Voorpagina Maatschappelijk

De hypocrisie van het onnodige lijden

Wij houden van dieren! Wij voeden en verzorgen hen met alle liefde in ons. Wij sparen tijd, kosten noch moeite voor hun verzorging. Wij praten tegen hen. Wij wandelen met hen. Wij letten op hun gezondheid. Wij maken ons zorgen om hen alsof ze onze eigen vlees en bloed zijn. Wij beschouwen hen als een gezinslid. Wij zorgen ervoor dat hun levenseinde eindigt in een pijnloze dood. Wij treuren en rouwen om hun heengaan. Wij koesteren onze herinneringen aan hen. Want, wij houden van dieren!

Wij houden van dieren! Wij hebben dierenambulances. Wij hebben dierenklinieken waar onze dieren chemotherapie en openhartchirurgie kunnen ondergaan. Wij hebben wetten die dieren beschermen. Wij straffen mensen die dieren mishandelen. Wij hebben organisaties die opkomen voor de rechten van dieren. Wij hebben zelfs een politieke partij voor de dieren. Wij willen zelfs een speciale politie-eenheid in het leven roepen om dierenmishandeling tegen te gaan. Wij vinden dierenmishandelaars het laagste van het laagste. Want, wij houden van dieren!

Wij houden van dieren! Wij zijn verontwaardigd wanneer wij Japanners, Noren en IJslanders walvissen zien afmaken. Wij zijn verontwaardigd wanneer we Canadezen zeehondjes zien doodknuppelen. Wij zijn verontwaardigd wanneer dieren worden gestroopt voor hun vacht, slachttanden, hoorns en klieren. Wij zijn verontwaardigd wanneer mensen bont dragen. Wij zijn verontwaardigd dat er landen zijn waar stierengevechten, hondengevechten, vossenjacht, hanengevechten en andere activiteiten voor de sport, vermaak en traditie worden gehouden.  Wij zijn verontwaardigd dat er landen zijn waar honden en katten geslacht worden. Wij zijn verontwaardigd over hoe er in een grootdeel van de wereld omgegaan wordt met dieren. Wij zijn zelfs verontwaardigd wanneer er maar een mus wordt doodgeschoten om een domino day record te redden. Wij ondertekenen enthousiast petities die  oproepen om een einde te maken aan al deze misstanden en doneren vrijgevig aan organisaties die deze misstanden bestrijden.  Want, wij houden van dieren!

Wij houden van dieren! Wij zijn verontwaardigd dat er mensen zijn die uit religieuze overtuiging onverdoofd slachten. Wij zijn verontwaardigd dat dit bij wet mogelijk is in Nederland. Wij zijn verontwaardigd dat godsdienstvrijheid voorgaat op dierenleed. Wij zijn verontwaardigd dat deze mensen dieren bij de slacht onnodig laten lijden. Wij zijn verontwaardigd dat wat wij achterlijkheid, barbaarsheid en religieuze nonsens noemen nog steeds gebeurt anno 2011. Wij zijn verontwaardigd waarom dit niet allang verboden is. Want, wij houden van dieren!

