Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk, Politiek

Nederland richt vuurpijlen op klimaatactivist Kauthar Bouchallikht

kauthar is een klimaat activist

Klimaatactivist Kauthar Bouchallikht wordt al bijna twee weken aangevallen vanuit de extreemrechtse hoek sinds bekend is gemaakt dat ze nummer 9 op de kandidatenlijst voor GroenLinks staat. Zelfs de NOS gaat kritiekloos mee in de complottheorie. Niet alleen Kauthar staat onder druk, ook lijsttrekker Jesse Klaver en de partij lijken in het nauw gedreven. De hele situatie loopt zelfs zo erg uit de hand dat zelfs haar vader erbij wordt betrokken. Het pijnlijke en nogal nerveuze interview van Jesse Klaver met GeenStijl maakte een ding duidelijk: niemand neemt de leugens van Brendel onder de loep om zijn ongefundeerde kritiek te beantwoorden. Niet eens Jesse Klaver.

GroenLinks introduceert Kauthar als de klimaaticoon die ze is, maar al snel bleek dat haar nevenactiviteit als vicevoorzitter bij FEMYSO voor Brendel de extreemrechte agenda kan dienen. Ondertussen zijn de complottheorieën ook buiten de extreemrechtse kringen hun ronde aan het doen. Hij baseert zijn aanval met misinformatie vooral op verschillende bronnen: een rapport van de Duitse inlichtingendienst en meer dan 12 jaar oud rapporten van Steven Merley en Lorenzo Vidino. Ook vraagt hij zich af waarom GroenLinks niet ‘transparant’ was over Kauthar’s connectie met FEMYSO.

De Duitse Verfassungsschutz: guilty by association

Brendel noemt de Duitse Verfassungsschutz als een van zijn betrouwbare bronnen. In het rapport van de Duitse inlichtingendienst staat:

“Op Europees niveau fungeert het “Forum van Europese moslimjongeren- en studentenorganisaties” (FEMYSO) als de overkoepelende organisatie voor jongerenorganisaties die zijn aangesloten bij Moslimbroederschap. Zowel de betrokkenheid van de [Muslimische Jugend in Deutschland] bij FEMYSO als de loopbaanontwikkeling van individuele “Moslimbroederschappen” maken de vermeende onafhankelijkheid echter zeer twijfelachtig.”

De Duitse inlichtingendienst lijkt de onafhankelijkheid van verenigingen en organisaties in twijfel te trekken zodra ze in aanraking komen met FEMYSO. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om de vereniging Muslimische Jugend in Deutschland. Wat de meeste critici lijken te missen is dat zelfs de Duitsers FEMYSO niet als synoniem voor de Moslimbroederschap gebruiken. Dus het verband tussen die twee lijkt een overhaaste conclusie want het rapport focust zich op een aantal verschillende verenigingen en organisaties en niet zozeer op FEMYSO zelf. Het is belangrijk hier te vermelden dat FEMYSO banden met de Moslimbroederschap ver van zich af werpt.

Verder blijkt uit hetzelfde rapport dat FEMYSO “de indruk wekt” mensen klaar te stomen voor de Moslimbroederschap. Dit is blijkbaar gebaseerd op het voorbeeld van een enkele geval en zijn loopbaan. Dus omdat 1-2 individuele gevallen blijkbaar ervan verdacht worden connecties met de Moslimbroederschap te hebben, wordt nu een ineens de conclusie getrokken dat alle leden die met FEMYSO te maken hebben ook leden van de Moslimbroederschap zijn.

Het rapport presenteert meer vraagtekens dan bewijs dat FEMYSO als organisatie, laat staan Kauthar Bouchallikht zelf, banden heeft met de Moslimbroederschap. Toch noemt Brendel het rapport herhaaldelijk alsof het onomstotelijk bewijs is. Door zijn blog posts nemen alle andere bronnen de vragen die hij stelt over als nieuws en zo is er in de afgelopen dagen een sneeuwbaleffect aan onwaarheden blijven rollen.

Al deze zogenaamde Moslimbroederschap-critici zetten klimaatactivist Kauthar weg als onbetrouwbaar en twijfelen aan haar loyaliteit op basis van vage deducties. Een typisch geval van foutieve generalisaties op basis van zwakke premissen puur omdat ze in het bestuur van FEMYSO zat.

De “experts” Steven Merley & Lorenzo Vidino

Brendel blijft hameren in zijn blog posts over Moslimbroederschap experts Steven Merley en Lorenzo Vidino. Hij is zo overtuigd om de connectie tussen FEMYSO en de moslimbroederschap te bewijzen met slechts verdachtmakingen, dat er rapporten van 2004 en 2008 bij worden gehaald.

Bij nader inzien gaan ook deze rapporten specifiek over 1-2 individuen die verdacht worden van verbanden met de moslimbroederschap. Kauthar was 10 of 14 jaar oud toen deze rapporten waren gepubliceerd. Laat dat maar even tot je doordringen. Even voor de duidelijkheid: Kauthar heeft onlangs een duidelijke publiekelijk statement gegeven dat zij helemaal niks met de Moslimbroederschap te maken heeft. Niet geheel verrassend, maar het blijkt niet genoeg bewijs te zijn om de commotie te stoppen.

Interessant is dat Brendel openlijk toegeeft dat de Moslimbroederschap hoogstwaarschijnlijk geen risico vormt: “Net als in voorgaande blogs benadruk ik dat de Moslimbroeders zich volgens de meeste kenners niet bezighouden met terrorisme in het Westen, aanslagen hier veroordelen en hun doeleinden langs legale weg proberen te bereiken.” Dus rijst de vraag: waarom loopt deze lastercampagne zo uit de hand dat zelfs Kauthar’s vader erbij wordt gesleept?

Los van de kwestie van haar vader is de meest kritische vraag hier: als de Boosaardige Broederschap niet zo boosaardig is zoals Brendel beweert, wat is dan werkelijk het probleem? Wat als de inschatting van het AIVD toch wel klopt en “de Moslimbroederschap oprecht een gematigde koers vaart en zich verder zal hervormen onder invloed van de Westerse democratie”?

Als de Moslimbroederschap tegenwoordig dus progressieve, goedlachse, intersectionele, queer-vriendelijke, klimaatactivisten voortbrengen, dan zijn ze wellicht niet zo boosaardig, en moet het beeld van die club misschien ook bijgesteld worden.

Openheid over FEMYSO bij GroenLinks

En dan de laatste vraag waar Brendel wakker van ligt: “Waarom heeft GroenLinks en/of Bouchallikht [FEMYSO] niet in de kandidatenbio opgenomen?” Wat meneer Brendel niet is opgevallen, is dat er nog veel andere nevenactiviteiten ontbreken in haar kandidatenbio. Met name activiteiten die weinig te maken hebben met haar profiel bij GroenLinks en haar klimaatactivisme. Zo mist ook haar rol als publicist bij De Correspondent, WijBlijvenHier en haar bestuursfunctie bij Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Zo ook BKB Academie & Het Parool.

Wat niet duidelijk is, is waarom Brendel en zijn achterban moeite hebben om Kauthar en GroenLinks de zelfbeschikking te geven om zelf te bepalen wat zij willen delen. FEMYSO is geen geheim voor Kauthar en is daarom overal op haar sociale media terug te vinden. Maar hoogstwaarschijnlijk had het geen directe relevantie in haar profiel als “de jonge klimaatactivist van GroenLinks”, en dan is het prima om dingen weg te laten.

Brendel moet ophouden met doen alsof hij Kauthar’s FEMYSO-connectie uit de diepste hoeken van het internet heeft gegraven. Het is allemaal open en bloot aanwezig, voor iedereen zichtbaar, en niets smoezeligs aan.

There is no Planet B

Ondanks de stilte van Kauthar is er een andere oorverdovende stilte die het meest ongemak heeft gecreëerd: die van de moslimgemeenschap. Aan de moslimgemeenschap zeg ik maar een ding: als je denkt dat ze het verdient, dan zet je haar niet alleen weg om haar politieke keuzes, maar schiet je jezelf in de voet. Ik weet dat jullie nog veel kansen krijgen om haar te lynchen als haar politieke carrière deze eerste crisis overleeft. Maar steun haar omwille van je eigen toekomst. Omwille van de toekomst van je kinderen. Met name die van jullie dochters.

Wat je politieke opvatting ook is: Kauthar en haar familie verdient deze onrechtvaardige behandeling niet. En vooral niet onze stilte. Het maakt helemaal niet uit of je het eens bent met haar politieke normen en waarden. Ze heeft onze vocale steun, compassie en respect nodig. Meer dan ooit. Alleen al omdat ze een pad bewandelt waar de meerderheid van ons het lef nooit voor zou kunnen opbrengen. Kauthar Bouchallikht is een van de allerbelangrijkste klimaatactivisten van onze generatie en gemeenschap en daarom hebben we haar nodig als volksvertegenwoordiger. Namens ons allemaal, nog voordat onze moskeeën onder water staan.

Update: in een eerdere versie ontstond enige verwarring over de kwalificatie “zeer twijfelachtig” in het rapport van de Duitse Verfassungsschutz. Dit is in het bovenstaande artikel gecorrigeerd.

avatar

Nazir Bibi bleef niet hier: in 2018 heeft ze haar geboortestad Hilversum omgeruild voor de mooiste stad van Duitsland. Tot grote teleurstelling van haar ouders is ze nog steeds geen dokter, maar heeft ze ondertussen wel een BA Engelse Taal en Cultuur en een MA Amerikanistiek. Gelukkig is schrijven ook een soort medicijn.

Lees andere stukken van Nazir Bibi