Voorpagina Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438

Glitters in een gouden lijst – Juz’ 3

Van het ouderlijke huis herinneren de meeste mensen zich vast iets uit hun jeugd dat er gewoon altijd was. Die kast met servies dat maar één keer per jaar gebruikt werd. Een ouderwetse klok. Een decoratieve glazen vaas, zwaan of asbak. Ik herinner me een gouden lijst aan de muur, met letters die ik niet kon lezen. Het was getekend met glitters, dus ik keek er graag naar. Toen ik iets ouder werd leerde mijn moeder mij wat daar stond: Ayat-ul-Kursi, oftewel het Troonvers.

Het is wellicht het meest gememoriseerde vers uit de Koran en met elke regel vertelt Allah swt ons over Zichzelf. Het is Zijn Majestueusiteit die door het Troonvers schijnt, en verklaart waarom dit vers het meest wordt gereciteerd ter spirituele en fysieke bescherming.

De symmetrie van Ayat-ul-Kursi is wat mij het meest fascineert:

A. Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige
B. Sluimer noch slaap kan Hem treffen
C. Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
D. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof?

X. Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is.

D. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.
C. En Zijn Koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde
B. En het waken over beide vermoeit Hem niet.
A. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.

Dit vers laat een interne symmetrie zien met een middelpunt ‘X’ waarop de vers balanceert en als een ‘loop’ perfect correspondeert met eerdere regels: A B C D X D’ C’ B’ A’. Bij het reciteren van dit bijzondere vers wandelt de lezer als het ware tot punt ‘X’ waar diegene ook kan zien wat zich voor en achter bevindt. Allah swt Zegt dan ook: “Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum” (Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is). Zo correspondeert A met A, B met B enzovoort.

De symmetrie in dit vers herinnert mij eraan om symmetrie in mijn leven na te streven. Misschien niet altijd letterlijk, maar wel in evenwicht. Een evenwichtig leven met overzicht van het verleden en het heden, want slechts wanneer je van alle kanten gedekt bent is er overzicht, wat je uiteindelijk nodig hebt om je volledig te beschermen.

In de eregalerij van Juz’ 3 hangt het Troonvers dus aan de figuurlijke muur. Ik stel me de letters nog steeds in glitters voor in de gouden lijst. Toen ik mij verdiepte in islam op latere leeftijd leerde Juz’ 3 mij wel misschien het belangrijkste: deze kennismaking met Allah swt.

Dit is deel 3 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2017/1438:

avatar

Nazir Bibi bleef niet hier: in 2018 heeft ze haar geboortestad Hilversum omgeruild voor de mooiste stad van Duitsland. Tot grote teleurstelling van haar ouders is ze nog steeds geen dokter, maar heeft ze ondertussen wel een BA Engelse Taal en Cultuur en een MA Amerikanistiek. Gelukkig is schrijven ook een soort medicijn.

Lees andere stukken van Nazir Bibi