Wij houden van dieren! Daarom willen wij niet aan dieren worden herinnerd wanneer wij vlees kopen. Daarom willen wij dat vlees zodanig bewerkt en verpakt is dat wij het niet meer zien als een deel van een dier. Daarom willen wij niet weten wat verdoving of bedwemeling voor de slacht precies inhoudt. Daarom willen wij, de eufemismen “verdoving” en “bedwelming” blijven gebruiken in plaats van schieten, elektrocuteren, en vergassen. Daarom willen wij niet weten wat er gebeurt in slachthuizen. Daarom willen wij niet weten dat deze “bedwelming” bij miljoenen dieren niet lukt, bij bewustzijn worden geslacht en soms levend gekookt en onthaard worden. Daarom willen wij niet weten dat wij elk jaar bijna 500 miljoen dieren afmaken. Daarom willen wij niet weten dat er dagelijks rivieren van bloed worden vergoten om aan onze genotzucht naar vlees te voldoen. Daarom willen wij niet weten dat we  tweederde van de dieren, die jaarlijks afgemaakt worden in onze slachthuizen, exporteren naar het buitenland. Daarom willen wij niet weten dat er jaarlijks 30 miljoen haantjes levend worden versnipperd of vergast als nutteloos bijproduct. Daarom willen wij niet weten dat kuikens in 6 weken van 40 gram tot een slachtgewicht van 2,2 kg worden vetgemest. Daarom willen wij niet weten dat miljoenen dieren door ziekte vroegtijdig dood gaan voordat ze het slachthuis bereiken. Daarom willen wij niet weten, dat miljoenen dieren onthoornd, ontstaart,  hun snavels afgekapt en tanden gevijld worden. Daarom willen wij niet weten dat miljoenen dieren aan chronische ondervoeding lijden. Daarom willen wij niet weten dat miljoenen dieren hun hele leven geen zonlicht zien. Daarom willen wij niet weten dat onze manier van veeteelt de oorzaak is van de vele uitbraken van besmettelijke ziekten in onze veestapel. Daarom willen wij niet weten dat dieren duizenden kilometers onder erbarmelijke omstandigheden worden getransporteerd. Daarom willen wij niet weten dat paarden en pony’s in de frituur verdwijnen. Daarom willen wij niet weten dat ons land één van de grootste importeurs en exporteurs van paardenvlees is. Daarom willen wij niet weten dat klaveren aan bloedarmoede lijden. Daarom willen wij niet weten dat dieren in de vetmesterijen aan chronische stress, pijn, verveling en zelfs aan kannibalisme lijden. Daarom willen wij niet weten dat het voedsel om deze dieren vet te mesten beslag legt op  meer dan 7 miljoen hectare landbouwgrond in derde wereld. Daarom willen wij niet weten dat wij na China de grootste soja importeur in de wereld zijn. Daarom willen wij niet weten hoeveel miljoenen hectaren oerwoud gekapt zijn om deze sojateelt mogelijk te maken. Daarom willen wij niet weten welke biotopen daardoor onherstelbaar beschadigd zijn of voorgoed verdwenen zijn. Daarom willen wij niet weten welke inheemse volkeren en kleine boeren door de grote sojatelers van hun grond verjaagd zijn. Daarom willen wij zoveel niet weten! Want wij houden van dieren!

Wij houden van dieren! Daarom laten we dieren wel lijden voor onze zucht naar vlees, “maar niet onnodig” zeggen we er uit schijnheilige humanitaire piëteit bij. Daarom eten we – zonder enige gewetensbezwaren en om geen enkele reden dan genotzucht – vlees zonder maar een seconde stil te staan bij al het leed dat we daarmee dieren, gedurende hun korte leven dat we hen gunnen, aandoen. Want wij vinden namelijk dat het lijden van dieren voor hun slacht behoort tot het nodige lijden. Maar zodra we de woorden rituele slacht horen maken we ons ineens kwaad om de laatste levensminuut van die dieren. Want wij vinden namelijk dat het lijden van dieren er alleen toe doet in die laatste levensminuut. Dat miljoenen dieren in de reguliere slacht ook onverdoofd worden geslacht vanwege de industriële snelheid van het slachten, accepteren we zonder enig gewetensbezwaar. Echter, als een fractie van dat aantal dieren onverdoofd wordt geslacht uit religieuze overtuiging, dan zijn we verontwaardigd. Dat het niet bewezen is dat dieren meer te lijden hebben onder de rituele slacht dan bij de reguliere slacht doet er ook niet toe, zolang het maar verboden wordt. Want wij willen niet dat dieren lijden, althans niet zolang het niet ten koste gaat van onze zucht naar vlees en onze portemonnee. Daarom staan we achter de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren en willen we dat de rituele slacht zo snel mogelijk verboden wordt. Want wij houden van dieren!

Dit blijft allemaal toegestaan: De ‘Humane’ verdovingsmethoden….


Mohammed is: Een Man (althans als men dat woord slechts als geslacht opvat), een Moslim (in hart en nieren totaal, echter in daad maar mondjes maat), een Maliki (maar tot zijn schande moet hij bekennen al-Muwatta nog nooit gelezen te hebben), een Afrikaan, een Noord-Afrikaan, een Maghrebijn, een Berber/Amazigh, een Riffijn, een Ayzenay, een Aqarou3, een Arabier (in culturele zin), een Westerling, een Europeaan, een Nederlander, een Hollander, een Zuid-Hollander, een Leidenaar, een Voorschotenaar, een Vlietwijker.

Lees andere stukken van