Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442, Ramadan

Koran, de Leidraad – Juz’18

Dit is een juz naar mijn hart. Ik schrijf deze reflectie dan ook geïnspireerd door de vertaling van ‘Koran, de Leidraad’, uitgegeven door Islam Color.

Deze juz belicht drie concepten:
– Het accepteren van de boodschap van onze profeet Mohamed (saw);
– De kijk van niet-gelovigen naar de boodschap in de Koran;
– De ontwikkeling van een rechtvaardige samenleving die gebaseerd is op moraliteit.

Loslaten

‘Zij zijn degenen die zich beijveren in het verrichten van goede daden en zij (wedijveren met elkaar) om deze als eersten te bereiken’. [23:61]

Degene die mij kennen weten het vast wel; ik heb het afgelopen jaar veel hooi op mijn vork genomen. Denkend dat ik in mijn eentje de wereld ging redden en meer goede daden moest verrichten dan mogelijk. Ik leiding gaf aan verschillende afdelingen en tegelijkertijd was ik teveel bezig met micro-management. Te veel bezig met mijn nevenactiviteiten, terwijl ik ook een full-time job heb en een part-time studie volg.

Nadat ik twee weken lang minimaal 2 vergaderingen per dag ging leiden, brak ik op. Na de laatste vergadering ging ik naar de woonkamer en begon ik over te geven. Het was een wake-up call: “Mustafa, je lichaam kan het niet aan, denk ook aan jezelf.”  

 ‘ En wij belasten niemand boven zijn vermogen. En bij ons is een boek dat met de waarheid verkondigt ,en hun wordt geen onrecht aangedaan.’ [23:62]

Dit vers raakt mij diep in mijn hart, omdat ik mezelf er in herken. Mijn gedrevenheid moet niet leiden tot fanatisme. Ik moet ook ruimte bieden aan anderen, want alleen wanneer we de handen ineen slaan kunnen we ons steentje bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Alleen kom je ver, maar samen ga je veel verder. Elhamdulillah het heeft niet geleid tot een burn-out, maar als er geen mensen waren in mijn omgeving die het beste voor me voor hadden, dan had dat zomaar gekund.

Ik zat ermee dat een collega wel vijf nevenfuncties had en ik dat niet kon. Ik kon dat maar niet begrijpen. Totdat ik een mooie naseeha kreeg: “Mus, iedereen heeft zo zijn/haar eigen verantwoordelijkheden en levensstijl. Zij hebben wellicht wat meer flexibiliteit, een andere privé situatie dan dat jij hebt.”

Deze naseeha in combinatie met dit vers heeft ertoe geleid dat ik dingen ging loslaten. En ik ben tot het inzicht gekomen dat Allah (swt) mij inderdaad niet boven mijn eigen vermogen zal belasten.

Expose-cultuur

“En zij die kuise vrouwen (valselijk) beschuldigen en geen vier getuigen brengen- dien elk van hen tachtig stokslagen toe en accepteer (nadien) nooit hun getuigenis. Dit zijn overtreders.” [24:4]

Hoe relevant is dit wel niet in de huidige context waarin exposen in verschillende telegram accounts een hype is geworden. Hoe pijnlijk is het om te zien dat onze eigen broeders en zusters hierin meegaan. En dat ze ook de drang voelen om te exposen. Dit begint dan steeds extremere vormen aan te nemen.

Het doet mij pijn dat het ten schande zetten van individuen binnen de eigen gemeenschap zo wordt genormaliseerd. Juist zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zijn bron van leedvermaak geworden. En ik schaam me ook wanneer ik het hoor of zie. Ik wil het niet aanhoren, want ik wil op de Dag des Oordeels hier absoluut geen getuige van zijn. Het maakt me boos wanneer mannen vrouwen neerhalen, omdat ze hen tegen zijn gekomen in bijv. uitgaansgelegenheden. Wat ik me dan afvraag is: wat deed jij daar zelf dan? Jij hoorde daar ook niet te zijn. Als man-zijnde heb je geen vrijbrief om zonden te plegen.

Mijn opa, moge Allah (swt) tevreden over hem zijn, vertelde mij altijd dat zoals de vrouw kuis hoort te zijn, de man dat eveneens  hoort te zijn.  Ik zat zelf op een katholieke basisschool, waarbij  een Turkse vriend en ik de enige moslims waren. Op school was het normaal om in groep 8 een vriendinnetje te hebben. Eén dag dat ik bij opa en oma was, kan ik mij goed herinneren. Ik wilde stoer zijn door te vertellen dat ik een vriendinnetje had, terwijl dat eigenlijk niet zo was. De blikken van mijn opa en oma zal ik nooit meer vergeten; die teleurstelling in hun ogen. Zij begrepen namelijk dat kuisheid voor beide geslachten geldt. Het is me nu vrij duidelijk, dat zij dit vers goed hadden begrepen.

Ik zou zo graag willen dat dit bij meer mensen zou landen.  Het zou de samenleving zoveel mooier en veiliger maken.

Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442:

Mustafa is werkzaam als Marketing Officer op de handelsafdeling van de Maleisische ambassade en doet een deeltijd studie Msc Bedrijfskunde, specialisme verandermanagement aan de Erasmus universiteit. Hij is meer dan 10 jaar actief bij islam color als coördinator (www.islamcolor.nl).

Lees andere stukken van Mustafa