Voorpagina Algemeen

Het morele en politieke dilemma van Wilders en zijn politieke partij

Als mijn naam of die van mijn partij tientallen keren zou worden genoemd in een 1500 pagina’s tellend manifest, zou ik toch iets van gewetensbezwaren krijgen. Maar Wilders niet. Hij speelt opnieuw de vermoorde politieke onschuld. De Nederlandse media berichten er wel over, maar sparen Wilders in de discussies die daarop volgen. Hier maakt Wilders natuurlijk handig gebruik van om links de schuld van de aanslag in de schoenen te schuiven.

In de ons omringende landen worden vergelijkbare discussies gevoerd en liggen politici met rechts-populistische opvattingen als Wilders gigantisch onder vuur. In Nederland niet. Wilders ziet zijn kans schoon en gaat vervolgens in de tegenaanval. Hij stelt in een persverklaring dat noch hij noch de PVV verantwoordelijk zijn voor de daden van de rechts-extremistische christenfundamentalist de Noor Anders Behring Breivik.

Noch Wilders noch zijn aanhang lijken er überhaupt moeite mee te hebben dat Breivik geïnspireerd is geraakt door de ideologie van de PVV. Als datgene waarin ik heilig geloof of mijn politieke identiteit aan ontleen, wordt misbruikt zou ik me daar niet prettig bij voelen. En ik zou daar onmiddellijk tegen ageren. Wat ik niet zou doen, is het geweld tegen onschuldige jonge sociaal-democraten goedpraten, omdat zij aan de tegenovergestelde kant van het politieke spectrum bewegen. Dan maak je dezelfde fout die je eerder de linkse partijen hebt verweten.

Menselijke empathie, dat is wat ik de afgelopen dagen heb gemist bij de aanhang van de Partij voor de Vrijheid. De mensen die het ‘sociale’ gezicht van de PVV enigszins kunnen redden, die hoor ik al tijden niet meer. Hoe je het wendt of keert: het imago van Wilders, zijn PVV en dat van haar kiezers is voorgoed besmet geraakt met geweld na de vreselijke gebeurtenissen in Noorwegen. Een beknopte persverklaring is dan wat ik niet verwacht van een politicus wiens naam tientallen keren voorkomt in een manifest dat geweld tegen onschuldige mensen rechtvaardigt.

Maar Wilders kwam al snel na de dubbele aanslag in Noorwegen met een reactie via Twitter voor de bühne. Hij heeft deze afschuwelijke daad uiteraard veroordeeld en zich gedistantieerd van Anders Behring Breivik door hem als eenzame gek en psychopaat neer te zetten. Wat ik dan alleen niet begrijp, is dat veel redelijk extreem-rechts georiënteerde PVV-kiezers zijn manifest redelijk snel hebben omarmd en Breivik tot held hebben verklaard en in hun harten hebben gesloten.

De eerlijkheid gebiedt dan ook te zeggen dat op de meeste rechts-populistische tot extreem-rechtse websites een euforische stemming heerst, want links is nu eindelijk een lesje geleerd. Dat geeft mij toch stellig de indruk dat Wilders een andere politieke boodschap communiceert naar zijn aanhang dan naar de buitenwereld toe. Als Wilders zijn geloofwaardigheid op dit punt niet wil verliezen in de publieke opinie, moet hij op zijn minst zijn kiezers en publique vragen om afstand te nemen van het manifest. Dat heeft Wilders tot nog toe niet gedaan en dat zal hij nooit doen.

Wilders heeft wel de aanslag veroordeeld, maar niet het manifest zelf. Hoe anders was dat in de periode na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, Madrid en Londen? Om mijn critici een streep voor te zijn, wil ik benadrukken dat het niet gaat om de hoeveelheid aanslagen, maar om het principe dat ook hier van toepassing is. In die tijd werden alle moslims direct of indirect verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen. Mag ik nu alle PVV-kiezers verantwoordelijk houden?

Oorlog tegen de Islam

Zolang rechtse populisten als Wilders roepen dat het Westen in oorlog is met de islam en deze gewonnen moet worden, zoals hij dat laatst deed voor een groep extremistische joden in Jeruzalem, wordt steevast de indruk gewekt dat er geen politieke oplossingen meer zijn en dat het gebruik van geweld rest en dus is gerechtvaardigd. Oke, het zou raar zijn als Wilders dropjes, klompen en Delfts Blauw zou uitdelen in de strijd tegen de islam. Maar dat neemt niet weg dat Wilders heel bewust een klimaat creëert alsof er een oorlog gaande is. Hij politiseert ook nog eens de aanslagen door links aan te vallen.

De vermeende oorlog tegen de islam is volgens mij de belangrijkste beweegreden geweest voor Breivik om een aanslag te plegen in het regeringscentrum van Oslo en op het Noorse eiland Utoya waarbij 77 doden zijn gevallen. Links is in de ogen van Breivik, net als die van Wilders, verantwoordelijk voor wat het mislukken van de multiculturele samenleving heet.

Links heeft volgens Breivik de Westerse normen en waarden in de uitverkoop gedaan en de islam binnengehaald. Dat is ook wat Wilders in zijn speeches propageert. Breivik heeft zich net als Wilders ook tegen links gekeerd, omdat linkse partijen over het algemeen een stuk kritischer zijn geworden op de politiek van Israël en het land niet langer de gewenste voorkeursbehandeling meer willen geven.

Eurabia

Wie als nietsvermoedende Nederlander gaat surfen op de website van Elsevier en het forum voor de Vrijheid leest wat ik bedoel en ziet zelf hoe overdreven de reacties zijn en altijd fel gekant tegen de islam op de meest onredelijke manier en zeer uitgesproken en altijd lovend over Israel. Dit kan op geen enkele manier toeval zijn. Wilders is het product van de pro-Israel lobby in Nederland. Net als Robert Spencer dat is in de VS. De grote inspirator van ‘onze’ Wilders is Giselle Littman. U kent haar beter onder haar pseudoniem Bat Ye’or. De vrouw achter de Eurabia hypothese. Breivik ziet in Wilders zijn grote voorbeeld. Bate Ye’or is dat in Wilders’ ogen.

“Eurabia is een neologisme waarmee de schrijfster Bat Ye’or (pseud.) een geïslamiseerd Europa aanduidt dat uiteindelijk opgaat in de Arabische wereld.” (zie voor meer info: Wikipedia)

Misschien help ik u zo te begrijpen waarom op de website van het Forum voor de Vrijheid, NEE! staat in de Europese vlag. Let vooral ook op de Israelische en Amerikaanse vlag. Waarom Wilders het voortdurend heeft over massa-immigratie en de islamisering van Europa, die op geen enkele manier zijn te bewijzen. Wilders weet dit dondersgoed. Het gaat Wilders ook niet om de feiten of statistische aantallen, maar om het in stand houden van een spook dat niet bestaat. Begrijpt u nu waarom vaak een pro-Israëlisch symbool prijkt op de bewuste website en dat deze en gene zich vaak een vriend van Israël noemt. Toeval?

Het gedachtegoed van Wilders is ontleend aan dat van Bat Ye’or. Zij is als Joods-Egyptische ingelijfd door de pro-Israël lobby om de anti-islam sentimenten in Europa uit te melken en om te buigen in het voordeel van Israël. Israël vaart namelijk wel bij de toenemende anti-islam sentimenten in Europa. Dat is de enige en juiste verklaring voor waarom de vrienden van Israël steeds te vinden zijn op de anti-islam websites.
Israël ziet in de huidige linkse partijen een grote bedreiging. Ook in eigen land wordt links behandeld als verraders van de Israëlische samenleving. Wilders is een product van de pro-Israël lobby die weinig waarde hecht aan de Nederlandse belangen. In ieder geval is het een onmiskenbaar gegeven dat de pro-Israël aanhangers zijn oververtegenwoordigd in de anti-islam beweging van Wilders en zijn geestverwanten. Toeval?

Het Palestijns-Israëlisch conflict

Ook al zijn Henk en Ingrid totaal niet geïnteresseerd in het Palestijns-Israëlisch conflict. De anti-islam politiek van Wilders heeft haar basis in dit conflict.

Laat ik u dit voorspellen. Hoe kritischer de opstelling van de EU wordt, vooral vanuit de hoek van de linkse partijen, ten opzichte van de bezettings- en annexatiepolitiek van de staat Israël. Hoe harder de pro-Israël lobby onder leiding van Bat Ye’or, Wilders, Spencer en al die anderen die deel uitmaken van de wereldwijde anti-islam beweging nog harder hun best zullen doen de anti-islam sentimenten in Europa tot nieuwe ongekende hoogten te brengen.

Tegelijkertijd zal iedere gelegenheid door deze extreem-rechts-populistische figuren worden benut om links verder te demoniseren. Links is in die aangewezen rechtse kringen het synoniem voor verraad. Op de laatste plaats, maar uiteindelijk verreweg het belangrijkste argument voor Wilders en zijn financiers uit de VS en Israel, is dat links en de islam de grootste vijanden zullen zijn van Israel in de nabije toekomst.

Dat is de verklaring waarom Wilders zijn diepgewortelde haat tegen links en de islam bewust openlijk uitspreekt en tot (oorlogs)retoriek heeft gemaakt. Al het andere wat echt belangrijk is voor Nederland dat moet wijken voor zijn pro-Israëlische agenda. Dat is de enige echte verklaring waarom Wilders wel afstand neemt van Anders Behring Breivik maar niet van zijn manifest. Hier kom ik nog op terug.

Overeenkomsten

De Noorse dader die zichzelf ziet als de zeldzame beschermer van de Westerse normen en waarden, verwijst niet voor niets meer dan dertig keer naar Wilders en zijn PVV, naar het werk van Robert Spencer en dat van Bate Ye’or. De aanslagen in Noorwegen zijn niet het werk van een eenzame gek of psychopaat, maar een labiele angstige Noor die tegelijkertijd ook intelligent is. Breivik gelooft echt dat hetgeen wat Wilders en zijn geestverwanten hem hebben toegefluisterd ook daadwerkelijk klopt.

Breivik’s opvatten komen een op een overeen met die van Wilders. Namelijk; het Westen is in oorlog met de islam en links faciliteert de islam om een Eurabia mogelijk te maken. Dames en heren dat is waar de scheidslijn tussen een onschuldig ogende etnocentrist en terrorist in elkaar overloopt. Wilders weet dus heel goed dat hij het manifest dat door Breivik is geschreven niet kan veroordelen, omdat hij die ruimte niet heeft. Anders zou hij op ramkoers komen te liggen met zijn geestverwanten en financiers van zijn partij. De PVV is voor haar voortbestaan afhankelijk van buitenlandse geldschieters.

Dat is de reden waarom Wilders zich direct heeft gedistantieerd van Breivik. Net als Spencer en Bate Ye’or. Breivik is dus verraden door zijn lichtende voorbeelden. Excuses van Wilders hoeven we dus niet te verwachten. De kwalijke aspiraties van Wilders en zijn anti-islam beweging annex pro-Israel lobby staan boven het morele en politieke geweten van de Partij voor de Vrijheid. Daarom zal Wilders nooit zelf als politieke leider van de PVV het manifest van Breivik uit eigen beweging veroordelen.

Het manifest van Breivik is gebaseerd op dezelfde ideologie die Wilders aanhangt en dus indirect is het ook zijn manifest. Dat maakt hem dus indirect medeverantwoordelijk. Wilders kan blijven beweren van niet. Wilders is daarnaast chantabel, omdat hij geld aanneemt van mensen in het buitenland die een andere agenda nastreven dan goed is voor Nederland. Wilders kan dit eigenlijk niet maken als Nederlandse politicus, maar hij krijgt alle ruimte en vrijspel van Donner om geen transparantie te hoeven bieden.

Openbaarheid

Daarom pleit ik er al jaren voor dat geldstromen naar de partijkas van de PVV openbaar moeten worden gemaakt. Alleen dan kunnen we zien welke duistere figuren, die voor Nederlandse begrippen op zijn minst beschouwd kunnen worden als zeer extreem, ontmaskerd kunnen worden. Die ontmaskering zal onherroepelijk de val van de PVV inluiden.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata