Voorpagina Algemeen

Een vervagende kerk

Soms vraag ik me af of het toenemende individualisme de reden is geweest tot distantiëring van het geloof in het Westen. Of is de verschuiving van een religieuze levensbeschouwing  (het christendom) naar een idealistische levensbeschouwing (het anti-religieuze humanisme ) de reden geweest tot een verwijdering van de kerk.. Het lijkt wel of de kerk nu slechts dient als symbolisch monument. Men bewondert weliswaar de architektuur en interieur, maar waar blijft de bewondering voor het gebed zelf?

Zijn al die lege kerken in Nederland nu niet een beetje overbodig aan het worden? Wordt er überhaupt nog intensief gebeden en nut gegeven aan deze specifieke ruimten? Eén ding is zeker, als er nu niet wordt geïnvesteerd in de geloofskracht van (jonge) christenen dan staan deze mooie kerkelijke gebouwen binnen de kortste keren in het sloopplan van de lokale Gemeenten.

Als moslim zijnde, zou ik dat best jammer vinden. Mijns inziens is een spiritueel besef van een hoger macht in mijn buurt van vitaal belang. Of het nou een christen, jood of moslim is die zijn geloof belijdt, ik ben al blij als er überhaupt wordt gebeden! En zo een kerk  geeft mij ergens wel een gevoel dat het geloof nog lang niet is uitgestorven. Moge God ons allen leiden.