Voorpagina Ervaringen

Profetische Tijdlijn

Altijd al wat meer willen weten over de achtergrond van Profeet Mohammed (vzmh)? Van welke profeet hij een nakomeling is? Hoe de slag bij Badr en Uhud zijn verlopen? Wat zijn laatste woorden zijn geweest  voor zijn overlijden? Dat is dan nu mogelijk via de interactieve website Prophetic Timeline: Een project dat is opgezet door Muslim Research & Development Foundation (MRDF).

Er is veel bekend over de Profeet Mohammed (vzmh) en daar wordt niet altijd even zorgvuldig mee omgegaan. Of dit per ongeluk of juist opzettelijk gebeurt, laten we maar in het midden. Met deze website wordt gepoogd om op een overzichtelijke manier zo accuraat mogelijk een omschrijving van de Profeet (vzmh) te geven en van zijn leven.

“A pinpoint timeline of the most pivotal moments of the life of Muhammad. Voiceover narrations of professional quality bring the events to life, and quote of great wisdom from the Quran mark them as they unravel through time. Notes and links provide further insight and seek to address widely held misconceptions about The Prophet.”

Het is niet de bedoeling om te concurreren met klassieke of moderne werken maar om op een interactieve manier meer over de Profeet (vzmh) te weten te komen. Van een omschrijving van de karakter van de Profeet (vzmh) tot zijn laatste preek. Zo lees je bijvoorbeeld de volgende twee overleveringen:

Zijn vrouwen en metgezellen spraken over zijn humor en vrolijkheid. Hij zei eens, “Hoewel ik grapjes maak spreek ik altijd de waarheid.”

…en…

Zijn laatste woorden waren, “Behandel jullie vrouwen goed en onderdruk jullie bedienden niet, het gebed, het gebed, wees niet nalatig met betrekking tot het gebed. O God, mijn hoogste Compagnon, O hoogste Compagnon.”

Een zeer interessant en uniek onderdeel is de ‘Sirah Map” die nog onder constructie is. Het is dan mogelijk om ‘terug te gaan in de tijd’ en via een 3D kaart de geografische locaties en evenementen, te kunnen ervaren. Zodat je bij wijze van spreken de voetstappen van de Profeet (vzmh) kan volgen.

Dit alles en meer is te vinden op prophetictimeline.com. Nu al een begrip!

Een meisje dat wordt verward als Maleisisch, Indonesisch, Zuid Afrikaans en Somalisch maar in werkelijkheid volbloed Marokkaanse is. Ondanks dat zij een internationale opleiding volgt is zij in eerste instantie van plan om in Nederland aan de slag te gaan. Hoewel ze inmiddels al een aantal plekken heeft mogen bezoeken heeft ze nog een waslijst van landen die ze graag God Willende wil zien, zoals Japan. De oorzaak van haar intense behoefte om überhaupt de wereld te willen zien. Ok, ok om heel eerlijk te zijn was dat Dragonball Z maar dat even terzijde. Een ding is duidelijk en dat is dat Nederland het land blijft waar haar huis woont.

Lees andere stukken van Malika