Voorpagina Algemeen, Ingezonden, Islamofobie, Maatschappelijk, Moslimhaat, Politiek, Racisme, Samenleving, Vrijheid van meningsuiting

Reflectie Meld Islamofobie over vonnis Wilders

Nu er een aantal dagen overheen zijn gegaan en Wilders heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan, een korte reflectie van het Meld Islamofobie-team op de uitspraak in de strafzaak tegen Wilders:

 •  Wij verwelkomen het vonnis van de rechters m.b.t. Wilders’ schuld aan discriminatie en belediging. De rechtbank heeft een grens getrokken en aangegeven dat discriminatie ook door politici onacceptabel is en een negatieve invloed heeft op de maatschappelijke find bride comments vrede en het streven naar een rechtvaardige samenleving. Als het vonnis ook in hoger beroep onherroepelijk wordt, zal Wilders een strafblad hebben. Dit kan gevolgen hebben voor zijn ambities om minister dan wel premier te worden – uiteraard een positieve stap in de bestrijding van discriminatie in Nederland. Deze mogelijkheid is echter nog lang niet aan de orde.
 • Het is jammer dat de rechtbank geen straf heeft opgelegd. Het argument dat Wilders al “genoeg is bestraft” volstaat niet. Juist omdát hij een politicus is die zijn populariteit te danken heeft aan zijn hookuphangout.com discriminerende programma was de publiciteit rondom de zaak koren op de molen voor de PVV (dit blijkt ook uit de sterk verbeterde positie van de partij in de peilingen van de afgelopen dagen).
 • Het is verontrustend dat de rechtbank Wilders heeft vrijgesproken van haatzaaien. Als een gewoon iemand discrimineert en beledigt, dan is het individueel en een-op-een. Maar juist omdat hij politicus is, heeft het daarnaast ook een haatzaaiend effect. Hij bereikt er immers vele mensen mee en ontleent er ook invloed en macht aan. Wilders’ reactie op het vonnis illustreert dat hij zich door de uitspraak gesterkt voelt in zijn overtuiging dat hij Marokkanen openlijk mag stigmatiseren.
 • Het vonnis en het hoger beroep van team Wilders is een aan twee kanten snijdend mes. Aan de ene kant krijgt de rechtsstaat de kans om te bestendigen dat alle burgers gelijk zijn en beschermd dienen te worden tegen discriminatie; anderzijds is de kans groot dat de popular appeal van Wilders als zelfbenoemde martelaar alleen maar zal toenemen. Het is duidelijk dat hij de zaak aagrijpt als een forum om zijn haatdragende boodschap met nog meer verve uit te dragen.
 • Het vonnis van de rechtbank, hoe belangrijk ook, mag niet de indruk wekken dat racisme binnen de Nederlandse samenleving een probleem is van enkele, racistische individuen. Zoals de verdediging terecht stelde hebben (linkse) politici gelijksoortige uitspraken gedaan over Marokkanen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat discriminatie structureel is binnen onze samenleving: op de werkvloer, binnen het veiligheidsapparaat, in het uitgaansleven en op straat. Het aanklagen van racisme langs juridische weg is slechts een van de strategieën die we kunnen aanwenden tegen racisme en discriminatie. Juist nu, terwijl het neonationalisme in Europa en elders de samenleving ontwricht, is het van het grootste belang om ons racisme persoonlijk aan te trekken.
  Spreek je uit in je persoonlijke werk- en familieomgeving. Meld racisme en islamofobie altijd. Sluit je aan als vrijwilliger bij of neem deel aan de activiteiten van het toenemende aantal burgerinitiatieven tegen discriminatie. Ga de straat op tegen racisme en discriminatie en zoek gelijkdenkenden ook offline op!

Volg Meld Islamofobie ook op Facebook.

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

17 Reacties op Reflectie Meld Islamofobie over vonnis Wilders

 1. avatar Simsalabim says:

  Islamofobie is een verkeerde term.

  Een fobie betekent is medisch jargon voor uitdrukken dat iemand een ziekelijke angst heeft. Een fobie is er.

  Het ontwikkelen van afschuw en weerzin door ervaringen is iets anders.

  Mensen hebben een hekel aan moslims, omdat er zoveel slechts uitgaat van dat geloof. Agressie (al dan niet passief), vrouwenmishandeling, hypocrisie. Daar hebben mensen een weerzin tegen ontwikkeld.

