Voorpagina Algemeen

Een glimlach is genoeg

"Geen enkel blijk van vriendelijkheid, hoe klein ook, is ooit verspild"

(Aesopus)

Zouden we van moeten leren, kijk eens om je heen, hoe "vriendelijk"is men wel niet tegen elkaar?!