Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Hard schreeuwen, weinig inhoud

Op maandag 28 maart plaatste het gratis dagblad De Pers op haar website een artikel over de ontwikkelingen rond de bouw van een nieuwe moskee in Slotervaart. Het artikel kreeg de uitdagende titel ‘Wilders is welkom’, een quote van jongerenimam Yasin el Forkani die in het stuk de wens uit om ook in deze toekomstige moskee een plaats te maken voor het openbare debat. Met zo’n kop trek je niet alleen veel lezers, maar ook de aandacht van de PVV zelf. Nog dezelfde dag dienden PVV’ers van Klaveren en Wilders hun vragen in bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Maar waarom reageren zij zo heftig wanneer zelfs een moskee hen welkom wil heten? Een analyse van de vragen, want “gekken kunnen nu eenmaal meer vragen dan wijzen kunnen beantwoorden”.

Vraag 1) Bent u bekend met het artikel ‘Wilders is welkom’?

Een kenmerkend begin voor een reeks kamervragen van de PVV. Inmiddels weten we dat deze partij wetenschappelijk onderzoek waarin statistieken voorkomen liever niet gebruikt ter onderbouwing. Maar als de pure wetenschap niet betrouwbaar is, waarop dient men zich dan te baseren? Inderdaad, krantenkoppen! Zo start menig kamervraag met een verwijzing naar een krantenartikel met pakkende kop, waarbij ook de fouten in het artikel niet gehinderd door enige kennis van zaken worden overgenomen. In 2004 werd uitgerekend dat een enkele kamervraag de samenleving slechts € 750 kost, dus waarom zou je daar zorgvuldig mee om gaan?

Vraag 2) Deelt u de visie van de PVV dat het onwenselijk is dat het Koeweitse ministerie van Religieuze Zaken 1,3 miljoen bijdraagt aan de bouw van een Amsterdamse moskee? Zo neen, waarom niet?

In feite is dit natuurlijk geen vraag maar een stelling. Je kunt je afvragen of de PVV nu vooral het antwoord willen horen, of vooral zichzelf. Dat laatste lijkt het geval, gezien het feit dat deze vraag van de PVV over dezelfde moskee al is beantwoord door de minister op 21 april 2009, vorige week twee jaar geleden. Het antwoord was toen: “De overheid mengt zich niet in de bekostiging van religieuze bouwwerken, zolang er geen vermoedens bestaan van illegale handelingen”. Een herhaling van zetten door een partij met een wel erg kort geheugen. Het enige opvallende verschil is dat het destijds ging om “mysterieuze geldstromen” en dat nu geheel duidelijk is wie de financiering voor haar rekening neemt. Het is eigenlijk ook niet verbazingwekkend dat juist de PVV – die zo’n tegenstander is van openheid over ontvangen gelden – zoveel moeite heeft met organisaties die wél transparant willen zijn.

Vraag 3) In hoeverre deelt de minister de mening van de PVV dat financieringen van islamitische instellingen door overheden die de sharia als basis van nationale wetgeving kennen, zoals Koeweit, op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan?

Natuurlijk, als je elke ochtend tegen jezelf in de spiegel zegt dat Israël de enige democratie is in het Midden-Oosten, is vraag 3 bijna een redelijke vraag. Akkoord, het begrip ‘monarchie’ wordt iets breder uitgewerkt dan bij ons in Nederland, maar het parlement wordt elke 4 jaar netjes door verkiezingen samengesteld, waarbij zowel mannen als vrouwen stemgerechtigd zijn. In 2005 werd de eerste vrouwelijke minister aangesteld. Is de PVV van mening dat financieringen van overheden die verkiezingen houden, die zowel mannen als vrouwen stemrecht en kansen op politieke posities geven, op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan?

Vraag 4) Welke maatregelen denkt de minister te gaan treffen om te voorkomen dat er ooit extremistische predikers zoals de Palestijnse Salah Soltan hun haatdragende en gewelddadige boodschap komen uitdragen in deze moskee?

Eigenlijk hebben ze wel een beetje gelijk bij de PVV, met hun kritiek op het hebben van twee paspoorten. Want: veel te verwarrend. Zelfs één nationaliteit is al ingewikkeld voor de knappe koppen Voor de Vrijheid. Zo wil de PVV liever niet dat mensen als de Palestijnse Salah Soltan ook echt op een vrije meningsuiting hebben. Sorry, wie? De iets meer geïnformeerden zullen ook hun wenkbrauwen optrekken, want de Palestijnse prediker Salah Soltan bestaat voor zover wij weten niet. De Egyptische Salah Soltan, waarover in het artikel werd gesproken, is klaarblijkelijk wel welkom in Nederland. Ach, alle Arabieren lijken op elkaar, is het niet?

Vraag 5) Welke mogelijkheden ziet de minister om de bouw van de betreffende moskee tegen te gaan?

Knock knock, who’s there? Zonder blikken of blozen vraagt de PVV hoe de bouw van een moskee tegen kan worden gegaan, terwijl het artikel wat ze als bron gebruiken al vertelt over hoe het gebouw eruit ziet. Geen minaretten, rode stenen, Moorse patronen. Een foto die binnen gemaakt is. Een man met een petje brengt de laatste stukjes verf aan, “op de plek waar over een paar weken(!) zo’n 500 gelovigen verwacht worden”. Of de minister de bouw van deze inmiddels al gebouwde moskee nog tegen kan gaan? Je zou bijna gaan vermoeden van niet.

Vraag 6) Deelt u de mening van de PVV dat genoemde moskee niet welkom is in Nederland? Zo neen, waarom niet?

Een moskee waar volgens jongerenimam Yasin el Forkani een prominente rol is voor vrouwen in het bestuur, waar ruimte is voor het publieke debat, waar men naast de Islamitische bronwerken ook boeken van westerse filosofen in de kast wil hebben, waar zelfs Wilders welkom is…. Nee zo’n moskee moeten we niet hebben in Nederland! Het klopt gewoon niet met het plaatje van de Grote Boze Moslims waar we van de PVV vooral in moeten geloven en ’s nachts in ons bed wakker van moeten liggen. De Islam is nu eenmaal verschrikkelijk en moslims die het tegendeel bewijzen zitten we niet op te wachten.

Samenvattend

Het zijn slechts 6 vragen, maar ze geven je de kans om de PVV in haar volste glorie te aanschouwen. Fact-free politics, geen research, feitelijke onjuistheden, geschrokken van transparantie en het constant in herhaling vallen. Je kan een mening hebben over de moskee die wordt gefinancierd door Koeweit, maar deze absurde kamervragen worden betaald met (weggegooid) geld van de Nederlandse belastingbetalers. Eigenlijk zijn er twee doembeelden die langzaam maar zeker worden ingehaald door de werkelijkheid: die van de verschrikkelijke Moslims en die van het langdurige politieke succes van de PVV.


Nourdeen Wildeman is een Nederlander van christelijke komaf die op 24 jarige leeftijd moslim is geworden. Nourdeen is oprichter en voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah.

Lees andere stukken van