Voorpagina Algemeen

‘Aqidah-politie

Iedereen kent ze wel: jonge moslims die zichzelf tot politieagent hebben benoemd en anderen, wiens opvatting van de Islam niet strookt met die van hen, verklaren tot kafir (ongelovige) of mushrik (veelgoden aanbidder). In plaats van zich bezig te houden met het binnentrekken van mensen in de Islam, lijkt hun enige doel te zijn zoveel mogelijk mensen eruit te kikkeren. Toppunt van egoïsme en bezittingsdrang wellicht?

Shaykh Nuh Ha Mim Keller gaat in in dit artikel in op hoe men in het verleden omging met verschillende opvattingen op het gebied van de Kalam (islamitische leerstellingen). Zijn belangrijkste conclusie is dat nuances en verschil in opvattingen altijd hebben bestaan, en dat er altijd ruimte is geweest om ‘anders te denken’ over allerlei zaken binnen de Islam.

Door de prominente rol van internet in de zoektocht naar kennis i.p.v. het beproefde ijazah-systeem, is er een groot gebrek ontstaan aan fundamentele kennis in de islamitische wetenschappen. Met alle gevolgen van dien….

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van