Voorpagina Algemeen, Website

Wijblijvenhier.nl ingeburgerd

Hendrik Jan Bakker is gastarbeider voor wijblijvenhier.nl. Zijn kijk op wijblijvenhier.nl:

Na een jaar is Wijblijvenhier.nl wel ingeburgerd lijkt mij. Of ze de test ook doorstaan is maar zeer de vraag, want ze integreren met behoud van eigen identiteit en dat mag sinds kort niet meer. De taaltest voor oudkomers (die er nu niet zal komen omdat die onwettig is) doorstaan ze gelukkig met verve.

Als bevooroordeeld gastarbeider mag ik wel zeggen dat Wijblijvenhier.nl een aanwinst is voor de Nederlandse samenleving. Moslims die laten zien dat ze gewone mensen zijn met hart voor Nederland. Gewone mensen zoals andere Nederlanders, al of niet met roots in verre buitenlanden. Gewone mensen die hun religie proberen in te passen in een religievijandige samenleving. Gewone mensen met deels andere gewoonten; de peper in de Nederlandse eenheidsworst.

De bijdragen van de vaste crew geven inzicht in hun dagelijks leven, hun houding tegenover typisch Nederlandse zaken en hun omgang met religie. Een unieke bron van informatie voor wie geen moslims in zijn persoonlijke kennissenkring heeft.

Enkele tips aan de redactie:

Artikelen over islamdilemma’s kunnen interessant zijn voor niet-moslims, maar probeer moslimjargon te vermijden of leg het uit. Dat bevordert de begrijpelijkheid. Neem bij het schrijven een niet-moslim als lezer in gedachten.

Probeer de reacties beter te kanaliseren. Te vaak gaan ze off-topic, worden het onderonsjes of welles-nietesspelletjes. Weiger reacties van mensen die zich achter allerlei nicknames verschuilen en geen geldig e-mailadres opgeven.

Nu we hebben kunnen kennismaken van de leefwereld van nieuwe Nederlanders met een moslimachtergrond zou het leuk zijn om ook jullie familieleden in de landen van herkomst eens aan het woord te laten, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen een week lang een dagboek bij te houden. Zo krijgen naamloze moslims in verre, gevaarlijke oorden een, wellicht vriendelijk, gezicht.


Hendrik Jan Bakker is sinds 1997 moslim. Hij is geboren in Nederland en heeft een Indische moeder, Duitse grootmoeder en waarschijnlijk verre joodse voorouders. Hij heeft HBO museumwerk gestudeerd en een secretaresse-opleiding, momenteel is hij werkzaam als juridisch secretaresse. Hiernaast schrijft hij stukken en is beheerder van de websites abubakker.nl en mysubmission.nl.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie