheid waren soennieten. In veel gebieden van het rijk waren echter substantiële meerderheden van sjiieten en alevieten. Daarnaast waren er minderheden als Druzen, Jezidi’s en christelijke Maronieten.

  Er waren reeds voor de Ottomanen Joodse gemeenschappen geweest in het gebied van het rijk. Vanaf eind vijftiende eeuw kwam er een nieuwe instroom als gevolg van de verdrijving van Joodse gemeenschappen uit Spanje, Portugal en Italië. De Ottomaanse staat zag deze gemeenschappen graag komen vanwege de vaardigheden en netwerken die zij met zich mee brachten. Een tweede element was het feit, dat na de verovering van de Balkan delen daarvan in belangrijke mate ontvolkt waren en dringend een bevolkingsimpuls nodig hadden. Thessaloniki is het beroemdste voorbeeld van deze vestiging. Na de verovering en verwoesting van de stad door de Ottomanen in 1430 was het inwoneraantal gedaald tot ongeveer 7.000 mensen. In 1478 kwam nog geen enkele Joodse familie in de registers voor. In 1519 woonden er in de stad al ongeveer 16.000 Sefardische Joden, ongeveer 54 % van de totale toenmalige bevolking.

  Net als in eerdere in andere islamitische rijken hadden christenen en Joden als mensen van het Boek de status van dhimmi. Er diende een aparte hoofdelijke belasting betaald te worden, de djizja. Hiermee werd het recht en de mogelijkheid verworven onder islamitisch bestuur te leven, zij het als tweederangs onderdanen. Er waren veel beperkingen voor hen, zoals uitsluitingen voor beroepen, kledingvoorschriften, ongelijkheid in het strafrecht, verbod op bouw van (nieuwe) kerken, een verbod op het luiden van klokken en het hanteren van kleppers om de kerkgang aan te kondigen.

  Een zeer grote meerderheid van de christenen bleef na de komst van de Ottomanen het oorspronkelijke geloof trouw. Groepen die wel overgingen tot de islam, zoals de Pomakken, bleven ook hun eigen oorspronkelijke taal spreken. Er werd door de Ottomaanse overheid ook geen beleid gevoerd voor bekering tot de islam. Dat zou in economisch opzicht ook contraproductief zijn geweest. De hoofdelijke belasting vormde de op een na grootste inkomensbron voor de staat.

  Dus zacht uitgedrukt geen benijdenswaardige positie van de Joden en christenen binnen het Ottomaanse rijk, en ook nu nog niet in landen met een grote gemeenschap van moslims. Zie het gedeelte over beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld om nieuwe kerken te bouwen enz. enz. zie hierboven. De bestaande oude kerken mochten blijven staan maar restauratie werken mochten niet.

  jij schreef:
  Islam is vredelievend is mijn antwoord. Als bewijs hiervoor zou ik zeggen reis naar Jerusalem en in het midden oosten en vraag je af of hoe het kan dat er zoveel synagogen en kerken aanwezig waren t/m het einde van de Ottomaanse Rijk.

  reactie: Inderdaad stonden die er, maar stonden daar al voor de Ottomaanse periode, en staan er grotendeels nog steeds.

 15. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Reactie op Anoniem 27-11-2016 19:08

  Er zijn in elke bevolkingsgroep rotte appels maar om de gehele Marokkaanse gemeenschap op basis van een hetze wat gevoerd tegen de Marokkaanse gemeenschap weg te zetten gaat mij echt te ver.

  Mensen als Abou Taleb , Kahdidjah Arib , Ahmed Marcouch, Ali B, Najib Amhali of Fatima Elatik zijn slechts een handvol voorbeeld van Marokkanen die buitengewoon goed presteren. Ik ken geen andere moslim gemeenschap in Nederland die tot nu toe een burgemeester van een grote stad of een 2e kamer voorzitter hebben voordragen.

  Wat betreft de beeldvorming van de zogenaamde oververtegenwoordiging van Marokkanen in de gevangenis, dit beeld behoeft toch meer nuancering.

  In onderstaande CBS tabel heb ik dit nagezocht van het aantal gedetineerden in 2014 was 37% autochtoon en 10,7% Marokkaan en 8.6% Antilliaan. Echter in de leeftijdsgroep van 45 t/m 65 jaar zijn er 1,9% Antillianen , 0,8% Marokkanen (de helft dus) en maar liefst 11,4% autochtoon. Waardoor autochtone gedetineerden in die leeftijdsgroep 14 x vaker vertegenwoordigd zijn dan Marokkanen van dezelfde leeftijdsgroep.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321ned&D1=a&D2=0&D3=0-4&D4=1%2C5%2C8&D5=l&HD=161126-1256&HDR=G1%2CG2%2CG4&STB=T%2CG3

  Daarnaast functioneren veel Moslima’s met een Marokkaanse achtergrond vele malen beter dan sommige van hun Marokkaanse broeders. Dus dat betekent alleen al dat je van 50% van die gemeenschap ‘geen last hebt’:)

  Maar ook de Marokkanen boven de 45 doen het goed.

  Blijft alleen een groep over van jongens tussen de 18 en 45 die op dit moment het zwaarder hebben dan anderen omdat zij al bijvoorbaat omdat zij Marokkaan zijn ook door hun mede-moslims gestigmatiseerd worden.

  Deze ‘kleine’ groep zie ik dan niet alleen maar als Marokkanen of als moslims behalve dat het merendeel van hun zelfs al behoren tot de 2e of 3e generatie kinderen die in Nederland zijn geboren.

  Maar zie ik veeleer het product van verwaarlozing van een deel van onze maatschappij, waar wij allen mede verantwoordelijk voor zijn.

  Zonder dat de eigen verantwoordelijkheden binnen een gezin waarin kinderen ontsporen, hierdoor verminderd worden.

  Maar deze ontsporing staat los van de Marokkaanse of Islamitische wortels.

  Onderstaande link verwijst naar een artikel over de wisselwerking tussen jeugdcriminaliteit en persoonlijke en omgevingsfactoren.

  http://jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Page3010.htm

  Onze kinderen (of dit nou Marokkanen of zigeuners of Antillianen zijn) moeten dan niet vanwege hun kleur of afkomst met de nek worden aangekeken, maar moeten geleerd worden om hunzelf -ondanks de slechtere situatie waarin zij opgroeien- betere kansen te geven.

 16. avatar Abdullah Haselhoef says:

  Anoniem van 28-11-2016 15:46

  Gemakshalve dit overzicht van de positie van minderheden, zoals de Joden en de christenen in het Ottomaanse rijk.

  Er waren reeds voor de Ottomanen Joodse gemeenschappen geweest in het gebied van het rijk. Vanaf eind vijftiende eeuw kwam er een nieuwe instroom als gevolg van de verdrijving van Joodse gemeenschappen uit Spanje, Portugal en Italië. De Ottomaanse staat zag deze gemeenschappen graag komen vanwege de vaardigheden en netwerken die zij met zich mee brachten. Een tweede element was het feit, dat na de verovering van de Balkan delen daarvan in belangrijke mate ontvolkt waren en dringend een bevolkingsimpuls nodig hadden. Thessaloniki is het beroemdste voorbeeld van deze vestiging. Na de verovering en verwoesting van de stad door de Ottomanen in 1430 was het inwoneraantal gedaald tot ongeveer 7.000 mensen. In 1478 kwam nog geen enkele Joodse familie in de registers voor. In 1519 woonden er in de stad al ongeveer 16.000 Sefardische Joden, ongeveer 54 % van de totale toenmalige bevolking.

  Net als in eerdere in andere islamitische rijken hadden christenen en Joden als mensen van het Boek de status van dhimmi. Er diende een aparte hoofdelijke belasting betaald te worden, de djizja. Hiermee werd het recht en de mogelijkheid verworven onder islamitisch bestuur te leven, zij het als tweederangs onderdanen. Er waren veel beperkingen voor hen, zoals uitsluitingen voor beroepen, kledingvoorschriften, ongelijkheid in het strafrecht, verbod op bouw van (nieuwe) kerken, een verbod op het luiden van klokken en het hanteren van kleppers om de kerkgang aan te kondigen.

  Een zeer grote meerderheid van de christenen bleef na de komst van de Ottomanen het oorspronkelijke geloof trouw. Groepen die wel overgingen tot de islam, zoals de Pomakken, bleven ook hun eigen oorspronkelijke taal spreken. Er werd door de Ottomaanse overheid ook geen beleid gevoerd voor bekering tot de islam. Dat zou in economisch opzicht ook contraproductief zijn geweest. De hoofdelijke belasting vormde de op een na grootste inkomensbron voor de staat.

  Dus zacht uitgedrukt geen benijdenswaardige positie van de Joden en christenen binnen het Ottomaanse rijk, en ook nu nog niet in landen met een grote gemeenschap van moslims. Zie het gedeelte over beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld om nieuwe kerken te bouwen enz. enz. zie hierboven. De bestaande oude kerken mochten blijven staan maar restauratie werken mochten niet.

  Eén van de redenen waarom er zeer sterk anti sentiment tegen Erdogan en Turkije bestaat is vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis en de beleving van deze geschiedenis in het heden.

  Ondanks de hierboven gemaakte kanttekeningen zeiden de Nederlanders in die tijd : “Liever Turks dan Paaps” omdat tijdens 80 jarige oorlog het toen al bekend was je als niet-Katholiek vrijer was om je geloof te belijden in Turkije dan in Nederland onder de Katholieken.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Liever_Turks_dan_paaps

  http://www.vraagislam.nl/niet-moslim-rechten-het-ottomaanse-rijk/

 17. avatar Abdelmajid says:

  Nog nooit zoveel onzin gelezen (doel op een specifieke comment), petje af voor Abdullah Haselhoef dat die nog enigszins probeert om met het geval hierboven een discussie te starten. We zijn al velen jaren verder en wijzer geworden over het feit dat er van die gasten tussen zitten (van Marokkaanse afkomst) die denken dat Allah hun heeft verheven boven alles en iedereen alleen omdat ze van Arabische komaf zijn. Deze mensen hebben het concept van AGLAAQ nog niet helemaal begrepen. En de ziekte van nationalisme zit dan diep bij deze mensen.

  Deze persoon leeft wellicht ook onder een steen dat die in zijn hysterie richting de Imazighen vergeet te benoemen dat Nederland ook een hetze heeft gevoerd richting onze Turkse broeders/zusters en ook andere etnische minderheden omdat dat die nou net met hun van mening verschillen. Velen onderzoeken wezen ook uit dat Marokkanen het meest ervan langs kregen omdat deze gemeenschap juist meer in contact komt met Hollanders in vergelijking met andere bevolkingsgroepen die meer in hun eigen gemeenschap leven en zakken gezamelijk oplossen. En zo zijn er tal van zaken te benoemen waarom juist Marokkanen. Want als dit geval over de grens had gekeken dan zijn de Pakistanen de pineut in Engeland en de Mexicanen de pineut in Amerika. Een tends die je overal ziet. Deze tedens kent geen ras als oorzaak.

  Ieder met gezond verstand zou concluderen dat er meer achter zit. Iemand die velen mensen tegen komt (en niet achter zijn pc’tje verstopt zit) weet dat je niet iedereen over een kam moet scheren.

  Ach, ik zeg maar mag Allah jouw en ons allen wat meer wijsheid schenken. La hawla laquwatah illabillah.

 18. avatar Anoniem says:

  Abdullah Haselhoef

  je schreef:
  Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk werd het machtsvacuüm overgenomen door tirannen die weer onder bescherming stonden/staan van koloniale belangen.

  reactie: lees dit eens.
  http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/de-rol-van-het-ottomaanse-rijk-tijdens-de-eerste-wereldoorlog/

  Conclusie: het Ottomaanse rijk was al in verval voor WO1 en mede door zich aan te sluiten bij de Duitsland, die WO1 verloor is dit proces nog versneld. Dus heeft het Ottomaanse rijk dit min of meer ook zelf over zich afgeroepen.
  Daarna is na het ineenstorten van het Ottomaanse rijk het gebied opgedeeld, niet door koloniale mogendheden maar door de internationale gemeenschap. Dit was een noodzakelijk proces. Op dat moment waren er denk ik nog geen geopolitieke bijbedoelingen van de VS en Europa, die volgden pas veel later ,met de gevolgen/ blunders die wij de afgelopen ca 15 jaar hebben kunnen waarnemen.

 19. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Anoniem,

  Ondanks de vele keren dat je ik je heb gewezen op de pertinente onzin die je hier uitkraamt over moslims en de islam blijf je stug doorgaan. Nu weer over het Ottomaanse rijk!

  Ooit van https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement gehoord?

  Wanneer werd het het eerste deel van het Ottomaanse rijk door een Europese mogendheid bezet? En dan doel ik op de overwegend islamitische rijksdelen dus niet de gebieden in de Balkan die merendeels christelijk waren.

  1774 De Krim
  1798 Egypte ( korte tijd)
  1830 Algiers

  en ga zo maar door tot kort voor de eerste wereldoorlog Libië in 1912.

  De opdeling van het Ottomaanse rijk stond op de Europese mogendheden meer dan een eeuw voor de eerste wereldoorlog. De reden dat het zo lang duurde had meer te maken met de haat en nijd tussen de Europese mogendheden dan de weerstand die het Ottomaanse rijk kon bieden.

  Het Ottomaanse rijk slot een bondgenootschap met de Duitsers omdat die geen aanspraken maakten op het grondgebied van het Ottomaanse rijk en omdat ze de vijanden waren van zowel de Russen, Fransen en Britten die wel degelijk het Ottomaanse rijk wilden opdelen.

  En in 1918 bestond de de internationale gemeenschap uit de koloniale mogendheden. Of dacht je dat Zwitserland en dat soort landen ook maar iets te zeggen hadden over wat er gebeurde in Afrika, Azië en Latijns Amerika?

  Dus hoe zo geen geopolitieke bijbedoelingen?

 20. avatar Anoniem says:

  Mohammed Boubkari

  Ik reageerde op een reactie van Abdullah Haselhoef;

  Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk werd het machtsvacuüm overgenomen door tirannen die weer onder bescherming stonden/staan van koloniale belangen.

  reactie: lees dit eens.
  http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/de-rol-van-het-ottomaanse-rijk-tijdens-de-eerste-wereldoorlog/

  In dit stuk gaat het ook kort over de periode voor WO1.

  Dit alles in een notendop. Er valt veel en veel meer over te zeggen, gezien de vele publicaties en boeken.

  Ik weet dat ik bij jouw zal vervallen in een oeverloze uitwisseling als ik inga op je stukje. Ik laat het hierbij. De eerste belediging ( ik neem aan dat je het zo bedoeld) heb ik al binnen , bedankt daarvoor.

  Het valt mij wel tegen dat je mij dit keer geen islamofoob noemt, ik ben daaraan gewend geraakt. Teleurstellend.

 21. avatar Abdullah Haselhoef says:

  @ Mohammed Boubkari @ Anoniem

  Ik refereerde inderdaad naar gebieden als Palestina, Saudie-Arabie, Egypte enz. die voorheen verenigd waren in het Ottomaanse Rijk.

  Koloniale mogendheden (lees: Frankrijk en Engeland) hebben een actieve rol gespeeld/spelen om bij het trekken van landsgrenzen deze te laten lopen te midden in conflictrijke gebieden.

  Eerst hebben zij de Palestijnen en andere Arabieren onder het mom van nationalisme verleid om in opstand te komen tegen de Ottomanen en vervolgens hebben zij de grenzen dan ook zo opgesteld dat Arabieren / Joden onderling weer tot elkaar in conflict kwamen te staan.

  Divide and Rule; is ook gebeurd in India/Pakistan en is de enige manier voor een koloniale mogendheid om als derde hond met de buit heen te gaan, waar twee honden vechten om één been.

  In iedere geval sluit ik mijn bijdragen nu aan deze post omdat wij wel erg afgedwaald zijn van het oorspronkelijk onderwerp namelijk de vrijheid van meningsuiting die geld voor een ieder, dus ook voor Geert Wilders.

  Maar dat de vrijheid van meningsuiting niet betekend dat je dan niet achteraf veroordeeld mag worden voor uitspraken die strafbaar zouden kunnen zijn.

  En dat ongeacht de komende uitspraak tegen Wilders, het passend zou zijn voor Wilder s dat hij het boetekleed zou aantrekken en in gesprek zou gaan met moslims.

  In iedere geval bedankt voor alle reacties tot nu toe.

 22. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Abdullah Haselhoef,

  Het is de aard van het medium dat discussies hier vaak wegdrijven van het oorspronkelijke onderwerp.

 23. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Anoniem,

  Ik weet op wiens reactie je reageerde. En ik hoef je niet steeds islamofoobje te noemen om duidelijk te maken dat je dat bent. De inhoud van je reacties getuigen daar zelf al genoeg van.

  En zoals je gewoonlijk wanneer je gewezen wordt op een misvatting ga je daar niet op in maar draai je er om heen.

 24. avatar Anoniem says:

  Mohammed Boubkari;

  Alleen nog dit:
  https://duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com/oliebelangen-en-het-midden-oosten-conflict/

  Ik draai helemaal nergens om heen. Ik weet redelijk goed hoe alles in elkaar steekt.

  Ik af eerder al aan: Dit alles in een notendop. Er valt veel en veel meer over te zeggen, gezien de vele publicaties en boeken.
  Maar dat werkt bij jouw dus niet.

  Ik ben erg blij met je eretitel !

  Einde discussie.

 25. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Anoniem,

  Je draait wel overal omheen totdat ik je daarop wijs en dan krabbel je terug. Je bedoelt geuzennaam want een eretitel is iets anders. Maar ook een geuzennaam is niet correct aangezien ik de benaming islamofoob niet als scheldwoord gebruik maar als feitelijke aanduiding.

 26. avatar Marcel says:

  Beste allen ,

  Ik wil hier nog een paar dingen rechtzetten.

  Wilders zou volgens de media en vele anderen met zijn “minder” uitspraak bedoelen dat hij “alle” marokkanen het land uit wil zetten , hij heeft echter vóóraf en achteraf steeds duidelijk uitgelegd dat niet te bedoelen.

  In het volgende fragmentje de bewijzen, bekijk het zelf even :
  “Laat me even uitleggen wat ik bedoel; Met minder marokkanen bedoel ik…”
  “Wie zich gedraagd mag blijven”
  “NIET alle marokkanen het land uit”
  etc.etc.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ajq7vt9QXKw

  Abdullah Haselhoef heeft het in zij open brief ook steeds dat hij moslims zou haten en zelfs verafschuwen , dat heeft hij nooit beweert.
  Hij heeft het steeds over de islam , en niet over moslims als mens.

  “Voorzitter, er zijn zeker gematigde mensen die zichzelf moslim noemen en onze wetten respecteren. De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk niets tegen hen..”
  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/484-inbreng-wilders-tijdens-debat-islamitisch-activisme

  “In liberale, werkelijk gematigde moslims moet worden geïnvesteerd, onder meer door scholing en opleiding en het steviger bestrijden van discriminatie.”
  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/706-klare-wijn

  “Dames en heren, noch ik noch mijn partij hebben een probleem met moslims als zodanig. Er zijn veel gematigde moslims. De meerderheid van de moslims zijn gezagsgetrouwe burgers en willen een vreedzaam leven zoals u en ik. Ik realiseer mij dat. Dat is de reden waarom wij altijd een duidelijk onderscheid maken tussen de mensen, de moslims, en de ideologie – tussen de islam en moslims. Er zijn veel gematigde moslims, maar er is niet zoiets als een gematigde islam.”
  http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/interviews/2639-speech-geert-wilders-in-londen-5-maart-2010-

  – Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles –
  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

  En zo zijn er nog talloze voorbeelden

 27. avatar Marcel says:

  @Abdullah Haselhoef

  In een post hierboven schrijft u
  “Waardoor autochtone gedetineerden in die leeftijdsgroep 14 x vaker vertegenwoordigd zijn dan Marokkanen van dezelfde leeftijdsgroep.”

  Dan moet u met die cijfers wel rekening houden dat er 38 keer meer autochtonen dan Marokkanen in Nederland zijn…

  Dan ziet het beeld er ineens heel anders uit
  18-25jaar – 27 keer vaker
  25-45jaar – 12 keer vaker
  45-65jaar – 2,6 keer vaker

  Aangezien in de Marokkaanse gemeenschap in verhouding meer jongeren zijn zoals u terecht aangeeft , zijn de 18-25jaar cijfers in werkelijkheid nog hoger en de rest lager.

 28. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Marcel,

  Er valt niets recht te zetten over de geblondeerde rattenvanger uit Venlo, zijn ideeën spreken voor zich! En komen hier op neer: Deportatie van alle moslims!

  Er wonen 34 x zoveel autochtonen in Nederland als Marokkanen.

  In 2015 stond de piek van het aantal verdachten bij jongeren van Marokkaanse komaf op 1144 per/10000 inwoners. Bij autochtonen was de piek op 18 jarige leeftijd met 209 per/10000 inwoners. Dus de piek bij jongeren van Marokkaanse komaf is afgerond 5.5 keer zo hoog als bij autochtonen. Dat zijn de kale cijfers als je dat echter corrigeert naar sociaal-economische situatie, woon situatie, vaker verdacht door politie etc. Dan zal dat cijfer lager uitvallen. Nog steeds hoger dan autochtonen en een probleem maar bij lange na niet dat nonsens cijfer van 27 x vaker verdacht!

  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/criminaliteit

 29. avatar Abdullah Haselhoef says:

  @ Marcel

  Doordat Wilders in het partijprogramma heeft opgenomen dat hij alle moskeeën, islamitische scholen en de Koran wilt verbieden, zijn de nuanceringen die hij aangebracht heeft in interviews niet geloofwaardig.

  https://www.pvv.nl/images/Conceptverkiezingsprogrammma.pdf

  Het is hetzelfde als je tegen een zionist zou zeggen dat hij de Torah niet mag lezen of niet naar de Synagoge mag zijn.

  Niet elke zionist is een Jood en niet elke Jood is een zionist.

  Dat je tegen de Isis-Islam ben, dat zijn 99,9999999% van alle moslims ook tegen, maar je kunt niet de Koran verbieden en moskeeën gaan sluiten.

  Het feit dat hij dit soort zaken blijft roepen zonder te nuanceren, wakkert hij het vuur van tweedracht in de samenleving alleen maar meer aan.

 30. avatar Abdullah Haselhoef says:

  @ Marcel

  Ik zal één dezer dagen een nieuwe artikel plaatsen over allochtonen gedetineerden met een moslim achtergrond en allochtonen gedetineerden met een niet-moslim achtergrond.

  En zal dan op basis van CBS gegevens ingaan om aan te tonen dat er geen verband bestaat tussen het geloof van allochtonen en het feit dat zij wel/niet gedetineerd zijn.

 31. Klein feitje over Hitler’s zogenaamde democratische meerderheid. Dit is een veel voorkomende vergissing. De NSDAP won nooit meer dan 50% bij de laatste democratische verkiezingen in 1933. Het lukte Hitler door een coalitie met de Duitse Nationale Volks Partij (nationaal conservatieven) aan de acht te komen. Maar zijn nazi partij heeft nooit meer dan 50% van de zetels in de Reichstag gekregen. Alleen dankzij de 8% van de DNVP kon de NSDAP die 43,9% won, een regering samenstelling. Natuurlijk gaf Hitler niets om de nationaal conservatieven en dwong die al snel om hun partij op te heven en deel te worden van de NSDAP!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.