Voorpagina Maatschappelijk, Politiek, Samenleving

Open brief aan Geert Wilders

Geachte heer Wilders,

Hierbij wilde ik u bedanken voor de kritiek die u voortdurend heeft op moslims en/of Marokkanen.

Ik denk dat een gemeenschap alleen maar door blootgesteld te worden aan kritiek ( zeker als het soms ook nog terecht is) kan groeien en alleen maar beter kan worden.

Pim Fortuyn vertelde mij een keer dat ondanks het feit dat de Rotterdamse imam El Moumni hem als homoseksueel lager dan een varken zou vinden, hij toch altijd voor het recht van de vrijheid van meningsuiting van imam El Moumni zou opkomen.

Mede daarom wil ik ook opkomen voor uw recht van vrijheid van meningsuiting, ondanks het feit dat u en uw partij de islam en de moslims volledig verafschuwen.

Er zijn in het verleden (terecht) aangiftes tegen mij gedaan omdat ik mij in een interview had laten verleiden om een absoluut standpunt over homoseksualiteit en de islam in te nemen, waarmee ik heel veel mensen pijn mee heb gedaan.

Het OM heeft toentertijd de aanklachten tegen mij geseponeerd omdat zij van mening was dat mijn uitspraken die als beledigend werden ervaren door homoseksuelen volgens een arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2001 niet strafbaar waren omdat zij direct in verband stonden met de uiting van een geloofsopvatting. In dit arrest werd 2e Kamerlid L. van Dijk vrijgesproken omdat hij had gezegd:“Homoseksualiteit wordt gelijk gesteld aan heteroseksualiteit. Dat is zo ongeveer diefstal gelijk stellen met het schenkingsrecht of mishandeling met verpleging”.

Ondanks het feit dat de aanklachten tegen mij werden geseponeerd, vond ik het vreselijk dat ik in een academisch hypothetischeinterview over homoseksualiteit in een islamitische samenleving, mij tot absolute uitspraken heb laten verleiden en op deze wijze mensen tot diep in hun ziel pijn heb gedaan.

Ik voelde mij toen de inofficiële vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap in Nederland en vond dat ik ook de gevoelens of gedachtes moest vertegenwoordigen/verduidelijken over homoseksualiteit, die onder een beperkt deel van de moslims leven.

Ook U als officiële volksvertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om de onvrede van een deel van Nederlanders te uiten, richting te geven en vervolgens om deze onvrede om te zetten naar daden.

Desondanks is het van belang dat volksvertegenwoordigers ervoor waken, dat hun woorden niet misbruikt worden, om gevoelens van haat en afschuw tussen de verschillende groepen Nederlanders aan te wakkeren, of zij nou een migratie achtergrond hebben of een andere geaardheid of geloof hebben.

Als het voorkomen en het oplossen van criminaliteit alleen uw boodschap zou zijn, dan zouden alle moslims en ook alle Marokkanen in Nederland u willen ondersteunen.

Echter, waar u mijn inziens de fout ingaat, is in feite te veronderstellen of te doen voorkomen dat criminaliteit voor een groot deel zou samenhangen met het feit of men Marokkaan is of niet, want door minder Marokkanen zou er ook minder criminaliteit zijn.

Terwijl volgens de toelichting van het CBS over de criminaliteitscijfers, criminaliteit sterk samenhangt met de leeftijdsopbouw van elke bevolkingsgroep. Zo zijn er procentueel gezien meer jongere Marokkaanse, Surinaamse en of Antilliaanse jongeren dan ouderen.

Ook zaken als kans hebben op een baan, onderwijs of kunnen terugvallen op het netwerk van financieel sterke ouders en familieleden zijn factoren die meespelen, waarom er in sommige bevolkingsgroepen procentueel gezien meer criminelen zijn dan in andere bevolkingsgroepen.

Waar volgens u –zwart-wit geredeneerd- de oorzaak van crimineel gedrag ligt in het feit of men Marokkaan is of niet, zie ik juist dat crimineel gedrag niet het gevolg is van nationaliteit, ras of geloof, maar wel van sociaal economische achterstanden, die aangepakt moeten worden.

Daarnaast is ook de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt. U doet zelf immers (terecht) ook aangifte als burgers, rappers of artiesten uw vrijheid van meningsuitingen door directe of indirecte bedreigingen proberen te beïnvloeden.

Maar ook worden burgers terecht veroordeeld tot een celstraf als zij de waardigheid van onze koning Willem-Alexander aantasten door het uiten van beledigingen.

Kortom; de vrijheid van meningsuiting ligt dan volgens mij in het feit dat men vóóraf zonder censuur kan schrijven, zeggen wat men wilt als burger of als volksvertegenwoordiger. Dit betekent echter niet dat er niet áchteraf getoetst mag worden of men met sommige uitspraken over een ethische grens heenstapt.

Ook Adolf Hitler (vergeef mij, het is niet mijn bedoeling om u gelijk te stellen aan Hitler) is in eerste instantie aan de macht gekomen doordat zijn nationaalsocialistische partij via een democratische meerderheid werd gekozen.

Daarom rust op uw schouders een zware verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger om te waken dat uw zorgen over criminaliteit niet gekaapt worden door mensen met nationaalsocialistische denkbeelden.

Daarom had ik de behoefte, toen ik constateerde dat mijn uitspraken over homoseksualiteit zoveel commotie teweeg hadden gebracht, om het boetekleed aan te trekken en uitgebreid mijn excuses aan te bieden door een ingezonden excuusbrief  in Trouw en door bijvoorbeeld bij Henk Krol, samen met zijn partner bij hem thuis, samen te gaan eten.

Ik hoop dan ook, wat de uitspraak van de rechtbank ook moge zijn, dat ook u het aandurft om het boetekleed aan te doen en eindelijk (net als Pim Fortuyn dat deed) in gesprek te gaan met officiële en onofficiële vertegenwoordigers van Marokkanen en moslims in Nederland om samen aan oplossingen te werken.

Natuurlijk zijn er genoeg problemen in Nederland, maar er zijn ook oplossingen. De oplossingen zijn echter niet om de verschillende bevolkingsgroepen op basis van hun nationaliteit, geloof, ras of geaardheid tegen elkaar op te zetten als vijanden, maar veeleer te verbinden als warme en gezellige buren. 

Sterkte met alles en mocht u tijd hebben voor een kopje koffie, de deur staat open.

Abdullah Haselhoef