Voorpagina Politiek

Breng de Arabische lente naar Nederland op 2 maart

Op woensdag 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Uw democratische stem is hard nodig! Daarom doe ik een beroep op u, omdat u indirect bepaalt hoeveel macht dit kabinet krijgt in de Eerste Kamer. Wat uw geslacht, opleiding, etnische achtergrond, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of religie ook moge zijn. Stem woensdag! Dit land mag niet langer worden geregeerd door angst en het populisme. Dit kunnen wij ons in het beschaafde Westen niet (langer) permitteren als miljoenen mensen in Egypte, Tunesië, Jemen, Marokko, Bahrein en Oman massaal de straat opgaan en zich niet langer willen laten regeren door angst. De straten en pleinen waar het vroeger ondenkbaar was op te demonstreren, zijn nu met hoop gevuld.

Laat alleen al daarom uw stem horen woensdag tegen dit minderheidskabinet, dat xenofobie promoot in onze samenleving en het multiculturele karakter ervan niet ziet als een kans, maar als een bedreiging. De multiculturele samenleving is niet mislukt! Bovendien hechten moslims evenveel (zoniet meer) waarde aan hun vrijheid en de democratische rechtsstaat. Het bewijs ervoor, dat de islam en democratie elkaar niet bijten en als het moet hand in hand kunnen gaan, wordt op dit moment geleverd door landen in de Arabische wereld waar de islam nog steeds godsdienst nummer een is. Wilders is, met zijn uitspraken om rechters in dit land politiek te benoemen en niet meer voor het leven, een groter gevaar voor de Nederlandse rechtsstaat dan menig moslimextremist.

Laat de Arabische lente, die wordt gekenmerkt door hoop (en niet door angst zoals bij ons in de polder) en haar bevrijdende zucht naar vrijheid en democratie, ons woensdag in alle wijsheid leiden naar de stembus. Ik wil geen concreet stemadvies uitbrengen, maar zie het wel als mijn burgerplicht om u te waarschuwen voor het gevaar dat uitgaat van dit kabinet. Dat wel degelijk onder leiding van Wilders staat. Het is niet Rutte, die de functie vervult van symboolpremier van dit land, maar Wilders die heel duidelijk aan de touwtjes van dit kabinet trekt. De enige excuses die zijn gemaakt, gaan altijd in de richting van Wilders en zijn PVV. Wilders heeft ongekend veel macht voor een partij die alleen maar ‘gedoogt’.

Er kan dus allang geen sprake meer zijn van een enkele gedoogconstructie. Nee, Wilders regeert volop en heeft de macht duidelijk naar zich toegetrokken. Dames en heren, dit minderheidskabinet bestaat bij gratie van de willekeur van de PVV. Dit kan zo niet langer als dit land u lief is. Wie kan lezen en schrijven kan dit niet onopgemerkt zijn gebleven. Als het gaat om de openbare aanbesteding van het Openbaar Vervoer kunnen de buschauffeurs in dit land hierover meepraten. De (alleenstaande) moeders in de bijstand die straks gekort worden op hun uitkering en de mensen in de sociale werkplaatsen die hun baan dreigen te verliezen, zijn de eerstvolgenden.

Het is prima dat Wilders zich sterk maakt voor de vrijheid van meningsuiting, maar hij staat op het verkeerde podium het verkeerde publiek toe te spreken. In Israel keren ondertussen steeds meer mensen zich af van de vrijheid van meningsuiting. Lees het artikel op haaretz.com

“Unlike Egyptians, Israelis support restricting expression. Nearly 40 percent of Israelis believe there is too much freedom of expression in Israel.”

Vergeet ook niet dat de goddelijke macht van religieuze fanatici in Israel groeiende is.

Wilders’ haat tegen de islam en moslims maakt hem blind voor de feiten. De ultra orthodoxe joden in delen van Jeruzalem zijn op de langere termijn een veel ernstigere bedreiging voor het ‘seculiere’ karakter van de staat Israel dan bijvoorbeeld Hamas. Wie op 2 maart stemt, heeft een machtig wapen in handen zonder ook maar een kogel af te vuren. Vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend. Wilders heeft gelijk, maar wie denkt dat vrijheid en democratie in handen van Wilders veilig zijn, is behoorlijk naïef. Als u thuis blijft, heeft u het straks voor het nakijken. Laat daarom uw stem horen op 2 maart. Stem tegen het CDA, de VVD en vooral de PVV!

Het maakt mij in essentie niet uit op welke partij u stemt, maar zorg er wel voor dat dit kabinet niet de meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Daarom mag u uw democratische stem absoluut niet verloren laten gaan. Als dit kabinet met ‘gedoogsteun’ van de PVV een meerderheid weet te bemachtigen in de Eerste Kamer, ben ik bang dat Nederland terugkeert naar de dagen dat het woord apartheid werd geschreven met een hoofdletter. Breng dit land de Arabische lente. Maak een einde aan de angstcampagne van de PVV. Leg dit kabinet aan de ketting op 2 maart.

Succes met stemmen!

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata