Voorpagina Politiek

Khoulani aan het woord (Islam Democraten)

Nog 1 dag te gaan en dan toch maar weer een interview, een korte. Abdoel Khoulani is lijsttrekker van Islam Democraten. Een Islamitische partij in Den Haag, die voor veel vraagtekens heeft gezorgd bij de gemiddelde Hagenaar. Vindt u dat ze een kans verdienen of is dit niet zoals politiek bedoeld was? Beoordeelt u maar zelf.

Zijn verhaal:

1. U bent nieuw op de verkiezingslijst van Den Haag. Waarom bent u een nieuwe partij begonnen?

Het huidige politieke spectrum biedt geen identiteit voor veel moslims en aangezien de Islam een belangrijke factor is binnen de Haagse samenleving, vonden wij het tijd dat de Islam een politiek gezicht kreeg.

2. Nooit was Den Haag zo verdeeld. Het eenheidsgevoel is er niet meer. Is het in deze tijd überhaupt wel verstandig om een islamitische partij op te richten?

Juist nu is de tijd ervoor. De bedoeling is juist het eenheidsgevoel weer terug te brengen. Een partij door moslims, maar voor iedereen. Met name bedoeld om eenheid in de samenleving te krijgen.

3. Wat denkt uw partij te kunnen betekenen voor moslims specifiek?

Een stem zijn voor onder andere de Islamitische gemeenschap. Hun belangen vertegenwoordigen en opkomen voor hun behoeften binnen de gemeenteraad.

4. U zegt: "De partij is voor alle Hagenaars, de partij hanteert daarbij wel een religieus kader". Is dat niet tegenstrijdig: Voor iedereen, maar wel met een kader waardoor velen zich uitgesloten zullen voelen?

Het religieus kader behelst juist zaken die iedereen in principe moeten aanspreken. Denk daarbij aan eerlijkheid, inzet, ijverigheid, respect voor elkaar….allemaal zaken die de Islam predikt en door weinigen zullen worden gezien als uitsluiting.

5. Hangjongeren, vroegtijdige schoolverlaters, vandalisme, etc… klinkt u niet onbekend in de oren als het gaat om jongeren, vooral met buitenlandse ouders. Kunt u mij vertellen wat u daar nu werkelijk tegen gaat doen. Dus geen beloftes, maar actiepunten…?

Inventariseren wat hun behoeften zijn. Waarom gedragen ze zich zo? Dit is meetbaar. Daarna een actieplan opstellen om serieus met andere partijen een blijvende oplossing zoeken. Denk daarbij aan betere begeleiding tijdens schoolcarriere, creeëren van stageplaatsen, sport en welzijn effectief uit behoefte van de jongeren aanbieden…..kortom, een serieuze gesprekspartner zijn voor die jongeren en hen ook daadwerkelijk helpen. Immers, wij zijn 1 van hen.

6. Uw partij is niet uniek met een standpunten als: "een economische vooruitgang voor iedereen". Gaat het werkelijk zo slecht en gaat u ook werkelijk voor een vooruitgang voor IEDEREEN zorgen?

Er is nu eenmaal armoede en wij zijn verplicht die armoede te bestrijden. Op zijn minst kunnen we de situatie verbeteren van de allerarmsten en verder zijn we uiteraard afhankelijk van de economische tijden. Als het beter gaat, moet iedereen daarvan profiteren.

7. Voor een op de vijf moslimscholen dreigt een opheffing. Geldt die verhouding ook in Den Haag of denkt u dat die scholen allemaal nog een speciale functie vervullen?

In Den Haag hebben we maar 1 Islamitische school en een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er minimaal 3 bij kunnen komen. Hier in Den Haag geldt die dreigende sluiting dus niet; sterker nog hier is behoefte aan meer scholen.

8. Wat wordt the main-item voor u de komende vier jaren.

Inzet voor jongeren. Stages, werk, onderwijs, welzijn.

9. Hoe ziet een perfecte Den Haag er uit? 

Een Den Haag waar iedereen gelijke kansen heeft ongeacht ras, afkomst, geloof etc. Een Den Haag waar iedereen zichzelf kan zijn en geen oneerlijke verwijten krijgt.

10. U gaat ervoor zorgen dat kiezers thuis opgehaald gaan worden in busjes om op uw partij te stemmen. Is dat niet gewoon het kopen van stemmen?

Nee zeker niet. Onze mensen zijn nou eenmaal helaas niet altijd stembewust en met deze actie willen wij hen stimuleren om in ieder geval te gaan stemmen. Ze hoeven daarbij niet perse op ons te stemmen, maar we willen niet dat hun stemmen verloren gaan.