Voorpagina Politiek

SGP emancipeert

Beter laat dan nooit. De geldkraan van de Staat moest ervoor worden dichtgedraaid, maar ok. De politieke partij SGP gaat na bijna 90 jaar de mogelijkheid geven aan vrouwen om ook lid te worden van de SGP. Voortaan zal in de statuten het woord ‘mannen’ worden vervangen door ‘personen’. Het bekleden van publieke ambten blijft nog wel een ‘specifieke roeping’ dus de vrouwen moeten het voorlopig nog doen met het SGP blad.

"Het SGP-bestuur besloot tot het (laten) schrijven van deze notitie in mei 2003. De aanleiding was dat de partij continu werd en wordt bevraagd op het ‘vrouwenstandpunt’. Uit diverse onderzoeken bleek bovendien dat ook in de SGP-achterban veel vragen over dit punt leven. De veroordeling van de Staat vorig jaar september (op grond waarvan de subsidiëring van de SGP acuut werd stopgezet) onderstreepte de noodzaak van helderheid. De SGP heeft alle argumenten nog eens tegen het licht gehouden, wat geresulteerd heeft in het standpunt zoals dat nu is gepubliceerd." – SGP persbericht

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal