Voorpagina Maatschappelijk

De groeiende Allochtoon

Hoe vaak lezen we niet in de mediaberichtgeving dat allochtonen zich schuldig maken aan hoge criminaliteit, ongeoorloofd wangedrag, vroegtijdig schoolverlaat, veelvuldig drugsgebruik enzovoorts. De negatieve aura om ‘de allochtoon’ lijkt voor ons allen doodnormaal te zijn. De allochtoon schijnt te collaboreren met duivelse machten en zodoende gedoemd te zijn tot eeuwige decadentie. Maar is de allochtoon daadwerkelijk zo slecht als men denkt?

Het moge duidelijk zijn dat ik de statistieken niet tegenspreek, ik geloof best dat zich grootschalige problemen voordoen in de allochtone gemeenschap. Maar zoals we altijd al gewend zijn van de media, aast zij erop om zaken met een element van ‘verval’ te accentueren. Anders gezegd;  goed nieuws is geen nieuws!

Afijn, ik kan slechts praten over ontwikkelingen in mijn directe omgeving. Wat ik daarbij opmerk, is dat het aantal allochtonen steeds vaker hoogopgeleid is. De mensen die ik ken, willen op zijn minst een HBO diploma en als het nog even kan een mastersdiploma aangevuld met een postdoctorale opleiding. De gedrevenheid om hogerop te komen geeft mij veel vreugde en hoop. Een groot voorbeeld onder ons is de bescheiden drs. ReFlex, die binnen een redelijk termijn zijn apothekersdiploma heeft behaald en tegenwoordig leiding geeft aan mooie vrouwelijke apothekers-assistentes in een geheel ‘witte’ buurt. Bravo Mitr!

Ook bij mijn huidige werkgever is er een registeraccountant van marokkaanse afkomst, die 20 assistent-accountants onder zich heeft. Wie het instituut NiVra-Nijenrode kent, weet dat niet één ieder daar zomaar successen boekt. Daarnaast moet ik er wel bij zeggen, dat mijn autochtone werkgever heel objectief is in het binnenhalen van hoogopgeleid talent. Inderdaad, afkomst zou niet een bepalend factor moeten zijn in het definitief aanstellen van een sollicitant voor een hogere functie. Als een groter gedeelte van de Nederlandse werkgevers zijn voorbeeld zou volgen en de allochtoon de kans en ruimte zou geven om ook managementfuncties te bekleden, dan zou hierdoor een groot vooroordeel en misvatting over allochtonen teniet worden gedaan.