Voorpagina Politiek

Stemverlies door Separatisten

"Wie stemt beslist. Ik stem beslist!"

was het motto van vandaag tijdens de Haagse bijeenkomst in het kader van de gemeentereaadsverkiezingen op 7 maart a.s. In gezelschap van ReFlex en nog een tweetal vrienden hebben wij volop kunnen genieten van het Haags ’theatraal stuk’. Het doet mij verbazen dat wethouder Dijk-Staats van cultuurpromotie deze samenkomst niet heeft kunnen bijwonen en het belang van cabaret op deze uitgekozen gelegenheid niet heeft kunnen aanstippen. Maar goed, voor deze ene keer was het Stadhuis in Den Haag een direkte concurrent van het Koninklijk Schouwburg

Ik irriteerde mij mateloos aan ‘de separatistische beweging’  VIP (Vooruitsrevende Integratie Partij) die een overdreven beeld schetste over de slechte positie van allochtonen. Het VIP, waarvan de lijsttrekker telkens hamerde op het feit dat hoge posities binnen het ambtelijk apparaat slechts door witte Nederlanders wordt bekleed en dat de totale schuld hiervan te zoeken is bij de gevestigde partijen (m.n. PvDA) is in mijn ogen niets meer dan het exclameren van een emotioneel beladen oerkreet. De persoon in kwestie signaleerde weliswaar zaken die kwalijk waren, maar gaf geen concrete oplossingen hiervoor. En zo ook  de vele andere kleine  partijen…

Ik vind het doodzonde als de allochtonen toch gaan stemmen op partijen als de VIP, SN, de Haagse Allochtonen partij etc etc. Die stemmen kan de PVDA als (toekomstig) machtsblok goed gebruiken om tegenwicht te bieden aan de regerende partijen. Bovendien zijn de nieuwe parijen onervaren en onwetend over de valkuilen die al te vaak voorkomen in het politiek veldslag. Al ben ik het niet volledig eens met het gevoerde beleid van de PvDA, dan nog zou ik kiezen voor die partij. Onder de slechtsten kies ik dan voor het minst slechtste.

Na afloop van het comedy programma dronken we nog een jus d’orange met de hosts van de dag , Prem Radakishun en Samira Abbos. Het gesprek was heel vruchtbaar, temeer omdat wij het met zijn allen eens waren dat allochtone ‘high potentials’ zich niet moesten bezigen met de oprichting van een bescheiden kamp met weinig bereik en aanhang, maar zich beter kunnen mengen bij gevestigde partijen die toch ergens migrant-vriendelijk zijn. We moeten niet telkens vanuit een slachtoffersrol naar buiten toe treden en dezelfde fout begaan als de LPF destijds…..