Voorpagina Maatschappelijk, Opinie, Politiek

DENK, NIDA en ‘de’ moslimgemeenschap

Rotterdammers met een migratieachtergrond en met name moslims worden vaak onder één groep geschaard. Niet alleen door de niet-moslim, maar vooral ook door veel moslims zelf.

Net als met het n-woord lijkt het echter op iets waarvan de groep zelf vindt dat vooral zij dat wel mag uitspreken, maar anderen niet. Wanneer bijvoorbeeld een niet-moslim spreekt over de moslimgemeenschap, is een groot aantal personen met een moslimachtergrond soms verontwaardigd, omdat men over één kam wordt geschoren (en terecht).

Tegelijkertijd is het lastig dat niet te doen wanneer leden uit diezelfde gemeenschap vaak benadrukken dat moslims één zijn: één groep, één ummah (gemeenschap). Het is dan ook niet zo gek dat anderen dit overnemen, los van het feit of dit terecht is.

Ikzelf stoor me, vooral nu weer, enorm aan het laatste: moslims in Nederland die claimen dat we een gemeenschap zijn en ons als een gemeenschap dienen te gedragen en op te trekken. Hoe nobel dat streven ook moge zijn en hoewel ik het op spiritueel niveau zeker eens ben met die opmerking, kan ik er vrij weinig mee in mijn dagelijkse leven als Turks-Nederlandse moslim. In de praktijk blijkt namelijk veel te vaak dat het simpelweg niet zo is, en dat is prima.

De laatste, meest zichtbare, situatie waarin dit zich voordeed is met de komst van DENK naar Rotterdam. Een deel van de moslimgemeenschap had de hoop dat DENK en NIDA samen zouden werken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De gesprekken zijn gevoerd, de partijen zijn er niet uitgekomen en besluiten zijn genomen: DENK doet mee en er komt geen samenwerking tussen beide partijen.

Veel personen reageerden teleurgesteld en uitten die teleurstelling vooral naar de partij die de samenwerking, volgens hen, niet zou willen: NIDA. 

Onder de reacties werd veelvuldig de opmerking gemaakt dat het de eenheid binnen de gemeenschap zou raken en dat ze in belang van ‘het groter goed’ de ego’s of partijbelang opzij hadden moeten zetten en hadden moeten samenwerken. Hoe nobel dat streven ook is, het is utopisch en achterhaald. Ook nu, nadat voormalig raadslid Aydin Peksert bij NIDA is geroyeerd, schrijft een deel dat het beter is als hij zich bij DENK aansluit en wordt NIDA wederom verweten niet op te komen voor het ‘groter belang’.

De ins-and-outs van beide kwesties ken ik niet, zoals zovelen onder ons. Ik weet niet of NIDA of DENK zich niet aan de afspraken heeft gehouden en welke partij wel of niet welwillend was tegenover een samenwerking. Ik weet ook niet of de berichten van Aydin Peksert op Facebook, waarin hij het bestuur van allerlei zaken beticht, kloppen of niet.

Wat ik wel weet, is dat ik het jammer vind om te lezen in de reacties dat de gemeenschap zich niet organiseert of wilt organiseren in idealen of principes, maar in gemeenschappelijke noemers, zoals het moslim zijn of een migrantenachtergrond.

Ik geloof niet dat dit de moslimgemeenschap in algemene zin vooruit helpt. Ook geloof ik niet dat het van deze tijd is om ons langs deze lijnen te organiseren als het gaat om politieke zaken.

Ik verenig me namelijk liever met eenieder die staat voor dezelfde principes zoals ik, moslim of niet moslim, wetend dat we voor hetzelfde strijden: een rechtvaardige inclusieve samenleving waar het er niet toe doet waar je vandaan komt, maar waar je naartoe wilt. Zowel DENK als NIDA hebben na de verkiezingen de mogelijkheid dit te doen, ongetwijfeld vaak samen, maar ongetwijfeld soms ook niet.

De reden waarom je op één van deze partijen zou stemmen zou niet moeten zijn om het feit dat een kandidaat op de lijst moslim is, maar omdat je het inhoudelijk eens bent met de woorden en partijpunten van een partij. Al is het simpelweg om het feit dat (in dit geval) noch DENK, noch NIDA de islam of de Turkse gemeenschap of de Nederlanders met een migratieachtergrond vertegenwoordigt, maar simpelweg hunzelf als partij en eenieder die zich in die idealen kan verenigen.

Als minderheden in Nederland anno 2018 nog steeds niet etniciteit en/of religie kunnen ontstijgen als het gaat om het kiezen voor een kandidaat, dan zijn we eigenlijk niet veel verder in ontwikkeling en emancipatie dan onze ouders, die vooral stemden op mensen op de lijst die op hen leken qua fysieke uiterlijkheden, cultuur en/of religie.

Volg Halil ook op Twitter 

7 Reacties op DENK, NIDA en ‘de’ moslimgemeenschap

 1. avatar Hilal K. says:

  Beste Halil,

  Ik ben het met je eens over de naïve illusie die verschillende moslims hebben over “dé moslimgemeenschap” en zogenaamde de eenheid daarvan. En wat men allemaal wel niet moet doen om deze eenheid te behouden/bewerkstelligen.

  Waar ik het niet mee eens ben, is jouw “harde” en ietwat pessimistische conclusie. Onze generatie stemt al héél anders. Dat er partijen zijn ontstaan op landelijk en lokaal niveau wijst ook op een ontwikkeling. Ontstaan van Nida op zich was een hele ontwikkeling tegen het stemveegedrag.

  Vergeet niet dat er in Nederland tot kort geleden sprake was van verzuiling. Het kost allemaal tijd.
  Islam geïnspireerde partijen zijn nieuw en hebben nog veel te leren (en hun electoraat ook!). Ze zullen fouten maken en hopelijk daarvan leren. Wij, het electoraat als onderdeel van verschillende moslim/migranten gemeenschappen, moeten leren om niet gelijk gedeïllusioneerd te raken na deze fouten. Nogmaals het kost tijd, al willen we tegenwoordig graag dat het allemaal snel, vlot en foutloos gaat.

  Stap voor stap komen we er wel inshaAllah.

 2. avatar Jawad says:

  Idd veel te pessimistische conclusie!!

  DIT HEET POLITIEK, WAKE UP.
  Je verwachtingen zijn veel te hoog gespannen.
  Ben jij ook getrouwd met de 1ste de beste allochtone meid die je tegenkwam? Nee toch? Waarom verwacht je dan ineens een magische klik tussen twee voor elkaar onbekende partijen?
  Puur vanwege die verbintenis van etniciteit of geloof? Als ik jou beredenering doortrek naar MEERDERHEDEN dan zijn bijv. aanhangers van het CDA sinds 1908 (de oprichting van de voorloper partij CHU) nooit meer doorontwikkeld?
  Of hoe zit het dan met al die Christelijke splinterpartijen?
  Allemaal onderdeel van emancipatie, aftasten, experimenteren.
  Ik ben erg trots op DENK en NIDA ongeacht of ik het met ze eens ben puur vanwege de prestatie. Vergeet niet dat onze 1ste generatie vaders hier de gore Shell pijplijnen hebben schoongeschrobd.
  In mijn omgeving zijn er inmiddels alleen nog maar allochtone advocaten, ingenieurs, artsen etc.

  Welke partij moet anders voor ons gaan blaffen als ze weer eens uit pesterij gaan overwegen het halal slachten te verbieden? Weer een zinloze oorlog te steunen in het zoveelste islamitische land vanwege Amerikaanse economische belangen? Wanneer we zichzelf kapot gewerkt hebbende 1ste generatie vaders en moeders weer gekort worden op al niet al te riante pensioentje omdat ze geremigreerd zijn?

  We kunnen niet meer klein en dom gehouden worden. We zijn volwassen nu. Je hebt alleen nog maar een charismatische leider nodig en de verbintenis komt vanzelf. En geloof me, hoe verder we de hoek ingedrukt worden hoe eerder die leider er komt.

 3. avatar Halil I. Karaaslan says:

  Beste Hilal,

  Dank voor je constructieve reactie. Ik wil dan ook graag bepaalde keuzes toelichten. Je schrijft:

  “Waar ik het niet mee eens ben, is jouw “harde” en ietwat pessimistische conclusie. Onze generatie stemt al héél anders. Dat er partijen zijn ontstaan op landelijk en lokaal niveau wijst ook op een ontwikkeling. Ontstaan van Nida op zich was een hele ontwikkeling tegen het stemveegedrag.”

  Wellicht is de toon wat hard, maar dat vind ik prima. Mijn motivatie bij het schrijven van een stuk is altijd een discussie ontlokken in de hoop dat dat de gemeenschap (in al haar diversiteit) vooruit beweegt, juist omdat ze het wellicht oneens zijn met wat ik schrijf of wellicht eens. Het ontstaan van DENK vind ik in de kern anders dan NIDA. Denk is een afsplitsing en ontstaan uit noodzaak (extrinsiek), NIDA is ontstaan uit een intrinsieke motivatie die vanaf het begin een nieuw verfrissend verhaal had, niet dat DENK dat nu niet heeft, maar in de kern vind ik de oprichting anders. Het stemvee gedrag hebben we naar mijn mening nog altijd niet verbroken, dat lijkt wellicht zo, misschien gebeurd het ook minder, maar er vanaf zijn we zeker niet, ook niet bij de nieuwe generatie. Kijk anders even naar de reacties onder de post(s) van Aydin Peksert de afgelopen dagen over zijn verwijten naar het bestuur en de reacties eronder. Heel wat mensen maken er persoonlijk verhaal van, soms zelfs Turks en nijgen met het vertrek van Aydin met hem mee te vertrekken. In de wandelgangen wordt door sommigen de partij zelfs verweten dat ze ‘Turken wegwerken’, hoe onjuist dat ook is.

  “Ze zullen fouten maken en hopelijk daarvan leren. Wij, het electoraat als onderdeel van verschillende moslim/migranten gemeenschappen, moeten leren om niet gelijk gedeïllusioneerd te raken na deze fouten. Nogmaals het kost tijd, al willen we tegenwoordig graag dat het allemaal snel, vlot en foutloos gaat.”

  Zeker. Mijn stuk is dan ook bedoeld om een deel van die fouten te adresseren in de hoop dat dat proces wat sneller gaat. Als dat ten koste gaat van mijn ‘likability’, so be it, een doel waar ik me graag voor leen. Ik wil net als jij dat deze ontwikkeling zich goed ontwikkelt en minderheden zich goed vertegenwoordigd voelen, het zij bij een islam geïnspireerde partij of bij een andere, dat doet er voor mij niet zoveel toe. Het gaat mij vooral om de intrinsieke motivatie en politieke participatie waarom mensen mee doen in het politieke arena en daarin doet met name de allochtone gemeenschap met (bv in Rotterdam) soms opkomsten lager dan 50% in bepaalde wijken het gewoonweg niet goed genoeg. Vooral niet als we willen dat onze positie verbetert in het land waarin we wonen en onszelf burger noemen.

 4. avatar Munir says:

  Wij, het electoraat als onderdeel van verschillende moslim/migranten gemeenschappen, moeten leren om niet gelijk gedeïllusioneerd te raken na deze fouten.”

  Je haalt me de woorden uit het toetsenbord!

 5. avatar Hilal K. says:

  Beste Halil,

  # De harde toon heeft inderdaad discussie uitgelokt, dat heb je dus goed gedaan.

  # Over het verschil tussen het onstaan van DENK en Nida ben ik 100% met je eens. (Daarom ben ik ook lid van Nida als een Leidenaar.)

  # Hoewel DENK uit noodzaak is ontstaan, vertolken ze wel de politiek-sociale onvrede van een groot groep mensen uit verschillende gemeenschappen. Ik vind zelf dat DENK met een rancuneuze houding in de Kamer zit. Dat zal op een gegeven moment niet meer werken. Ik hoop dat ze na een tijdje deze wrokkige, reactionaire houding elimineren en ook net als Nida met een “eigen verhaal” komen en hun eigen verantwoordelijkheid zullen nemen. In die zin is er potentie om stemvee(!!!) gedrag te verminderen.

  # De reacties onder de fb posts van Aydın Peksert vind ik niet representatief. Dat zijn waarschijnlijk ook een deel van de +-500 jongeren die samen met Aydin Peksert naar het Turkse consulaat gingen toen de Turkse minster kwam om te speechen. Tegenover zoveel duizenden jongeren die het hele gebeuren maar niets vonden of een genuanceerde mening op nahielden. Maar generalisaties werken ook goed om discussie uit te lokken, dat begrijp ik. Gelukkig is de realiteit anders dan op fb, want volgens de verhalen op fb is NL een “onleefbaar land” voor een hoofddoekdragende moslima als ik.

  Overigens zijn de likes die je hebt voor je stuk meer dan de reacties op Aydin waar je het over hebt… als je het perse van fb moet hebben… :D

  # Wat maakt een minderheid een “minderheid”? Minderheid in welke zin en binnen welke context? Als je een groep mensen defineert als minderheid dan heeft zo een groep altijd een meerderheid tegen wie ze moeten opboksen, strijden, eisen. Hoe kun je je vertegenwoordigd voelen, jezelf als burger ontwikkelen, boven religieuze en etnische visies uitstijgen in de politiek als er continu een meerderheid is die jou en jouw visies als minderheid defineert?

  Ik vind Nida bijvoorbeeld geen minderheidspartij. Nida heeft juist vanwege de intrinsieke motivatie en een eigen frisse verhaal , de potentie om grote diverse groepen mensen aan te spreken in eigen stad (en daarbuiten). En dat doen ze nu al een beetje.

