Voorpagina Maatschappelijk, Samenleving

Ik ben het bespioneren van moslims zat

Het is al best laat, maar ik kan het niet laten. Moet dit echt even van mij ‘af schrijven’, want ben het echt een beetje zat.

NCTV, AIVD, Ministerie van Justitie, Ministerie van Sociale Zaken en co zijn al jaren bezig met het constant verdacht maken van moslims. En zowel moslims als de gemiddelde burger vinden dit blijkbaar oké, we slikken en accepteren het maar. Ik ben er een beetje klaar mee. Wie stelt, moet bewijzen en concreet maken en niet een gehele groep verdacht maken.

Ik heb het zelf inmiddels al een aantal keer meegemaakt in besprekingen met vertegenwoordigers, maar ook meermaals via de media en ik vind dat het tijd is dat we een keer zeggen: ‘als je niets nuttigs te melden hebt, meld het dan niet’.

Ook wanneer we ‘binnenskamers’ besprekingen hadden met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap (voor zover we onszelf kunnen rekenen als de vertegenwoordigers, een discussie voor een andere keer) en vertegenwoordigers van de overheid of bijvoorbeeld het NCTV en wij (moslimvertegenwoordigers) vragen stelden, kregen we eigenlijk bijna niet tot nauwelijks één keer antwoord op onze vragen.

Een aantal voorbeelden:

De casus buitenlandse financiering van moskeeën. We hebben toen meermaals de vraag neergelegd: ‘waarom zouden wij als moslimgemeenschap aan zelfregulering moeten doen, als er geen enkel concreet bewijs of voorbeelden zijn van moskeeën waar er sprake is van (negatieve) buitenlandse financiering.’ Daar voegden we nog aan toe dat de meeste moskeeën waar er sprake is van buitenlandse financiering, dit via formele kanalen en wet en regelgeving doen, dus de overheid is op de hoogte en op de vraag waar het dan misgaat of mis is gegaan konden we maar geen antwoord krijgen. Niet één.

Maar desondanks lag er wel een voorstel om als moslimgemeenschap (let op, enkel als moslimgemeenschap) een convenant te tekenen die van toepassing zou zijn op honderden moskeeën op basis van geen enkel concrete aanleiding. Al zou die er zijn, met ons werd die niet gedeeld, net zoals die niet met het publiek is en wordt gedeeld.

– We hebben onlangs een uitgebreide soap kunnen volgen over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Je kan vinden van de school wat je wilt, zo heb ik ook mijn subjectieve meningen, maar dat het niet deugt hoe de overheid omgaat met die casus en de AIVD is wel duidelijk. Wederom verdachtmakingen eerst, bewijzen later, als die er al überhaupt zijn, vooralsnog moeten harde bewijzen voor aantijgingen nog geleverd worden.

– Het Motivaction onderzoek, waarin hele groep Turkse jongeren verdacht zijn gemaakt en het beeld werd geschetst alsof ze radicale gedachtegoeden steunen. Om vervolgens met een kleine verklaring te zeggen: ‘oh, we zaten er toch naast’.

– Op Rijks en gemeente niveau miljoenen aan radicaliseringstrainingen die primair zich focussen op moslimradicalisering, alsof enkel en alleen moslims radicaliseren. Als kanttekening zou moeten gezegd worden dat er de laatste tijd (gelukkig) meer tijd is voor radicalisering uit de rechtse hoek.

– De lange arm onderzoeken naar verschillende Turkse moslimorganisaties die inmiddels voor de zoveelste keer hebben meegedaan aan een onderzoek, waar maar blijkbaar telkens niet het resultaat uit komt dat men wilt, want uit de onderzoeken blijkt dat deze organisaties het ok doen en in sommige gevallen juist de integratie bevorderen.

And the list goes on. Ik denk dat de moslimgemeenschap in Nederland maar eens een keer moet zeggen: wij doen niet meer mee aan dit soort onderzoeken en praktijken. Totdat men stopt met generaliseren en het op één hoop gooien van de groep zowel in taal als in beleid. Want op deze manier worden talloze mensen met goede, prachtige initiatieven en intenties geschaad en verdacht gemaakt. Dat moet een keer stoppen!

Dus..

Welterusten.

Halil hoopt door middel van zijn cartoons en andere maatschappelijke activiteiten zijn steentje bij te dragen aan bepaalde vraagstukken die zich afspelen in Nederland. Uiteraard met een tikkeltje humor.

Lees andere stukken van Halil