Voorpagina Hulp

Meer dan 1 miljoen mensen bedreigd

Ik plaats het onderstaande omdat ik weet dat er werkelijk mensen in gevaar zijn. Het werd mij doorgestuurd door Lifemakers NL. Lees het en help uit menselijk oogpunt en laat je politieke standpunten even ter zijde. Daar hebben de onschuldige slachtoffers niets aan.


Een humanitaire crisis bedreigt meer dan een miljoen mensen in de Gazastrook naast de bestaande erbarmelijke omstandigheden. Een geschat aantal van zo’n 70 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens met minder dan $2 per dag.  

Geen inkomen

De recente geweldsexplosie heeft de bestaande humanitaire problematiek, die ontstond toen de internationale gemeenschap hulp aan de Palestijnen heeft stopgezet, alleen verergerd. Meer dan 100.000 ambtenaren zitten zonder inkomen en proberen met de grootste moeite hun families te voeden; een totaal van ongeveer 700.000 mensen wordt hierdoor beïnvloed. Momenteel heeft de sluiting van grenzen rond Gaza de normale toegang van voedsel, medicijnen en brandstof geblokkeerd alhoewel een beperkt aantal middelen binnengelaten wordt.

Gezondheidsrisico

Met de verwoesting van de Gaza elektriciteitscentrale zit een groot deel van de bevolking zonder stroom en is watertoevoer bij zomertemperaturen van ongeveer 33 C gebrekkig. De VN waarschuwen voor ziektes aangezien ook schade is toegebracht aan het rioleringssysteem. De grootste zorg gaat, zoals vaak, uit naar de meest kwetsbare in de maatschappij, vrouwen, ouderen en kinderen die ongeveer de helft van de Palestijnse bevolking uitmaken.

Islamic Relief in actie

Het personeel van Islamic Relief in Gaza voorziet in de behoeften van de Palestijnen ondanks de moeilijke werkomstandigheden. Om directe moeilijkheden te verlichten worden 13.000 voedselpakketten verstrekt aan de armste families; drinkwater is een belangrijk deel van de distributie. Het personeel van Islamic Relief werkt 24 uur per dag in continue diensten om het voedsel zo snel mogelijk te verdelen. Er is al een budget van $400.000 vrijgemaakt voor de noodsituatie, en wij hopen in totaal 2 miljoen Euro in te zamelen om het uit te breiden en nog eens 18.000 families in Gaza en de Westoever te bereiken.

Lees verder >>>>>

Steun Islamic Relief om meer Palestijnse families te bereiken met voedsel en schoon drinkwater. Doneer nu een voedselpakket van 24 Euro en help zo een familie van 7 personen een maand lang!!! Stort uw bijdrage op Giro 2002 tnv Islamic Relief Nederland ovv SOS Palestina.