  # Tot slot, iets heel anders… jarenlang hebben verschillende mensen binnen en buiten de moslim/migranten gemeenschappen geroepen om zelfkritsch te zijn, hand in eigen boezem te steken. Dit gebeurt nu vaak. Dat is mooi. MAAR ik vind dat mensen zoals jij en ik moeten oppassen voor onze eigen (negatieve) vooroordelen jegens de gemeenschappen waaruit wij komen wanneer wij onze kritiek uiten. En in hoeverre wij een minderheidsdenken (zeer interessant om te kijken naar minderheidspsychologie) hebben geïnternaliseerd bij onze uitingen van kritiek? Dit besef ik nu pas op het moment dat ik zélf het woord stemvee heb gebruikt. Is dit niet tevens een devaluatie van de individuele stem van onszelf en onze ouders denk ik dan? De connotatie van het woord vee is niet bepaald positief. Iets wat ik dus klakkeloos heb overgenomen! We kunnen de kritiek die hard nodig is denk ik veel positiever in eigen woorden verwoorden. Ik heb er vertrouwen in.

  Als iemand die jouw stukken met interesse leest en waardeert, vraag ik je om wat ik hierboven heb geschreven eerst te laten bezinken. Ik benieuwd naar je reactie.

  Mijn excuses voor mijn ellenlange verhaal, ik wacht al jaren op een cadeaukaart van wbh voor een cursus *kort en bondig schrijven* ;-)

  Vriendelijke groet,

  Hilal

 6. avatar meliha says:

  Geen allochtoon die vraagtekens zet bij de verschillende bestaande partijen. Waarom hen niet op een hoop gooien,de groenen bij de groenen en een beetje democraten, de roden (socialisten), de liberalen en die met een nationalistische randje. Het hele spectrum is aanwezig van oranje tot rood, en knalrood. Van groen, groener naar blauw. Van christelijk naar cchhristen tot zwarte kousen. Zij mogen hun eigenheid behouden, hun kleur, hun karakteristieke stem houden. Ik juich het alleen maar toe.
  Hoe pluriformer hoe beter.
  En dit geldt ook voor de kinderen van de gastarbeiders, de nieuwkomers, kleinkinderen van voormalige slaven. Zo juich ik de partij van Sylvana Simons toe. Dit probleem is altijd genegeerd door de politiek. Je kan wachten tot je een ons weegt, maar het beste is zelf actie te ondernemen. Als niemand voor je opkomt dan moet je dat zelf doen.
  Als morgen de Polen opstaan om een eigen partij te stichten omdat ze worden uitgebuit en vanuit de politiek dovemansoren wordt gespeeld, dan zeg ik, ga ervoor. Het heeft te maken met je behoeften, geen gehoor kunnen vinden, tekort gedaan voelen.
  DENK is zo een partij, als er niet naar je wordt geluisterd, je een “nobody” bent in de groep, onder druk wordt gezet om iets te onderteken waar je niet achter staat, dan kun je twee dingen doen ‘buigen’ of zeggen “en nu is het genoeg geweest”en je eigen weg gaan. Dat is wat zij hebben gedaan.
  Ik ken ook veel ondernemende Turkse Rotterdammers die op liberale partijen hebben gestemd en niks hebben met partijen als Nida. Zij zijn druk bezig met zaken doen en geld verdienen, gaan de hele wereld over, van Dubai naar Singapore, zij hebben geen tijd voor eeuwige politieke discussies over hoofddoekjes, moskeeën, discriminatie, media framing. Dit zien zij als een trucje, een tactiek van de politiek en de media om je in een “back-off” toestand te houden.
  Nederland is even groot als de Turkse stad Istanboel en er wonen ongeveer evenveel mensen als in Istanboel. Dus wat is het probleem?? Ik vind juist dat er nog te weinig mensen in de politiek zitten. De politiek is zeker nog geen weerspiegeling van de samenleving en de problemen die er spelen. En hoeveel rijke machtige Turkse lobbyisten lopen er rond in de wandelgangen (geen), hoeveel Chinezen? Zijn het vooral de Amerikanen? Welke multinationals hebben de macht in de politiek? Waarom worden er nog steeds producten op de markt gebracht die mensen ziek maken, kankerverwekkend zijn, terwijl ALLE wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat het zeer schadelijk is.
  Geld, is het geld?
  Nederland is een vrij land. Ieder mens kan zijn of haar geloof vrij beleven. Het is zo makkelijk eigenlijk, als alleen maar de politiek en de media het woord “moslim” “Marokkanen” “Turk” niet zouden uitspreken en erover zouden schrijven.
  Gewoon een jaar lang. Echt een challenge.
  Even een time-out. Hen even met rust laten. Net als bij de Chinezen. Daar hoor je nooit iets over. En zij hebben ook geen politieke partij nodig.

 7. avatar Max says:

  Hilal K. says:
  11/01/2018 at 19:10:Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.