Voorpagina Politiek

Femke aan het woord

Allochtonen, moslims, buitenlanders, etc… Ze staan in het middelpunt voor de komende verkiezingen. Massaal zullen ze gaan stemmen en GroenLinks staat voor hen op een eervolle tweede plaats. Femke Halsema, het gezicht van GroenLinks, beantwoordt tien vragen voor wijblijvenhier.

1. Zoals u ongetwijfeld zult weten, zullen de allochtonen (rotwoord) op 7 maart massaal hun stem laten horen. GroenLinks staat voor hen op een eervolle tweede plaats. Waarom kiezen ze voor GroenLinks denkt u?

Veel allochtonen hebben de laatste jaren een gevoel van vervreemding gekregen. Hoor ik er nog wel bij? Er was een hard klimaat, waarbij zeker moslims vaak in het verdomhoekje zaten. Ik denk dat allochtonen zien dat GroenLinks daar niet aan meedoet. Wij houden niet van moslimbashen. We voelen ons betrokken bij het lot van moslims in Nederland én bijvoorbeeld in het Midden Oosten. Wij zetten ons er liever voor in om het dagelijkse leven van mensen te verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer banen, beter onderwijs en betaalbare huizen. Wij willen dat moslims zich hier thuis voelen en ‘hier blijven’. Moslims horen er bij.

2. U bent niet blij met de rechtse regering, die de tegenstellingen vergroot, zegt u. Hoe wilt u de tegenstellingen verkleinen?

Het kabinet zet voortdurend de tegenstellingen in de samenleving op scherp. Dat is niet de samenleving die wij willen. Wij willen een andere samenleving,  waarin we meer ontspannen met elkaar omgaan en waar kansen eerlijker zijn verdeeld. Wij verwachten dat allochtonen meedoen in de maatschappij, zich openstellen voor anderen en elkaar de ruimte geven om zichzelf te zijn. Maar ook de overheid moet zich daar voor inspannen. GroenLinks wil allochtonen mee laten doen en kansen geven. Wij willen ondubbelzinnig laten horen dat allochtonen welkom zijn, er bij horen en meetellen. Daarom wil ik bijvoorbeeld  ook dat migranten stemrecht krijgen bij de landelijke verkiezingen in 2007. En daarom wil ik iedereen echt de kans geven om mee te doen. Er is bijvoorbeeld veel meer geld nodig voor het onderwijs, zeker voor het basisonderwijs en het beroepsonderwijs. Ik wil laagbetaalde banen veel goedkoper maken, zodat er veel meer werkgelegenheid komt. En ik wil discriminatie keihard aanpakken: bij een baan of stage, maar ook in de disco of op de woningmarkt.

3. U wilt de huidige angstpolitiek, belichaamd door Balkenende, omzetten in een kanspolitiek. Is er wel sprake van een angstpolitiek en is het anoniem solliciteren een voorbeeld van uw kanspolitiek?
Het kabinet Balkenende wijst voortdurend op grote risico’s, zoals de globalisering, de economie, Europa, de politieke islam. Door al die ontwikkelingen moeten we wel doen wat zij doen. Politiek gaat bij hen alleen nog maar over cultuur, over burgermansfatsoen. De ge- & verbodsbepalingen vliegen ons om de oren. Je mag geen geweld verheerlijken, burka’s dragen, hangen op straat, een leeg huis kraken of buiten een jointje roken. Wij moeten een ‘doe maar gewoon contract’ afsluiten, Nederlands spreken op straat, discriminatie negeren en ons door militairen in een kazerne laten drillen. Al die voorstellen gooien olie op het vuur van onzekerheid. De politiek houdt de samenleving gevangen in de angst voor het “kwade”: de terrorist, de moordenaar, de pedofiel, de drugsdealer, tasjesdief en de hangjongere.

Ik heb een veel optimistischer mensbeeld. Mensen zijn ook in staat tot solidariteit, altruïsme, heldendaden.. De meesten van ons doen graag iets goeds voor een ander. Daarom moeten we mensen niet alleen bestraffen en er verbaal van langsgeven. We moeten mensen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en iets over te hebben voor een ander. Daar is kanspolitiek voor nodig. De overheid heeft de angstpolitiek misbruikt om haar eigen sociale verantwoordelijkheid te ontlopen, bijvoorbeeld voor falend beleid voor onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting. Uiteindelijk bepalen de sociale omstandigheden voor een groot deel hoe je dagelijkse leven er uit ziet. Zit je op een goede school? Heb je een leuk huis? Vind je een interessante stage? Krijg je die mooie baan? En wie ontmoet je daar? Kanspolitiek moet daarvoor zorgen. Anoniem solliciteren kan er bijvoorbeeld bij helpen om te zorgen dat mensen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Het blijkt dat werkgevers minder discrimineren als ze eenmaal met je aan tafel zitten.


"Wij willen een andere samenleving waarin we meer ontspannen met elkaar omgaan en waar kansen eerlijker zijn verdeeld."


4. De spotprenten over de Profeet hebben voor veel opschudding gezorgd over de hele wereld. Op de Haagse Hoge School citeerde u afgelopen maandag een cabaretière: ‘Relativeer, lacht uit, met liefde’.

De cartoonrellen lieten voor mij zien dat onze steeds kleiner wordende wereld in de ban is van de angst. Angst voor geweld en intimidatie, als woedende moslims ambassades bestormen. Angst voor onvrijheid om te schrijven en te tekenen wat je wilt, als je wordt bedreigd. Maar aan de andere kant was er bij veel moslims de angst voor vernedering, voor overheersing, voor geloofsonderdrukking, voor Islamofobie, voor oorlog, en voor de eigen regimes. In een angstige wereld waren de cartoons nou net de vonk om een conflict te laten ontbranden.

Daarom haalde ik de cabaretière Sara Kroos aan. Zij zei het simpel in haar weblog op de linkse lente: ‘relativeer, lach uit, met liefde!’. Dat zei ik omdat het nu zaak is om de vrijheid van schrijven en tekenen te verdedigen. Om de grap, de bevrijdende lach te verdedigen, ook als je de grap niet echt leuk vond of de cartoon niet waardeert. Humor en relativering zijn wapens tegen de angst, tegen zwartgalligheid. En tegen het fundamentalisme, van islamisten èn van de zogenaamde verlichters. Maar, als je de spot drijft, dan altijd met liefde. Met respect voor andermans gevoeligheden, voor de diepe religieuze overtuigingen en gekwetstheid. Niet door je mond te houden, maar een gesprek te zoeken, begrip te vragen en nieuwsgierig te zijn.

5. Uw partij houdt zich naar mijn weten het meest bezig met de natuur. Zou dat niet even plaats moeten maken voor de belangrijkere agendapunten?

Veel te veel politici zeggen over de natuur en het milieu al tientallen jaren ‘nu even niet’. Ik zeg ‘nu even wel’. Schone lucht is wezenlijk voor onze gezondheid. Tienduizenden mensen in Nederland sterven voortijdig door de vervuilde lucht. Het klimaatprobleem heeft verwoestende gevolgen. Zie de overstromingen in New Orleans en Midden Europa. Kijk naar de zomerse bosbranden in Zuid Europa. De groene ruimte in Nederland is klein en wordt snel volgebouwd. Als we nog ruimte willen hebben om te ontspannen, te wandelen, te fietsen en te skeeleren dan moeten we die groene ruimte beschermen. En bijvoorbeeld de vogelpest laat zien dat we op een geheel andere manier met dieren om moeten gaan. De bio-industrie veroorzaakt veel dierenleed en moet worden afgeschaft. Al die onderwerpen verdienen veel meer politieke aandacht dan ze nu krijgen. GroenLinks mag het daarom niet af laten weten: wij zijn de enige groene partij in Nederland.

6. GroenLinks is op Europees niveau ook bezig met een project ‘Islam in Europe’. Is dat nodig?

De islam is een belangrijke factor in Europa. Er wonen veel moslims in Europa. We grenzen aan enkele islamitische landen. En het islamitische Turkije wordt wat ons betreft op termijn lid van de Europese Unie, als ze zich ontwikkelen tot een democratische rechtsstaat die de rechten van bijvoorbeeld vrouwen, minderheden en andersdenkenden respecteert. Bovendien spelen er tal van problemen tussen de Westerse wereld en de islamitische wereld, bijvoorbeeld in het Midden Oosten, in Afghanistan, Irak, en Iran.
De islam is dus belangrijk voor Europa, maar tegelijkertijd is er veel onbegrip over de islam en een groot gebrek aan kennis bij veel mensen. Daar willen we met dit project iets aan doen.


"Humor en relativering zijn wapens tegen de angst, tegen zwartgalligheid."


7. U verwijt de PvdA, dat ze bang is om kleur te kiezen. Waarom?

De PvdA mag van mij wel wat duidelijker standpunten in nemen: het is vaak erg voorzichtig en gericht op de gemiddelde mening in Nederland. Maar ik vind het ook belangrijk dat de PvdA kiest voor linkse samenwerking. GroenLinks wil echt een ander Nederland dan we nu hebben. Wij denken dat we dat het beste kunnen bereiken in een geheel nieuwe regering met de PvdA en de SP. Ik zou graag willen dat de PvdA zich daar ook voor uitspreekt. Veel linkse kiezers zijn voor een linkse regering. Als we ons daar alledrie voor inzetten, weet de kiezer waar die aan toe is. Dat is wel zo eerlijk, maar het is volgens mij ook een wervend idee voor iedereen die verandering wil

8. U heeft een eigen site: www.linkselente.nl Hoe ziet de linkse lente eruit (in tegenstelling tot de rechtse winter)?

Eigenlijk heb ik daar hierboven al veel over gezegd, maar nog even kort. In de linkse lente zijn er gelijke kansen op onderwijs, werk en zorg. Zo kan iedereen het beste uit zichzelf halen. Meedoen is belangrijker dan veel geld verdienen. Armoede is onaanvaardbaar. Man én vrouw kunnen werken. Mensen zijn welkom en mogen zichzelf zijn. Mensen krijgen de ruimte, ook letterlijk. We willen kunnen wandelen, fietsen, buitenspelen. Mensen hebben recht op schone lucht. Dieren zijn geen dingen maar hebben rechten. Die linkse lente kan voor mij niet vroeg genoeg beginnen. Wij zetten ons daar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen voor in.

9. Ten slotte nog een brandende vraag: wanneer laat u uw lange krullen weer groeien?

Tsja, dat weet ik eerlijk gezegd zelf niet eens. Meestal beslis ik zulke dingen nogal impulsief.

10. Laten we afspreken… als GroenLinks een vierde zetel krijgt in Den Haag!

Dat mag ook wel bij een andere uitslag!

Ok, Afgesproken!