Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Rechter had Wilders vandaag een grens moeten stellen

Dit stuk van Ata Kirat (Wijblijvenhier.nl) verscheen vandaag ingekort op SpitsNieuws.nl waar twee weblogs in discussie gingen over de vrijspraak van WIlders. Daar kan ook gestemd worden voor de stukken.

Wilders is in eerste instantie schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is namelijk de politiek waar hijzelf voor staat ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen in dit land. Wilders mag dan vandaag zijn vrijgesproken door de Amsterdamse rechtbank, maar wat zegt dit feitelijk over een politicus die zich altijd heeft onttrokken aan het maatschappelijke debat? Feit: Wilders is tot nog toe geen enkele dialoog aangegaan met moslims.

Mag ik u eraan herinneren dat Wilders ook na vandaag niks tegen moslims heeft en dat zijn kritiek louter gericht is tot de islam. Het doet verdomd veel pijn om je nagel van je vinger te scheiden. Of niet? Maar de Amsterdamse rechtbank vindt kennelijk van niet. In hoeverre is een politicus onschuldig als zijn uitspraken, die zijn gedaan in het kader van de vrijheid van meningsuiting, uitsluitend gericht zijn tegen een specifieke etnische en religieuze bevolkingsgroep? En waarom bedrijft Wilders in godsnaam al jaren politiek langs etnische en religieuze lijnen? Waarom houdt Wilders zijn electoraat dom en stevig onder de duim?

De combinatie van al die elementen bij elkaar is de ideale voedingsbodem om raciale spanningen te creëren in een multi-etnische samenleving als de onze waarin de multiculturele samenleving allang dood is verklaard. Daarom had de rechter Wilders vandaag een grens moeten stellen. Nu vrees ik dat de situatie volledig uit de hand zal lopen. Nu Wilders is vrijgesproken, zal hem niets meer in de weg staan om zijn angst- en haatcampagne tegen de islam en indirect tegen moslims nog feller dan ooit te voren voort te zetten.

Dubbele Agenda

Mede in de wetenschap dat Wilders zijn partij laat financieren door figuren in den vreemde die evengoed, zoals Wilders dat noemt, een achterlijke ideologie erop nahouden voor Nederlandse begrippen. Daarom geloof ik Wilders niet op zijn woord. Ik geloof niet dat hij integer is of de waakhond van het vrije woord of whatsoever. Wilders heeft het alleen gemunt op moslims en de islam. Terwijl de kritiek die hij levert op de islam met zijn eigen argumenten van toepassing zou kunnen worden verklaard op de opvattingen van een grote groep christenfundamentalisten en radicale joden uit de Verenigde Staten en Israel. Maar zeg nou zelf! Waarom zou Wilders in de handen bijten van zijn broodheren die er achterlijke politieke en religieuze opvattingen op nahouden?

Daarom zeg ik op mijn beurt, en dat doe ik al jaren, Wilders heeft een dubbele politieke agenda. Ik geloof hem nog steeds niet. De man maakt van alles een mediacircus. In tegenstelling tot datgene wat Wilders beweert, is de vrijheid van meningsuiting geen ogenblik in gevaar geweest of aan banden gelegd in de Nederlandse samenleving. In tegendeel, het land waar Wilders op prat gaat, de staat Israel, daar keren steeds meer Israëliërs zich tegen de vrijheid van meningsuiting. Heeft u Wilders daar de vrijheid van meningsuiting zien verdedigen? Waarschijnlijk was Wilders in dat land veroordeeld geweest door de rechter, omdat de bescherming van het joodse karakter van de staat Israël zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting in ons land.

Het Vonnis

Daarom geloof ik niet dat de vrijheid van meningsuiting heeft terechtgestaan in dit strafproces. Wilders moet die lijn wel volgen als onderdeel van zijn politieke strategie anders valt hij zelf namelijk door de mand. Wilders doet graag voorkomen dat hij de vleesgeworden belichaming is van het vrije woord in het Westen, maar hij vergeet bijna altijd dat iemand in zijn functie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft als politicus. En dat deze in sommige gevallen zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting waar Wilders zich steevast op beroept. Die verantwoordelijkheid neemt Wilders vrijwel nooit en dat is bedenkelijk. De maatschappelijke context waarin Wilders is vrijgesproken vandaag, wordt blijkbaar losgezien van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als politicus.