 2. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Islamofobie is de correcte term om iemand aan te duiden die een afkeer of weerzin heeft van de islam/moslims

  Een voorbeeld hoe het woord fobie wordt gebruikt in niet medische zin:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Francophobia

 3. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 17/12/2016 at 23:20

  Joh, je hebt helemaal gelijk.

  Wat ik bedoelde te zeggen is dat het woord iets-o-fobie impliceert dat het iets waar een fobie voor bestaat er niks aan kan doen. Dank zij jou begrijp ik nu dat islamieten er helemaal niks aan kunnen doen dat mensen een fobie voor ze ontwikkelen. Het is inherent aan islam.

  Dank je voor dat inzicht.

 4. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Je kunt het verdraaien zoals je wilt maar ik heb gelijk. Naar analogie van de Francofobie, Anglofobie, Judeofobie etc. Is islamofobie een correcte term voor lui die een afkeer hebben van de islam en moslims.

  De islam is net zo inherent verantwoordelijke voor de islamofobie net als jodendom inherent is aan de redenen waarom joden worden gehaat door judeofoben.

 5. avatar Simsalabim says:

  Het ziet er naar uit dat je gelijk hebt. Ik persoonlijk vind islamofobie een onterecht woord, omdat ik voor mij vind dat hetgeen waar de fobiedrager zijn fobie op richt daar niets aan kan doen.

  Ik vind dat moslims wel degelijk schuld hebben aan een in veel landen gevoelde weerzin tegen moslims.

  De cynicus zou kunnen zeggen dat de algemene weerzin tegen islam volkeren verbindt.

 6. avatar SanderS says:

  @ Simsalabim
  “Ik vind dat moslims wel degelijk schuld hebben aan een in veel landen gevoelde weerzin tegen moslims.”

  Vínd jij dat dit zo is, of heb je dit empirisch vastgesteld in elk van deze landen?

 7. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Wat jij terecht of onterecht vindt doet er niet toe. Waar het omging is of de term: islamofoob een correcte benaming is voor mensen die een afkeer hebben van de islam/moslims.

  En die benaming is correct!

  De overgrote meerderheid van de moslims heeft een afkeer en weerzin van de misdaden en wandaden die sommige moslims als individuen of als leden van groeperingen of zelfs als uitvoerders van regimes begaan.

  Het is niet meer dan normaal dat men afkeer en weerzin heeft van zaken zoals begaan door Da3ash en anderen.

  Echter het doen en laten van een kleine minderheid als exemplarisch zien voor de overgrote meerderheid en hun religie is vanuit allerlei invalshoeken een verkeerde aanname.

  Dat maakt dat iemand die deze lui afwijst en weerzin uit over hun doen en laten of die kritiek heeft op bepaalde geloofsleerstellingen of tradities die gemeengoed zijn onder moslims waarmee men het niet eens is geen islamofoob maar maakt jouw manier van denken over de islam/moslims jou wel tot een islamofoob.

  Gezien de gang van zaken in de EU lijkt mij die anti-islam verbroedering ver te zoeken is.

  Of bedoel je de verbroedering tussen extreemrechts over de grenzen heen?

  Als de geschiedenis iets leert dan is het dat lui die hun wereldvisie of politiek program baseren op haat tegen alles wat hen niet bevalt vroeg of laat ook elkaar in de haren vliegen.

  Wat jij als verbroedering ziet zijn niet meer dan opportunistische gelegenheidscoalities.

 8. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 21/12/2016 at 16:01

  Islamofobie is een angst voor islam die niet op de realiteit stoelt. Het is alsof de islam lijdend voorwerp is en onschuldig aan het sentiment.

  Ik geloof best dat er relatief weinig moslims zijn die zich daadwerkelijk laten ontploffen. Ik geloof ook dat er veel moslims zijn die het afkeuren. Ik voor mij kan alleen niet begrijpen waarom moslims niet uittreden. Mensen blijven moslim, hoewel islam nu uitsluitend bekend staat voor hun aanslagen, misdragingen en vrouwenmishandeling. Kies dan een vreedzame stroming van de islam n noem je zo. Maar iedereen blijft moslim.

  Stel, je bent lid van de PVV, omdat je vindt dat ze zo goed zijn met dierenrechten. Kennelijk heb je dan ook een andere mening…

  Toen de rooms katholieke kerk werd ontmaskerd gingen veel mensen weg, of leverden kritiek op de handelwijze van de katholieke kerk. Dat zie je niet bij de islam leveren moslims kritiek op de imam en eisen ze dat hij afstand neemt? Volgens mij niet…

 9. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Heel veel mensen hebben een irrationele angst voor vliegen maar stappen wel zonder enige angst in een auto of op een fiets. Terwijl statisch gezien de kans dat men een opkomt bij een verkeersongeluk een factor 100000 groter is dan bij een vliegtuigongeluk.

  De kans dat men uitglijdt in de badkamer en de nek breekt is statisch een factor 100000 of groter dan dat men omkomt bij een terroristische aanslag begaan door een moslimextremist.

  Ga jij nu ook niet meer douchen?

  Men kan iets afwijzen, men kan iets afkeuren men kan het met iets niet eens zijn in de regel en geloofsleerstellingen en tradities etc. maar een wereldreligie in zijn totaliteit categorisch afwijzen als ware het, het kwaad zelve is een irrationele gedachtegang.

  En dat is wat jij doet en daarom ben jij een islamofoob.

  Islam kan niks! Het zijn mensen die iets doen en in dit geval moslims. Dus niet de islam doet iets wel of niet maar moslims doen iets wel of niet. Of ze hun doen en laten rechtvaardigen met verwijzing(en) naar de bronteksten van de islam is een tweede. Of die rechtvaardigingen dan correct zijn, is weer een derde. En of die rechtvaardigingen de ware reden(en) zijn van hun handelen of alleen maar dienen als dekmantel is dan weer een vierde.

  Dat jij niet begrijpt waarom 1.6 miljard mensen hun religie niet afwijzen zegt wederom meer over jou dan over die mensen.

  De Katholieke kerk telt nog steeds 1,2 miljard volgelingen kennelijk valt het wel mee met het aantal mensen dat de kerk verlaat.

  Dat jij je niet kunt voorstellen dat moslims kritiek leveren op het doen en laten van geloofsgenoten, religieuze leiders of hun eigen geloofsgemeenschap zegt wederom meer over jou dan over de moslims.

  Conclusie: Al je beweringen zijn op niet meer dan je eigen vooroordelen gebaseerd.

 10. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 23/12/2016 at 18:17

  De kerk is nog altijd heel groot, maat de kritiek die katholieken leveren op de kerk is niet mals, na al die smeerlapperij van priesters. Geen katholiek die het voor hun daden opneemt. Geen katholiek die ze in bescherming neemt. Katholieken toetsen de daden van de priesters aan de toetssteen van wat het katholieke geloof zegt en daarom staan de verdachte priesters alleen.

  Als er islamitische terroristen zijn, neem bijvoorbeeld die van Berlijn, dan kan hij verdwijnen door onder te duiken in de islamitische gemeenschap. De terrorist heeft dus een achterban van sympathisanten.

  Als ik vergelijk wat ik lees over de kritiek op de katholieke kerk na de pedo beerputten en de kritiek van moslims op de aanslagen den is dan bij katholieken veel harder dan dij moslims. Ik heb het idee dat er uit moslimhoek nauwelijks kritiek is op het handelen van de eigen groep.

  Ik weet ook wel dat de kans dat je een hoofdprijs in de loterij groter is dan dat de bliksem op je inslaat en dat die kans groter is dan dat je slachtoffer wordt van een aanslag. Ik voor mij zie een moslim die een aanslag pleegt en een moslimgemeenschap die stil is.

  Als een westerling tijdens de hadj met een vrachtwagen over gelovigen in Mekka heen zou rijden en een paar westerlingen en geen regeringsleider zou er iets van zeggen. Wat voel je dan van westerlingen en van hun leiders?

  En misschien heb ik een irrationeel vooroordeel en als ik de enige was had je mogelijk nog gelijk ook. Maar ik ben niet de enige. Als er miljoenen mensen in Nederland alleen al hetzelfde denken over islam als ik, kan het dan toch niet niet zijn dat een heel klein beetje reden zou kunnen zijn dat er een kern van waarheid zit in onze afkeer..?

 11. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Kritiek op de kerk door katholieken en anderen was gericht tegen het beleid van het kerkbestuur inzake het toedekken van seksueel misbruik door priesters en anderen en niet tegen het katholieke geloof. Men had kritiek op het falen van het instituut in deze kwestie!

  En idem zijn er legio moslims die geen blad voor de mond nemen en zware kritiek leveren op extremisten en andere misstanden.

  Dat jij daar geen weet van hebt zegt wederom meer over jouw onwetendheid dan over moslims.

  Dus omdat maffialeden gebruik kunnen maken van sympathisanten binnen Italiaanse gemeenschappen om uit de handen te blijven van opsporingsdiensten zijn Italiaanse gemeenschappen overal ter wereld opeens maffiasympathisanten?

  Er wonen 4 miljoen moslims in Duitsland. Hoeveel van hen hebben deze terrorist geholpen? Of staan maar sympathiek tegenover zijn daad?

  Bij alle grote aanslagen en ook bij het voorkomen van aanslagen zijn het vaak juist tips uit de moslimgemeenschappen die opsporingsdiensten op het goede spoor brengen.

  De Marokkaanse inlichtingendienst heeft de Duisters gewaarschuwd tot twee keer gewaarschuwd voor deze specifieke terrorist kennelijk heeft men in Duitsland liggen suffen.

  http://www.dailysabah.com/europe/2016/12/23/morocco-had-warned-german-intelligence-twice-about-berlin-attacker-official-says

  Ook de Turken hebben zowel de Nederlandse als de Belgische collega’s gewaarschuwd over personen die later de aanslag in Zaventem zouden plegen.

  Ken je de uitdrukking: Ziende blind?

  Dat is iemand die iets ziet maar niet wil zien.

  Bij jou gaat het nog een stap verder: Jij ziet helemaal niets.

  Tegelijkertijd ben je er heilig van overtuigd dat omdat jij iets niet ziet het er ook niet is.

  Zo kun je alles wat niet in je denkraam pas wegredeneren en angstvallig blijven vasthouden aan je eigen wereldbeeld. Wat je zou maar eens verder kijken dan je neus lang is en tot de ontdekking komen dat je eigen wereldbeeld niet overeenstemt met de realiteit.

  De vraag die jij jezelf zou moeten stellen is: Waarom er aanslagen gepleegd worden en dan niet met die domme dooddoener komen: Het komt door de islam!

  De afgelopen 25 jaar zijn er een miljoenen burgers in het Midden-Oosten gedood, verwond of gevlucht voor oorlogsgeweld dat direct of indirect door het Westen is veroorzaakt.

  Om alleen het aantal slachtoffers te halen dat in Irak direct is omgekomen door bombardementen van de VS moeten extremisten minstens een 1000 tal aanslagen plegen met bij elke aanslag minstens 50 doden.

  Desondanks koestert de overgrote meerderheid moslims geen haat tegenover westerlingen en maken ze een duidelijk onderscheid tussen wat regeringen doen en de burgers van die landen.

  Alleen extremisten en jij en je geestverwanten doen dat niet.

  Voor extremisten zijn alle westerlingen schuldig.

  Voor jou en je geestverwanten zijn alle moslims schuldig.

  Dezelfde manier van denken en redeneren.

  De extremisten plegen hier en daar aanslagen en jij wilt miljoenen mensen deporteren.

  Er denken niet miljoenen mensen zoals jij in Nederland. Er denken enkele honderdduizenden zoals jij in Nederland. En gezien de bevolkingsgrootte is dat nog steeds een kleine minderheid.

  En het feit dat heel veel mensen in iets geloven wil nog niet zeggen dat het waar is.
  Nog geen mensenleven geleden was antisemitisme in Nederland gemeengoed onder een groot deel van de bevolking.

  Moeten we daaruit concluderen dat de denkbeelden van die mensen destijds ten aanzien van joden correct waren?

 12. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 24/12/2016 at 20:04

  Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht had. Ik reageer hier om eventuele hiaten op te vullen.

  Ik weet dat de VS heel goed weten hoe ze conflicten uit de hand kunnen laten lopen.

  Voor extremisten zijn alle westerlingen schuldig. Voor jou en je geestverwanten zijn alle moslims schuldig. Dat is een goede analyse! Alleen de manier waarop de twee groepen met deze frustratie omgaan is anders. De ene groep plaatst boze artikelen op een of meer vage websites en de andere groep blaast mensen op.

  Er zijn mensen die deportatie zie als een groot nadeel. Dat begrijp ik, maar er zijn ook veel voordelen:
  – gelovigen bevinden zich in hun eigen groep en hoeven zich niet meer te verdedigen;
  – elke maand is er een geld transfer van plm 40.000.000 * € 500,- =€ 20 miljard. Per maand. Dat betekent een impuls van 240 miljard per jaar wat dan in moslimlanden wordt geschonken. (Dat is betaalbaar, omdat kosten in het westen veel meer dalen dan € 240 miljard. en daar waar er succesvolle bedrijven waren kunnen die worden overgenomen door westerlingen.)
  – dat geld zal deels terugvloeien door importen uit het westen, maar een ander deel zal in moslimlanden geïnvesteerd worden.

  Ongeveer een kwart van de kiezers stemt PVV en dat zijn er meer dan een paar 100.000.

  Van wat ik ervan het gehoord ontstaat het beeld dat Joden een economische meerwaarde hadden in Europa en maatschappelijk geen verschil maakten. Het werd de Joden nagedragen dat de Rockefellers en andere invloedrijke Joodse families veel geld aan de Entente hadden geleend en de VS in de eerste wereldoorlog hadden gepraat. Dat was de lont in de extra haat tegen Joden in de Duitse gebieden. De rest van Europa had een hekel aan Joden omdat ze zich afsloten van de gemeenschap en door bakerpraatjes.

  Ik denk dat een paar verschillen tussen Joden toen en moslims nu zijn:
  – economische kostenpost
  – opvallend negatief in het nieuws
  Bovenstaande is natuurlijk geen reden voor uitroeiing. Maar alles in aanmerking nemend vind ik deportatie van moslims voor alle partijen een goede deal is. De betalingen zullen een jaar of 80 duren en langzaam aflopen. In totaal zal het zo’n 5.000 miljard zijn. En gelet op het onderhandelvermogen van Europese diplomaten zullen die kosten gemakkelijk verdubbelen. Met zoveel briefpapier kan je de meeste tranen over de deportatie wel drogen.

 13. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Je vult geen hiaten op het enige wat je hier doet je is je onwetendheid ten toon spreiden.

  Keer op keer wijs ik je op die onwetendheid of dat nou over moslims is of over de katholieke kerk.

  Kennelijk weerhoudt dat jou er niet van om nog maar eens een reactie te plaatsen met nog meer onwetendheid.

  Denk je wel eens na over wat je schrijft? Of reageer in je continue in een soort stream of consciousness zonder enige logica van de hak op de tak springend en ook nooit maar instaat om maar iets te weerleggen van wat ik te berde breng.

  Westerlingen hebben de luxe dat het moorden voor hen wordt gedaan middels drones. Kruisrakketen, Daisy cutters en allerlei ander wapentuig. En voorafgaande aan het gebruik van dat wapentuig dan zijn er al tijd nog de moordende sancties en het misbruik maken van het internationale recht en koloniale uitbuiting via financiële instellingen, oneerlijke economische praktijken en meer van die fratsen.

  Jij verkeert in een luxe positie die de overgrote meerderheid van de wereldbevolking mist en dan ben je verbaasd dat een minuscule minderheid terugslaat met een paar speldenprikken.

  Want hoe verschrikkelijk en afschuwelijk alle aanslagen zijn het zijn niet meer dan speldenprikken in het groter geheel. En al helemaal vergeleken met de terreur die het Westen direct of indirect, heeft aangericht en nog aanricht in het M.O.

  Het aantal moslims dat zich middels het woord tegen extremisten en de hypocrisie van het Westen richt is oneindig veel groter dan het aantal lui dat aanslagen pleegt in het Westen.

  Dat jij daar niet van op de hoogte bent zegt wederom meer over jouw onwetendheid dan over de moslims hier in het Westen.

  Moslims zijn hier en blijven hier en jouw deportaties plannetjes kun je stoppen daar waar de zon niet schijnt.

  De geblondeerde rattenvanger uit Venlo heeft in 2010 toen hij zijn grootste overwinning boekte 15,5% van de stemmen gekregen. Volgens mij is een kwart: 25 % !
  In 2012 haalde hij slechts 10, 8 % van de stemmen.

  Overigens wil niet zeggen dat mensen die hem stemmen eender denken als hij. De meeste stemmen op hem als proteststem. Het feit dat in 2012 hij 9 zetels verloor zegt genoeg.

  Antisemitisme is een irrationele angst/afkeer voor joden idem islamofobie is een irrationele angst/afkeer voor moslims.

