Voorpagina Ervaringen

Daurah Sahih al-Bukhari (deel 1)

al-Ijazah al-‘Ilmiyyah al-Kha’assah en Hilyah al-Rawi wa al-Qari bi Asanid al-Sahih al-Bukhari….. dat zijn de namen van de twee ‘diplomas’ met alle ketens van overleveraars die mij linken met o.a. Imam Bukhari en zijn compendium ‘Sahih al-Bukhari’.

Deze isnads kregen wij uitgereikt aan het eind van de 3-daagse ‘Dauwrah al-Bukhari’  door Shaykh al-Islam dr. Tahir-ul-Qadri waarbij m.n. geconcentreerd werd op overleveringen die te maken hadden met onderwerpen  op het gebied van ‘Aqidah (geloofsleer).

Samen met duizenden mensen en honderden geleerden woonden wij deze zeer intensieve en in klassieke stijl gegeven colleges bij. Op de grond zittend, een kopie van Sahih Bukhari voor je neus en pen en papier in de aanslag, werden we getrakteerd op een primeur in het Westen. In 5 sessies van gemiddeld 4 uur werden tientallen ahadith opgedragen inclusief de keten van overleveraars. Waar nodig werd dieper ingegaan op de betekenis, implicaties en conclusies van de individuele ahadith. Het bijzondere van de colleges was dat elke individuele hadith werd uitgelegd aan de hand van ahadith uit andere compilaties en interpretatieve werken cq. commentaren van klassieke geleerden. Een bijzonder tafereel was dan ook dat elke keer als de colleges begonnen, er een aantal reiskoffers naar binnen werden gedragen waaruit boeken werden uitgepakt die op een tafel naast de Shaykh gelegd werden. Twee assistenten zochten elke keer de referenties op en gaven deze door zodra erom gevraagd werd door de Shaykh!

al-Ijazah al-‘Ilmiyyah al-Kha’assah

Deze Ijazah (diploma cq toestemming om verder te onderwijzen) bevat een aantal belangrijke ketens:
1- Keten van een vijftal ahadith overgeleverd door Imam Abu Hanifah (grondlegger van de Hanafitsche rechtsschool) die zelf weer via slechts één persoon direct gelinkt is aan de Profeet (saw).

2- Keten van één overlevering (sanad) van de Sahih al-Bukhari; het bijzondere van deze sanad is dat dit de kortste keten is tot aan Imam Abu Hanifah die er momenteel bestaat in de wereld van Hadith-overleveringen. Met slechts 12 tussenpersonen in deze keten wordt er gelinkt tussen Shaykh-ul-Islam en Imam Bukhari! Daarmee zitten er dus tussen mij en Imam Bukhari 13 personen. De kortste keten van overlevering die Imam Bukhari heeft tot aan de Profeet (saw) bestaat uit drie personen. Daarmee is er dus een link met de Profeet (saw) in ‘slechts’ 15 (16 voor mij) stappen.

3- Een Sanad van Sahih Muslim; dit is eveneens de kortste keten van overleveraars. In slechts 14 stappen wordt er gelinkt met de profeet (saw)…. voor mij dus 15.

4- Een sanad van Abu Dawud, al-Tirmidhi, Nisa’i en ibn Majah (allen belangrijke hadith compilaties) via Imam ibn Hajar al-‘Asqalani tot aan de individuele compilatoren.

5- Een sanad van het werk getiteld ‘as-Shifa bi ta’rif Huquq al-Mustafa’. Dit is een bekend en zeer beroemd werk over een aantal aspecten van het leven van de Profeet (saw). 

6- Een sanad die shaykh al-Islam (en nu dus ook mij) linkt met Sayyiduna Ghaus al-Azam Shaykh Abdul Qadir al-Jilani (ra) inzake ‘Ulum al-Tasawwuf wa Tariqah wa Ma’rifah’.

Hilyah al-Rawi wa al-Qari bi Asanid al-Sahih al-Bukhair

Dit is een verzameling van 50 (!) verschillende ketens van overleveraars die linken tot aan Imam Bukhari via grote geleerden als Imam an-Nabhani, Imam ibn Abidin (auteur van o.a. Radd al-Muhtar, een referentiewerk in de Hanafitische rechtsschool), Ahmad bin Zayni Dahlan, Shaykh Badr ad-Din al-Hasani (Marokko), Shaykh Abdul Hayy al-Lukhnawi, Shaykh Alawi bin Abbas al-Maliki, Shaykh Siddiq al-Ghummari etc.

Hoewel dit erg indrukwekkend klinkt en op zijn minst een grote zegening genoemd mag worden om deze Ijazah’s in bezit te hebben, weegt de verantwoordelijkheid erg zwaar. Want op de laatste pagina van deze verzameling van diploma’s schrijft Shaykh al-Islam o.a. het volgende: ‘Ik geef toestemming (om verder te overleveren en te onderwijzen) inzake al deze isnad en ik doe een dwingende oproep (aan de houder van deze ijazah) om zijn intenties in de gaten te houden, zijn eer te bewaken, implementeren van het geleerde en zijn etiqettes hoog te houden (adab). Dus laat hem vastklampen aan oprechtheid, godsvrees (taqwah) en vervolmaking van karakter…..’

De hadith ‘al-Ulama Warathat-ul-Anbiya’ (Geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten) krijgt na deze Daurah een betekenis die dichter bij huis komt te liggen dan ervóór!

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van