Voorpagina Algemeen, Islam, Poëzie

Ode aan Sheikh Galiel el Moumni

Op alle fronten deed u eer aan uw naam:
Als vader, echtgenoot, vriend en imaam.
Zo wilde iedereen uw aandacht en tijd,
En tot uw steun was iedereen wel bereid.

Het wedijveren om u van dienst te zijn
Door jong en oud kende geen schijn.
Zelfs in de huiskamers was u bekend,
Want uw aanwezigheid maakte elk moment.

Waren het de zegeningen die u meebracht?
Of de tactvolle en wijze kennisoverdracht?
Want geen gelegenheid was goed of voldeed
Zonder u, want u maakte het compleet.

U verzorgde overal de mooiste predicaties.
In die mooie jellaba was u zo charismatisch.
Een uiterlijk en innerlijk in evenwicht
Maakte het luisteren naar u tot een plicht.

Overal genoot u respect en ontzag,
Al was het alleen maar door die glimlach.
Of die stralende en liefdevolle blik,
Die u nooit verliet, ook geen ogenblik.

Als u preekte dan schudde en schokte
De hele moskee en daarmee lokte
U met liefde de vele verdwaalde zielen,
Die voor uw prachtige karakter vielen.

Onwetendheid heerste in onze kringen,
En misvattingen over de aanbiddingen.
U kwam en maakte daarin het verschil.
Wanneer u sprak was iedereen stil.

Men kreeg niet genoeg van uw lessen
En dat zorgde voor de nodige successen.
De liefde voor u droop van hun gezichten
Terwijl zij hun blikken naar u richtten.

U preekte met een daverende stem
De boodschap zonder enige rem.
Zo bracht u de waarheid aan het licht,
Moedig, ook al werd u van van alles beticht

Zonder twijfel een dienaar en altruïst,
Een pionierende en hervormende optimist.
U hield altijd koers ondanks de storm.
De Quran en Sunnah waren uw norm.

Uw leven bestond uit offers en strijd,
Verkondigend tot aan uw laatste tijd.
Ook al bent u nu eeuwig heengegaan,
De gedachte aan u zal nooit vergaan.

Nadat Allah u uit liefde had beproefd,
Hebt u nu ook de dood geproefd.
Met een brede glimlach nam u afscheid
Van deze wereld naar eeuwige vrijheid.

Tot in onze harten is de leegte te voelen.
Ja, zelfs in moskeeën en op preekstoelen.
Geen ander deed ze zoveel eer aan
En daarom bent u vredig heengegaan.

Geliefd op aarde en in hogere sferen
Moge u nu bij de profeten verkeren.
En bij de rechtschapen dienaren van ooit,
Want onrechtvaardig is Allah nooit.

Ik vraag Allah om straks bij u te mogen zijn
Op de dag dat er geen schaduw zal zijn;
Maar wel voor hen die van elkaar houden,
Want ik heb altijd oprecht van u gehouden.

Mohammed Aissati (tweede van links) met Shaykh el Moumni

 

Wie was Sheikh Galiel el Moumni

Sheikh Galiels voorouders zijn ooit verhuisd naar de streek Todjkaan, in de omgeving van de stad Tetouan, waar hij in 1940 geboren werd als zoon van een geleerde. Nadat hij de Quran gememoriseerd had ging hij naar de stad Chefchaouen om zijn studie voort te zetten. Toen hij negentien was, besteeg hij tijdens zijn studie voor het eerst de minbar (preekstoel) in Chefchaouen. Na zijn studie kon hij als imam aan de slag in moskee Hassan ll in Nador, waar hij een zeer geliefd imam werd. Dankzij zijn lezingen, preken en zijn nobele karakter nam hij vele harten voor zich in en genoot hij respect en ontzag bij de inwoners van de stad. Later verhuisde hij naar Oujda om daar imam van moskee Badr te worden. Hij werd er bekend om zijn welbespraaktheid in het klassiek Arabisch, de mooie thema’s die hij in zijn lezingen besprak en zijn moed om controversiële politieke en maatschappelijke thema’s aan te snijden, met alle gevolgen van dien. Zijn aanhang werd steeds groter en zijn bekendheid en invloed namen vooral onder jongeren toe. Na commotie met studenten in 1991 besloten de autoriteiten onze imam te schorsen. Kort daarna kreeg hij het aanbod om imaam te worden in moskee an-Nasr in Rotterdam. Dit heeft hij met veel liefde, inzet, devotie en moed gedaan. Hij verzorgde lessen, lezingen en vrijdagpreken. Daarnaast hij besteedde hij als adviseur en steunpilaar veel tijd aan het telefonisch beantwoorden van vragen.