Dat is volgens mij ook wat de benadeelde partijen in het Wilders-proces met veel woorden hebben proberen duidelijk te maken aan de rechter, maar tevergeefs. Nu de feiten, als die er nog toedoen. Wilders spreekt nooit met de mensen over wie het gaat. In casu de moslims. Hij spreekt altijd over de islam als verderfelijke ideologie en vaak in het buitenland als hij geld inzamelt voor zijn partij bij radicale christenen en extremistische joden die van de harde lijn zijn. Het woord dialoog is Wilders vreemd. Wilders gaat niet in debat en spreekt altijd over de islam en moslims ten overstaan van een extreem gelovig publiek dat zelf niets op heeft met vrouwenrechten, homo-emancipatie en abortus. Voor een menigte en vermogende broodheren die Gods woord als wet zien en dat ook op zo’n manier uitoefenen waar het internationale recht aan ondergeschikt is gemaakt.

Hoeveel wakkere kranten moet de zoetgehouden PVV-aanhang nog lezen om eens eindelijk in te zien dat Wilders geen hand heeft uitgestoken naar Henk en Ingrid na de verkiezingen. Wilders is druk bezig om de politieke en economische belangen van zijn geldschieters veilig te stellen. Vraag maar aan de buschauffeurs, alleenstaande moeders, havenarbeiders, de mensen in de sociale werkplaatsen, postbodes en al die andere mensen die Wilders daags na de verkiezingen in de steek heeft gelaten. Wilders is alleen nog te porren voor omstreden uitspraken over de islam in het buitenland. De rest interesseert hem gewoon niet.

Hoeveel van Wilders ‘uitspraken moeten er gespiegeld worden aan de opvattingen van zijn geldschieters? Waarom mag de Nederlandse belastingbetaler niet weten wie de PVV sponsoren? Wilders mag alles zeggen binnen de muren van de Tweede Kamer en geniet hier immuniteit voor. Hoe moreel verwerpelijk ik zijn uitspraken soms ook vind, ik zal hem dat recht niet willen ontnemen. Maar buiten de dikke muren van de Tweede Kamer geniet Wilders niet automatisch immuniteit en dat moet zo blijven. Daar weegt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaarder dan het populistische geroeptoeter van hem.

De essentie is dus deze. Er moet ook een preventieve werking uitgaan van het vonnis van de rechtbank om Wilders de rol van politicus zo goed mogelijk te laten vervullen en graag met de gepaarde maatschappelijke verantwoordelijkheid die bij de functie hoort. Zonder de burgers van dit mooie land tegen elkaar uit te spelen, omdat ze anders zijn, geloven en denken. Helaas is Wilders vandaag op alle punten vrijgesproken. De rechters hebben anders geoordeeld.

Vrijbrief voor haatzaaien

De uitspraken van Wilders zitten soms tegen en soms op de grens van het toelaatbare. Deze kunnen uitgelegd worden als soms grof, denigrerend en opruiend, aldus de voorzitter van de rechtbank. Maar Wilders zou binnen de context van het verhitte maatschappelijke debat zijn gebleven. Bijzonder knap als meneer, eerst verdachte, nu vrij man, zich altijd heeft onttrokken aan het maatschappelijke debat. Daarmee valt ook de maatschappelijke context weg die heeft geleid tot vrijspraak als u het mij vraagt.

Op deze manier krijgt elke niet zichzelf respecterende idioot in dit land een vrijbrief om zijn uitspraken te rechtvaardigen zolang hij deze in een bepaalde context kan plaatsen. Nu wil Wilders alle haatzaai-artikelen uit het wetboek schrapppen. Heeft u weleens nagedacht over wat de gevolgen kunnen zijn van een dergelijke wetswijziging? Dit land gaat nog een keer ten onder aan ongekende verruwing van de maatschappij. Daar maak ik mij nu zorgen om. Niet om de vrijheid van meningsuiting!

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata