Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438

Lees en leef – Juz’ 18

We zijn alweer over de helft van deze gezegende maand en vandaag werpen we een blik op het 18e deel van de Koran. Een deel dat niet onderdoet voor alle andere delen. In dit deel lezen we over het wonder der schepping, het verhaal van Noah en Mozes, enkele karaktereigenschappen van een moslim en het verwerpen van lasterpraat. Allen zaken waar we vandaag stil bij staan.

Een van de eerste verzen die we proeven in dit sublieme deel van de Koran is er een die teruggaat naar waar de mens zijn oorsprong kent.

Vervolgens schiepen wij de waterdruppel tot een bloedklonter. Toen schiepen Wij van de bloedklonter een vleesklomp en Wij maakten uit de vleesklomp beenderen, waarna Wij de beenderen bedekten met vlees. Daarna schiepen Wij het als een andere schepping (door de ziel erin te blazen). Gezegend is daarom Allah, de beste onder de scheppers.
(Surah al-Moeminoen; vers 14)

Wonderbaarlijk is dit vers op zich, dat het wonder der schepping beschrijft. Ruim 1400 jaar geleden, toen de embryologie nog in het duister tastte, wist dit vers al haarfijn de hoofdlijnen van de embryonale ontwikkeling uit te zetten. In chronologische volgorde, van de bevruchting tot aan het moment dat het embryo levensvatbaar wordt. Machtig mooi.

Als we verder lezen stuiten we op de verhalen van Noah en Mozes die blind vertrouwden op hun Heer, in tijden dat de mensen tegen hen waren. Indrukwekkende en zware verhalen voor velen onder ons, maar ongekend verblijdend, zijn de verzen volgen die dan volgen op deze verhalen.

En wij belasten geen ziel boven haar vermogen.
(Surah al-Moeminoen; vers 62)

Vergeld het slechte met dat wat beter is.
(Surah al-Moeminoen; vers 96)

Als een koele waterbron in een warme woestijn, zijn deze woorden voor zij die zich begeven in zware tijden. Het besef dat geen ziel wordt belast boven haar vermogen doet de rust in het hart terugkeren tezamen met het geloof in een goede afloop. Dijken van rust en geloof die dan nog eens worden versterkt met het bevel om het slechte te beantwoorden met dat wat beter is. Ook als het men te heet wordt onder de voeten. De wijze van geruststelling en de aanmoediging tot het goede die we vinden in deze verzen, is van een uitzonderlijk fraai niveau.

De volgende grote les uit dit verlichtende deel van de Koran, vinden we in Surah an-Noer. Hier beveelt Allah de gelovigen om waakzaam te zijn over hetgeen zij verspreiden met hun tongen om anderen geen schade te berokkenen.

Gedenk toen jullie het met jullie tongen doorgaven en jullie met jullie monden datgene zeiden waarover jullie geen kennis hadden. En toen jullie dachten dat het iets kleins was, terwijl het bij Allah enorm is. En hadden jullie, toen jullie het (d.w.z. de leugen) hoorden, maar gezegd: “Het is ons niet toegestaan om dit te zeggen. Verheven bent U (o Allah). Dit is een enorme leugen”
(Surah an-Noer; vers 15-16)

Met deze woorden richt de Koning der hemelen en aarde zich tot de gelovigen en roept hen op om geen kwaad te spreken en geruchten te verspreiden over anderen. Al is men getuige geweest van het kwalijke. Er is geen ruimte voor roddels of het verspreiden van kwalijke zaken in een harmonische gemeenschap.

Uniek, is de boodschap waar al deze passages een onderdeel van zijn. Het spreekt over een volmaakte schepping die wordt bevolen op de beste wijze te leven door het kwaad, in al haar vormen, te elimineren. Onovertroffen, is deze omvangrijke boodschap. Bovenstaande verzen zijn nog maar een druppel van de oceaan van barmhartigheid, liefde en vergeving die we vinden in de Koran. Meer zal ons toekomen in het volgende deel. Lees. Lees en leef.

Dit is deel 18 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438:

Sulayman el Mathari gaat door het leven als eeuwige student. Geboren en getogen in Almere, maar hij is er enkel te vinden om te eten en te slapen. Leven, dat doet hij in Amsterdam. Hij is afgestudeerd in de Biomedische wetenschappen en momenteel student Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, rijp voor de co-schappen. Gefascineerd door woordkunst en poëzie wil hij als gepassioneerde schrijver nog weleens stukken van de hand doen. Verder is hij actief op meerdere maatschappelijk fronten en probeert hij iedere dag weer het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen. Want leven, is inspireren.

Lees andere stukken van Sulayman