Voorpagina Algemeen

Vechten om de Maan

En alweer is er een tweedeling in de ummah in Nederland: een deel van de Marokkaanse moskeeën en de Turkse behorend tot de Milli Gurus beginnen al morgen met de Ramadan.

Dit wordt met name ingegeven door het besluit van Saudie Arabie om morgen de Ramadan in te laten gaan. Terwijl het, in mijn nederige optiek van een student in de Islam, volgens alle astronomische data en berekeningen de maan onmogelijk vandaag in Nederland gezien kan worden. De maan is gewoon te jong (15 uur) en staat te laag aan de horizon om waargenomen te worden met het blote oog.

Dus of je nou de theorie aanhangt dat je de maan perse met het blote oog gezien moet hebben óf de theorie dat wetenchappelijke feiten genoeg zijn om de Ramadan te doen ingaan, de Ramadan kan in ieder geval niet eerder dan woensdag 5 oktober starten! Daarmee zal dus het tarawih-gebed op dinsdag 4 oktober aanvangen, met al haar zegeningen.

In ieder geval wil ik alle moslims een gezegende Ramadan toewensen! En natuurlijk geldt hier ook: Innamal ‘Amalu bin Niyyaat [Daden zijn slechts gebaseerd op intenties]. Dus welke moskee je ook volgt, jouw vasten is bij Allah (swt) geaccepteerd op basis van je intenties!

UPDATE

Verschillende mensen hebben me gewezen op het feit dat er vandaag een zonsverduistering is opgetreden, en dat daarmee het bewijs is geleverd dat de maan is geboren.

Ik wil er graag op wijzen dat de geboorte van de maan niet gelijk staat aan het zien van de maan. Ru’ya is (de mogelijkheid tot) het zien van de maan, al dan niet met behulp van telescoop. Aangezien de maan uit zichzelf geen licht afgeeft maar slechts het zonlicht reflecteert, moet er aan minimale criteria voldaan zijn wil je de maan kunnen waarnemen m.b.v. het gereflecteerde licht!

Een maanmaand begint dus altijd op de dag dat de maan minimaal 13,5 uur oud is én onder een hoek van minimaal 11 graden afstand van de zon staat (voor blote oog) of ongeveer 8 graden (voor telescoop). Onder perfecte weersomstandigheden is het dan pas mogelijk om de maan te kunnen waarnemen.

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van