Voorpagina Ervaringen, Ingezonden, Maatschappelijk

Sollicitante om hoofddoek bij de ALDI geweigerd

Mijn zusje studeert en is op zoek naar een parttime baan. Een bijbaan als cassière bij supermarkt ALDI zag zij wel zitten. Enige weken geleden heeft zij een sollicitatiebrief naar de ALDI verzonden, in de hoop te worden uitgenodigd voor een gesprek.

Haar sollicitatiebrief bleek inderdaad in goede aarde te vallen, waardoor zij werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op vrijdag 25 maart jl. is mijn zusje telefonisch benaderd, overigens op een prettige wijze, waarna een sollicitatiegesprek werd geagendeerd. ALDI gaf te kennen graag op korte termijn een gesprek in te plannen, zodat zij maandagochtend 28 maart jl. met iemand van personeelszaken van ALDI aan tafel zat.

De medewerkster van HR was te spreken over het enthousiasme en de professionaliteit van mijn zusje en wilde haar graag een arbeidsovereenkomst aanbieden, maar… er was één probleem. Het dragen van de hoofddoek zou invloed hebben op de open uitstraling van de ALDI en zou tegen de richtlijnen van het bedrijf zijn. Mijn zusje vond dit vreemd, aangezien meerdere dames, met hoofddoek, eveneens als caissière bij de ALDI werkzaam zijn. Verder is het bij andere supermarkten, waaronder bij de grootste van Nederland, geen issue. En terecht. De medewerkster van HR zou dit nagaan en hier telefonisch op terug komen.

Later die dag vertelde mijn zusje dat zij waarschijnlijk niet zou worden aangenomen vanwege het feit dat zij een hoofddoek draagt . Mijn spreekwoordelijke klomp brak. ALDI, de supermarkt met het meest diverse klantenbestand, weigert een sollicitante omdat zij een hoofddoek draagt?! Ik besloot om de telefonische terugkoppeling als geluidsbestand op te nemen om er zeker van te zijn dat enkel en alleen de hoofddoek de reden was voor de weigering van de functie voor mijn zusje. Helaas werd bovenstaande in het telefoongesprek bevestigd door de medewerkster van ALDI en was dit wat mijn zusje te horen kreeg:

“Je lijkt me een hele geschikte dame en ik zie jou ook zeker binnen de ALDI werkzaam, ware het niet dat de hoofddoek een belemmering vormt voor het klantencontact.”

Mijn zusje reageert hierop met:

“Ik had heel graag bij jullie willen werken, maar als hoofddoek de enige reden is, dan vind ik dat heel jammer”

Response van de  HR medewerkster:

“Nee, dat begrijp ik, ik vind het zelf ook jammer. Wat ik ook zeg, qua persoonlijkheid en qua vaardigheden denk ik ook zeker dat je het in je hebt.”

Ondanks deze duidelijke mening en inhoudelijk juiste eigenschappen van mijn zusje, werd ze niet aangenomen.

Ik zal namens mijn zusje een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het CGB heeft haar standpunt omtrent het verbieden van een hoofddoek onlangs in een persbericht duidelijk gemaakt:

“Een werkgever mag niet discrimineren op grond van onder andere godsdienst. Dat betekent dat werkgevers sollicitanten niet zomaar vanwege een hoofddoek mogen weigeren. Dat mag in voorkomende gevallen wel als een hoofddoek gevaarlijk (vanwege machines) of onhygiënisch (bijvoorbeeld in de catering) zou zijn. Representativiteitseisen daarentegen zijn géén goede reden voor een verbod.”

Het is bijzonder jammer dat ALDI een dergelijk standpunt inneemt. Ter discussie kan gesteld worden of vrijheid van godsdienst, neergelegd in artikel 1 van de Grondwet, al dan niet hiermee in het geding komt? Tot hoever kan men gaan om (klagende) klanten tegemoet te komen?!

Met vriendelijke groet,

Said B

—-

Update

Nadat het Algemeen Dagblad vrijdag 1 april jl. contact heeft gehad met Aldi, liet het hoofdkantoor te Zaandam weten:

“Het is binnen de Aldi geen beleid om sollicitanten te beoordelen op uiterlijke of religieuze kenmerken. Ongelukkigerwijs heeft een functionaris van ons bedrijf dit beleid onjuist toegepast.”

Aldi heeft mijn zusje alsnog een contract aangeboden en zij is momenteel werkzaam als cassiere.
Als gevolg hiervan ziet ondergetekende dan ook af van het indienen van een klacht bij de Commissie Gelijke Behandelingen en verdere juridische stappen.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie