Voorpagina Algemeen

Ramadan is…

Op één of andere manier is de wereld in geslopen dat het doel van Ramadan is om te beseffen hoe zwaar de hongerigen in Afrika het wel niet hebben. En dat terwijl toch vrij duidelijk in de Quran staat dat het doel van het vasten in de Ramadan is om Taqwa (nee, geen taqiyya), zeg maar ‘godsbewustzijn’, te ontwikkelen. Dankbaarheid, solidariteit, geduld, empathie, het gevecht tussen goed en kwaad in jezelf en je eigen spirituele ontwikkeling zijn daar zeker een onderdeel van.  Hier wat voorbeelden van wat Ramadan nog meer is.

… inspiratie:

Islam is about always having balance and I think the Prophet’s (peace be upon him) message was fundamentally about having balance and equilibrium in all that we do. (Myriam Francois-Cerrah)

… ‘sabr’

Sabr = geduld, kalmte, berusting

Slachtoffer van plunderaars sterft voor ogen vader

… elk jaar weer diezelfde discussies

Ramadan voor Dummies

… veel nasheed luisteren

… een vriend die je net voor de Iftar dit filmpje stuurt

… geven

… goede voornemens

… opladen

toch weer even die energie opladen om uit te leggen dat we niet eng zijn (hoe vermoeiend en treurig dat ook is)

… tijd voor zelfreflectie

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

57 Reacties op Ramadan is…

 1. avatar Mohammed Boubkari says:

  Dat Ramadan zou zijn om te voelen wat het is om honger te lijden en wat de armen dagelijks voelen is inderdaad één van de vele misverstanden die er rondom de Islamitische geboden en verboden de ronde doen misverstanden waar meestal moslims vaak zelf debet aan zijn.

  1)Er is geen Qur’an vers of Hadith die dat beweert!
  2)De meesten armen lijden geen honger. Honger wordt er meestal alleen geleden als er hongersnood is!
  3)Ook de armen moeten vasten. Waarom iemand laten vasten die dagelijks hongerlijdt?
  4)Armen hebben meestal aan water geen gebrek dus. Dus waarom geen water overdag drinken? Wat is de ratio achter het dorst lijden ten aanzien van de hongerende medemens?
  5)Vasten is verplicht in de Ramadan ( uitzonderingen daargelaten) maar aanbevolen op bepaalde dagen het gehele jaar door. Als het de bedoeling was te denken aan de hongerige dan was het niet aanbevolen te vasten op bepaalde dagen maar verplicht.
  6)Wie een dag niets eet heeft geen honger aan het einde van de dag maar “grote” trek en naarmate de Ramadan vordert wordt die trek met de dag kleiner dus doet het teniet de gedachte aan honger en hongerlijden.
  7)Het bestrijden van honger en armoede is een morele plicht die deels valt onder het religieuze verplichte zakat ( belasting over het eigen “vermogen”) en het vrijwillige sadaqa ( geven van giften) en heeft niets te maken met de Ramadan

 2. avatar expat says:

  …en dat terwijl toch vrij duidelijk in de Quran staat dat het doel van het vasten in de Ramadan is om … godsbewustzijn te ontwikkelen”

  Toch is het een beetje vreemd, wat er in de koran over het vasten staat, want er staat namelijk nog iets bij : “O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn“, en dat doet vermoeden dat de koran helemaal niet zo origineel is als velen ons willen doen geloven. De ramadan is van oorsprong helemaal niet islamitisch want kennelijk zijn er oudere pre-mohammedaanse geschriften waar Mohammed zich op gebaseerd moet hebben. De vraag werpt zich dus op, van welke (“ongelovige”) volksstammen waren deze voorschriften dan wel afkomstig? Het vasten bij joden en christenen, die overigens nauwelijks als “ongelovig” kunnen worden betiteld (temeer omdat de koran gedeeltelijk uit hun heilige boeken lijkt te zijn overgeschreven), is in elk geval anders van aard.

  Nu weet ik wel dat het wel los loopt met deze vrijwillige zelfkwelling (uit de cijfers van het midden en kleinbedrijf blijkt immers dat de ramadan voor een piek zorgt in de omzet van voedsel), maar om hier te lezen dat het godsbewustzijn ontwikkeld zou worden door de voorschriften van kennelijk vóór-Mohammedaanse “ongelovigen” op te volgen zet mij wel aan tot nadenken en andere mijmeringen…

 3. avatar Dus says:

  @ Expat: Dat is dus precies wat er mee bedoelt wordt met dat vers. Dat onze voorvaderen, voorgangers hier op aarde ook al vasten en dat het hen verplicht is gesteld en dat dat ook verplicht is gesteld voor moslims. De reden dat het zo islamitisch lijkt komt denk ik toch echt omdat de moslims dit grotendeels nog steeds doen tegenwoordig en het bij andere religies in veel mindere mate voorkomt, of men niet eens meer realiseert dat het bij hun geloof hoort. Dus zo gek is jouw gedachte nog niet en dat weet elke moslim zo’n beetje wel :)

 4. avatar expat says:

  @ Dus, maar lees nou eens wat er stáát: “O, gij gelovigen… en …zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven. Wie waren er vóór de gelovigen? Dat moeten dan wel de ongelovigen geweest zijn. En door wie was het dan voorgeschreven? De “heilige boeken” van joden en christenen zijn bewaard, afgezien ervan dat die niet eens ongelovig waren, en die boeken zeggen niks over een vastenmaand (op de manier waarop moslims vasten, d.w.z. overdag niks en ’s nachts alles dubbel inhalen, een soort nachtelijk carnaval dus). En andere bronnen zijn er niet. Ik zie vanuit meerdere invalshoeken dus niet in hoe op deze manier een “godsbewustzijn” ontwikkeld zou kunnen worden want het is eerder een collectief ritueel waar een soort tribaal bewustzijn mee wordt onderhouden. Maar dat zou wel héél erg afleiden van een opperwezen dat alle mensen gelijk geschapen heeft, toch?

  Kortom, wat er staat (“het leidt naar god”) kan niet waar zijn, want het werkt onderscheid in de hand (m.b.t. gelovigen en ongelovigen die dat soort vasten niet nastreven) en het leidt daarom juist af van de mensen, de universele gelijkheid van mensen en dus ook van god.

 5. avatar Mohammed Boubkari says:

  “Kortom, wat er staat (“het leidt naar god”) kan niet waar zijn, want het werkt onderscheid in de hand (m.b.t. gelovigen en ongelovigen die dat soort vasten niet nastreven) en het leidt daarom juist af van de mensen, de universele gelijkheid van mensen en dus ook van god.”

  Expatje Islamofoobjes logica volgend mogen Joden, Hindoes, Christenen, Boeddhisten etc geen enkele religieuze gebod of verbod en viering houden want het werkt onderscheid in de hand ( m.b.t. mensen die dat soort geboden, verboden en vieringen niet houden).

  Maar laten we verder redeneren volgens die logica ook seculiere geboden, verboden en vieringen die te maken hebben met natie, nationalisme en de eigen cultuur en die mensen onderscheiden van andere naties en culturen moeten verdwijnen want het maakt onderscheid tussen mensen.

  Kortom Expatje Islamofoobje is voor de afschaffing van alle religies, culturen, naties etc.

  Blijft de vraag over wat dan die algemene universele cultuur moet zijn waar iedereen zich aan moet houden om maar ook niet de geringste vorm van onderscheid te laten blijven bestaan tussen mensen onderling: De Dictatuur van de totale eenvormigheid.

  Welkom in de Brave New World van Expatje Islamofoobje.

 6. avatar Eb. says:

  @ expat, maar lees nou eens wat er stáát: “O, gij gelovigen… en …zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven. Wie waren er vóór de gelovigen?

  ———————————————

  DAt waren de generaties voor ons

 7. avatar Baka says:

  ‘Expatje Islamofoobjes’

  Zo te zien is het ‘islamietje’ weer eens teentjes getrapt.

 8. avatar Mohammed Boubkari says:

  Ach gut wat hartverwarmend islamofoobje komt op voor een geestverwantje!

  Dus bakaatje islamofoobje is het eens me de logica van expatje islamofoobje?

 9. avatar petals says:

  Wanneer hou jij nou eindelijk eens op met dat denigrerende taalgebruik meneer Boubkari? Het irriteert mateloos, je komt over als een klein kind.

  On topic. Ramadan is ook verplichte zakaat geven toch? Dit alles om je bewust te zijn dat je van God alles hebt gekregen en dat moet delen met de armen. Alle armen, zou je toch zeggen.

  Kan een van de moslims mij verklaren waarom de verplichte zakaat dan niet naar niet-moslims mag gaan? Behalve onder de conditie dat hun hart daardoor wellicht verzacht zou worden voor de islam, en ze zich dus zouden kunnen bekeren?
  En wat zou je doen als er in de ramadan een kaafir met grote problemen zit? Je mag immers je zakaat niet aan hem geven om hem uit de problemen te helpen. Nee, dat geld gaat verplicht naar een moslim in de problemen.

  Voor mij is daarmee bewezen dat het doel niet is: houden van mensen en mensen helpen, maakt niet uit wat hun geloof is. Maar het enige doel van die zakaat is mensen naar de islam brengen. Toch heel wat anders vanuit het oogpunt van de universele medemenselijkheid en tolerantie. Graag het commentaar van een moslim.

 10. avatar Mohammed Boubkari says:

  Het is ook denigrerend en met welgemeende verachting bedoeld petalstje islamofooje en dat het jou irriteert doet mij dan ook plezier.

  Voor een ex-moslim die jarenlang de Islamitische geboden en verboden heeft bestudeerd geef je weer blijk van een onwetendheid die vraagtekens zet bij dat jarenlange bestuderen!

  Moslims zijn verplicht aan het einde van de Ramadan de zakat ul-fitr te geven opdat medemoslims aan het einde van de Ramadan ook feest kunnen vieren.

  Vasten niet-moslims ramadan? Zo waarom zouden moslims dan zakat ul-fitr moeten geven aan niet-moslims die dat feest toch niet vieren?

  Wat betreft de eigenlijke Zakat daar zijn regels voor waar aan moslims zich moeten houden. Dat jou dat als islamofoobje irriteert en hier probeert te gebruiken als stok om de Islam in een kwaaddaglicht te stellen dat is je goed recht maar je bereikt er niet meer mee dan dat je afkeer en haat tegenover de Islam openlijk hier tentoonstelt.

  Het staat overigens een moslim vrij te geven aan niet-moslims zonder daarbij een religieus voorschrift te overtreden!

 11. avatar expat says:

  Boubkari zei : “Joden, Hindoes, Christenen, Boeddhisten etc geen enkele religieuze gebod of verbod en viering houden want het werkt onderscheid in de hand

  Maar dan zie je iets belangrijks over het hoofd wat ik wel degelijk gezegd heb: het punt was nou net of de ramadan naar god zou leiden. Dragen nachtelijke schranspartijen daar aan mee? Dat ik verder mijn bedenkingen heb tegen het slaafs opvolgen van orders, (ook als dat bij Joden, hindoes etc. zou zijn), voegt daar weinig aan toe en doet daar ook niets van af). Met vieringen is niks mis. Iedereen kan daar aan meedoen. Zo was op de verjaardag van mijn dochtertje haar (chinees) vriendinnetje aanwezig die ze voornamelijk kende omdat ze op school een Sinterklaassurprise voor haar had gemaakt. Maar moslimklasgenootjes deden niet mee, die mochten niet van thuis. En dan ga jij ontkennen dat dat niets met de moslim-groepsvorming te maken heeft?

  Expat is voor de afschaffing van alle religies, culturen, naties etc... Nou wordt ie helemaal mooi! Het is de islam die zich altijd op “Multiculti” beroept. In dit land dan. Mijn kritiek op de islam is juist dat het zich niet consequent opstelt en hypocriet is, omdat ze zelf elke vorm van multiculturalisme afwijst in de moslimlanden (waar de islam in de meerderheid is). Ik sta even afstandelijk tegenover multiculti (multikrols) als tegen de islam-dogmatiek (“befehl ist befehl”, en “je mag alleen maar meepraten als je hetzelfde gelooft als wij”). Maar op geen enkele manier betekent dit dat ik tegen cultuur zou zijn. Integendeel. Ik heb juist mijn bedenkingen bij de islam omdat deze ge- en verbodscultuur rechtstreeks naar de mentale en culturele woesternij leidt. Ik begon er niet over hoor, maar ik wens me wel te verdedigen : als iets of iemand “de totale eenvormigheid” zou nastreven, dan is het de islam wel dat zo’n beetje het gehele leven, inclusief ramadan door de voorschriften en ge- en verboden van de sharia wil laten regelen.

 12. avatar expat says:

  Wat betreft de eigenlijke Zakat daar zijn regels voor waar aan moslims zich moeten houden.

  Dat zal best, de islam bestaat immers voornamelijk uit ge- en verboden (“regeltjes”) Maar ga nou eens in op iets dat ook gezegd is en wat méér aandacht verdient: wat is nou belangrijker, deze of gene islam-interpretatie of de universele gelijkheid van alle mensen? Waarmee dien je god nou meer, met het eerste of met het actief nastreven van het tweede?

  Of denk je soms stiekem dat als iedereen een regeltjesopvolgende islamiet is, iedereen dan ook gelijk is? (Lang leve de jihad!)

 13. avatar ebuzer says:

  @ Expat

  U zegt:
  ” “O, gij gelovigen… en …zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven. Wie waren er vóór de gelovigen? Dat moeten dan wel de ongelovigen geweest zijn. En door wie was het dan voorgeschreven? De “heilige boeken” van joden en christenen zijn bewaard, afgezien ervan dat die niet eens ongelovig waren, en die boeken zeggen niks over een vastenmaand (op de manier waarop moslims vasten, d.w.z. overdag niks en ‘s nachts alles dubbel inhalen, een soort nachtelijk carnaval dus).”

  Met betrekking tot de Koranvers die u citeerde (Baqarah, 183) staat in Tafsir al-Mizan (Tabatabai) het volgende geschreven:

  ” “Siyam” and “sawm” are infinite verbs meaning to abstain from an action, like abstaining from eating, drinking, sexual intercourse, talking, walking, etc. Also it is said that it means abstaining from desirable and coveted things. Later in religion, it was mostly used for abstaining from some specified things from dawn-break up to sunset with intention (niyya).

  Those before you means the nations, that came before the advent of Islam: the followers of the previous prophets, like the followers of Musa and ‘Isa etc. It is the meaning understood from this phrase wherever it occurs in the Qur’an.

  The comparison as it was prescribed for those before you is not general; it does not cover all the peoples, nor all the details of the Islamic fast. In other words, it does not mean that the fast was prescribed for the followers of all previous prophets, nor that the fast ordained for them was like the Islamic fast in all the details, like period, rules and other particulars. The comparison is only in the principles of fasting and abstaining from some things – without any regard to the particulars.”

  Ik hoop dat het nuttig zal zijn bij het begrijpen van de Koranvers.

  Met vriendelijke groet,

  Ebuzer

 14. avatar Mohammed Boubkari says:

  Zo kennen we ons islamoofbje weer. Eerst iets beweren en dan wanneer er gewezen wordt op de logische consequenties van die bewering daar niets tegen inbrengen maar gewoonweg nog meer nonsens beweringen posten in een vlucht naar voren.

  Dus nogmaals het citaat:

  “ Kortom, wat er staat (“het leidt naar god”) kan niet waar zijn, want het werkt onderscheid in de hand (m.b.t. gelovigen en ongelovigen die dat soort vasten niet nastreven) en het leidt daarom juist af van de mensen, de universele gelijkheid van mensen en dus ook van god.” ]

  Bovenstaande is exaptje islamoofbjes stokpaardje namelijk alles wat moslims doen in religeuze zin bestempelen als wat moslims speciefiek doen om zich te onderscheinden van anderen. Dat was zo bij de discussie over Halal vlees en nu bij de Ramadan komt hij er weer mee aanzetten.

  Dat onderscheid maken tussen wij & Zij een universieel gegeven is dat religie en cultuur overschrijdend is en zich van micro ( gezinsituatie) tot macro ( wereldniveau) is iets dat expatje islamofoobje eventjes vergeet in zijn hetze tegen alles wat des Islams is.

  Nu hij weet dat hij de logica van zijn beweringen niet kan verdedigen gooit hij het over een andere boeg en begint over schranspartijen en navenante spirituele armoede van het vasten in de Ramadan.

  Is expatje islamofoobje bij tientallen representatieve moslimgezinnen aanwezig geweest bij het vebreken van het vasten om met eigen ogen die schranspartijen die naar zijn zeggen plaatsvinden te hebben aanschouwd?

  Antwoord: NEE!

  Citeert expatje islamoofbje gezaghebbende studies van antroplogen, islamologen etc die daar onderzoek naar hebben gedaan en bevestigen dat die schranspartijen plaatsvinden?

  Antwoord: NEE!

  Heeft expatje islamofoobje met tientallen representatieve moslims gesproken over hoe zij de Ramadan spirtueel hebben ervaart en als antwoord gevonden dat de meeste van hen niets van dien hebben ervaren gedurende de Ramadan?

  Antwoord: NEE!

  Citeert expatje islamoofbje gezaghebbende studies van antroplogen, islamologen etc die daar onderzoek naar hebben gedaan en bevestigen dat voor de meerderheid van de moslims Ramadan spiritueel geen enkele toegevoegde waarde heeft?

  Antwoord: NEE!

  Wat expatje islamofoobje zoals gewoonlijk doet is zijn eigen afkeer en haat tegen de Islam laten spreken zonder enige kennis van zaken om elke religeuze uiting van moslims te denigreren als weinig om het lijf hebbende en door moslims alleen instand gehouden om zich te onderscheiden van anderen.

 15. avatar Samir says:

  @petals: “Kan een van de moslims mij verklaren waarom de verplichte zakaat dan niet naar niet-moslims mag gaan?”

  Zakaat is gewoon een religieuze verplichting voor een moslim die voor medemoslims is bedoeld. Maar dat neemt niet weg dat je niet aan niet-moslims mag geven, alleen noem je het dan Sadaqah. In beide gevallen geef je geld of voedsel e.d., maar je noemt het anders afhankelijk van degene aan wie je het geeft en met welke intentie je dat doet.

  Zie het als de miljarden die naar Griekenland gaan en dat we ‘steun aan een bondgenoot van het EU’ noemen. En geld dat we aan ontwikkelingslanden geven en dat ‘ontwikkelingshulp’ noemen. In beide gevallen geef je geld, maar je noemt het anders, afhankelijk van aan wie je geeft en met welke intentie je dat doet.

  Het is gewoon onwaar als je stelt dat moslims geen compassie mogen hebben met niet-moslims.

 16. avatar expat says:

  Citeert expatje islamoofbje gezaghebbende studies van antroplogen, islamologen etc die daar onderzoek naar hebben gedaan en bevestigen dat die schranspartijen plaatsvinden? Antwoord: NEE! , zegt Boubkari met alle kippendrift die in hem steekt vanuit zijn diepste kippenborst.

  Wat hij zegt klopt overigens. Is ook niet nodig. Eerder had ik namelijk al aangegeven waarom ik dat kon zeggen: “uit de cijfers van het midden en kleinbedrijf blijkt immers dat de ramadan voor een piek zorgt in de omzet van voedsel”. Ik krijg daarvoor steun uit onver(w/d)achte hoek : “toch blijkt, dat winkeliers hun omzet in deze periode verdriedubbelt”. ergens op het forum van http://www.ontdekislam.nl

 17. avatar expat says:

  Het is gewoon onwaar als je stelt dat moslims geen compassie mogen hebben met niet-moslims“, zegt Samir.

  Dat was de vraag niet (als ik me er even tegenaan mag bemoeien, maar dat mag ik m.i. als lezer). De vraag was waarom zakat niet aan niet-moslims gegeven mag worden. Ik weet dat niet, ik weet zelfs niet of dat waar is (ik vind het teveel werk om dat hier en nu na te zoeken), maar waarom zou de islam onderscheid maken tussen mensen (als het klopt dat de de een wel en de ander geen zakat kan ontvangen) als Samirs antwoord er op neerkomt dat er eigenlijk géén onderscheid gemaakt wordt tussen mensen? Dat zou de islam tot een bijzonder irrationele godsdienst maken.

 18. avatar Samir says:

  Expat, ik weet niet in wat voor wereld jij leeft, waarin mensen allemaal identiek zijn. Maar er wordt op heel veel plekken in onze maatschappij onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. In bepaalde situaties is dat terecht, soms zelfs noodzakelijk en soms juist onwenselijk of onterecht.

  Wat zakaat betreft, het is een religieuze verplichting voor de moslim. Als moslim kunnen we moeilijk zoiets verplicht stellen aan niet-moslims; wordt dus ook niet gedaan. Waarom zou je als niet-moslim wel zakaat willen ontvangen, terwijl we het je niet verplicht kunnen stellen om het ook te geven? Als je zo graag mee wilt doen met zakaat ( één van de 5 zuilen van de Islam), waarom dan niet aan de andere 4 zuilen?

 19. avatar petals says:

  @Boubkari. Je geeft het tenminste toe (maar ja je kan ook niet anders als je zulke taal consequent blijft uitslaan). Jij wil dus bewust denigrerend zijn tegen andere mensen. Het is maar waar je blij van wordt. Ik ben blij dat ik mezelf niet verlaag tot dit niveau. En ik ben blij dat ik me inderdaad dood erger aan dat soort dingen, want het siert geen enkel mens om zo te discussiëren.

  Verder beweer je: “Moslims zijn verplicht aan het einde van de Ramadan de zakat ul-fitr te geven opdat medemoslims aan het einde van de Ramadan ook feest kunnen vieren.”
  Ik vraag me af waar je dat vandaan hebt. Deze meneer, en met hem vele andere geleerden, legt nog eens helder uit voor wie de zakaat-ul-fitr bestemd is: Al-Shaafa’i zei: “Zakaat al-fitr dient te worden verdeeld onder degenen aan wie ook de zakaat al-maal wordt gegeven en het moet nergens anders aan worden uitgegeven. Het moet worden verdeeld onder de armen en behoeftigen, slaven die een contract hebben gesloten om hun vrijheid van hun meesters te kopen, schuldenaren, degene die strijden op de weg van Allah (Verheven en Glorieus is Hij) en de reizigers”
  (Kitaab al-Oemm: Baab Day’ah Zakaat al-Fitr qabla Qasmihaa).

  Ook op deze site vind ik er helemaal niks van terug: http://www.islamieducation.com/nl/armenbelasting-zakat/zakaatarmenbelasting.html

  Het doel wordt omschreven als: steun aan de armen en jezelf reinigen van zonden, om zo dichter bij Allah te komen.

  Maar mijn vraag blijft staan: waarom niet een niet-moslim helpen als hij honger heeft? Het vieren van een feest is dan blijkbaar belangrijker? Als ik mijn geld weggeef ga ik echt niet eerst nadenken tot welke groep en met welk doel, als iemand honger heeft heeft ie gewoon honger. Of zoals expat het al zegt: wat nou al die regeltjes, is je mens-zijn en het wegnemen van barrières dan niet belangrijker. Volgens allah blijkbaar niet. Dat past perfect in het plaatje wat ik al lang probeer te schilderen, maar waar jullie vakkundig omheen blijven lullen met een dun vernisje van menselijkheid: de islam gaat om het totaal onderwerpen aan Allah, het paradijs is belangrijk, goede daden doe je voor het paradijs en om de islam te doen groeien, niet om liefde vanuit je hart voor alle mensen. Die behoren immers slechts tot de dunya.

  @Samir, tuurlijk weet ik dat er ook vrijwillige bijdragen bestaan maar dat was niet mijn vraag. Ik stel ook helemaal nergens dat een moslim geen compassie mag tonen met een niet-moslim. En ik vind het helemaal belachelijk dat iemand zich maar bij de islam zou moeten aansluiten om die 1e zuil, als hij niet gelooft in de overige 4. Ik word echt helemaal kriegelig van hulp onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld in de derde wereld gaan helpen maar wel onder het mom van evangelisatie, kijk eens hoe goed de moslims of christenen jullie helpen, wij zijn immers jullie broeders en zusters. Maar hoor je niet bij ons, dan krijg je niks. Of in ieder geval gaat de verplichte zakaat aan je neus voorbij.

  De zakaat was voor mij een hele belangrijke reden om de islam heel mooi te vinden, want vrijgevigheid is heel belangrijk, maar dan wel voor alle mensen niet alleen voor je eigen clubje. Jij redeneert een beetje van: ja waarom zou je geld geven aan iemand als die ander er niks voor terug doet, of er niet eens nader door tot de islam komt. Terwijl het doel voor mij is omdat je van een medemens houdt.

 20. avatar Mohammed Boubkari says:

  Het ontkrachten van islamofobe nonsens is zo simpel dat de lol er na een tijdje van afgaat en het niet meer dan routine wordt.

  Expatje islamfoobje heeft niet het de guts om zijn eerdere beweringen te verdedigen of toe te geven dat hij fout zat. Maar dat is exemplarisch voor islamofoobjes en het zou ook niet anders kunnen want wie redeneert uit haat en afkeer kan niet op basis van feiten en argumenten redeneren want de haat en afkeer blokkeert het functioneren van de ratio. Overigens is bij de meeste islamofoobjes het intelligentieniveau van dien aard dat ze zelfs zonder haat en afkeer weinig zinnigs te zeggen hebben.

  Dus in plaats van zijn eerdere bewering dat het vasten in de Ramadan de universele gelijkheid van de mens in gevaar brengt en daarom onwenselijk is en dat de Ramadan van geen enkele spirituele toegevoegde waarde heeft voor moslims te verdedigen gaat hij nu als vlucht over op de bewering dat moslims bij het breken van de vasten aan het schranzen slaan.

  Bewijs daarvoor volgens hem is dat de omzet van de middenstand verdriedubbelt.

  Laten we eerste beginnen met dat schransen.

  Volgens expatje islamofoobje slaan 1,6 miljard moslims bij het breken van het vasten aan het schransen.

  Alle 1,6 miljard moslims schransen en dat is categorisch geen uitzondering mogelijk. Jong, oud, man, vrouw, kind, volwassene etc allen schransen bij het breken van de vasten.

  Moslims eten niet bij het breken van het vasten maar schransen steevast. Eten dat doen mensen, moslims schransen daarentegen.

  Een kenmerk van islamfoobjes is moslims dehumaniseren hen elke vorm van individualiteit ontnemen hen representeren al s robots die eender denken en doen.
  Een andere kenmerk van islamfoobjes is dat ze niet spreken op basis van verifieerbare feiten of steekhoudende argumenten maar stelligheden poneren op basis van niet meer dan wat ze hier en daar lezen, horen en zien. Als ze er maar een negatieve draai aan kunnen geven wat betreft de Islam of moslims. Als de kippen zijn ze erbij om dat dan op discussiefora te posten. Wanneer er dan gehakt gemaakt wordt van hun nonsens en ze niet instaat zijn hetgeen ze in eerste instantie met veel bombarie beweerden te verdedigen dan beginnen ze zijpaden in te slaan of reageren ze niet meer. Om enige tijd later weer met veel bombarie weer iets negatiefs over de Islam of moslims te beweren waarop alles weer van voren aan begint.

  Laten het “bewijs” van expatje islamofoobje eens bekijken dat hij geeft voor zijn bewering dat alle moslims bij het breken van de vasten aan het schransen slaan.

  “de omzet van de middenstand verdriedubbelt”

  Welke middenstand? De gehele Nederlandse middenstand? Kunnen 850000 moslims er met hun kruideniers aankopen er voor zorgen dat de omzet van de middenstand verdriedubbelt? Waar zijn de cijfers waaruit dat blijkt? Let men bij supermarkten op de aankopen van moslims? Zijn er cijfers van het MKB?

  Kortom expatje islamfoobje kakelt na wat hij ergens heeft gelezen en deduceert daarna zonder na te denken want dat hoeft niet als men het heeft over de Islam en moslims dat wel moet leiden tot schranspartijen. Waarschijnlijk een vorm van zelfprojectie. Want hij is niet instaat ( de wil tot) te begrijpen dat zelfs een hogere omzet in kruidenierswaren niet gelijk hoeft te staan aan schranspartijen bij het breken van de vasten.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat die omzet stijging niet te maken heeft met de hoeveelheid voedsel dat gekocht wordt maar meer met het soort producten en de prijs van die producten om maar te zwijgen van de prijsverhogingen die winkeliers zelf toepassen op die producten?

  Zou het ook niet zo kunnen zijn dat met Ramadan moslims veel familie/kennissen/vrienden/buren over de vloer krijgen waardoor men meer uitgeeft aan kruidenierswaren?

  Eenieder die vast weet dat paradoxaal genoeg naarmate de Ramadan vordert de eetlust navenant afneemt. Heeft men de eerste paar dagen nog een grote trek bij het breken van het vasten echter algauw is na een paar happen die trek gestild. Maar al te vaak blijft er meer op tafel staan dan dat er wordt opgegeten.

  Als men veel moslims iets kan verwijten is niet dat men zich te buiten gaat aan voedsel bij het breken van de vasten maar dat men voedsel verspilt door vaak meer te koken dan er wordt gegeten.

  Iedere vrome ( en niet vrome moslims want die gaan dan ook vaak naar de moskee) moslim past er wel op al te veel te eten bij het breken van de vasten want hij/zij weet dat hij/zij over niet al te lange tijd ( gemiddeld 1,5 uur na het breken van het vasten) meer dan een uur lang gaat bidden en met een volle buik tientallen buigingen, prosternaties te maken en daarbij telkens weer zitten, opstaan en staande blijven is vragen om probemen!

  Maar hiervan is expatje islamfoobje niet van op de hoogte vandaar dat hij elke keer hier beweringen maakt over de Islam en moslims die blijk geven van zijn totale onwetendheid, afkeer en haat ten aanzien van de Islam en moslims.

 21. avatar Mohammed Boubkari says:

  Petalstje islamfoobje jouw soort verdient niet beter dan dat ik ze ridiculiseer en bespot! Jij en je geestverwanten komen hier hun islamofobe drek deponeren en verwachten dan dat ze voorkomend en beleefd te wordt worden gestaan.

  Het is dat ik niet wil riskeren dat mijn reacties worden verwijderd want anders had ik andere taal gebruikt dan ik nu placht te doen taal die jij en je geestverwanten eigenlijk verdienen!

  Zoals ik al eerder schreef als ex-moslim ben je heel goed in googelen en het larderen van je reacties islamitische termen maar dat kan niet verhullen dat je ergens de klok hebt horen luiden maar nog steeds niet weet waar de klepel hangt.

  Ik reageerde op deze uitspraak van jouw kant:

  “Ramadan is ook verplichte zakaat geven toch?”

  Waarop ik stelde dat:

  “Moslims zijn verplicht aan het einde van de Ramadan de zakat ul-fitr te geven opdat medemoslims aan het einde van de Ramadan ook feest kunnen vieren.
  Vasten niet-moslims ramadan? Zo waarom zouden moslims dan zakat ul-fitr moeten geven aan niet-moslims die dat feest toch niet vieren?
  Wat betreft de eigenlijke Zakat daar zijn regels voor waar aan moslims zich moeten houden. Dat jou dat als islamofoobje irriteert en hier probeert te gebruiken als stok om de Islam in een kwaaddaglicht te stellen dat is je goed recht maar je bereikt er niet meer mee dan dat je afkeer en haat tegenover de Islam openlijk hier tentoonstelt.”

  De zakat ul-fitr is specifiek bedoelt voor de Ramadan en heeft niets van doen met de eigenlijk zakat in die zin dat die twee los van elkaar zijn als verplichting en zijn qua bedrag en berekening van het tot stand komen van dat bedrag totaal anders. De ene nakomen ontslaat de moslim niet van het nakomen van de ander.

  De eigenlijke zakat is eigenlijk een belasting over roerende en onroerende goederen die men niet nodig heeft om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

  Aan wie de zakat ul-fitr moet worden gegeven is aan moslims zoals ik al gesteld heb in mijn eerdere reactie. Opdat zij mee kunnen delen in de feestvreugde na de Ramadan. Wie geen zakat ul-fitr geeft diens vasten wordt niet geaccepteerd. Dat is het doel van de zakat ul-fitr.

  De zakat en zakat ul-fitr zijn verplicht voor alle moslims ( uitzonderingen daargelaten) en hebben specifieke bestemmingen.

  Dat jij een probleem hebt met specifieke religieuze voorschriften die moslims moeten naleven is jouw probleem. Het zegt meer over jouw preoccupatie met de Islam en moslims dan over de Islam of moslims.

  Het staat moslims overigens vrij om sadaqa ( vrijwillige gift) te geven aan wie men wil.

  Islam is onderwerping aan God dat heb je goed begrepen. Want als er een Almachtige God bestaat ( wat moslims geloven) dan is alles per definitie aan hem onderworpen jij ook!

 22. avatar expat says:

  Dit is een mooie: eerst zeggen dat er helemaal niets extra’s gekocht en geconsumeerd wordt en dat ik daarover zou liegen en fantaseren om daarna te stellen: “Zou het ook niet zo kunnen zijn dat met Ramadan moslims veel familie/kennissen/vrienden/buren over de vloer krijgen waardoor men meer uitgeeft aan kruidenierswaren?

  Ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Ik weet echter natuurlijk niet precies hoe het bij moslims zit, maar bij normale mensen is het zo dat de consumptie per hoofd gelijk is aan de totale uitgaven gedeeld door het aantal koppen. Meer totale uitgaven betekent dan meer consumptie per hoofd. (Oftewel, als we ervan uitgaan dat het aantal koppen gelijk blijft, dan wordt er meer in iedere kop gepropt tijdens de ramadan)

  Maar goed, dit even tussendoor omdat ik wegens allerlei omstandigheden nu even geen tijd heb om op de meer belangrijke punten in te gaan.

 23. avatar dinges says:

  @ mo
  je hebt af en toe goede punten.
  En af en toe maak je pijnlijk duidelijk dat zelf nadenken niet een van de zuilen van jouw geliefde Islam is. ;)

  Maar hoe zit het eigenlijk met respect naar andere mensen in de Islam. Daar toon jij maar bar weinig van. En beweer alstublieft niet dat zoiets niet opgaat voor “islamfoben”.
  (Het is poverigens niet aan een islamofascist om te bepalen wie een islamfoob is.)

 24. avatar petals says:

  @Boubkari
  “Petalstje islamfoobje jouw soort verdient niet beter dan dat ik ze ridiculiseer en bespot! Jij en je geestverwanten komen hier hun islamofobe drek deponeren en verwachten dan dat ze voorkomend en beleefd te wordt worden gestaan.
  Het is dat ik niet wil riskeren dat mijn reacties worden verwijderd want anders had ik andere taal gebruikt dan ik nu placht te doen taal die jij en je geestverwanten eigenlijk verdienen!
  Zoals ik al eerder schreef als ex-moslim ben je heel goed in googelen en het larderen van je reacties islamitische termen maar dat kan niet verhullen dat je ergens de klok hebt horen luiden maar nog steeds niet weet waar de klepel hangt.”

  Eigenlijk zou ik van een fatsoenlijk moderator op een forum al verlangen dat er niet op de man wordt gespeeld met denigrerende namen zoals jij doet. Dat dat hier niet gebeurt, en jij topic na topic kunt doorgaan met het afbranden van anderen zegt ook wel iets over de kwaliteit van de discussie op dit forum. Wat jammer dat je je directe bewoordingen niet kunt zeggen tegen me, je mag het anders ook wel mailen hoor, jullie hebben mijn adres. Ik lig er niet wakker van. Ik vind werkelijk waar dat je je gedraagt als een dreinend kind en je doet de islam er echt geen goed mee. Je laat alleen zien dat je geen volwassen discussie kunt voeren.

  Jij claimt dat ik de klok hoor luiden maar niet weet waar de klepel hangt.
  Dat bleek duidelijk tijdens onze vorige discussie waar ik keer op keer met bronnen en links met uitleg kwam vanuit de islam, maar jij keer op keer antwoorden ontweek en nergens ook maar bent ingegaan op de dingen die ik aandraag. Die toch goed onderbouwd waren. Ik heb zelfs aan jouw eis voldaan en jouw 10 vragen beantwoord, terwijl de bal bij jou lag voor het bewijs. Uiteraard heb ik op die 10 antwoorden geen inhoudelijke reactie gekregen.

  Ook nu weer. Ik zei al in mijn eerste post wat jij in je antwoord ook schrijft, dat er verschillende soorten zakaat bestaan waarvan zakaat-ul-fitr er een is, die verplicht aan het einde van de ramadan moet worden gegeven. Jij roept daarop: maar zakaat ul fitr is alleen zodat mensen het feest mee kunnen beleven. Vervolgens plaats ik een geleerde en een andere site die daar in ieder geval geen blijk van geven, maar die het hebben over hulp aan de armen (moslims wel te verstaan) zodat ze hun schulden af kunnen betalen of zichzelf vrij kunnen kopen als slaaf (het zou eens bij Mohammed vrede zij met hem opgekomen moeten zijn om luidkeels te roepen geen mens is een slaaf, en dus ook niet waardig om vrijgekocht te moeten worden). Dus vraag ik aan jou: waar heb jij dat vandaan.

  Wat krijg ik: alleen een herhaling van jouw kennis. Graag onderbouwing. Wie zegt mij dat jij meer kennis hebt van de islam dan ik? Ondertussen loop je wel steeds te smijten met termen als islamofoob. Meneer Boubkari, ik ben de enige van ons beiden die probeert mijn posts te onderbouwen met teksten uit de islam zelf. Jij kunt dat blijkbaar niet, je valt slechts in herhaling en als je niks meer weet dan stop je gewoon met reageren of je gaat schelden.

  Op mijn en expats constatering dat het volgen van islamitische regeltjes om punten te sparen voor het paradijs blijkbaar belangrijker is dan menswaardigheid en geven vanuit je hart, ga je al helemaal niet in.

 25. avatar Mohammed Boubkari says:

  Wederom kan expatje islamfoobje een bewering die hij met veel aplomb gedaan heeft niet verdedigen, feitelijk en argumentatief niet.

  Het islamfoobje heeft plots geen tijd om dieper in te gaan op de kwestie hahahahahahaha

  Hij citeert mij:

  “Zou het ook niet zo kunnen zijn dat met Ramadan moslims veel familie/kennissen/vrienden/buren over de vloer krijgen waardoor men meer uitgeeft aan kruidenierswaren?”

  Past daarop economie van de koude grond op of beter gezegd projectie en voilá ziedaar zijn bewijs voor de bewering dat moslims zoals hij het noemt bij de iftar aan het schransen slaan.

  Waarom citeerde expatje islamfoobje niet mijn eerste vraag? :

  “Zou het niet zo kunnen zijn dat die omzet stijging niet te maken heeft met de hoeveelheid voedsel dat gekocht wordt maar meer met het soort producten en de prijs van die producten om maar te zwijgen van de prijsverhogingen die winkeliers zelf toepassen op die producten?”

  Om de doodeenvoudige reden dat die vraag zijn eenvoudige notie van:

  Meer omzet = meer voedsel aankopen = meer eten
  onderuithaalt.

  Geen eigen meervoudige waarnemingen van hem, geen verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken zelfs geen cijfers van die verdriedubbeling van de omzet.

  Maar voor islamfoobjes doen feiten en argumenten er niet toe zolang ze maar hun haat en afkeer uitten ook al tentoonstellen ze daarmee hun eigen onwetendheid breeduit.

 26. avatar Mohammed Boubkari says:

  Dingestje islamofoobje zoals ik al eens schreef mijn intelligentie overstijgt niet die van de middelmaat wat betekent dat die van jouw en je geestverwanten hier onder die middelmaat zitten gezien de gang van de discussie hier of beter gezegd wat daarvoor moet doorgaan.

  Iemand die als schuilnaam dinges gebruikt en niet eens de moeite neemt een normale naam te bedenken laat staan dat hij zich met eigen naam en achternaam deelt neemt aan de discussie respecteer ik al sowieso niet!

  Vanwaar die anonimiteit? Waar ben je bang voor? Je mag toch alles zeggen in dit land? Bang dat je mening ooit tegen je wordt gebruikt?

  Ik respecteer mensen in eerste instantie echter wanneer dat respect niet wederkerig is dan houd mijn respect op.

  Jij en je geestverwanten hebben geen respect voor mij waarom zou ik dan respect hebben voor jullie?

  Het feit dat ik jou en je geestverwanten islamfoob noem is niet meer dan terecht de reacties van jullie kant bewijzen dat die benaming niet meer dan terecht is.

  1 Monolithische kijk op de Islam en moslims
  2 Altijd negatief over de Islam en moslims’
  3 Redeneren uit haat en afkeer
  4 Van alles beweren over de Islam en moslims zonder enige kennis of feitelijke bewijzen.

  En zo kan ik nog doorgaan!

  Jij noemt mij een fascist en dan vraag je mij je te respecteren?

  Afgezien dat het linken van een 14 eeuwen oude religie met een abjecte westerse politieke ideologie uit de afgelopen eeuw niet alleen getuigt van weinig historisch besef en kennis is het ook een benaming die wederom getuigt van islamfobie.

  Voor islamfoobjes zoals jij heb ik niets meer dan de diepste verachting en daarmee kun je het doen!

 27. avatar Mohammed Boubkari says:

  Petalstje islamfoobje waar is je incasseringsvermogen? Weet je niet dat in Nederland al meer dan een decennia alles gezegd mag worden?

  Dus wat zeur je?

  Als je er niet tegen kunt dat ik jou aanspreek met Petalstje islamfoobje dan kun je er ook voor kiezen niet meer te reageren op mijn reacties.

  Doe je dat wel dan kun je er van aan dat je aangesproken wordt met petalstje islamfoobje ter uitdrukking van mij diepste zij het gekuiste verwoording van mij verachting voor jou.

  Waar de zakat ul-fitr, voor dient waarom het gegeven wordt en wat het verschil is met de eigenlijk zakat heb ik uitgelegd en daar zit geen woord Spaans bij. Het is eigenlijk basiskennis dat jij als ex-moslims gewoon zou moeten weten! Wat heb je al die jaren van “studie” geleerd?

  Er is zakat ul-ftir er is de eigenlijk zakat en er is sadaqa als ex-moslim die pretendeert jarenlang islamitische religieuze voorschriften te hebben bestudeerd begin ik mij af te vragen wat die studie heeft ingehouden? Dit is basiskennis!

  De zakat is bedoeld voor wie die bedoeld is en het staat een moslim verder vrij zo vrijgevig te zijn naar iedereen toe zoveel hij/zij wil.

  Dat jij het met de voorschriften van wie in aanmerking komen voor de zakat ul-fitr en de eigenlijk zakat niet eens bent kun je hier tot sint jutemis herhalen maar dat veranderd geen ene jota aan die voorschriften!

 28. avatar Dinges says:

  @ Mo
  Als jij kenmerkend bent voor de gemiddelde intelligentie dan ween ik voor de mensheid. Ik had het niet over jouw intelligentie, maar over jouw gebruik daarvan. En het feit dat jij nooit een mening lijkt het hebben los (of zelfs tegenstrijdig aan) jouw Islam.
  (wellicht met uitzondering van respect hebben voor andere mensen. Tenzij de Islam voorschrijft dat men geen respect hoeft op te brengen voor anderen)

  Het woord islamofascist heb ik gebruikt met enige poëtische vrijheid.
  “aanhanger van het systeem waarbij de leider zijn wil oplegt aan anderen”
  Zoiets is enigszins tekenend voor jouw wereld met centraal jouw onfeilbare mening (t.o.v. de islam) en de afwijzing van enige andere mening of kritiek.

  (wel een leuk detail dat een westerse fascistische beweging zeer goed op kon schieten met moslims)

  Ongeveer dezelfde poëtische vrijheid die jij gebruikt in jouw definitie van Islam. Aangezien er moslims zijn met een andere mening, die zich gedragen en tegenstrijdige geschriften of interpretaties daarvan.

  Over de kip en het ei wil ik niet discussiëren. Of jij begint of Expat.

  “Maar hoe zit het eigenlijk met respect naar andere mensen in de Islam. Daar toon jij maar bar weinig van. En beweer alstublieft niet dat zoiets niet opgaat voor “islamfoben”.”

  Gebied de islam jou niet respect te hebben voor andere mensen?

 29. avatar Dinges says:

  @ Mo
  Verdikkeme, nu heb je me toch verleid om te reageren hoewel ik dit niet van plan was.

  Maar mijn vraag. Wat zegt de Koran over respect naar andere mensen?

 30. avatar petals says:

  @Boubkari,
  ik vroeg jou iets: waar heb jij vandaan dat de zakaat-ul-fitr specifiek bedoeld is om de Eid te kunnen vieren? Ik vind dat helemaal nergens terug. Ik heb dat in mijn studie van de islam inderdaad ook niet teruggevonden. Dus vraag ik het aan jou.

  We krijgen weer een herhaling van zetten, net als vorige keer. Geen antwoord op concrete vragen, ik voer bronnen aan, jij niet, je blijft stil. Wie zegt mij dat jij het bij het rechte eind hebt? Bewijs het maar vanuit de koran of soennah dan.

  Dat jij mij veracht zegt meer over jouw incasseringsvermogen, niet over het mijne. Je laat jezelf er erg mee kennen. Bijna jammer dat je de woorden die je werkelijk wil zeggen, niet uit mag spreken hier. Hoe erger het voor jou wordt, hoe onvolwassener je lijkt. Nogmaals het interesseert mij geen mallemoer of jij mij hoog of laag acht. Maar kennelijk kan een mens geen normale discussie met jou voeren zonder meteen te worden veracht als islamofoob. De meeste forums hadden bij het soort taal dat jij uitkraamt een waarschuwing gegeven. Maar goh weet je wat, anders dan jij wil geloven: ik voel me echt niet aangesproken.

 31. avatar expat says:

  Zou het niet zo kunnen zijn dat die omzet stijging niet te maken heeft met de hoeveelheid voedsel dat gekocht wordt maar meer met het soort producten en de prijs van die producten om maar te zwijgen van de prijsverhogingen die winkeliers zelf toepassen op die producten?

  Volledig geschift, deze complottheorie die stelt dat (bijv) Albert Heijn gedurende de ramadan de prijzen van zijn producten zou verhogen om het gecertificeerde “islamofoben” (zoals ik, hahaha) mogelijk te maken te wijzen op de extra omzet tijdens ramadan.

  Als Boubkari echter terug wil keren op deze fantasie (van de prijsverhogingen) en de nadruk alsnog wil leggen op een ander soort producten, die toevallig duurder zouden zijn, dan is mijn antwoord dat dat best zou kunnen, roomsoesjes zijn nou eenmaal duurder dan maria-kaakjes.

  (En dan laat ik bijna nog de gelegenheid aan me voorbijgaan om op een aanwijsbare fout in de koran te wijzen, waardoor het zeker niet het onherroepelijke en ongeschapen woord van god is maar een menselijk werk met menselijke fouten: het is in het christendom niet zo dat de zgn “heilige drievuldigheid” zou bestaan uit god de vader, de moeder en de zoon, zoals abusievelijk in 5:116 staat.)

 32. avatar Mohammed Boubkari says:

  De middelmaat is de regel in de wereld ook qua intelligentie dus dat wordt voor jou de rest van je leven wenen dingestje islamfoobje!

  De vraag die je niet stelt is hoe ik met mijn middelmatige intelligentie jou en je geestverwanten keer op keer de baas ben?

  De afgelopen vier jaar dat ik hier heb gereageerd heb ik jou geestverwanten zien komen en gaan en met honderden van hen (zie het archief voor bewijs) virtueel de degens gekruist echter geen van hen was ooit bij machte mij in een discussie ( polemiek) het onderspit te doen delven.

  Hoe zou dat toch komen?

  Zou het zo zijn dat jij en je geestverwanten allen qua intelligentie onder de middelmaat zitten?

  Het antwoord daarop is: Nee!

  Het zit hem niet in de mate van de intelligentie maar vanuit welk uitgangspunten men de polemiek aangaat . Jij en je geestverwanten redeneren uit een uitgangspositie van onwetendheid , haat en afkeer. En dat is de reden dat jij en je geestverwanten nooit en te nimmer hier een polemiek in het eigen voordeel kunnen beslechten.

  Of ik een meningen heb die losstaan van de Islam? O meer dan genoeg. Jij als islamofoobje kan blijkbaar niet bevatten dat een moslim heel wel goed instaat is er meningen op na te houden die niets van doen hebben met religie.

  Het feit dat je zonder mij te kennen dat concludeert zegt eigenlijk al genoeg over jou en je waarnemingsvermogen.

  Islamofascist is een denigrerende term gebruikt door islamofoben voor moslims en dat heeft niets met poëtische vrijheid te maken maar is door jou doelbewust gebruikt als reactie op mijn benaming islamofoobje voor jou en je geestverwanten.

  Dus een gelovige die de wereld beziet vanuit zijn geloof is een fascist volgens jouw?

  Volgens jou logica moeten dan dus alle gelovige joden, christenen, boeddhisten, hindoes, sikhs etc fascisten zijn?

  Of gaat het alleen op voor moslims?

  Het fascisme is een welomschreven en gedefinieerde westerse politieke ideologie ontstaan in de 20ste eeuw. De definitie van fascisme gebruiken of beter gezegd misbruiken om moslims mee om de oren te slaan getuigd niet alleen van weinig historische kennis maar van een bewuste poging om de Islam en daarmee moslims in verband te brengen met een abjecte westerse politieke ideologie.

  Vertel eens welke westerse fascistische beweging kon zeer goed opschieten met moslims?

  Gaarne wat historische bewijs ( ik weet al waar je heen wilt maar ik laat graag aan jou om jezelf klem te lullen) ?

  Heb ik ergens geclaimd dat mijn interpretatie van de Islam de enige ware is? Beweer ik ergens dat moslims die niet denken als ik geen moslims zijn?

  Niets van dat. Zoals alle islamfoobjes lul je maar raak zonder ook maar iets van feitelijke bewijs om je kulbeweringen mee te staven!

  Ik respecteer iedereen op voorhand tot de ander dat respect niet retourneert. Respect is wederkerig!

  De Islam gebied zeer zeker mensen te respecteren sterker nog als moslim zou ik net eens met jou en je geestverwanten in discussie moeten gaan:

  “And the servants of (Allah) Most Gracious are those who walk on the earth in humility, and when the ignorant address them, they say, ‘Peace!’ (salaam).” (25:63)

  “And when they hear vain talk, they turn away there from and say: ‘to us our deeds, and to you yours; peace (Salaam) be to you: we Seek not the ignorant.’ ” (28:55)

  Maar ik ben nooit een goede moslim geweest al zeg ik het zelf dus ik blijf naar hartenlust jou en je geestverwanten van repliek dienen tot dat het me gaat vervelen!

 33. avatar Mohammed Boubkari says:

  Pestalstje islamfoobje je beweert dat je een aantal jaren moslim bent geweest en je beweert dat je een aantal jaren ijverig de Islam bestudeerd hebt.

  En toch beweer je desondanks:

  “waar heb jij vandaan dat de zakaat-ul-fitr specifiek bedoeld is om de Eid te kunnen vieren? Ik vind dat helemaal nergens terug. Ik heb dat in mijn studie van de islam inderdaad ook niet teruggevonden.”

  Als je zakat ul fitr googled dan is de eerste site die je krijgt die van de Engelstalige wikipedia site over die onderwerp:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zakat_al-fitr

  Daar staat:

  “Zakat al-Fitr is charity given to the poor at the end of the fasting in the Islamic holy month of Ramadan.”

  “The main purpose of Zakat al-Fitr is to provide the poor with a means with which they can celebrate the festival of breaking the fast (`Eid al-Fitr) along with the rest of the Muslims.”

  De vraag nu is wat heb jij eigenlijk al die jaren bestudeerd? Hoe heb je die jaren gevast zonder te weten dat je voor het einde van de Ramadan verplicht was de zakat ul-fitr te voldoen?

  Dit is rudimentaire kennis!

  Was je wel moslim? Heb je wel de islam bestudeerd?

  In welke moskee en bij welke imam heb je de shahada gedaan?

  Als de zeer toepasselijke benaming pestalstje islamfoobje je niet zou irriteren dan had je er niet de hele tijd over lopen jeremiëren!

  Ik discussieer met mensen die integer willen discussiëren met mensen die uit afkeer, haat en onwetendheid van alles beweren over de Islam en moslims daar discussieer ik niet mee die dien ik alleen van repliek en ridiculiseer ik tegelijkertijd.

  capiche?

 34. avatar Mohammed Boubkari says:

  “Maar goed, dit even tussendoor omdat ik wegens allerlei omstandigheden nu even geen tijd heb om op de meer belangrijke punten in te gaan.”

  Wij wachten in spanning af hoeveel tijd er zal verstrijken voordat expatje islamfoobje in zal gaan op de belangrijkere punten. Ik ben bang dat we zullen moeten wachten tot Sint Jutemis exaptje islamfoobje kennende en zijn laatste reactie bewijst dat eens temeer.

  Expatje islamfoobje wringt zich in allerlei bochten om maar af te leiden van zijn beweringen die hij met veel aplomb met regelmaat hier doet en nooit instaat is te verdedigen op basis van feiten en argumenten.

  Hoe zat het ook al weer met de Ramadan?

  De ramadan deed volgens heem de universele gelijkheid van de mensheid teniet.
  Toen ik hem er opwees waartoe de logica van zijn bewering toe leidt namelijk dat hij dan moet erkennen dat dan ook geldt elke vorm van religieuze aanbidding door welke religie dan ook voorgeschreven.

  Toen was hij er niet meer zo happig op die bewering te herhalen laat staan te verdedigen maar ging hij over op de schransbewering.

  Na dat hij keer op keer met z’n neus op de feiten is gedrukt dat zijn bewering kant nog wal raakt doet hij een laatste wanhoopspoging en die is niet eens zo zeer om zijn eigen bewering te verdedigen want dat heeft hij al opgegeven maar om mij een zelfgefabriceerde complottheorie in de schoenen te schuiven en dan te beweren dat ik aan het fantaseren ben geslagen.

  Eenieder die bekend is met het aankoopgedrag van moslims zelfs buiten de ramadan om weet dat wanneer men spreekt over een omzetverdubbeling van winkeliers doordat aankoopgedrag men niet doelt op de grote supermarkten zoals de AH maar op de Turkse/Marokkaanse bakkers, groenteboeren en slagers.

  De laatste keer dat ik bij de AH XL was vond ik daar geen bosjes hoog opgestapelde koriander, munt en andere kruiden om maar te zwijgen van de dozen gunpowder. Ook vond ik daar geen Marokkaanse brood, msemen, hatita, zalbiya, baklava etc. Geen stapels dozen dadels uit Tunsië en ander landen. Verder ook geen vleesafdeling die vlees verkocht zoals Marokkanen en Turken het graag hebben.

  Expatje islamfoobje weet niets over hoe moslims het vasten verbreken noch wat voor producten ze daarvoor in huis halen maar zoals bij alle islamofoobjes het geval is doen feiten er niet toe de eigen haat, afkeer en onwetendheid rechtvaardigen namelijk om van alles te beweren over de Islam en moslims zolang het gene men beweert negatief is over de Islam en moslims!

  En nu gaat expatje islamfoobje wetende dat hij zichzelf heeft klemgeluld opeens op de christelijke missionarissentoer en slaat een zijpad van de Qur’an kritiek in.
  Niet dat hij er zelf opgekomen is want daar is hij te onwetend voor maar het internet grossiert in anti-islamofobe sites en expatje islamfoobje is daar kind aan huis.

  Maar het nakakelen van anti-islamfobe sites is één ding hetgeen ze daar beweren verdedigen is weer geheel iets anders.

  Laten we eens kijken hoe expatje islamfoobje zich hier weer klem gaat lullen:

  Of de Qur’an Gods woord is, is een kwestie van geloof dat valt niet te bewijzen noch te ontkrachten net zomin als men het bestaan van God kan bewijzen of ontkrachten.

  Expatje Islamfoobje denkt ( kakelt na wat anderen beweren) echter te kunnen bewijzen dat de Qur’an niet Gods woord is en wel vanwege dit vers:

  5:116 And behold! God will say: “O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, worship me and my mother as gods in derogation of God’?” He will say: “Glory to Thee! never could I say what I had no right (to say). Had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, I know not what is in Thine. For Thou knowest in full all that is hidden.

  Prima laten we eens kijken hoever expatje islamfoobje deze keer komt met het verdedigen van deze bewering ik begin vast met één woord als schot voor de boeg:

  Theotokos

 35. avatar expat says:

  En nu gaat expatje islamfoobje wetende dat hij zichzelf heeft klemgeluld opeens op de christelijke missionarissentoer en slaat een zijpad van de Qur’an kritiek in“.

  Doe nou niet zo overspannen jôh, dat was even een kleine (edoch kennelijk prikkelende) opmerking terzijde, naar aanleiding van die maria-kaakjes. Kennelijk houd je verder erg veel van cryptogrammen met je raadselachtige opmerking “Theotokos”. Ik moet toegeven dat ik niet zo snel het verband zie met het feit(!) dat Mohammed iets verkeerd heeft begrepen toen hij liet weten dat het christelijk leerstuk van de triniteit iets te maken zou hebben met God de vader, de moeder en de zoon. De christenen zelf denken daar namelijk heel anders over. Maar omdat je zo van raadseltjes houdt wil ik ook wel een duit in het zakje doen hoor. Hier, pak aan: parakletos! , zo, heb je nu je zin?

  Of de Qur’an Gods woord is, is een kwestie van geloof dat valt niet te bewijzen noch te ontkrachten“, volgens mij is dat best te ontkrachten want als er fouten in staan dan kan het niet gods woord zijn (okee, dat is een extra premisse, maar wel eentje die ik wel voor mijn rekening durf te nemen). Er staan fouten in (aantoonbare fouten zelfs), dus de koran is niet gods woord. Zo simpel is het nu eenmaal. Let wel, er staat niet dat de christelijke triniteit juist en waar en correct is, ik zeg alleen maar dat de koran de verkeerde voorstelling geeft van de triniteit zoals die bij de christenen voorkomt.

 36. avatar dinges says:

  @ Mo
  Waaruit concludeer jij dat ik een islamfoob/geestverwant van Petals en Expat ben? Op welk punt heb jij besloten dat ik geen respect waardig ben?

  En ik zou het prettig vinden als, als je er op staat mij een …foob te noemen, mij een religiefoob noemt. Of liever een dogmafoob.

  “Dus een gelovige die de wereld beziet vanuit zijn geloof is een fascist volgens jouw?”

  De term Islamofascist is toepasselijk op jou als persoon en beantwoord jou met hetzelfde respect als jij anderen deelt. Dat ik deze term voor jou gebruik heeft weinig van doen met andere gelovigen.

  “Of gaat het alleen op voor moslims?”

  Een duidelijk teken van jouw subjectieve “conclusies”.
  Voor mij zijn alle religies even onzinnig.

  “Heb ik ergens geclaimd dat mijn interpretatie van de Islam de enige ware is? Beweer ik ergens dat moslims die niet denken als ik geen moslims zijn?”

  Jouw mate van respect voor mensen met een afwijkende mening spreekt voor zichzelf.

  p.s. Ik vermoed dat jij nooit het onderspit delft, o.a. omdat jij op de man spelen als overwinning beschouwt.

 37. avatar petals says:

  @Boubkari, hehe eindelijk een antwoord. Was het nou zo moeilijk?
  En ja, je hebt gelijk, dat is blijkbaar iets wat ik niet expliciet ben tegengekomen. Ik heb wel degelijk elke keer in de ramadan netjes de zakaat betaald, en ik weet wel degelijk dat het een verplichting is dus je hoeft nu niet net te doen of ik een soort 0,00001 moslim was, duidelijk geen echte zoals jij. Maar mijn gedachte was niet expliciet bij het vieren van een feest, maar bij de armen over de hele wereld. Dank u wel voor het aanvullen van mijn kennis, nu staat het dus zwart op wit dat het vieren van het feest belangrijker is dan geven aan je niet-moslim medemens. Als je dat nou meteen had gedaan zonder alle bijkomende scheldwoorden, was het nog beter geweest.

  Hoe lang ben jij eigenlijk zelf moslim? Je vraagt aan mij wat ik al die jaren heb bestudeerd. Er zijn vast ook nog dingen die jij niet wist. Het verschil tussen jou en mij is dat ik niet ga lopen roepen, en af en toe ook nog kennis van een ander aanneem. De verzen die ik in vorige discussie postte over ongelovigen die rondlopen als vee, blind en doof en stom, daar heb jij nog steeds niet op gereageerd, die negeer je liever want ja dat zijn de wat meer heikele punten he. Terwijl dat volgens de Koran toch ook belangrijk is. Ga ik nu lopen roepen dat jij geen echte moslim bent? Ga ik jou lopen uitschelden?

  En dan de vraag of ik wel echt moslim was. Moet ik dat echt tegenover jou gaan verdedigen? Het is een afleidingsmanoeuvre die altijd goed werkt, en ik heb het al vaak te horen gekregen. Zo geef je je broeders en zusters immers de kans om te zeggen: ja zij liegt, ze was helemaal geen moslim, want iemand met echte kennis zou nooit de islam verlaten. Lekker makkelijk. Je zou eens moeten toegeven dat ze er echt zijn en de discussie op een gelijk niveau moeten voeren.

  Dan mijn gezeur over de naam islamofoob. Man, ga gewoon normaal in op de punten die je krijgt, en neem je discussiepartner serieus. Ik voel me absoluut niet persoonlijk aangevallen, maar vind het strooien met de naam islamofoob zeer ongepast en inderdaad heel hinderlijk in een discussie, je doet iemand die normaal met je in gesprek wil gaan over het geloof af als een mindere, die er niks van snapt en slechts reageert uit haat en onkunde. Dat is altijd de makkelijkste tactiek, om je eigen onvermogen en onkunde te verbergen. Jij denkt dat je daar mij mee ridiculiseert. Je bereikt het omgekeerde effect: je zet jezelf voor schut. En laat dat opgefokte capiche ook maar achterwege hoor. Ik heb je wel gehoord, al 10 posts vol herhalingen terug.

 38. avatar Mohammed Boubkari says:

  Expatje islamofoobje beweert dat de onlogische sprong van zijn beweringen over de Ramadan en schransende moslims bij de iftar naar de triniteit in de Qur’an niets van doen heeft met het feit dat hij de eerste twee beweringen niet feitelijk en argumentatief kan verdedigen.

  Geloven wij dat?

  Keer op keer wordt expatje isamofoobje hier ontmaskert als een onwetende islamfoobje en nimmer heeft expatje islamofoobje een beweringen die hij niet feitelijk en inhoudelijk kan verdedigen teruggenomen of zelfs maar erkent dat hij er faliekant naast zat.

  De tactiek van exaptje islamofoobje ( één die hij deelt met andere islamfoobjes) is nooit ingaan op alle argumenten die tegen zijn nonsensbeweringen in stelling worden gebracht maar altijd selectief die argumenten er uitkiezen waarvan hij denkt dat ze een zwakte in het betoog van zijn tegenstander vormen. Wanneer dat dan niet het geval blijk komt hij plots met een geheel ander onderwerp op de proppen dat niets van doen heeft met zijn eerdere beweringen als afleidingsmanoeuvre om maar niet te hoeven toe te geven dat hij niets dan nonsens uitkraamt.

  Dit is het discussieniveau van expatje islamfoobje en zijn geestverwanten.

  Maar laten we hem zijn zin geven als ware hij een verwend zeurend kind en overstappen op de triniteitvoorstelling in de Qur’an.

  Volgens ( correctie volgens de islamofobe sites die hij citeert) expatje islamfoobje zit de Qur’an er helemaal naast wat de voorstelling die het geeft van de triniteit.
  En daarmee is volgens expatje islamofoobje bewezen dat de Qur’an niet Gods woord is.

  Of de Qur’an Gods woord is, is een kwestie van geloof niet te bewijzen en niet te ontkrachten dat expatje islamofoobje in kwesties van geloof dat toch beweert zegt iets over zijn begripsvermogen ten aanzien wat de betekenis van het begrip geloof inhoud!

  Ik gaf hem één woord als schot voor de boog te weten:

  Theotokos

  Wat helemaal geen raadsel is want dit Griekse woord ( leerstelling) googlen geeft gelijk de betekenis en de geschiedenis van de totstandkoming van deze leerstelling.
  Volgens expatje islamofoobje heeft de deze leerstelling niets van doen met vers 1:116 dat volgens hem het bewijs is van een verkeerde voorstelling van de triniteit in de Qur’an.

  5:116 And behold! God will say: “O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, worship me and my mother as gods in derogation of God’?” He will say: “Glory to Thee! never could I say what I had no right (to say). Had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, I know not what is in Thine. For Thou knowest in full all that is hidden.

  Als hij snugger genoeg was dan had hij in gezien dat het vers helemaal niet gaat over de triniteit maar over het aanbidden van Jezus en Maria als goden en dat in weerwil van God zelf! Noch wordt er beweerd dat alle Christenen de geloofsvoorstelling hadden dat Jezus en Maria goden waren. Sterker nog het woord christenen en drie-eenheid komen niet eens voor in dit vers! De drie-eenheid veronderstelt dat God bestaat in drie personen te weten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nergens wordt in dit vers beweerd dat God bestaat in drie personen. Het zegt duidelijk dat Jezus en Maria door sommigen als aparte goden naast God werden aanbeden iets geheel anders dan zeggen dat God bestaat in drie personen.

  Het vers is een vraaggesprek tussen God en Jezus in het hiernamaals waarin God Jezus vraagt of hij ooit beweerd heeft dat hij ooit tegen zijn volgelingen heeft gezegd dat hij en zijn moeder goddelijk waren en daarom aanbeden dienden te worden. Wat Jezus dan ten stelligste ontkent.

  …. derogation of God?

  Derogation:
  1.afbreuk, aantasting
  2.afwijking, inbreuk
  3.verlaging, ontaarding

  En als hij niet de gewoonte had om wat hij op islamofobe sites vond klakkeloos na te kakkelen maar zelf na te denken en wat onderzoek te doen dan had hij in dezelfde Surah het volgende vers gevonden:

  “THEY DO BLASPHEME WHO SAY: GOD IS ONE OF THREE IN A TRINITY: FOR THERE IS NO GOD EXCEPT ONE GOD.” 5:73

  In dit vers is wel sprake van de drie-eenheid en de refutatie van dat concept door de Qur’an! Om maar te zwijgen van het feit dat expatje islamofoobje ( correctie diegenen die hij citeert) totaal buitenbeschouwing laten tot wie de Qur’an zich richt en context van de tijd en plaats waarin de Qur’an ontstond. Expatje islamfoobje of beter gezegd zijn geestverwanten die hij nakakelt halen een vers aan uit de Qur’an dat zij dan interpreteren naar eigen goeddunken en die eigen interpretatie als bewijs te gebruiken dat de Qur’an er naast zit en daarom Gods woord niet is.

  Theotokos = moeder van god

  Zo nu mag expatje islamfoobje uit leggen waarom de benaming voor Maria als zijnde moeder van god feitelijk niets van doen heeft met vers 5:116.

 39. avatar Mohammed Boubkari says:

  Dingestje islamofoobje lees je eigen reactie onder diverse topics er maar eens op na misschien begrijp je dan waarom ik jou een islamfoobje noem.

  Ik noem jou een islamfoobje om de hierboven genoemde reden dat je ook een fobie hebt voor alle geloven en dogma’s doet verder niets af aan het feit dat je een islamfoobje bent.

  Sterker nog het feit dat je zelf beweert dat je een fobie hebt tegen alle dogma’s en geloven onderschrijft dat mijn benaming van islamfoobje voor jou correct is. Een christen zou je christofoobje noemen een jood judeofoobje en aangezien ik moslim ben noem ik je islamofoobje.

  De term fascist is geenszins van toepassing op mij ook niet bij wijze van poëtische vrijheid. Iemand fascist noemen is alleen terecht als diegene zich tot het fascisme bekend. Is dat echter niet het geval dan is het niet meer dan een scheldwoord bedoelt om te beledigen niet meer en niet minder.

  De term fascist en moslim samen te voegen is iets wat alleen islamfoobjes doelbewust doen om hun haat en afkeer van de Islam en moslims tot uitdrukking te brengen en niet bedoeld als poëtische uidrukking.

  Wie zicht ergert aan gelovigen die dogmatisch wereldbeeld waar ze geen jota van afwijken noemt dat soort mensen fundamentalisten en geen fascisten!

  Mijn benaming islamfoobje is niet bedoelt als scheldwoord het is gewoonweg een feitelijke correcte benaming voor jou houding ten aanzien van de Islam en moslims. Dat ik het als verkleinwoordje gebruik is om mijn diepste verachting voor jou en je geestverwanten

  Ik trek geen subjectieve conclusie ik laat gewoon zien waartoe jou bewering logischerwijs toe leidt. Dan moet je naderhand niet gaan jeremiëren over subjectieve conclusie van mijn kant!

  Hoe zit het trouwens met die westerse facistische beweging die zo goed kon opschieten met moslims. Ik stelde je er nog een vraag over en ik herhaal hem hier nog maar eens:

  Gaarne wat historische bewijs ( ik weet al waar je heen wilt maar ik laat graag aan jou om jezelf klem te lullen) ?

  Waarom ga je niet in op mij vraag?

  Waarom kom je niet met bewijzen naar aanleiding van mijn vragen:

  Heb ik ergens geclaimd dat mijn interpretatie van de Islam de enige ware is? Beweer ik ergens dat moslims die niet denken als ik geen moslims zijn?

  Naar aanleiding van jou bewering dat:

  “Ongeveer dezelfde poëtische vrijheid die jij gebruikt in jouw definitie van Islam. Aangezien er moslims zijn met een andere mening, die zich gedragen en tegenstrijdige geschriften of interpretaties daarvan.”

  Het disrespect voor jou en je geestverwanten is specifiek voor jou en je geestverwanten bedoeld anderen behandel ik met het respect dat ieder mens op voorhand van nature toekomt totdat blijkt dat, dat respect niet wederkerig is.

  Begrijp je dat nu nog niet? Ben je echt zo langzaam van begrip?

  Ik delf niet het onderspit om de doodeenvoudige reden dat ik niet uit onwetendheid, afkeer en haat redeneer maar op basis van feiten en argumenten in tegenstelling to jou en je geestverwanten!

 40. avatar Mohammed Boubkari says:

  Pestalstje islamofoobje ik speel met je zoals een kat met een muis speelt. Het doel van het spelletje is: Ontmaskering. En dat doel is bereikt.

  Vertel eens hoe kan je een verplichting nakomen als je tot nu toe beweerd nooit van die verplichting te hebben gehoord?

  Je beweert eerst nog nooit van zakat ul-fitr gehoord te hebben en nu beweer je dat je netjes aan het einde van de Ramadan die verplichting van zakat ul fitr hebt voldaan.

  Vreemd vind je ook niet?

  Net zo vreemd als iemand die beweert dat zij jarenlang de Islam heeft bestudeerd en zelfs ook jarenlang moslim is geweest niet op de hoogte is van zo iets rudimentairs als de zakat ul fitr.

  Waarom beantwoord je mijn vraag niet in welke moskee en bij welke imam je de shahada hebt uitgesproken?

  Om daar verderop in te gaan welke islamitische naam heb je toen aangenomen? En in welk jaar en maand heb je de shahada gedaan? Welke moslims waren daar getuigen van?

  Als je die vragen beantwoord dan kunnen we zo achterhalen of je moslim bent geweest of niet.

  Wat betreft je opmerking:

  “nu staat het dus zwart op wit dat het vieren van het feest belangrijker is dan geven aan je niet-moslim medemens.”

  De zakat ul fitr is specifiek bedoeld voor arme moslims opdat zij ook in de feestvreugde kunnen delen.

  Dat heeft verder niets te maken met het wel of niet geven aan niet-moslims. Het staat een moslim vrij om te geven aan wil hij wil ook op de dag van de 3ied al fitr als sadaqah ( vrijwillige gift) een moslim is echter niet vrij om de zakat ul fitr te geven aan wie hij wil!

  Dat jij daar bewust van maakt dat moslims daarom niets mogen geven aan niet-moslims is iets dat we op conto van je haat en afkeer van de Islam kunnen schrijven maar verder niets van doen heeft met de Islam zelf!

  Ik scheld je niet uit ik noem je een islamfoobje iets wat je bent niet meer en niet minder. Had ik je uitgescholden dan was je kennis van scheldwoorden aardig verrijkt maar dan was mijn reactie verwijderd en dat wil ik niet.

  Ik heb je in de vorige discussie argumenten genoeg gegeven dat jouw interpretatie van dat specifieke Qur’an vers kant nog wal raakt en ook hier weer uit haat en afkeer voortkomt en niet meer dan dat is.

  Wil je die discussie weer oprakelen be my guest maar uiteindelijk zal het resultaat hetzelfde zijn namelijk dat jij je in allerlei bochten gaat wringen om maar niet te hoeven toe te geven dat je er faliekant naast zit.

  Capiche pestalstje islamfoobje?

 41. avatar expat says:

  Om daar verderop in te gaan welke islamitische naam heb je toen aangenomen? En in welk jaar en maand heb je de shahada gedaan? Welke moslims waren daar getuigen van?

  Als je die vragen beantwoord dan kunnen we zo achterhalen of je moslim bent geweest of niet.

  Vooral heel handig is dat voor al die menseen die in díe versie van islam geloven waar ook de sharia nog een rol in speelt. Het shariahandboek (als dat tenminste een correcte vertaling is van “Classic Manual of Islamic Sacred Law, wat de subtitel is van het boek “Reliance of the traveller” ) zegt namelijk in hoofdstuk O8.1: “ When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from Islam, he deserves to be killed“.

  Geloof jij soms ook ook in de sharia, Boubkari?

 42. avatar expat says:

  Deze reactie, althans eentje die daar erg op leek, kwam er eerder niet door, ik weet niet waarom:

  Zo nu mag expat uitleggen waarom de benaming voor Maria als zijnde moeder van god feitelijk niets van doen heeft met vers 5:116“.

  Dat is niet zo heel moeilijk. Een naam is een naam. Zo heeft Allah 99 namen heb ik wel eens gehoord, en dat betekent ook niet dat er in de islam 99 goden zijn. Volgens mij heeft tenminste niemand zoiets ooit gezegd. Als er ergens een verhaal op zou duiken waarin iemand God laat zeggen: “Zeg Mo, heb jij vroeger wel eens beweerd dat Ik met zijn 99-en ben?”, dan weten we één ding zeker, dat verhaal is niet het woord van god (althans niet buiten dat verhaal, als je tenminste er van uit gaat dat God geen gekke dingen of menselijke vergissingen napraat).

  Vers 5:116 suggereert echter wel dat iemand ooit beweerd zou hebben dat Maria god naast God zou zijn. (ik gebruik overigens de vertalingen van http://quran.com/5/116, het woord “derogation” ben ik daar trouwens niet tegengekomen). Dat is dus een misvatting. Dat heeft niemand ooit beweerd. Jezus niet, de joden niet en de christenen ook niet. Mohammed moet dus iets verkeerd begrepen hebben want God vergist zich niet en zegt geen rare dingen (daar gaan we, for sake of the discussion, althans even van uit). Dat Mohammed zich vergiste is niet zo vreemd als je midden in de woestijn zit en kennelijk geen toegang tot de van belang zijnde bronnen hebt, maar het feit blijft dat ie iets volkomen verkeerd heeft weergegeven en dat blijkt hieruit, dat wat hij daar zegt nergens op slaat.

  Kijk Boubkari, het probleem met jou is dat je teveel woorden gebruikt waardoor het voor iedereen te duidelijk wordt dat je er om heen kletst. Waar jij het over “islamophobe sites” hebt, daar spreek je heel gewoon over de volstrekt normale en voor iedereen toegankelijke site http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_the_Trinity , en je gebruikt daarnaast ook rare vertalingen om je vervolgens volstrekt onnodig op bepaalde losstaande woorden ervan te focussen (derogation) dat helemaal niet in welke gangbare vertaling dan ook terug te vinden is. Van welk arabisch woord zou dat de vertaling moeten zijn?

 43. avatar petals says:

  ik hoef helemaal aan niemand te bewijzen dat ik moslim ben geweest en al helemaal niet aan jou meneer Boubkari. Ik heb zelf thuis de shahada gedaan aangezien iedereen die ik kende mij vertelde dat het niet nodig was dit voor een moskee te doen, je staat immers voor god en dat is voldoende. Mijn islamitische naam die ik overigens nooit heb gebruikt in het openbaar, was Reema. En zoals expat al aangeeft, is er ook nog zoiets als bestraffing voor afvalligen, niet voor allemaal volgens een aantal geleerden, maar wie bewust tegen de islam gaat aanschoppen zoals ik als islamofoobje doe, lopen toch risico. Ik hang het dus liever niet aan de grote klok, als je het niet erg vindt.

  Het moet overigens niet erger worden: ik word van repliek gediend in plaats van een normaal antwoord te verdienen, daarna word ik geridiculiseerd zonder dat ik het zelf in de gaten heb, en nu ook nog ontmaskerd. Maar dat alles speelt zich allemaal af in jouw hersens, nergens anders hoor. Je schrijft te snel en kraait te snel victorie. Om te beginnen zou je mijn post eens goed kunnen lezen voor je denkt dat je me te pakken hebt – Ik zeg daarin duidelijk dat ik heel goed weet dat er zakaat-ul-fitr betaald moet worden en dat dit bedoeld is voor de armen. Ik wist echter niet dat dit specifiek bedoeld was om daarmee het feest van Eid te betalen. Verder maak ik hierboven al meer dan duidelijk in mijn antwoord aan Samir (die ook al tot dezelfde vreemde conclusie kwam) dat ik wel degelijk ook weet dat je ook nog vrijwillige bijdrage hebt. Wie leest, die begrijpt en dan was mijn herhaling niet nodig geweest en had jij weer een reden minder gehad om te strooien met je koosnaampje islamofoobje.

  Als je fatsoenlijk antwoord had gegeven in de vorige discussie, had ik deze niet opgerakeld. Wat mij betreft staat mijn vraag nog open: hoe interpreteer jij het genoemde vers over vee en de ahadith waarin staat dat je de daden van de ongelovigen moet haten, en moet proberen te veranderen met je eigen daden, of als dat niet kan met je woorden, en als dat niet kan in ieder geval te verachten met je hart . Al wat je in die discussie hebt gedaan is inhoudelijke vragen negeren en weigeren je eigen lezing te geven. Je hebt helemaal nergens laten zien dat ik er faliekant naast zit, alweer iets wat bij jou tussen de oren zit en niet alhier op het forum blijkt. Ik ben nog steeds benieuwd maar heb de hoop al opgegeven een antwoord van jou te krijgen.

 44. avatar Thomas says:

  Boubkari gebruikt de techniek van drogredeneringen.
  Continu hard op de persoon spelen, vragen en personen ridiculiseren, zichzelf een misplaatste autoriteit toedichten en continu allerlei vragen opwerken waarop je dan antwoord zou moeten geven.
  Daar trappen we echt niet in Boubkari; dat is een dicussie van het niveau kleuterschool.

  Ach Boukari: ik weet dat je nederlaag omtrent het onverdoofd slachten erg hard is aangekomen (zo werkt dat in een democratie) en het mobiliseren van je mede-moslims (die het werkelijk geen snars interesseerde) mislukt is.
  Ook je zogenaamde strijd tegen Israel (het land bestaat nog steeds) heb je ook allang verloren.
  Sommige mensen zijn zo verstandig en nemen hun verlies: tonen zelfreflectie en denken eens na of ze zelf misschien eens wat kritischer zouden kunnen zijn…

  Realiserende dat ik nu natuurlijk ook een islamofoobje ben, zie ik glimlachend de rest van de discussie tegemoet. Je lult je continu zo heerlijk vast, dat het komisch is.
  En nu: tijd voor een lekkere vega-burger.

 45. avatar Dinges says:

  Je noemt mij een islamfoob omdat ik iets tegen o.a. dogma heb?
  Ik heb ook een fobie tegen kindermishandeling, vrouwenonderdrukking, pedofilie, racisme en intolerantie naar homo’s. (onder andere)

  Sommige mensen, die niet Boubkari zijn noemen dat geen islamfobie, maar gezond verstand.

  “Ik delf niet het onderspit om de doodeenvoudige reden dat ik niet uit onwetendheid, afkeer en haat redeneer maar op basis van feiten en argumenten in tegenstelling to jou en je geestverwanten“

  Bovenstaande discussie geeft aan waarom jij zoveel overwinningen denkt te behalen.

  Jij behaalt “overwinningen” omdat jij een intolerante kl$#tzak bent, die blind is voor tegenargumenten, (denkt te volstaan met, “nee dat is niet zo omdat ik het zeg”) en zonder enig bewijs te overtuigd is in zijn eigen gelijk, en zijn bijna goddelijke gave om anderen te doorzien. En niet verder komt dan initiële argumenten te herhalen, zelfs als deze volledig ongefundeerd zijn zoals in deze discussie.

  Hoe vaak jij ook blijft herhalen dat ik “en geestverwanten” reageren uit haat en angst. Dat maakt dat nog niet waar. Ik heb simpelweg geen respect voor zinloze religie, en met name zinloze religieuze geboden, en zie het als iets overbodigs.

  Bovenstaande denken Petals en Thomas er schijnbaar hetzelfde over.
  “if one person calls you a horse, laugh at him,
  if another person calls you a horse think about it.
  If a third person calls you a horse it might be time to buy a saddle.”

 46. avatar Samir says:

  De strubbelingen van dinges, petals en expat beginnen echt lachwekkend te worden.
  Boubkari haalt elke zijweg die jullie inslaan in de discussie simpel onderuit en jullie blijven maar draaien en draaien naar steeds andere onderwerpen in deze discussie.

  Expat is inmiddels al bij de drie-eenheid beland en heeft de rest van zijn standpunten maar gelaten voor wat het is.

  Petals laat de zakaat-discussie maar links liggen nu en gaat over op haar vee-verhaal en waarom moslims niet-moslims zouden moeten haten.

  Dinges heeft tot nog toe helemaal niks inhoudelijks ingebracht, maar wil alleen maar kwijt dat hij/zij Boubkari een facist en een klootzak vindt. Altijd sterk in een discussie.

  En nu komt ook Thomas met de bewering dat Boubkari alleen maar drogredeneringen gebruikt en op de man speelt, om vervolgens de rest van zijn reactie alleen maar op de man te spelen.

  Het is zo triest hoe jullie ingemaakt worden door één Boubkari. De meeste moslims zijn moe geworden van dit soort discussies, maar ik vind het knap van Boubkari hoe hij toch steeds maar weer blijft reageren op de onzin die hier wordt gedeponeerd door de islamofoben. Alhoewel ik eerder denk dat hij het wel leuk vindt om met ze te spelen.

  Ga zo door, Mohammed! Het is erg vermakelijk.

 47. avatar Dinges says:

  @ Samir
  1. ik ben een hij
  2. ik, en anderen, verdienen geen respect omdat wij (volgens Boubkari !) Islamfoob zijn.
  Is dat is een sterk argument?

 48. avatar Mohammed Boubkari says:

  Ik geloof in God en de Shari3a is slechts het tot uitdrukking brengen van dat geloof in het dagelijkse doen en laten.

  Expatje islamofoobje voelt al aan dat hij weer een bewering niet kan verdedigen en rakelt daarom alvast een andere discussie op.

  De 99 namen van Allah erbij halen en doen alsof dat van dezelfde orde is als de theologische leerstelling die het woord Theotokos inhoud is niet alleen a historische en theologisch nonsens maar feitelijk ook gewoon incorrect.

  De 99 namen zijn in feite geen namen maar attributen van God en doen niets af aan het gegeven dat moslims een zuiver monotheïsme aanhangen. Iets wat zij overigens gemeen hebben met joden want ook het Oude Testament wordt God met een tiental namen aangeduid .

  Theotokos daarentegen is geen naam maar een theologische leerstelling die behelst dat een vrouw het leven heeft geschonken aan God of beter gezegd aan zijn incarnatie in menselijke vorm!

  Een leerstelling die voor het eerste werd vastgelegd in het concilie van Efeze in het jaar 432.

  400 jaar na het heengaan van Jezus en meer dan 250 jaar nadat het laatst evangelie was geschreven!

  Nog Jezus ( althans wat over hem geschreven werd in de evangeliën) nog de apostelen ( althans wat over hen geschreven werd in de evangeliën) nog Paulus ( de eigenlijke stichter van het christendom) in zijn geschriften nog door kerkvaders in de eerste eeuwen van het Christendom werd verkondigd dat Maria de moeder van God was.

  De 99 namen van Allah staan echter gewoon in de Qur’an en daarvoor was geen concilie nodig 400 jaar na het verschijnen van de Qur’an nog ontstond daarover een theologische strijd die ontaarde in ketterijen en vervolgingen van die ketterijen door degenen die stelde dat Maria de moeder van God was!

  Alleen iemand als expatje islamfoobje kan redenerend uit onwetendheid, haat en afkeer de 99 namen van Allah en de leerstelling Theotokos voorstellen als vergelijkbare begrippen.

  Vers 5:116 ( welke weergave men in het Engels ook aanhaalt) beweert inderdaad dat er mensen zijn geweest die beweerden dat Maria en godin naast God was. Maar dat is iets anders dan beweren dat het hier gaat over de drie-eenheid. De drie-eenheid beweert namelijk dat er één God is die bestaat uit drie heilige personen. Dat is wat anders dan de bewering dat er naast God nog twee andere goden zijn in de gedaanten van Jezus en Maria.

  Wat ik ook in mijn vorige reactie schreef:

  “Nergens wordt in dit vers beweerd dat God bestaat in drie personen. Het zegt duidelijk dat Jezus en Maria door sommigen als aparte goden naast God werden aanbeden iets geheel anders dan zeggen dat God bestaat in drie personen.”

  Dat expatje islamfoobje daar overheen kijkt en gewoonweg bij zijn nonsens bewering blijft door eerst en appel en peren vergelijking te maken en daarna met een andere weergave van hetzelfde vers te komen daarmee denkende dat hij zijn gebrek aan feitelijke bewijs en argumenten kan verhullen. Pech voor hem dat, dat trucje zo te doorprikken is.

  Vers 5:116 gaat niet over de triniteit vers 5:73 doet dat wel!

  Expatje islamfoobje wil ons doen geloven dat hij midden in een discussie over zijn beweringen aangaande de Ramadan en schransen hij plots zelf op het idee kwam om aan de hand van vers 5:116 een discussie aan te zwengelen over hoe de triniteit verkeerd wordt voorgesteld in de Qur’an.

  Alsof niemand weet dat dit onderwerp grossiert op islamofobe websites!
  Expatje islamfoobje is zo dom dat hij eigenhandig door te refereren naar deze link zijn bewering ondergraaft dat het in dit vers zou gaan om de drie-eenheid en een verkeerde voorstelling daarvan:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_the_Trinity

  want daar staat ( wat ik ook min of meer beweer):

  “Regarding the verse 5:116, some scholars have written that the version of the “Trinity” concept that the Qur’an is criticizing appears to be God, Jesus, and Mary; and that this is not a description of orthodox Christian belief, wherein the third part of the Trinity is the Holy Spirit. Edward Hulmes writes:

  “The Qur’anic interpretation of trinitarian orthodoxy as belief in the Father, the Son, and the Virgin Mary, may owe less to a misunderstanding of the New Testament itself than to a recognition of the role accorded by local Christians (see Choloridians) to Mary as mother in a special sense.” [3]

  There is also debate about whether this verse is about the Trinity. For example, Thomas states that verse 5:116 need not be seen as discussing the Christian Trinity, but rather, giving examples of shirk (claiming divinity for beings other than God) and a “warning against excessive devotion to Jesus and extravagant veneration of Mary, a reminder linked to the central theme of the Qur’an that there is only one God and he alone is to be worshipped.” [1] When read in this light, it can be understood as an admonition, “Against the divinization of Jesus that is given elsewhere in the Qur’an and a warning against the virtual divinization of Mary in the declaration of the fifth-century church councils that she is ‘God-bearer’.”[

  Blijkbaar heeft expatje islamfoobje niet eerste gelezen wat er stond maar is ie snel gaan googelen om te proberen aan te tonen dat hij zijn nonsens niet van islamfobe sites heeft maar toevalligerwijs gewoon gevonden heeft op Wikipedia en dat klakkeloos in zijn reactie geplaatst.

 49. avatar Mohammed Boubkari says:

  Petalstje islamfoobje toch, je praat jezelf steeds verder de ontmaskering in door wederom te laten blijken dat je totaal geen weet hebt van hoe de bekering tot moslim in zijn werk gaat.

  Je hoeft je helemaal niet te verdedigen of je ooit moslim bent geweest het feit dat je dat nu al een aantal reacties toch doet geeft toch aan dat je blijkbaar wilt aantonen dat je echt een moslim bent geweest!

  Ook andere religies hanteren zo hun gebruiken en eisen ten aanzien van mensen die zich willen bekeren zo ook de Islam.

  Bekeren tot een moslim doet men niet thuis maar in het openbaar ( moskee) in aanwezigheid van getuigen uit de gemeenschap en de imam.

  De shahada afleggen kan dus niet alleen thuis gedaan worden!

  En daar is een reden voor want anders kan iedereen beweren dat hij/zij moslim is.
  Ben je in al die jaren studie van de Islam dat ook niet tegengekomen?

  En Reema ( witte gazelle) is geen Islamitische naam maar een Arabische naam een naam die niet alleen moslims aan hun dochters geven maar ook Arabische christenen/seculieren/atheïsten.

  Islamitische namen zijn namen die in de Qur’an voorkomen of namen van de metgezellen mannen en vrouwen onder hen!

  Ben je in al die jaren studie van de Islam dat ook niet tegengekomen?

  Zo je bent dus bang voor de bestraffing van afvalligheid. Blijkbaar niet bang genoeg om hier je afvalligheid te bediscussiëren en onderhand allerlei info te verstreken over de tijd dat je moslim was en waaruit gededuceerd kan worden wie je bent als je daadwerkelijk moslim bent geweest.

  Als moslim verkeerde regelmatig onder moslims en bezocht je ook regelmatig de moskee neem ik aan? Of niet? En je nam deel aan cursussen over de Islam bij moslims zoals je zelf beweert hebt.

  Onder moslims verkerende zul je toch je “islamitische” naam hebben gebruikt? Of niet?

  Zo niet hoe reageerden die moslims dan over het feit dat je geen islamitische naam had?

  Bekeerlingen wordt door moslims het hemd van het lijf gevraagd. Ook jij zou daaraan niet zijn ontkomen. Wat heb je toen gedaan ook alles bij elkaar gelogen?

  Zo dus nu weet je plots dat elke vastende de zakat ul fitr moet betalen maar beweer je dat je alleen niet wist waarvoor die diende.

  Waar de zakat ul fitr voor dient is rudimentaire kennis het feit dat je dat na jarenlange studie, moslim zijn en vasten niet weet is het bewijs dat je uit je nek klets over dat ex-moslim zijn!

  Eerste jeremiëren en opscheppen dat jou manier van geven superieur is over die van moslims omdat de zakat niet aan iedereen mag gegeven worden en dat je dat tegen de borst stuit en nu zeg je plots dat je ook weet dat moslims buiten de zakat aan iedereen kunnen geven wat zij willen.

  Ik heb je al uitgelegd hoe dat Qur’an vers wordt opgevat maar als jij die discussie weer wilt aangaan be my guest dan doen we het helemaal weer opnieuw en ik kan je voorspellen dat het resultaat weer hetzelfde zal zijn. Maar eerst gaan we jou bewering dat je moslim bent geweest tot de bodem uitzoeken.

 50. avatar Mohammed Boubkari says:

  Zo ongelovige thomasje doet ook een duit in het zakje en komt zijn mede islamfoobjes te hulp zij het niet met argumenten en feiten maar met het geen hij mij verwijt namelijk op de persoon spelen en ridiculisering.

  Volgens ongelovige thomasje beweer ik ergens een autoriteit in te zijn. Ongelovige thomasje haalt nergens aan waar ik dat beweerd heb maar kennelijk is het voldoende dat ongelovige thomasje dat zegt om het waar te laten zijn.

  Ik dicht mijzelf geen enkele autoriteit toe op welk gebied dan ook zelfs niet wat betreft de Islam wat ik mijzelf wel toedicht is het klemlullen van islamfoobjes iets dat ik hier de afgelopen 4 jaar met verve heb gedaan al zeg ik het zelf en het archief is mijn getuige!

  Volgens ongelovige thomasje is het stellen van vragen bij beweringen die zonder enige feitelijke of argumentatieve onderbouwing worden gedaan of het wijzen op de absurde logica die inherent is aan sommige beweringen discussiëren op kleuterniveau.

  Ongelovige thomasje wil blijkbaar dat elke islamfoobje hier de meest rabiate nonsens kan posten over de Islam en moslims en dat wij dan die virtuele drek ongemoeid laten.
  Wel ongelovige thomasje is hier bij het verkeerde adres wat dat betreft want hier maken wij korte metten met islamfobe nonsens!

  Ongelovige thomasje denkt dat met het aanhalen van de kwestie rondom de “onverdoofde” slacht en de vestigingskolonie hij kan duiden waarom ik hem en zijn geestverwanten ridiculiseer.

  Ik ridiculiseer zijn geestverwanten hier al 4 jaar voor de kwestie van de “onverdoofde” slacht en de mening dat de vestigingskolonie dient en zal verdwijnen had ik al voordat het woord islamofobia bestond!

  Volgens ongelovige thomasje praat ik mijzelf vast echter zoals iedereen die de “discussies” volgt is het gemakkelijke vast te stellen dat het alles behalve ik ben die zichzelf vast praat maar zijn het zijn geestverwanten die dat doen en van de ene nonsens bewering naar de andere hoppen om maar niet vast te lopen in hun eigen nonsens.

 51. avatar Mohammed Boubkari says:

  Je weet heel goed waarom ik je een islamfoobje noem dingestje en dat is niet om dat je iets tegen religieuze dogma’s hebt of religie nonsens vind.

  De reden dat je een islamfoobje bent is dat je hier in je reacties consequent negatief bent over de Islam en moslims om het even onder welk topic.

  Wie consequent negatief over iets is heeft daar een afkeer en haat van en dat noemen we in het geval van de Islam en moslims: Islamofobie!

  Wie consequent negatief is over mijn geloof en geloofsgenoten en daarbij ook nog eens continue nonsens beweringen doet over mijn geloof en geloofsgenoten die heeft mijn respect verloren en hem/haar rest slechts disrespect en ridiculisering van mijn kant.

  Jij doet beweringen waar ik vragen bij stel dat jij die vragen dan ontduikt door je te richten op mijn ridiculisering van jou en je geestverwanten als afleidingsmanoeuvre maakt van jou gejeremieer over het niet ingaan op argumenten van mij kant een gotspe!

  Ik beslecht discussie op basis van feiten en argumenten de ridiculiseren daaromheen is slechts voor de lol!

  Jij citeerde:

  “if one person calls you a horse, laugh at him,
  if another person calls you a horse think about it.
  If a third person calls you a horse it might be time to buy a saddle.”

  Dus als drie mensen opeenvolgend hetzelfde over jou zeggen dan aanvaard jij dat als feit?

  Dus als ik jou een varken zou noemen en twee anderen dat na elkaar ook zouden doen dan ga jij opzoek naar een modderpoel om jezelf als knorrend in je eigen drek rond te wentelen?

 52. avatar Dinges says:

  Mijn reacties zijn niet consequent negatief over islam. Mijn reacties zijn voornamelijk kritisch. Maar mijn reacties zijn niet van die aard dat deze haat propageren, of daaruit voortkomen. Schijnbaar herken jij de nuance niet.

  Daarnaast doe ik geen nonsens beweringen over jouw religie. Veel komt voort uit jouw onvermogen nuances te herkennen. Jij blijft er overigens over doorzeuren, niet ik.

  “Dus als drie mensen opeenvolgend hetzelfde over jou zeggen dan aanvaard jij dat als feit?”

  Zo dom kun je toch werkelijk niet zijn?
  Je weet wat ik bedoel.

  Jij denkt(!) de autoriteit te hebben mij te vertellen hoe ik in elkaar zit, maar denkt zelf immun te zijn voor de analyse van jouw persoon waarbij verschillende personen tot dezelfde conclusies komen.

 53. avatar Mohammed Boubkari says:

  Dingestje islamofoobje ontkennen heeft geen zin je reacties getuigen consequent van je afkeer en haat ten aanzien van de Islam en moslims.

  Wie kritisch is doch integer, genuanceerd en met kennis van zaken discussieert over de Islam en moslims is niet consequent negatief, die is soms positief, soms neutraal en soms negatief jaar daarentegen bent consequent negatief over de Islam en moslims.

  Er hebben in die vier jaar dat ik hier gereageerd heb talloze niet-moslims gereageerd waarmee ik pittige discussies heb gevoerd zonder dat ik hen voor islamfoob heb uitgemaakt om de doodeenvoudige reden dat uit hun reacties geen blijk gaven van haat of afkeer. Wie kritiek heeft op bepaalde leerstellingen of uitspraken of daden (wandaden) van bepaalde regimes, organisaties of individuen en daar met kennis over kan discussiëren en tegelijkertijd een verder soms neutrale of soms zelfs een positieve houding bewaart ten aanzien van de Islam en moslims kan op mijn respect rekenen.

  Uit jouw reacties blijkt niets van dat, niets van kennis, niets van wat maar ook lijkt op een neutrale kijk laat staan iets positiefs.

  Hoe jij verder in elkaar zit kan mij geen zier schelen en daar heb ik mij dan ook niet over uitgelaten. Waar het mij omgaat is simpelweg je houding ten aanzien van de Islam en moslims en die is consequentie negatief en vandaar dat de benaming islamfoobje van toepassing is op jou.

  Wat je citaat betreft ik trek de logica die daaruit voortvloeit en pas die toe op jou.

  Of ontgaat die logica jou?

  Wie de bal kaatst kan hem keihard terugverwachten.

 54. avatar petals says:

  Samir, jammer dat jij ook niet verder kijkt dan je neus lang is. Jij leest mijn posts net zomin als Boubkari want beiden beweren dat ik denk dat een moslim uberhaupt niet aan niet-moslims mag geven. Dat heb ik nergens beweerd. Selectief lezen en anderen woorden in de mond leggen, heet dat. Ik laat de zakaat discussie niet links liggen, ik geef toe dat ik een hiaat in mijn kennis had, wat nog niet wil zeggen dat ik helemaal geen kennis heb of niets toe te voegen heb in de discussie. Dat jullie dat zien als een overwinning, zegt genoeg. Het is erg makkelijk om een ander te pakken op een klein mankementje maar over de tig drogredenen en ontwijkmanoeuvres heen te lezen die Boubkari toepast.

  Meneer Boubkari. Vind jij het echt zo gek dat iemand die moslim wordt, die het Arabisch niet beheerst zoals jij ongetwijfeld van jongs af aan wel doet, niet meteen alles kan weten? Verwacht je van mij dat ik een perfecte kennis heb over alles, en zo niet dan kan ik nooit moslim zijn geweest? En dan moet je meteen ook maar gaan schelden en roepen dat je iemand hebt ontmaskerd. Het is gewoon zo zielig en eigenlijk ook heel gemeen wat jij doet, want je neemt echt niet serieus wat een ander zegt. Het is wishful thinking, het zou jou fout uitkomen als je nu je ongelijk moest toegeven dus ga je heel laag om dat te voorkomen.

  Ik ga hier niet tot in den treurnis zitten uitleggen aan jou wat ik wel en niet over de zakaat weet want ik zie het niet als bewijs of ik al dan niet moslim ben geweest. Vraag maar aan de gemiddelde moslim, die heeft het namelijk met de paplepel ingegoten gekregen van jongs af aan. Ik niet. Ik moest in het begin ook maar afgaan op wat men mij vertelde en ja ik durf te beweren dat dan nog, met die achterstand die ik al had, ik meer van de Koran en tafsier heb gelezen en bestudeerd dan de gemiddelde moslim die je op straat tegenkomt. Ik ben er in ieder geval velen tegengekomen die niet verder kwamen dan al-Fatiha. Zeg je daar ook tegen dat ze geen moslim zijn? Nee tuurlijk niet, want al weet je als moslim geen drol, en maak je je om heikele punten niet druk, dan nog word je beschouwd als onderdeel van de grote familie de ummah. Zolang je maar niet kritisch wordt, of nog erger, afvallig. Als bekeerling deed het er echt niet toe hoor hoe weinig ik wist, iedereen vertelde mij ach je kunt later nog wel een keer naar de moskee, je hebt voor god erkend dat je moslim bent. Ik werd binnengehaald als zuster hoewel ik nog geen woord van het gebed kon. Maar omgekeerd word je zo snel mogelijk afgedaan als islamofoob als je de islam weer verlaat, dan is er van je zusterstatus niks over want die is voor een moslim onbegrijpelijk. Ik word hier wel boos over ja, want… het is zo’n laffe manier om iemand af te doen als leugenaar zonder begrip te tonen voor iemands echte beweegredenen om moslim te worden en er later weer uit te stappen.

  Als je met mij verder wilt discussieren over die soera over vee, ga dan maar terug naar de vorige discussie en beantwoord op zijn minst eerst eens de vraag die ik je daar heb gesteld, ik weet inmiddels niet meer hoeveel keer ik hem heb herhaald. Het enige wat jij hebt gedaan is gezegd ja maar een vers kan in verschillende contexten worden gelezen. Vervolgens niks meer. Geen bewijs voor verzachtende omstandigheden voor het vers of de hadith. Ik heb nog helemaal nergens bronnen, tafsier, uitleg gelezen die laten zien dat een moslim de ongelovigen niet als vee moeten beschouwen dat vreselijk op een dwaalspoor zit en verachtelijke daden begaat. Ik heb jouw vragen beantwoord, waarom doe jij niet hetzelfde met de mijne? Ik geef zelfs toe dat mijn kennis inderdaad ook nog hiaten vertoont, waarom doe jij dat niet bij mij? Waarom durf je geen open discussie aan te gaan?

 55. avatar petals says:

  hee, Boubkari, jij beweert hier: “Wie kritisch is doch integer, genuanceerd en met kennis van zaken discussieert over de Islam en moslims is niet consequent negatief, die is soms positief, soms neutraal en soms negatief jaar daarentegen bent consequent negatief over de Islam en moslims.”

  Pas dat nou eens op mijn manier van discussiëren toe: ik ben niet consequent negatief, heb ook toegegeven dat er hele mooie dingen zitten in de islam en dat er dingen zijn waarover ik niet zo veel weet. Nou, wat denk je, toch een islamofoob of moet je je definitie dan maar weer aanpassen.

  Pas die definitie nou ook eens toe op de manier waarop jij reageert naar anderen hier op het forum. Hoe vind jij zelf dat je het doet ten opzichte van deze definitie? En dan heb ik het niet over praten over de islam, want dat jij geen islamofoob bent lijkt me duidelijk. Maar de manier waarop jij naar anderen reageert die hier met jou proberen te discussiëren. Erg weinig positiviteit kan ik er niet in vinden en integer noem ik het niet echt om anderen uit te maken voor leugenaar en opzij te zetten als mensen die niks toe te voegen hebben. Jij wel?

 56. avatar expat says:

  Theotokos daarentegen is geen naam maar een theologische leerstelling” zegt Boubkari in weerwoord op mijn antwoord op zijn vraag, maar die vraag (meer een soort opdracht eigenlijk) luidde:

  Zo nu mag expatje islamfoobje uit leggen waarom de benaming voor Maria als zijnde moeder van god feitelijk niets van doen heeft met vers 5:116 . Ik zie daar toch echt heel duidelijk “benaming” staan.

  Dat heb ik allemaal netjes uitgelegd en nu is het weer niet goed. Maria als “moeder van god” is een term uit de devotie, de liturgie en heeft niets, maar dan ook niets te maken met het leerstuk over de aard van de triniteit, de aard van de godheid. Maria is geen god, niet in het christendom tenminste. Als Mohammed God de Vader aan Jezus laat vragen of zijn moeder goddelijk is (iets wat Jezus nooit gezegd heeft en dat moet God de Vader weten), dan legt Mohammed God onzin in de mond. Kan God onzin praten? Om dezelfde reden is het door jou gegeven argument van Edward Hulmes over die “local Christians” onzin. Dat speelt mijn opvatting namelijk in de kaart: als dat zo zou zijn (van die locale christenen) dan had God dat niet hoeven laten opnemen in de koran want ten eerste wist God heel goed wat de Christelijke opvattingen zijn, en ten tweede wist God echt wel dat de koran pas op schrift gesteld zou worden vér na Mohammeds overlijden (die christenen daar bestonden toen allang niet meer, althans niet volgens de standaard islamitische leer, die waren namelijk allang op de islam overgegaan). Het is juist Mohammed zelf (of zij die de koran op schrift gezet hebben) die niet wist/wisten wat de christelijke opvatting over de triniteit is (en was). Het is zo gezien een bevestiging van het feit dat de koran het woord van Mohammed is, en niet het woord van God.

  Op het vers waar we het over hebben nu direct op de triniteit slaat of niet, is slechts van ondergeschikt belang, het gaat erom dat de frase over de goddelijkheid van Maria onzin is. Dat is in beide gevallen onzin.

  Voor de rest moet me van het hart dat sommige reacties van mij hier niet geplaatst of zelfs weer verwijderd worden. Het lijkt me handig als iedereen dat weet.

 57. avatar Dinges says:

  “Dingestje islamofoobje ontkennen heeft geen zin je reacties getuigen consequent van je afkeer en haat ten aanzien van de Islam en moslims.”

  Tegen zulke logica kan ik niet strijden.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Haat

  Als jij zegt dat ik aan voldoende criteria van een islamofoob voldoe kan ik daar niets tegen in brengen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Islamofobie

  het enige punt waar ik achter blijf staan is dat jouw houding naar anderen (o.a. expat en Petals) beschreven kan worden als ronduit onbeschoft, contraproductief en bovenal oneerlijk en storend in een discussie. Maar dit is volgens jouw ook geen probleem, aangezien jij in staat bent te bepalen wie zo behandeld dient te worden en wie niet.

  Door mensen met totaal verschillende standpunten op een hoop te gooien als islamofoob, of zelfs geestesverwanten doe je een eerlijke en open discussie een grof geweld aan.

  “Wat je citaat betreft ik trek de logica die daaruit voortvloeit en pas die toe op jou.”

  Ja, jij bent slechts een persoon. dus ik lach jouw uit :)
  Heb jij er nog over nagedacht wat meerder mensen over jouw concludeerden?