Voorpagina Algemeen, Sport

IWF windt er geen (hoofd)doekjes om!

Kulsoom Abdullah houdt van gewichtheffen.

In tegenstelling tot de FIFA, PVV, Verhagen en Henk en Ingrid, weet de International Weightlifting Federation (IWF) in Amerika wél hoe regels aan te passen aan de dagelijkse realiteit. Namelijk een realiteit die ook bestaat uit hoofddoekdragende, ambitieuze en sportieve vrouwen. Deze hoofddoekdragende vrouwen staan ook wel bekend als moslima’s. Ja, het is natuurlijk een contradictio in terminus. Hoe kunnen zulke intelligente, ambitieuze en letterlijk sterke dames zich laten onderdrukken? Hoe kan iemand als Kulsoom Abdullah gewichten van tientallen (misschien wel honderdtallen) kilo’s dragen, maar toch onder het juk van dat loeizware en levensgevaarlijke hoofddoekje gebogen door het leven gaan?

Als we kijken naar de beweegredenen van de FIFA, dan stelt zij dat het verbod op de hijaab (hoofddoek) gestoeld is op de inachtneming van de veiligheid van de deelneemsters. Het gaat hen natuurlijk erg aan het hart, dat de sportieve moslima’s niets ernstigs overkomt. Ik vraag mij echter af op basis van welk onderzoek zij tot deze conclusie zijn gekomen. Welke onomstotelijke feiten en bevindingen kunnen zij aandragen voor hun hypothese? Uiteraard zijn deze er niet. Althans niet dat ik weet. Ik heb vooralsnog niets vernomen over een moslima die is uitgegleden over haar hoofddoekje of zichzelf heeft opgehangen aan een doelpaal na het maken van een eigen doelpunt.

CAIR (moslimbelangenorganisatie in Amerika) wist in ieder geval hoe zij de mogelijke diskwalificatie van de vrouwelijke moslimgewichtheffer konden voorkomen. Deze 35-jarige Kulsoom Abdullah reisde afgelopen week samen met de CAIR naar Maleisië om tijdens een vergadering met de U.S. Olympic Committee (USOC) hun visie op de hoofddoekenkwestie toe te lichten. De IWF werd gewezen op het feit, dat eenieder het recht heeft op vrijheid van godsdienst. Daarbij behoort ook het belijden ervan door middel van –indien men dat wenst- praktische toepassing. In elke situatie. Dus ook bij de IWF. Het gevolg was een herziening van het kledingvoorschriftenbeleid binnen de IWF. Mevrouw Abdullah mag haar haar, armen en benen bedekken. Baanbrekend? Mijns inziens is dit niet meer dan normaal. Als we kijken naar artikel 18 van de Universele Verklaring voor de rechten van de mens is dit hoe we met elkaar om moeten gaan.

Misschien dat Nederland en de FIFA nog wat kunnen leren van de woorden van Dr. Tamas Ajan, de voorzitter van de IWF, die een toelichting gaf op hun besluit:

‘Gewichtheffen is een Olympische sport die voor alle atleten toegankelijk moet zijn ongeacht ras, kleur, religie, sekse, leeftijd of afkomst.’

I rest my case.