Voorpagina Islam voor dummies

Salaat voor dummies

Moslims bidden tot Allah (swt), best vaak zelfs en op verschillende manieren. Een speciale vorm van bidden is de Salaat, ja dat met knielen en opstaan. Altijd al willen weten waarom moslims op deze manier bidden, waarom ze zo vaak bidden of bent u een werkgever en wilt u weten wat dat gedoe is met moslims en pauzes op speciale momenten…

Deze editie van Islam voor dummies komt wederom met antwoorden op al uw vragen.

Salaat?

De Islam kent 5 zuilen en de Salaat is daar een van de belangrijkste van. Dit is een speciale manier van bidden en dit gebed is vijf maal per dag verplicht voor elke moslim. Voor sommigen staat Salaat beter bekend als ‘Namaaz’, maar in de volksmond (ook onder moslims) wordt gewoon gesproken over ‘het gebed’.

Waarom speciale manier?

Je kan je in de Islam op vele manieren richten tot Allah (swt), bijvoorbeeld een smeekbede voor en na het eten. Echter, de Salaat moet gebeden worden zoals de Profeet (vzmh) het gebed deed.

De Salaat is een geschenk dat de Profeet (vzmh) kreeg van Allah bij hun ontmoeting tijdens de Miraaj (Hemelvaart) van de Profeet (vzmh). Het is een geschenk waarmee het volk van de Profeet (vzmh) ook wat kan proeven van die ontmoeting. De Salaat wordt daarom wel eens omschreven als een gesprek met Allah (swt) of de Miraaj van de moslim. En bij dit gesprek tussen de schepping en de Schepper is nederigheid, liefde, volledig overgave en concentratie van groot belang.

Daarom dat bij deze vorm van bidden de handelingen van de Profeet (vzmh) gevolgd moeten worden en de woorden die de Profeet (vzmh) reciteerde tijdens het gebed, gereciteerd moeten worden.

En hoe deed hij dat dan?

Het is verplicht om te bidden richting de Ka’ba in Mekka, om schone kleding aan te hebben, te bidden op een schone plek, minimaal de kleine wassing gedaan te hebben, etc… Dat zijn zaken om het bidden heen. Het bidden zelf gaat ook volgens bepaalde vastgestelde handelingen. Een aantal voorbeelden:

  • Zo begint het gebed met de Raf’a Yadain: Staand het heffen van de handen tot de oren met de gedachte dat je je terugtrekt van al het wereldse.
  • Het gebed heeft een bepaald motief: terugkerende handeling. Een zo’n ‘motief’ wordt de rak’ah genoemd. Dat is vanaf het punt dat je staat tot en met de tweede sajdah. Het is bijvoorbeeld ook verplicht om in elke rak’ah het eerste hoofdstuk uit de Qur’an te reciteren.
  • Het is wajib (sterk aanbevolen, vrijwel verplicht) voor een man om in gemeenschap te bidden, de vrouw mag daar zelf de keuze in maken.
  • Verder wordt de sajdah als het beste gedeelte van het gebed gezien. Hier plaats men het hoogste lichaamsdeel (het hoofd) op het laagste punt (de grond) en zegt: "Geprezen zij Allah de Hoogste".

Wat is de reden van Salaat?

Los van het hierboven genoemde punt dat het de Miraaj voor de moslims is…

Het is een vorm van nederigheid en respect (zowel fysiek als mentaal), het herdenken van Allah (zowel fysiek als mentaal), het reinigen van jezelf, het vechten tegen je ego, zelfreflectie, etc…

"Recite what is sent of the book by inspiration to you and establish regular prayer: for prayer restrains from shameful and evil deeds; and remembrance of Allah is the greatest thing without doubt.."

(Qur’an, Al-Ankabut, 29/45)

According to Sarraj (d. 378/988) while standing during salat one should be in the consciousness/awareness of being at the presence of Allah. While reciting verses from the Quran one should feel as if God were listening to him. The position of bending to the knees during prayer requires the person to praise Allah and see develop a complete humility. When he begins to rise back into a standing position he should be aware that Allah hears the supplication “Allah hears those who praise Him” (Sami-Allahu liman hamidah). The rules of prostration (sajda) require a person to feel close to Allah.

Hujwiri (465/1072) makes the following comments on the conditions of Salât: “complete Salât whose rules are fully respected means to get cleaned off outwardly from material filth. It also means spiritually getting cleaned from lust and inferior desires. It outwardly means to keep the clothes clean and spiritually means to acquire this dress in a lawful manner. Outward direction during Salât is Ka’ba, the direction of mystery (sýr) is the contemplation and observation. Resisting and fighting against the demands of ego is like a standing position in a Salât (qiyam).

Sunnipath

Waarom moeten moslims als enigen op werk bidden?

Zoals we inmiddels weten heeft de moslim de plicht om te bidden op de manier zoals de Profeet (vzmh) dat deed. In de Qur’an staat aangegeven dat dit moet gebeuren op vastgestelde momenten. Zo is fajr het gebed dat voor zonsopkomst gebeden moet worden, Zohr het gebed van de voormiddag, Asr wordt gebeden in de namiddag, Maghrib bij zonsondergang en ‘Isha na volledige zonsondergang.

Omdat het vijfmaal per dag bidden een verplichting is en de tijden vastgesteld zijn, houdt dat in dat een moslim tussen 9 en 5 in de zomer het Zohr-gebed moet bidden. In de winter houdt dat in dat dan zowel het Zohr-gebed als het Asr-gebed tussen 9 en 5 gebeden moeten worden (ligt aan tijd van zonsondergang). Dus dat zijn maximaal twee gebeden op werk.

Als alleen de verplichte delen van het gebed gebeden worden, zou dat inclusief het reinigen van jezelf best in 10 minuten te doen zijn en dus ook best in de lunchpauzes of koffiepauzes. Het hele probleem dat gemaakt wordt over het bidden op werk is dus gebaseerd op maximaal 20 minuten die eigenlijk toch al plaatsvinden in de pauzes.


Check it out:

– Andere artikelen in de Islam voor Dummies reeks
– De complete manier van bidden is hier te vinden.
– De achterliggende gedachtes bij de handelingen zijn hier te vinden.