Voorpagina Ervaringen, Gastarbeiders

Conferentie Muslim Leaders of Tomorrow

7 juli tot en met 10 juli 2006 in Copenhagen, Denemarken.

De ASMA-society (American Society for Muslim Advancement) gevestigd in New York heeft het initiatief genomen tot een vier-daagse conferentie in Kopenhagen met als titel “MuslimLeaders of Tomorrow”, van 7 tot en met 10 juli jl. Uiteraard was het onderwerp het alombekende “positie van moslims in het westen”. Er was ook een delegatie uit Nederland uitgenodigd onder andere Leyla Cakir en Famile Arslan die een kort verslag geven van de conferentie.

Zowel de dag waarop de conferentie startte alsmede het land waarin het werd gehouden waren geen toeval. Er is gekozen voor 7 juli, een jaar na aanslag in Londen. Er is voor Denemarken gekozen vanwege de cartooncrises.

Rond de honderd mensen uit zestien landen waren aanwezig. Allemaal een voor een zeer talentvolle en inspirende mensen. Een lijst van de namen van deelnemers kunt u vinden op de website (www.asmasociety.org). Ook was de achtergrond van de mensen zeer uiteenlopend: er waren geboren moslim maar ook bekeerlingen aanwezig, er waren kunstenaars, academici, geleerden, leiders en ook gewone mensen zoals ondergetekenden.

De sfeer was open, hartig en gelijkwaardig. Maar ook het respect voor elkaar en elkaars mening was duidelijk voelbaar. Iedereen had/kreeg de mogelijkheid om zijn woord te doen.

Eerlijk gezegd weten we niet eens wat we kwijt kunnen aan jullie lezers. Het was een beleving op zich, wij hebben zoveel talentvolle, interessante, geleerde en oprechte mensen ontmoet. Mensen met de benodigde kennis over onderwerpen als Extremisme & Media, Imams, Kunst, Identiteit, Media & Islam, Integratie en Pluralisme.

Er zijn sprekers geweest die korte lezingen hebben gehouden. Er zijn veel paneldiscussies geweest over verschillende onderwerpen die we boven al hebben genoemd. Daarnaast waren er ook opdrachten die in kleine groepen gedaan moeten worden en nadien gepresenteerd werden aan de grote groep. Het was een overvol programma maar ook erg leerzaam. Er was genoeg voer voor discussie en uiteraard werd er veel gelachen. Een Islamitische stand-up comedien genaamd Azhar Umsan liet zien dat Moslims wel degelijk weten wat humor is.

Het hoogtepunt was het slotspektakel. Als reactie op de Deense Cartoonskwestie werd in aanwezigheid van de Deense eindredacteur die de beruchte cartoons had gepubliceerd, de cartoons van de bekende Turkse cartoonist, Salih Memecan, gepresenteerd. Deze werden met groot applaus ontvangen. De Deense krant gaf aan deze te plaatsen.

Heel kort een aantal opvallende/ belangrijke punten:

 • Unity within diversity, eenheid in verscheidenheid (voor mij FA) de kern van de conferentie)
 • Toegang tot kennis, kennisvergaring en het delen van kennis is de basis van de beschaving
 • Focussen op de toekomst en niet op het verleden
 • Tragedie is het niet investeren in Islamitische kennis
 • Kennis niet alleen voor de Islamitische Umma, maar voor de hele mensheid.
 • Onderscheid tussen religie en geloof is van belang
 • Extremisten willen de Islam niet begrijpen
 • Het is een uitdaging om Islam te zien als een universele religie en dit vergt een mentaliteitsverandering
 • Het gebruik van taal is belangrijk in dialogen
 • Herkenning in het Goddelijke Universaliteit in de diversiteit van religies
 • Het belang van het benoemen van andere meningen
 • Visie ontwikkelen met een missie en deze vertalen in een strategie en realiseren
 • Incorrectheid van een interpretatie zegt niets over de incorrectheid van de bronnen
 • Geloven in één God betekent niet geloven in één weg

Opvallende mensen die ons geraakt hebben:

Imam Feisal, de echtgenoot van Daisy Khan, zo stelde hij zich voor.

Tahir Anwar, “ De High Tech imam uit San Jose, California, USA” . Op de hoogte van alle foefjes op gebied van technische apparatuur. Op zijn kentekenplaat staat, The Imam….

Kecia Ali, een vrouw die heel veel onderzoek heeft gedaan naar Islamitische recht. We hopen dat zij bereikt wat ze wil worden, moefti. Wij staan achter haar.

Het gezin Memecan, Salih Memecan, een cartoonist die zijn mening uit door tekeningen. Nursuna Memecan, die haar man bijstaat in woord en daad. Twee mensen met een diepe vriendschap in een huwelijk.


Leyla Cakir heeft haar vakantie onderbroken om deel te nemen aan wat bleek het meest bijzondere conferentie die ze heeft meegmaakt. Voor Famile Arslan was het een aardige onderbreking van de hectiek van verhuizen van kantoor en woning naast een zeer bijzondere ervaring.

Wegens die genoemde omstandigheden heeft dit verslag enige tijd op zich laten wachten. Excuses hiervoor.

Famile Arslan & Leyla Çakir