Moskeegangers van allerlei leeftijden wilden ineens naar de moskee om naar hem te luisteren. Hij won de gemeenschap van Rotterdam West en later in heel Rotterdam voor zich. In de omliggende steden zoals Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en zelfs Den Haag nam zijn bekendheid toe en stroomden moskeegangers naar moskee an-Nasr, vooral voor de vrijdagspreek en gedurende Ramadan. Jarenlang begeleidde hij bedevaartgangers naar Mekka, wat een enorm succes was. Zo werd hij een zeer gevraagde imam en kreeg hij diverse verzoeken om imaam te worden in enkele Europese landen, waaronder Denemarken. Als imaam werd zijn inzet door het bestuur van moskee an-Nasr echter niet gewaardeerd. Hij werd juist tegengewerkt en belemmerd in zijn doel om vooruitstrevend en innovatief te zijn, wat ervoor gezorgd heeft dat hij in 2006 besloot om met pensioen te gaan. Vervolgens kreeg hij een aanbod om imaam te worden in Madrid. Na twee jaar keerde hij voorgoed naar Oujda terug, maar dankzij de nog steeds geldende schorsing kon hij daar niet als imaam aan de slag. Desondanks kreeg hij iets later de kans om in de stad Tanger gedurende Ramadan lezingen te houden. Hiermee sloot hij zijn 48 jarige loopbaan als imaam af en besteedde hij zijn laatste jaren met zijn gezin.

Geen imam in Nederland heeft zoveel invloed gehad op de gemeenschap als hij. In 2001 raakte hij in opspraak toen het TV-programma NOVA op slinkse wijze een uitzending gefabriceerd had en de imaam daarmee in een kwaad daglicht stelde. De uitzending ging over homoseksualiteit en dat leidde ertoe dat ongeveer vijftig organisaties en individuen een aanklacht tegen hem indienden. De rechtbank in Rotterdam en later ook het gerechtshof in Den Haag spraken hem vrij van discriminatie.

Deze imaam, die de moslimgemeenschap op positieve wijze beïnvloedde en enorme resultaten boekte, kreeg in deze zaak veel aanhang van zowel moslims als niet moslims. In tegenstelling tot anderen koos hij er bewust voor om zich uit te spreken over maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. De rode lijn in zijn levensverhaal is het praktiseren van de Wil van Allah en de traditie van de profeet Mohamed (vrede zij met hem).

Sheikh Galiel is vader van 11 kinderen waarvan de oudste zoon Mufadhal een geleerde geworden is en doceert aan de islamitische Universiteit van Oujda. Zijn kleinzoon Yasier studeert aan de islamitische universiteit in Dubai en andere kleinkinderen zijn bezig om in zijn voetsporen te treden. Sheikh Galiel komt uit een familie van geleerden en imams en die traditie wordt door zijn nakomelingen voortgezet. Als imaam stond hij bekend om zijn moed, durf, kennis, godsvrucht en bescheidenheid. Als mens stond hij bekend om zijn gulheid, gastvrijheid, bescheidenheid en zorg voor de gemeenschap.

Het Coronavirus trof hem zo hard dat hij daar uiteindelijk aan gestorven is. Allah eerde hem tijdens en na zijn dood op meerdere manieren. Hij stierf allereerst met een brede glimlach op zijn gezicht. Hij mocht thuis gewassen worden, waardoor het gezin de kans kreeg om op een waardige manier afscheid te nemen. Het was zijn wens om naast zijn moeder begraven te worden. Zijn moeder is vierenveertig jaar geleden overleden, maar wonderbaarlijkerwijs was er nog een plek op de bijna volle begraafplaats, die wegens Corona eigenlijk gesloten was. Moge Allah onze dierbare imaam begenadigen en zijn familie behouden.

Mohamed Aissati is geboren in Marokko en kwam op 6 jarige leeftijd naar Nederland. hij is vader van vier en werkt in het sociaal domein als zzper. Hij schrijft gedichten over de islam in zijn geheel en allerlei andere onderwerpen.

Lees andere stukken van Mohamed