Voorpagina Algemeen

De waarheid lijdt wel nood, maar nooit de dood

De dood van Milosevic heeft bij veel nabestaanden voor opluchting gezorgd maar heeft tegelijkertijd ook geleid tot een gevoel van onbegrip. Doordat het juridisch proces jaren aan de gang was heeft deze gewoonweg haar aandacht van het publiek en de media verloren. Dat Moeder Natuur uiteindelijk heeft moeten ingrijpen door haar oordeel wel besluitvaardig te vellen over het leven van de barbaar uit de balkan, geeft maar weer eens de tekortkoming van het menselijk inzicht weer.

Achteraf praten is natuurlijk heel makkelijk, maar zaken mogen niet ongezegd blijven. Temeer omdat onbegrepen woede zich het beste kan uiten in woorden en het hart snel doet opluchten. Het eeuwigdurend proces in Den Haag heeft bij velen voor veel frustratie en emotionele schade gezorgd. De vervloekte vos heeft veelvuldig misbruik kunnen maken van zijn satanische sluwheid door telkens maar weer ‘professionele rechters’ om de tuin te leiden. Zijn slechte gezondheid zou het niet toelaten om het proces in goede staat te kunnen volgen. Dat Vrouwe Justitia blind is en tekort komt in Haar gezichtsvermogen kan ik begrijpen, maar overduidelijke wandaden (genocides, executies, verkrachtingen) als deze kan zelfs een blinde niet zijn ontgaan.

Ik stel mijzelf maar gerust met de gedachte dat het juridisch proces bij God wel een vlot, eerlijk en bevredigend karakter kent. De Oost-Europese Vulpes vulpes mag ons dan wel te slim zijn afgeweest, maar daarboven is er echt geen ontkomen aan. Zijn enige toevlucht is de Hellevuur waar hij zijn lotgenoten Adolf Eichmann en Adolf Hitler voor altijd mag vergezellen.