  Dezelfde mechanismen en denkwijzen zien we optreden: zoeken naar een zondebok, uitzonderingen verheffen tot regel, gemeenschappen zien als vijfde colonnes, totale onzin geloven en verspreiden over een gemeenschap etc.

  Zoals ik al eerder schreef: In Noord-Korea zijn er nog geen moslims. Wellicht tijd voor jou om daarheen te emigreren.

 14. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 03/01/2017 at 12:36

  Bedankt voor het meedenken, maar ik ben het niet met je eens. De sfeer onder mensen van conventionele partijen is klammheimlich. (Het is de sfeer zoals in 1942/1943 in Duitsland. Iedereen die om de tekenen tot zich liet komen zag dat Duitsland de oorlog ging verliezen).

  Toen vochten de geallieerden – niet Marokkanen, zoals leugenaars ons willen doen geloven – voor onze vrijheid. Nu doen nieuwe partijen dat. Als de tijdgeest over de jaren 1990 – 2110 is gegaan dan zullen de conventionele politici worden aangewezen als idealisten, die voor hun zieke idealen hun landen voor volgende generaties verpestten.

  Lees terug wat wij tegen elkaar typen. Niet 1 grein waardering, alleen grote wederzijdse afkeer. De samenleving is gespleten, het multiculturele experiment is mislukt en heeft miljoenen mensenlevens verziekt. Van Nederlanders en van moslims. De samenleving is verziekt tot in de kern.

 15. avatar Mohammed Boubkari says:

  @Simsalabim,

  Dus als ik het goed begrijp vergelijk je de sfeer onder de leden van het huidige politieke establishment met Nazi’s die in 1944 de onvermijdelijke nederlaag zagen aankomen?

  Een vergelijking de als een tang op het spreekwoordelijke varken slaat. Laat ik het hier maar bijhouden.

  De geallieerden vochten niet voor jouw of wiens vrijheid dan ook maar om een concurrerende macht te verslaan: Nazi Duitsland.

  Overigens de macht die de grootste offers bracht en in feite Nazi Duitsland daadwerkelijk heeft verslagen was een andere dictatuur: De Sovjet-Unie.

  In WII hebben meer dan een miljoen soldaten uit Afrika en Azië meegevochten in Europa waaronder tienduizenden Marokkanen. In ieder geval meer dan er Nederlanders hebben gevochten tegen de nazi’s!

  Dat jouw leven is verziekt is jammer voor je de overgrote meerderheid van de 17 miljoen inwoners in dit land is redelijk tevreden en zelfs gelukkig.

  Waarom zou ik waardering moet hebben voor iemand die mij wil deporteren? Mij ziet als plaag etc? En bovendien continue rabiate nonsens loopt te verkondigen.

  Moge je leven – en hopelijk een heel lang leven – tot je laatste ademtocht verziekt zijn door onze aanwezigheid!

 16. avatar Simsalabim says:

  @ Mohammed Boubkari says: 04/01/2017 at 14:24

  De mensen die last hebben van al die verlichte geesten die niets accepteren van een ander zijn niet tevreden.

  Wij willen homo’s, wij willen vrouwen op straat die dar mogen komen zonder toestemming, wij willen veiligheid op straat, wij willen ons niet vreemde in eigen land voelen, wij willen gelijkheid – dat betekent dat jullie net zo lang op een huis moeten wachten als Nederlanders, wij willen af van de economische molensteen die jullie met zijn allen vormen, wij willen geen grote groepen mensen die geweld accepteren als een vrouw alleen op straat loopt, wij willen geen mensen die dood aan het westen scanderen om elk wissewasje, wij willen kritiek kunnen leveren zonder na te denken of wij dat overleven.

  Alle mensen die bovenstaande niet willen zijn inderdaad tevreden. Heel tevreden zelfs, want als wij niet heel hard trekken gaan wij vervolgd worden en uiteindelijk over de kling gejaagd worden, want dat zie je bij veel moslimlanden gebeuren. Toch zitten deze mensen vol met haat.

  Nederland is net Isreal, als moslims hier het laatste woord krijgen, dan gaan wij de zee in. En terecht, want wij hebben dan ons land van onze voorvaderen dan weg laten geven als een islamitische vader die zijn dochter om eergerelateerde redenen weggeeft aan een man waarvan hij weet dat die haar zal doden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.